Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 6
FÖSTUDAGUR 3. SEPTEMBER 1993 Peningamarkaður Viðskipti Fiskmarkaðirrdr INNLÁNSVEXTIR (%) INNUN ÓVERÐTR. Sparisj. óbundnaf 0,5-1,25 Sparireikn. 6mán. upps. 1,6-2 Tékkareikn.,alm. 0,25-0,5 Sértékkareikn. 0,5-1,25 VISITÖIMB. R61KN. 6mán. upps. 1,60-2 15-30mán. 6,10-6,70 Húsnæðissparn. 6,10-6,75 Orlofsreikn. 4,75-5,5 Gengisb. reikn. ISDR 3,25-4 IECU 6-6,75 hœst Lands.b. Allirnemalsl.b. Lands.b., Sp.sf. Lands.b. Allirnema Isl.b. Bún.b. Lands.b. Sparisj. Isl.b., Bún.b. Landsb. ÖBUNDMR 8ÉBK4ARAREIKN. VÍsitölub.. óhreyfðir. 1,35-1,75 Bún.b. Overðtr.. breyfðir 7,00-8,25 Isl.b. SÉRSTAKAR VEROBÆTUR (innan tlmabils) Vioitölub. reikn. 2-3 Landsb Gengisb. reikn. 2-3 Landsb. BUNONIR SKIPTIKJARAREIKN. Visfiölub. 3.75-4,00 Búnaðarb. Överðtr 8,75-12,25 Búnaðarb. innlewir;imixmmmKn. $ 1-1,60 isl.b., Bún.b. £ 3,3-3,75 Bún. banki. DM 4,25-6 Búnaðarb. DK 5,50-6,50 Landsb. ÚTLÁNSVEXTIR (%) |œgst ClTLAN ,ÓVf RaTRYCrGÐ Alm.vix. (forv.) 16,4-20,3 Sparrsj Viðskiptav. (forv.)' kaupgengi Allir Alm.skbréf. 16,7-19,8 Undsb. Viöskskbréf1 kaupgengi Allir UTLAN VEROTRYGGÐ Alm. skb 9.1-9,6 Landsb. AFURÐALAN l.kr. SDR s £ DM 17,20-19.25 7-7,75 6,25-6,6 8,75-9,00 9,50-10 Sparisi. Landsb. Landsb. Landsb. Landsb. Drittarvextlr .21.5%. MEÐALVEXTIR Almenn skuldabréf sept. 17,9 Verðtryggð lán sept. 9,4% VÍSITÖLUR Lánskjaravlsitalaágúst '. 3307 stig Lánskjaravlsitalaseptember 3330 stig Byggingarvlsitalaágúst 192,5 stig Byggingarvísitala september 194,8 sttg Framfærsluvlsitalajúll 167,7 stig Framfærsluvisitala ágúst 169,2 stig Launavlsrtalaágúst 131,3stig Launavisitalajúlf 131,3 stig !!aÐBRÍÉi»sj<iÐm '¦'• Gengi brefa veröbréfasjóóa KAUP Einingabréf 1 Einingabréf 2 Einingabréf 3 Skammtlmabréf Kjarabréf Markbréf Tekjubréf Skyndibréf Fjölþjóðabréf Sjóðsbréf 1 Sjóösbréf2 Sjóðsbréf 3 Sjóösbréf 4 Sjóðsbrófb Vaxtarbréf Valbréf Sjóðsbréfb Sióðsbréf7 SjóðsbréflO Islandsbréf Fjórðungsbréf Þingbréf Öndvegisbréf Sýslubréf Reiöubréf Launabréf Heimsbréf(igær) 6.828 3.797 4.485 2,338 4,797 2,585 1,550 2,004 1,281 3,337 1,982 2,298 1,581 1,432 2,3509 2,2035 792 1.459 1.485 1,459 1,179 1,572 1,481 1,311 1,430 1,049 1,402 SALA 6.954 3.816 4.568 2,338 4,945 2,665 1,598 2,004 1,321 3,354 2,002 1,463 832 1.503 1,486 1,196 1,593 1,501 1,330 1,430 1,065 1,444 Sölu- og kaupaengl á Vorobréfaþingi islands: Hagtt.tllboð Loka- verð KAUP SALA 3,90 3,90 4,03 1,10 1,90 0,88 Eimskip Flugleiðir Grandi hf. Islandsbanki hf. Olls ÚtgerðarfélagAk. Hlutabréfasj.VlB Isl. hlutabréfasj.' Auðlindarbréf Jaröboranirhf. Hampiöjan Hlutabréfasjoð. Kaupfélag Eyfirðinga. Marel hf. Skagstrendingurhf. Sæplast Þormóöurrammihf. Sölu- og kaupgengl a Opna Aflgjafihf. Alm hlutabréfasjóðurinn hf. Ármannsfell hf. Árneshf. Bifreiöaskoðun Islands Eignfél. Alþýöub. Faxamarkaðurinn hf. Fiskmarkaðurinn hf. Hafn.f. Gunnarstindurhf. Haförninn Haraldur Böðv. Hlutabréfasjóöur Noröurl. Hraðfrystihús Eskifjaröar Isl. útvarpsfél. Kögun hf. Mátturhf. Ollufélagiðhf. Samskiphf. Sameinaöirverktakar hf. Slldarv., Neskaup. Sjóvá-Almennarhf. Skeljungurhf. Softishf. Tangi hf. Tollvörug. hf. Tryggingamiðstöðin hf. Tæknival hf. Tölvusamskipti hf. ÚtgerðarfélagiöEldeyhf. ' Þróunarf élag Islands hf. 1,85 3,26 1,06 1,05 1,02 1,87 1,20 1,06 2,13 2,65 3,00 2,70 2,30 1,04 1,90 0,88 1,75 3,16 1,01 1,81 1,18 0,93 2,17 2,50 2,65 1,00 1,07 1,95 0,90 1,85 3.30 1,08 1,87 1,45 1.12 2,27 2,60 2,72 2,89 2,30 Ulboosmarkaðlnum: 0,88 1,20 1,85 2,50 1,20 1,00 3,10 1.07 1,00 2,70 0,50 0,95 1,00 2,20 4,00. 2,40 1,50 2,25 0,80 1,00 2,60 1,13 1,00 2,70 4,80 4,66 1.12 6,60 6,60 2,80 3,40 3,80 4,20 4,14 4,06 5,00 30,00 32,00 1,20 1,15 1,30 4,80 1,00 7,75 1,00 6,50 1,30 1,30 Niðursuða K. Jónssonar á Akureyri: 103 milljóna tilboð í eignir þrotabúsins Gylfi Kxistjánsscrn, DV, Akureyri: Ólafur Birgir Árnason, skiptastjóri þrotabús Niðursuðuverksmiðju K. Jónssonar á Akureyri, hefur nú í höndunum tilboð í fasteignir og framleiðsluvélar fyrirtækisins. Til- boðið er gert af núverandi rekstrar- aðilum niðursuðuverksmiðjunnar Strýtu hf. en að því standa Kaupfélag Eyfirðinga, Samherji hf. og Lands- bankinn. Tilboðið er sent inn fyrir hönd óstofnaðs hlutafélags sem myndi kaupa eignirnar. Tilboðið nemur 103 miujónum króna og er því 28 milTjónum hærra en Landsbanki íslands hafði gert áður og var hafnað. Strýta, sem leig- ir rekstur þrotabúsins, hættir þeirri starfsemi 15. september og er talið nauðsynlegt að þá hggi fyrir hvert framhaldið verður, reksturinn má ekki stöðvast eigi viðskiptasambönd ekki að tapast og Ólafur Birgir Árna- son leggur hófuðáherslu á að gengið verði frá sölumálum þrotabúsins á einn eða annan hátt fyrir þann tíma. Þau Óttar Guömundsson læknir og Erna Einarsdóttir hjúkrunarfræðingur eru höfundar septemberbókarinnar. Hér eru þau ásamt Jóhanni Páli Valdimarssyni (í miöið) með bókina. DV-mynd GVA Nýjung á bókamarkaðinum: Bók mánaðarins með 30% af slætti „Við ætlum að veita 30% afslátt af einni bók í hverjum mánuði, þ.e. í útgáfumánuði viðkomandi bókar, en svo hækkar verðið ófrávíkjanlega að þeim mánuði hðnum. Við vonum að það leiði til aukinnar bóksölu en bók- sala hefur dregist mjög saman á und- anförnum árum," sagði Jóhann Páll Valdimarsson, forstjóri Forlagsins og formaður Félags bókaútgefenda, en Forlagið og Mál og menning kynna þessa nýjung. Septemberbókin er eftir hjónin Ótt- ar Guðmundsson lækni og Ernu Ein- arsdóttur hjúkrunarfræöing og nefn- ist Það sem máli skiptir - ástin, til- finningar og kynlif ungs fólks, en henni fylgir orðabók ástarinnar. Hún fæst í öllum helstu bókaverslunum og kostar 1.995 kr. með 30% afslætti. -ingo Félagsmálaráðuneytið: 60 umsóknir vegna atvinnumála kvenna - starfshópur leggur fljótlega tillögur fyrir ráðherra 1 Við kaup á viðskiptavlxlum og viðskiptaskuldabréfum, útgefnum af þriðja aðila, er miðað við sérstakt kaup- gengi. Að minnsta kostJ 60 umsóknir um styrk til atvinnuskapandi verkefna fyrir konur höfðu borist félagsmálá- ráðuneytJnu í gær en umsóknar- frestur um styrki til atvinnuskap- andi verkefna fyrir konur rann út í gær. Hulda Finnbogadóttir, formað- ur starfshóps um atvinnumál kvenna, sagði, þegar DV hafði sam- band við hana í ráðuneytinu í gær, að umsóknir frá sveitarfélögum og einstaklingum væru enn að berast og að tekið yrði á mótí þeim sem væru á leiðinni. Eins og fram kom í sumar ákvað rítósstjórnin að ráðstafa einum miHj- arði króna í atvinnuskapandi verk- efni og voru 60 miTJjónir ætlaðar í atvinnusköpun fyrir konur. Hulda segir að þörfin sé greinilega mikil og verulegur áhugi fyrir hendi. Konur standi að baki umsóknunum í lang- flestum tilfellum en í sumum tilfell- um væru karlmenn skráðir fyrir fyr- irtækjum sem hefðu það að mark- miði að skapa atvinnu fyrir konur. „Umsóknirnar eru alls staðar af landinu, bæði frá einstakhngum', litl- um kvennafyrirtækjum og öðrum sem eru betur komin af stað og vant- ar ef til viU fé í þróun, hönnun og markaðssetningu. Þarna eru meöal annars hugmyndir um nýsköpun í aðMynningarstörfum, leðurverkun, skrautmuna- og minjagripagerð og ýmsum heimilisiðnaði. Sótt er um allt frá 60 þúsund krónum upp í tíu milljónir. Konur eru nákvæmar. Þær biðja ekki um meira en þær þurfa," segir Hulda. Umsóknirnar veröa flokkaðar næstu daga en í byrjun næstu viku verða þær skoðaðar betur. Starfs- hópurinn á að skila endanlegum til- lögum til félagsmálaráðiierra fyrir næstu mánaðamót. -GHS Faxarnarkaður 2. septsmberseldust alls 19,955 tonn Magn Verð í krónum tonnum Meðal Lægsta Hæsta Þorskur, unrj.sl 0,338 61,73 55,00 60,00 Blandað 0,228 49,63 20,00 92,00 Grálúöa 0,251 100,00 100,00 100,00 Karfi 0,139 46,00 46,00 46,00 Keila 2,464 38,96 38,00 39,00 Kinnar 0,018 120,00 120,00 120,00 Lúða 0,014 130,00 130,00 130,00 Lýsa 0,074 10,00 10,00 10,00 Skarkoli 2,173 82,49 82,00 83,00 Steinbitur 0,414 61,44 61,00 84,00 Þorskur.sl. 9,295 87,89 71,00 103,00 Ufsi 1,964 40,41 20,00 45,00 Ýsa.sl. 2,417 104,60 25,00 114,00 Ýsuflök 0,118 150,00 150,00 150,00 Ýsa, und. sl. 0,046 31,00 31,00 31,00 Fiskmarkaöur Hafrtarfjarðar 2. september seldust alls 20,491 tonn Und.þorsk. 0,018 52,00 52,00 52,00 Keila 0,026 38,00 38,00 38,00 Stelnbltur 0,181 57,64 40,00 64,00 Hnfsa 0,041 55,00 55,00 55,00 Þorsk/st. 0,641 94,00 94,00 94,00 Ufsi 1,025 34,92 33,00 36,00 Langa 0,192 49,64 40,00 50,00 Þorskur 6,327 88,52 57,00 93,00 Ýsa 2,854 107,57 88,00 127,00 Undirm/ýsa 0,129 28,00 28,00 28,00 Lúða 0,020 135,00 135,00 135,00 Skarkoli 0,023 60,00 60,00 60,00 Karfi 9,105 51,09 37,00 55,00 Fiskmarkaður Þoriákshafnar 2. septemberseldust ells 34.769 tonn ':< Blandað 0,123 44,33 20,00 54,00 Háfui 0,174 20,00 20,00 20,00 Karfi 4,387 49,00 49,00 49,00 Keila 0,253 45,00 45,00 45,00 Langa 0,886 57,10 48,00 61,00 Lúða 0,039 310,78 130,00 370,00 Skata 0,082 41,46 25,00 100,00 Skarkoli 0,061 80,98 50,00 92,00 Skötuselur 0,252 192,00 192,00 192,00 Steinbítur 0,244 88,00 88,00 88,00 Þorskur.sl. 9,565 88,66 75,00 98,00 Þorsk/undm., sl 0,079 61,00 61,00 61,00 Ufsi 17,225 41,06 36,00 42,00 Ýsa.sl. 1,233 109,63 65,00 117,00 Ýsa/und.sl. 0,167 29,00 29,00 29,00 Fiskmarkaður Suðurnesja 2. seplember selduy slts 65,909 tonn Þorskur, si. 17,385 93,44 78,00 116,00 Ýsa.sl. 7,735 76,18 70,00 118,00 Ufsi.sl. 20,026 37,74 20,00 39,00 Langa.sl. 1,455 57,96 41,00 60,00 Blálanga.sl. 0,060 13,00 13,00 13,00 Keila.sl. 1,223 41,02 35,00 49,00 Steinbítur, sl. 0,291 80,03 10,00 106,00 Hlýri.sl. 3,930 33,23 30,00 73,00 Lúða.sl. 0,257 120,31 100,00 385,00 Gfélúða.sl, 0,175 50,00 50,00 50,00 Skarkoli, sl. 2,095 89,72 79,00 90,00 Undirmálsþ. sl. 0,025 34,00 34,00 34,00 Undirmálsýsa, sl. Karfi.osl. 0,020 10,00 10,00 10,00 11,075 48,05 20,00 58,00 Langlúra, ðsl. 0,077 15,00 15,00 15,00 Hnýsa, ósl. 0,080 20,00 20,00 20,00 Fiskmarkaður Akraness 2. september seldust alts 2,294 tonn. Undirmál 0,045 60,00 60,00 60,00 Hnfsa 0,058 54,00 54,00 54,00 Langa 0,039 44,00 44,00 44,00 Lúða 0,047 133,83 90,00 130,00 Skarkoli 0,078 84,00 84,00 84,00 Steinbitur 0,089 77,00 77,00 77,00 Tindabikkja 0,015 10,00 10,00 10,00 Þorskur,sl. 1,150 69,89 60,00 77,00 Ufsi 0,046 20.00 20,00 20,00 Ýsa.sl. 0,696 129,49 50,00 114,00 Undirmál 0,010 33,00 33,00 33,00 Fiskmarkaður Ísafjarðar 2. september sefdust alfs 34,312 tona. Þorskur.sl. 19,388 86,24 70,00 88,00 Vsa,sl. 5,712 85,67 70,00 108,00 Ufsi.sl. 0,036 5,00 5,00 5,00 Karfi.sl. 0,047 10,00 10,00 10,00 Keila.sl. 0,030 20,00 20,00 20,00 Steinbltur, sl. 0,726 74,00 74,00 74,00 Hlýri.sl. 1,700 66,32 65,00 70,00 Lúða, sl. 0,083 243,49 135,00 380,00 Grálúða.sl. 0,500 70,00 70,00 70,00 Skarkoli,sl. 5,234 80,00 80,00 80,00 Undirmálsþ.sl. 0,683 51,00 61,00 51,00 Undirmðlsýsa, sl. Karfi.ósl. 0,153 8,00 8,00 8,00 0,020 10,00 10,00 10,00 FiskmarkaðurPatreksfjarðar 2. senlemrjerseMustalls 3,029 towt. . Þorskur/und., sl. 0,091 41,00 41,00 4100 Gellur 0,010 255,00 255,00 255,00 Karfi 0,019 16,00 16,00 16,00 Keila 0,026 15,00 15,00 15,00 Langa 0,017 40,00 40,00 4000 Lúða 0,145 120,00 120,00 120,00 Skarkoli 0,027 50,00 50,00 6000 Steinbitur 0,406 63,00 63,00 63,00 Þorskur.sl. 1,776 84,43 80,00 85,00 Ufsi. 0,176 16,00 16,00 16,00 Ýsa.sl. 0,299 108.68 105,00 11000 Ýsa, und.sl. 0,037 15,00 15,00 15,00 Fiskmarkaður Breiðafjarðar 2. september seldust alts 32,079 tonn. Þofskur, sl. 18,353 86,16 83,00 88,00 Undirmálsþ.sl. 1,372 53,79 51,00 66 00 Ýsa.sl. 2,316 93,57 30,00 120,00 Ufsi.sl. 1,873 29,66 20,00 30,00 Karfi.ðsl. 0,524 38,80 38,00 4100 Langa,sl. 0,149 30,00 30,00 30 00 Blálanga, sl. 0,392 23,00 23,00 23,00 Keila, sl. 0,243 12,00 12,00 12,00 Steinbltur.sl. 0.446 60,00 60,00 6000 Tindaskata.sl. 0,014 1,00 1,00 1,00 Hlyn.sl 0,156 77,00 77,00 77,00 Lúöa.sl. 0,351 281,52 110,00 400 00 Grálúða, sl. 0,373 90,00 90,00 90,00 Koli.sl. 5,259 74,87 50,00 75,00 Langlúra,sl. 0,144 30,00 30,00 30,00 Lax, sl. 0,115 380,00 380,00 380,00 Fiskmarkaður Skagastrandar 2. septcmbcr sekfust alfs 3,526 tonn Þorskur, sl. 3,525 93,00 93,00 93,00 Fiskmarkaður Vestmannaeyja 2. september sokfust alíe 46,660 tonn. :: Þorskur.sl. 1,567 77,14 55,00 85,00 Ufsi.sl. 40,356 37,50 37,00 39,00 Langa, sl. 2,880 70,00 70,00 70,00 Blálanga/sl 0,076 35,00 35,00 35,00 Keila.'sl. 0,101 20,00 20,00 20,00

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.