Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 22

Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 22
Elísabet Þorgeirsdóttir Þegar frjáls- hyggjan kom . Ég velti því oft fyrir mér hvort nokkum tíma verði hægt að gera alla jaftia á íslandi. Kannski er það hvergi hægt, af þeirri einföldu ástæðu að mann- fólkið vill ekki að allir verði jafhir. Samt er þetta eilíft slag- orð stjómmálaflokka sem marg- ir kjósendur virðast falla fyrir og vilja trúa að geti einhvem tíma orðið. Ég man vel hvað þær komu illa við mig lýsingamar, sem ungir Alþýðubandalagsmenn höfðu uppi fyrir kosningar 1983, um það ástand sem myndi skapast ef fijálshyggjan næði völdum í landinu. Eftir það myndi kalt peningasjónarmið alls staðar ráða ríkjum og engin samfélagsleg hugsun verða eft- ir. Rikisfyrirtæki yrðu seld og sjúkrahús og skólar einkavædd. Eg held ég eigi enn áróðurspés- ann sem þeir dreifðu með dóms- dagssvip og þarf að flnna hann í drasli hjá mér, svo ég geti borið spádómana saman við raunveru- leikann 1990. Pésinn hafði auð- vitað þau áhrif á mig að ég ham- aðist enn meir við að reyna að koma Kjartani Ólafssyni á þing fyrir vestan, og missti þar af leiðandi alveg af þeirri stórkost- legu upplifun Kvennalista- kvenna að koma konum í fyrsta sinn á þing. En hvemig hefúr hugsunar- háttur fijálshyggjunnar síast inn í okkur sl. sjö ár? Fyrir mér er það engin spumig að kalt við- horf peningahyggjunnar hefúr náð ótrúlegri útbreiðslu. Reynd- ar stóð ekki í áróðursbæklingn- um 1983 að fyrsta verk ftjáls- hyggjunnar yrði að taka vísi- tölubindingu launa af með lög- um, en það er einmitt eitt af því sem gert hefúr það æ fjarlægari draum með hveiju árinu sem líður, að allir verði jafnir á Is- landi. Þeir vom ekki svo miklir spámenn, strákamir. Síðan hefur ójafriræði verið vemleiki þúsunda fjölskyldna og alltof margir hafa þurft að þola niðurlægingu gjaldþrota. Það er líklega fólk sem hélt að allir gætu orðið jafnir á Islandi. Það hefur haldið að það gæti keypt sér hús af svipaðri stærð og nágranninn og jafnvel líka álíka dýran bíl. Bankamir vom jú fúsir að lána og seljendur kepptust við að selja, bjóða hag- stæð greiðslukjör, enga útborg- un á hinu og þessu. Hélt þá ekki sama fjölskylda að hún gæti líka keypt sér innbú og tæki af ýms- um gerðum? Það má ekki gleyma því að 1986 samdi ASÍ um lækkun tolla á bílum og „nauðsynlegum“ heimilistækj- um. Kannski hefúr sama fjöl- skylda haldið að hún gæti líka farið til útlanda, að sjá sólina, sérstaklega með því að taka ein- hveiju af gylliboðunum sem ferðaskrifstofúmar em alltaf að bjóða. Og ekki er óalgengt að ffeistast hafi verið til að stofna eigið fyrirtæki, - bara smáfyrir- tæki, ekkert mál. Það geta jú all- ir í heimi fijálshyggjunnar og ekki lifandi af taxtalaununum. Og svo fengu allir sér greiðslukort. Það hefúr komið sér vel bæði erlendis og á ís- lenskum veitingahúsum, en einkum þó við matarinnkaupin. Peningar fyrir brauði em sjaldn- ast til eftir mánaðamót, kaupið dugir rétt fyrir síðasta greiðslu- korti. Ég velti því enn fyrir mér hvort þeir vilji að allir verði jafnir, strákamir sem setið hafa í stjómarráðinu undanfarið. Ætli þeir muni enn hve mikill skað- valdur fijálshyggjan var talin vera fyrir sjö ámm? Er það ekki hennar vegna sem fjármagnseig- endur hafa fitnað eins og púkinn á fjósbitanum? Og lögffæðingar malað gull? Hefúr ekki eitthvað snúist við í þessu öllu? Nú em laun almennings mestur skað- valdur. Þau mega alls ekki hækka, um það snýst málið. Ég er því nærri viss um að það er langt í land að allir verði jafnir á Islandi. Það er mjög fjarri hugsunarhætti margra, t.d. lítur fólk ærið misjafnlega á skuldir sínar. Sumum finnst ein- faldlega að þeir verði að borga þær, þó tekjumar dugi ekki til þess. Öðrum finnst ekkert sjálf- sagðara en að aðrir borgi skuldir þeirra, t.d. ríkið, þó um svim- andi háar upphæðir sé að ræða. Því kaldari sem menn em í of- fjárfestingum og braski, þeim mun sjálfsagðara að láta skuldir falla í slóðina á eftir sér. Þó ég þykist viss um að jafnræði komist ekki á meðan ég lifi, á ég mér þann fjarlæga draum að geta gert eins og amma og afi, sem áttu sína íbúð og fengu sér göngutúr saman niður í bæ í hvert sinn sem olíu- , rafmagns- eða símareikningur barst til þeirra. Að borga sam- dægurs, það var þeirra stolt. David Coverdale söngvari og fyrirliði Whitesnake (tv), Tommy Aldridge trommari og gftarsnillingurinn Steve Vai. Mynd: Kristinn Þungarokk er þerapía Þeir eru margir sem bíða helgarinnar með óþreyu og telja stundirnar þangað til Whitesnake stíga á svið Reiðhallarinnar. Nú þegar er löngu uppselt á tónleika Hvíta snáksins og The Quireboys á föstudag og þrjú þúsund miðar af fimm þúsund eru seldir á laugardagstónleikana. Strætisvagnar Reykjavíkur ætla að aka hljómleikagestum á staðinn þannig að allt ætti að vera klárt. Whitesnake kom til landsins á miðvikudag og röbbuðu meðlim- ir aðeins við fjölmiðlafólk. David Coverdale, sem flestir telja vera holdgerving Whitesnake, sagði hljómsveitina hafa verið á ströngu tónleikaferðalagi um Evrópu og varla fengið frídag í margar vikur. Gærdagurinn var því notaður til að slappa af, renna fyrir lax og „til að njóta gæða landsins", eins og Coverdale orð- aði það. Hann lofaði góðum tón- leikum um helgina, enda væru Whitesnake hættulegustu menn- irnir í bransanum. „Ég hef farið hringinn í kring um hnöttinn fimm hundruð sinn- um, en hef aldrei verið þeirrar ánægju aðnjótandi að koma til ís- lands áður. Þetta er því ný og spennandi reynsla,“ sagði Cover- dale. Hann sagði tónlist Whi^p- snake hafa fágast með árunum og jafnframt orðið meira spennandi. f Þetta og innganga gítarsnillings-j ins Steve Vai ætti örugglega stór-í an þátt í velgengni hljómsveitar- innar í Bandaríkjunum. Það fylgir tónlistarbransanum að sögn Coverdale að taka geð- sveiflunum sem fylgir því að gera tónlistina að hjákonu sinni. Þungarokkið færi í hringi. Á ní- unda áratugnum hefði diskóið ráðið ferðinni með Michael Jack- son og Donnu Summer í broddi fylkingar, en nú í byrjun tíunda áratugarins hefði hljómsveitin leikið fyrir eina og hálfa milljón áheyrenda á tveimur og hálfri viku. „Tryggð þungarokkaranna er ótrúleg," sagði Coverdale. Út- gefendur og fjölmiðlar reyna gjaman að skapa hljómsveitum ímynd og sveipa þær einhverri dulúð, að sögn Coverdale. En áheyrendur væm ekki neinir vitl- eysingar, þeir sæju í gegnum þetta allt saman. Annað hvort kynnu þeir að meta tónhstina sjálfa eða ekki. „Ég ber mikla virðingu fýrir vitsmunum áheyrenda,“ sagði Coverdale. En þó þungarokkið eigi líkama og sál Coverdales segist hann að- allega hlusta á klassíska tónlist heima hjá sér. „Klassíkin hjálpar mér að róa dýrið í sjálfum mér,“ sagði Coverdale. Hann sagðist einnig hlusta á flest það nýjasta sem væri að gerast í dægurtónlist- inni, þannig að hann hefði ágæta mynd af því sem aðrir tónlistar- menn væru að gera. Coverdale vildi líka taka fram að hann feng- ist ekki lengur við Heavy metal tónlist og hefði ekki gert það síð- an hann var með Deep Purple. Tónlist Whitesnake væri líkam- leg og tilfinningarleg og laus við allt satanskjaftæði. „Þungarokk er tónlist um fólk,“ sagði Cover- dale. Stór hluti tónlistarinnar er tíska en það á ekki við um þung- arokkið, að mati Coverdale. „Þungarokkið er þerapía og líkamlegur og andlegur léttir, ekki aðeins fyrir tónlistarmenn- ina heldur áheyrendur líka,“ sagði Coverdale. Þetta ætti sér- staklega við um stór iðnaðar- svæði eins og Dússeldorf, Det- roit, Chicago, þar sem krakkam- ir væru mjög spenntir og þess vegna í mikilli þörf fyrir að losa um spennuna. Að Whitesnake frátaldri voru Coverdale og Vai sammála um að AC/DC og Van Halen væm bestu þungarokkshljómsveitimar. Annars væri mikið að gerast á þessu sviði og erfitt að gera upp á milli hljómsveita. Whitesnake varð til árið 1978. En frá og með plötunni sem kom út 1987 varð hún heimsfræg. Nú- verandi meðlimir hljómsveitar- innar David Coverdale, Steve Vai, Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo og Tommy Aldridge, hafa verið í Whitesnake síðan 1987, að Vai undanskildum sem gekk til liðs við sveitina þegar „Slip Of The Tounge" var hljóðrituð. Vai kom inn vegna þess að Vanden- berg slasaði sig á hendi og gat þess vegna ekki leikið á gítarinn en síðan hefur Vai verið í hópn- um á tónleikaferðalögum eftir út- komu plötunnar. Tónleikamir í Reiðhöllinni verða þeir síðustu í Evróputúm- um.1 Að þeim loknum sagði Co- verdale hljómsveitina taka sér viku frí en svo tækju Austurlönd fjær við. -hmp Afslappað og fagmannlegt Jeff Lynne erdálítið sérkennilegurfugl í rokksögunni. Hann kom inn í Electric Light Orchestra nokkru eftir að hljómsveitin var stofnuð en endaði sem aðalsprauta hennar og aðallagahöfundur. Þá var það á stefnuskrá ELO að spila rokk í anda frumkvöðlanna. Lynne þróaði ELO frá frumrótum rokksins yfir í hátækni rokksveit, sem notfærði sér sérhvern effekt sem raftæknin bauð upp á og skapaði hljómsveitinni miklar vinsældir. Sjálfur er Lynne þó mikill uð-| dáandi frumrokksins og hann hefur verið Bítlaaðdáandi svo lengi sem hann man. Þessi að- dáun hans á The Beatles kom skýrlega fram í mörgum lögum ELO hvað raddanir og útsetning- ar varðaði. Þegar Lynne var síð- an orðinn leiður á öllu tæknives- eninu hætti hann í ELO. Fiktið við raftæknina og upp- tökutæknina hafði hins vegar gert hann að eftirsóttum galdramanni í hljóðveri. Hljómsveitir og sóló- istar, bæði frægir og ófrægir, hafa sóst eftir því að fá Jeff Lynne til að stjórna upptökum á plötum sínum. Orðstír hans leiddi hann að George Harrison sem fékk Lynne til liðs við sig á „Cloud 9“, plötunni sem kippti Harrison aft- ur fram í dagsljósið. Lynne virtist vera samstarfsmaðurinn sem Harrison vantaði, því „Cloud 9“ er án efa það besta sem Harrison hafði gert í háa herrans tíð þegar platan kom út árið 1987. Þetta samstarf þeirra Lynne og Harrison átt síðan sinn þátt í Traveling Wilburys, sem gerði það gott fyrir rúmu ári og er að fara að senda frá sér sína aðra plötu. Traveling Wilburys er raunar meira leið fullnuminna rokkara til að slappa af en hljóm- sveit með háleit markmið. Lynne segir hann og félaga sína í Wil- burys mjög fljóta að semja allt efni og koma því á band, þó svo hendur þeirra séu fullkomlega frjálsar frá útgáfusamningum stórfyrirtækjanna. Að eigin sögn var það mikil upphefð fyrir Lynne að fá að vinna með Harrison, sem hann hafði alla tíð borið mikla virðingu fyrir en aldrei þekkt persónulega fyrr en kom að því að taka upp „Cloud 9“. En nú er komið að Harrison að endurgjalda Lynne greiðann. Jeff Lynne sendi nýlega frá sér, að ég held, sína fyrstu sólóplötu frá því ELO gaf upp öndina. Skífuna kallar Lynne „Armchair Theatre" og George Harrison kemur töluvert við sögu á þessari plötu, bæði sem gítarleikari og bakraddari. Þeir sem endalaust sækjast eftir nýjungum fá ekki mikið við sitt hæfi á „Armchair 22 SÍÐA — NÝTT HELGARBLAÐ Föstudagur 7. september 1990

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.