Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 4
Sr. Ólafur Skúlason biskup á beininu Hræddur við það sem skyggir á Guð Kirkjan efndi fyrir stuttu til bænaátaks sem dulspeki- f ólk vildi eiga þátt í og einhver misskilningur virtist vera á ferðinni um samstarf kirkju og kvaklara. Prestar kvarta yfir kjörunum og segjast ekki lifa á kölluninni einni saman en vilja þó ekki kalla heiðin goð sér til fulltingis. Þetta og fleira veldur því að sr. Ólafur Skúla- son biskup íslands er tekinn á beinið í dag, nýkominn til landsins eftir árlegan fund höfuðbiskupa á Norður- löndum. - Áhugafólki um dulspeki, huglækningar, spákenningar og „hugrækt“ af öllu tagi hefur fjölg- að mjög síðustu misseri og úrval námskeiða í boði er mikið. Hvaða orsakir telur þú fyrir þessarri þróun? „Ég geri mér ekki fyllilega ljóst af hverju þetta stafar. Það er auðvitað enginn vafi á því að margt af þessu fólki hefur mjög góðan aðgang að fjölmiðlum eða starfar á fjölmiðlum. Og við vit- um að þar sem fjölmiðlar taka á málum er eftirtekt fólks vakin. Mér finnst að í svo mörgum til- vikum ráði persónulegt mat fjöl- miðlamannsins um hvað er fjall- að. Þessi nýja hreyfing á tals- menn í fjölmiðlaheiminum og þess vegna ber mikið á þessu, þ.e. af því að það ber mikið á þessu fólki. En það hefur náttúrlega alltaf fylgt mannkyninu að reyna að gægjast svolítið inn í það sem við sjáum ekki með venjulegum hætti. Það hefur alltaf verið myst- ík í kristinni kirkju og ýmsir til sem hafa verið með annað næmi heldur en gengur og gerist. En kirkjan hefur samt ævinlega leitast við að beina þessu á ákveðnar brautir svo að þetta fari ekki úr böndunum. Munurinn á þessu núna og þeirri stefnu, sem uppi var áður og tengdist oft klaustrum og öðru slíku, er sá að það er ekki endi- lega leitað eftir kristnum leiðbeiningum, heldur fremur leitað til Indlands eða jafnvel til Óðins gamla. Ég er hræddur við þetta. En kristin kirkja er búin að starfa hér í bráðum þúsund ár og ég trúi því að við höfum það að bjóða sem þjóðin þarf, þ.e. Jesú Krist og boðskap hans.“ - Hvert er svar kirkjunnar við þessarri samkeppni um trúar- brögð? „Það er enginn vafi á því að þetta eru trúarbrögð fyrir mörg- um. Við segjum alltaf að það sem skyggi á Guð sé alltaf það sem einangrar okkur frá Honum. Og ég er hræddur við það sem við látum verða til að skyggja á Hann, hvort sem það erum við sjálf eða eitthvað sem ég tel að sé ekki í samræmi við það sem æskilegt er og Guð ætlast til af okkur. Það sem við í kirkjunni erum að gera núna er að leitast við að skoða þessar stefnur, læra um þær og ræða við þetta fólk. Ég er alls ekki að dæma þetta fólk. Það er í einlægni að leita og ég vildi óska þess að við í kirkjunni gæt- um hjálpað því. Þannig að ég er ekkert að skella á það og for- dæma það. Ég virði einlægni þess þegar hún er til staðar. En ég vil vita að hverju þessi leit beinist og þá benda á það sem kirkjan hefur upp á að bjóða.“ - En er þessi dulspekiáhugi ekki dæmi um að kirkjan hafi\ brugðist hlutverki sínu? „Kirkjan verður aldrei alltaf svar við öllu. Sumir eru óþolin- móðari en aðrir og sumir átta sig ekki heldur á því að það er líka hægt að breyta hlutunum innan frá. Maður þarf ekki að hverfa úr söfnuðinum sínum til að leita eftir því sem hugurinn beinist að þá stundina.“ - Nýlega efndi kirkjan til bæn- astundar fyrir friði í heiminum. Hópurinn ,Jákvætt átak“ sem m.a. leggur stund á svokallað reiki, eða huglækningar, kvaðst eiga þátt í hugmyndinni, en þú lýstir því yfir að þú hefðir ekki vitað af tilvist þessa hóps. Þetta fólk hefur notað máltækið „Það er sama hvaðan gott kemur.“ Er kirkjan ekki sammála því? „Nei. Þá verðum að skilgreina hvað er gott. Það er ekki víst að það sem einhverjum úti í bæ þyk- ir gott sé að mínu viti af hinu góða. Við hverfum ekki aftur til þess sem sagt var að Jesúítarnir hefðu tekið sér í munn: Tilgan- gurinn helgar meðulin. Það ger- um við ekki. Ég sagði að ég hefði ekki haft hugmynd þetta „Jákvæða átak“ og þegar mér var sagt frá því að þessi reikimeistari væri einn þeirra sem talaði við mig, þá kom ég af fjölíum og botnaði heldur ekkert í því hvað það er að vera reikimeistari. Ég sagði við þetta fólk að ég tæki þakksamlega við því og þá var ég bara að bjóða' einstaklinga velkomna á skrif- stofuna mína. Og ég sagði þeim að ef þau gætu hjálpað okkur til að fylla kirkjurnar og kæmu þangað sjálf til bænagjörðar þá væri það að mínu viti af hinu góða. En það er ekki sama hvað fólk er að gera og þess vegna þurfum við að skilgreina hvað er gott. Drykkjumaðurinn, áður en hann áttar sig á vanda sínum, segir að það sé gott fyrir sig að fá sér áfengi reglulega og sér líði betur af því. Sama gildir um reykinga- manninn og svona má lengi halda áfram.“ - Fyrir fáum árum fjölgaði liðsmönnum safnaða utan þjóð- kirkjunnar svo mjög að undrun vakti. Hvernig er þeim málum háttað nú? „Ég held að sú aukning sem þá var talað um sé ekki jafn sterk nú eins og áður. Ég talaði við for- stöðumann Vegarins fyrir skömmu og hann sagði þetta nokkuð stöðugt hjá þeim, eitthvað um 300 einstaklingar. Þetta kemur inn á það sem ég nefndi áðan. Það finna ekki allir það sem þeir leita að inni í þess- um stóru söfnuðum og í stað þess að mynda minni einingar innan þeirra vilja þeir stofna nýtt og telja allt ómögulegt sem við erum að gera. A fundi höfuðbiskupa á Norð- urlöndum, sem ég var að koma af, sagði biskupinn í Kaup- mannahöfn að þar væri verið að reyna að búta stóra söfnuði niður í smærri einingar sem allar starfa þó áfram innan sama safnaðar. En ákveðnir hlutar eru famir að starfa nær sjálfstætt með eigin leiðtoga, eigin stjórn en þó undir handleiðslu prestsins. Það verður forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr þessu.“ - En er það ekki staðreynd að íslenska þjóðkirkjan er fremur íhaldsamt og viðamikið bákn, sbr. sterkar hefðir í kirkjutón- list? „Þetta er misjafnt. Það má t.d. nefna að söngvarinn okkar, hann Þorvaldur Halldórsson, er búinn að vera syngjandi í Seltjarnarnes- kirkju, í Fella- og Hólakirkju og víðar og það er aldeilis fjör í þeim söng. Hann byrjaði reyndar í kristilegu starfi innan Ungs fólks með hlutverk, en sá hópur hefur ekki yfirgefið kirkjuna og ákveð- ið að reyna að hasla sér völl innan vébanda þjóðkirkjunnar. í könnuninni sem nýlega var gefin út kemur fram að fólk vill meiri léttleika í messuna og við starfs- ■fólk Biskupsstofu vomm einmitt að ræða þetta í síðustu viku. Ég er búinn að biðja helgisiðanefndina um að skoða þessi mál fyrir okkur og gera tillögur. Við munum auðvitað aldrei koma með létta Hallelújamúsík í allar messur, því að margir þeírra sem sækja kirkjumar reglulega kæra sig ekkert um það. En mér þætti ekkert óeðlilegt þó söfnuð- irnir væm með tilbrigði við guðsþjónustuna á einhverjum öðmm tímum en aðalmessutím- unum. Ég viðurkenni að þarna höfum við verið alltof hægfara. Við eigum að koma til móts við fólkið, átta okkur á því eftir hverju það er að leita, benda því á réttar leiðir og taka þátt.“ - En nú ríkir tæpast jafnræði milli hinna margvíslegu trúar- söfnuða í landinu og þjóðkirkj- unnar sem er á „spenanum?“ „Ríkið innheimtir sóknar- gjöld, t.d. fyrir fríkirkjusöfnu- ðina, alveg eins og fyrir okkur. Og það að ríkið borgar prestum laun á sér langa sögu. Hún er rak- in til þess að ríkið tók við stórum hluta af eignum kirkjunnar gegn því að borga prestum laun um framtíð. Þannig að ef ætti að gera upp þessi mál þá er ég alls ekkert viss um hver skuldar hverjum hvað.“ - Prestar hafa að undanförnu látið í sér heyra um kjaramál, m.a. vegna hækkaðrar húsaleigu. Fram hefur komið að leigan er á bilinu 5-17.000 á meðan mark- aðsverð fyrir 3 herbergja fbúðir er um 45.000 krónur. Eiga þeir ekki, eins og aðrir, að greiða fyrir húsnæði sitt? „Mér finnst mjög eðlilegt að prestur borgi fyrir það húsnæði sem hann notar og fjölskylda hans. En mér finnst óeðlilegt að hann þurfi að borga fyrir húsnæði sem söfnuðurinn notar. Núna er gert ráð fyrir að eitt herbergi sé undanskilið frá leigu, þ.e. skrif- stofan. En ég held að í mjög mörgum tilvikum mætti taka stof- una með i pessu líka því hún er notuð af söfnuðinum. Svo verða menn líka að líta til þess að prest- urinn ræður ekki hvaða húsnæði hann fær, né heldur hvernig því er við haldið og þarf oft á tíðum að borga ótrúlega háan hitunar- kostnað. Það eru engin prestsetur í þétt- býli og við hér höfum fengið \ borgaðan húsaleigustyrk sem er miklu lægri en húsaleigan. Á landsbyggðinni eru t.d. kennur- um boðin alls kyns fríðindi; flutn- ingar, húsaleigugreiðslur og fleira. Af hverju sitja prestamir ekki við sama borð og þeir? Ekki vill fólk missa prestinn sinn, það kom skýrt fram í könnuninni sem ég nefndi áðan.“ - Býr ríkið illa að prestum á íslandi? „Þetta er geypilega viðamikið mál og það er of mikil einföldun að svara bara með jái. Það er eng- in stétt ánægð með launin sín né með aðbúnað sinn. Það þótti ekki við hæfi fyrir nokkmm árum að prestar létu í ljós óánægju með kjör sín, og þykir varla enn eins og sjá má á lesendabréfum blað- anna. Það var talað um þessa dýr- legu fátækt og köllun prestsins. En það þýðir bara ekki í dag. Ef presturinn væri einn þá gæti hann axlað þetta en hann getur ekki tekið á sig þá ákvörðun að kona hans og börn sitji ekki við sama borð og aðrir háskólaborgarar. Ríkið hefur talað um að kirkj- an taki á sig ábyrgð á prestssetr- um og það er allt í lagi að gera það en það verður þá að koma eitthvað á móti. Við getum ekki tekið á okkur þann mikla kostnað sem því fylgir og greitt hann úr óskaplega mögrum sjóðum þjóð- kirkjunnar. Við rísum ekki undir því, þannig að það þarf að kom- ast að samkomulagi og ríkið þarf að standa við sitt.“ Lokaspurningin: - Keyptirðu messuvln í Fríhöfninni í dag? „Nei, það gerði ég ekki því þeir eru hættir að framleiða messuvín- ið hérlendis! Þetta eru stökustu vandræði og ég hef talað við Höskuld um að ég vilji endilega að þeir haldi áfram að búa til messuvínið hérna heima.“ -vd. 4 SÍÐA — NYTT HELGARBLAÐ Föstudagur 7. september 1990

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.