Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 14
FÖSTUDAGUR 3. SEPTEMBER 1993 Útgáfufélag: FRJALS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJOLFSSON Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: HÖRÐUR EINARSSON Ritstjórar: JÖNAS KRISTJANSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoðarritstjórar: HAUKUR HELGASON og ELlAS SNÆLAND JÓNSSON Fréttastjóri: JÚNAS HARALDSSON Augrýsingastjórar: PALL STEFANSSON og INGÖLFUR P. STEINSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RVlK. SlMI (91)63 27 00 FAX: Auglýsingar: (91 )63 27 27 - aörar deildir: (91 )63 29 99 GRÆN NÚMER: Auglýsingar: 99-6272 Askrift: 99-6270 AKUREYRI: STRANDG. 25. SlMI: (96)25013. BLAÐAM.: (96)26613. FAX: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: PRENTSMIÐJA FRJALSRAR FJÖLMIÐLUNAR HF., ÞVERHOLTI 11 Prentun: ARVAKUR HF. - Askriftarverð á mánuöi 1400 kr. m/vsk. Verð I lausasölu vifka daga 140 kr. m/vsk. - Helgarblað 180 kr. m/vsk. Fækkun sýslumanna Athyglisverðar sparnaðartillögur hafa verið lagðar fram af Þorsteini Pálssyni dómsmálaráðherra, sem fela í sér verulega fækkun sýslumannsembætta. Samtals er gert ráð fyrir að níu embætti verði lögð niður og samein- uð öðrum. Áætlað er að sparnaður geti orðið fimmtíu milljónir strax á fyrsta ári en upp frá því rúmlega eitt hundrað milljónir á hverju ári. Samkvæmt tillögum dómsmálaráðuneytisins verða sýslumannsskrifstofur í Hafnarfirði og Kópávogi lagðar niður og rekstur þeirra fluttur til Reykjavíkur. Sýslu- mannsembættið á Akranesi sameinist embættinu í Borg- arnesi. Embættið í Búðardal verður sameinað embættinu í Stykkishólmi. Á Vesuprðum er ætlunin að starfsemi sýslumannsembættis Bolungarvíkur flytjist til ísafjarðar. Héraðsdómur Norðurlands vestra verður lagður niður sem og sýslumannsembættið í Ólafsfirði og hvort tveggja fiutt til Akureyrar. Á Austfjörðum eru þrjú embætti, á Seyðisfirði, Neskaupstað og Eskifirði, og þau á að sam- eina í eitt embætti. Fljótt á litið sýnast þessar tillögur allar skynsamlegar og tímabærar. Skipting sýslumannsembætta í landinu dró á sínum tíma dám af sýslum landsins og þótti þar að auki nauðsynleg vegna samgönguerfiðleika og ná- 'lægðar við umbjóðendur. Ekki má heldur gleyma að hlut- verk sýslumanna var með öðrum og ólíkari hætti en nú tíðkast. Þeir voru valdamiklir embættismenn sem fóru bæði með dómsvald og framkvæmdavald og sinntu marg- víslegri þjónustu fyrir sýslunga. Nú hefur það allt gerst að lögreglu- og dómsvald hefur verið aðskilið, verkefnum sýslumannsembætta hefur fækkað og samgöngur og fjarskipti hafa tekið stakka- skiptum til hins betra. Sýslur og kaupstaðir eru ekki ein- angruð né heldur sækir fólk sömu þjónustu til sýslu- manna og áður. Sýslumannsembættin hefur þar af leið- andi dagað uppi án þess að deyja drottni sínum og eru mörg hver nátttröll í upplýstum og gjörbreyttum heimi. Þegar kreppir að hjá ríkissjóði og allir gera kröfur til að hið opinbera spari er auðvitað nærtækast að leggja niður úrelt embætti. Dómsmálaráðherra bendir á að spamaður geti numið hundruðum mihjóna króna á örfá- um árum með því að fækka sýslumannsembættum og sameina starfsemi þeirra. Er það ekki þetta sem við erum að biðja um: að ráðherrar spari í ráðuneytum og stofnun- um sem undir þá heyra? Þess heldur kemur það spánskt fyrir sjónir, þegar til- lögur ráðherrans eru kynntar í hans eigin pingflokki, að nokkrir þingmenn eru sagðir vera tillögunum mót- fallnir. Eru þar meðal annars nefndir til sögunnar þing- menn sem hafa farið framarlega í fylkingu gegn ríkis- rekstri og skrifstofubákni. Hér kemur enn og aftur kjördæmapotið til sögunnar. Alþingismenn telja sig vera að gæta hagsmuna umbjóð- enda sinna heima i héraði í þeirri misskildu ímyndun að ekki megi skerða þjónustuna með því að færa sýslu- mannsembættin á milli staða. Efiaust getur það verið bagalegra fyrir þá sem eru vanir því að hafa sýslumann í næsta husi að þurfa nú að aka spölkorn eða taka upp símann í staðinn. En hvernig á að draga úr opinberum útgjöldum nema það bitni á einhverjum? Og hvaða vit er í rauninni í því að hafa sýslumenn í hverjum bæ og verja til þess tugmilljónum króna þegar nýtt kerfi og samein- ing er nærtæk og auðveld lausn? Dómsmálaráðherra á ekki að láta kjördæmapotið stöðva sig. Annaðhvort vilja menn spara eða ekki spara. Ellert B. Schram „An samkomulags við Palestfnumenn var leiðin lokuð til samninga við önnur arabaríki." - Simon Peres á tali við Palestinumann f bænum Nablus. Bannhelgin rof in Samkomulagið, sem nú hefur verið gert milli ísraels og PLO, staðfestir framar öllu öðru yfir- burðastöðu ísraels. PLO er veikara én nokkru sinni fyrr. Arafat er á síðasta snúningi. Það var ekki seinna vænna að semja nú áður en forysta fyrir Palestínumönnum færðist endanlega úr höndum hinna tiltólulega hófsömu leiðtoga PLO yfir á öfgamenn ýmiss konar, ekki síst Hamas- hreyfinguna. Frá 1987, þegar Intifadan hófst og ísraelsmenn hertu enn heljartök sín á herteknu svæðunum á móti, hafa áhrif PLO yflr Palestínu- mönnum á hernámssyæðunum jafnt og þétt dvínað. Öfgamenn, sem sækja andlega forystu sína til íslömsku byltingarinnar í íran, hafa aukið áhrif sín í réttu hlut- falli við ósveigjanleika og hörku ísraelsmanna. Það voru síðustu forvöð fyrir ísrelsmenn að bjarga PLO, til þess yfirleitt að hafa ein- hverja til að semja við, því að þau öfl sem ógna PLO hafha öllum samningum. Arafat og PLO voru á síðasta snúningi, það var óttinn við öfga-. hreyfingar múslíma framar öðru sem rak á eftir ísraelsmönnum að semja nú. Þeir eru í sterkari stöðu en nokkru sinni, PLO að sama skapi hafa aldrei verið veikari. Því veldur hvort tveggja, Palestínu- menn hafa í stórhópum snúið baki við PLO og stuðningur frá öðrum arabaríkjum hefur aldrei verið minni. Tögl og hagldir Allt frá stofhun PLO 1964 hefur ríkt gagnkvæm bannhelgi miUi ísraels og PLO. Nú hefur þessi bannhelgi verið rofin. Þetta eru mestu tíðindi sém orðiö hafa frá upphafi í samskiptum ísraels við araba, og ekki aðeins Palestónu- menn. Án samkomulags við Palest- ínumenn var leiðin lokuð til samn- inga við önnur arabaríki. Nú er Kjallarinn Gunnar Eyþórsson blaðamaður Múrar Jeríkó ísrael á allt aö vinna og hefur engu tapað. Þetta hafa hinir skyn- samari menn í ísrael vitað lengi, þeirra á meðal Simon Peres, en stærsti og erfiðasti þröskuldurinn hefur verið hið sálfræðilega tabú, sú bannhelgi sem hvíldi á því að viðurkenna að Palestínumenn ættu einhvern rétt og að PLO væru rétt- mætur fulltrúi þeirra, ekki aðeins útlæg hermdarverkasamtök. Þessi bannhelgi hefur verið grunnurinn að stefnu ísraels- manna gagnvart Palestínumönn- um og um leið réttlæting fyrir úþenslustefnu Begjns, Shamirs og þeirra nóta, sem neitaö hafa að við- urkenna rétt annarra en gyðinga til búsetu í landinu helga. „Það eru Israelsmenn sem hafa öll tögl og hagldir í þessum samningum. Staða þeirra er svo sterk að þeir láta í raun- inni ekkert af hendi, annað en bann- helgina sjálfa." leiðin opin til samninga við Sýr- land og Jórdaníu og þar með er öll stríðshætta endanlega úr sögunni. Ástæða er til að ætla að ein ástæðan fyrir því að PLO féllst á þá málamiðlun, sem nú á að verða fyrsti áfangTað heimastjórn, hafi verið órtí við að Sýrlendingar væru að semja sérfrið um Golanhæðir, sem hefði einangrað PLO endan- lega. Það eru ísráelsmenn sem hafa öll tögl og hagldir í þessum samn- ingum. Staða þeirra er svo sterk að þeir láta í rauninni ekkert af hendi, annað en bannhelgina sjálfa. Gazasvæðið er byrði á Israel, Jer- íkó er friðsamasta borgin á vestur- bakkanum. Á hvorugu svæðinu eru teljandi nýbyggðir gyðinga. Þau tíðindi, sem nú hafa orðið, eru ekki fyrst og fremst sá vísir að heimasrjórn sem nú er í vændum, heldur sú hugarfarsbreyting sem orðið hefur. Afneitun á raunveru- leikanum hefur vikið fyrir raun- sæi, blindir hafa fengið sýn. Það sem á eftir kemur mun verða tor- sótt og hávaðasamt. Friður mun ekki skyndilega ríkja, því fer fjarri að allir vih'i frið. En núna í fyrsta sinn í sögu Israels eru nauðsynlegar forsendur fyrir hendi. Sú þróun, sem nú er hafin, verður ekki stöðvuð. Þegar bann- helgin hefur eitt sinn verið rofin er ómögulegt að gefa henni helgi á ný. Múrar Jeríkó eru fallnir í ann- að sinn. Gunnar Eyþórsson Skoðanir annarra Sökín er dreif býlisþingmanna „Bændur eru fórnarlömb keríis sem orðið er að víðátrufeni sem sýgur í sig bændastéttina hægt og sígandi. Bændur hafa ekki sjálfir ráðið örlögum sín- um. Það hafa embættismenn í ráðuneyrum og stofn- unum landbúnaðarins gert með ómældum stuðningi dreifbýlisþingmanna. Sökin er ekki síst dreifbýlis- þingmanna, sem neitað hafa aö taka á þessum vanda þjóðarinnar vegna hugsanlegra atkvæða í sveitum. Þeir hafa selt fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar fyrir nokkuratkvæði." ÚrforystugreinAlþbl.2.sept. Pizzumarkaðurinn „Skyndibitamarkaðurinn hefur ekki verið ýkja hátt skrifaður né vakið mikla afhygli í íslensku við- skiptalífi fram að þessu en ákaflega fróðlegt hefur verið að fylgjast með pizzumarkaðinum að undan- förau___Væntanlega má ýmislegt læra af þessu nýja „fiskeldis-ævintýri" þjóðarinnar og fróðlégt verður að fylgjast með framþróuninni á þeim markaði og ekki síst hvaða „æði" tekur við í viðskiptalífinu þeg- ar þeSSU Slotar." ÁHB/HKF í Viðskiptabl. Mbl. 2. sept. Hringsnúningur í sæstreng „Það virðist sem orkumál og skynsemi fari ekki alltaf saman á íslandi eins og dæmin sanna og næg- ir þar að benda á virkjun Kröflu, Blönduvirkjun sem framleiðir raforku sem engir kaupendur eru að og skuldir Landsvirkjunar sem eru hvorki meiri né minni en 48 milljarðar. Þessu virðast menn gleyma um leið og þeir hringsnúast í sæstrengsdraumnum. Það alvarlega er að þetta eru ekki bara einhverjir valdalausir draumóramenn heldur eru hér á ferð- inni menn í æðstu stöðum sem væntanlega munu taka ákvarðanir um hvort ráðist verður í að flytja raforku héðan um sæstreng." Jón Viöar Sigurösson jarðfræðingur i Mbl. 2. sept.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.