Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.2001, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.2001, Blaðsíða 4
MIDVIKUDAGUR 15. AGUST 2001 Fréttir jy%r Flugvél Flugmálastjórnar íslands TF-FMS: Ráðuneyti á ferð og flugi - samgöngu-, dómsmála- og iðnaðarráðuneyti mest í loftinu Gísli S. Einarsson alþingismaður hefur óskað eftir upplýsingum úr leiðarbók flugvélar Flugmálastjórn- ar TF-FMS um allar hreyfingar vél- arinnar undanfarin tvö ár. í vor óskaði DV eftir upplýsingum um flug vélarinnar 12 mánuði aftur í timann, eða frá apríl 2000 til maí 2001. Voru þau gögn afhent 4. maí sl. Þar er sundurliðuð eftir flugtim- um notkun ráðuneyta og stofnana. Flugmálastofnun neitar að upplýsa hverjir hafi verið farþegar í um- ræddum tilvikum en vísar á við- komandi ráðuneyti eða stofnun. Samtals var fiogið á vegum ráðu- neyta og forsetaembættis á þessu timabili í tæpar 65 klukkustundir. Á vegum ýmissa stofnana var hins TF-FMS Beechcraft Super King Air 200 Ekki bara notuö til mælinga á og viö flugvelli landsins. Drjúgur tími fer í aö fljúga fyrir ráðuneytin og stofnanir. vegar flogið í 30 klukkustundir. Flugmálastjórn taldi sig ekki geta gefið upp við afhendingu gagna hvaða einstaklingar hefðu flogið með TF-FMS á þessu tímabili. Flug- Flug TF-FMS apríl 2000 til maí 2001 - á vegum ráðuneyta 64,7 klst. - á vegum stofnana 30 klst. Eni kW ttaii «u/ htafc- 511*15- Intxit MÍM HnJr Mrirfc Itafc laMr li*A lMr)l IMqS FMM|D IMHp MNJ0 rMKJD nmfl rHBtJa rMHTI IMKfl IMqú málastjórn innheimti gjald vegna notkunar áðurnefndra aðila en fram til 1. janúar í ár var gjaldið 77.000 krónur á flugtíma en hækk- aði í 85.000 um áramótin. Sam- kvæmt þessu var innheimtur kostn- aður vegna flugs fyrir ráðuneyti og forsetaembætti þessa tólf mánuði samtals 5.062.800 krónur. Fyrir stofnanir voru innheimtar 2.343.600 krónur. Samkvæmt upplýsingum frá Flugmálastjórn er hlutverk flugvél- arinnar skýrt skilgreint. Helsta hlutverk hennar er að annast flug- prófanir. Það er að stilla radar- senda og búnað á flugvöllum lands- ins, enda er tækjabúnaður vélar- innar miðaður við það. Auk þess er henni ætlað að sinna leitarflugi og taka átt björgunarstörfum þegar þörf krefur. Vélin hefur einnig ver- ið leigð í verkefni fyrir dönsku flug- málastjórnina á Grænlandi. Þrátt fyrir þessi skilgreindu hlutverk hef- ur vélin ítrekað verið leigð til ráðu- neyta og ríkisstofnana þegar hún hefur ekki verið i sinum fös'tu verk- efnum. Samkvæmt upplýsingum frá Flugmálastjórn er nokkuð öruggt að einhvern tíma hafi stangast á þarfir ráðuneyta og Flugmála- stjórnar. Ráðuneytin séu hins vegar vel meðvituð um skilgreint hlut- verk vélarinnar sem gangi þá fyrir. Vélin getur borið 9 farþega auk flugmanna. Til að slíkt sé hægt þarf þó að fjarlægja ýmsan búnað úr vél- inni til að koma sætum fyrir í stað- inn. Vélin er, eins og áður sagði, vel búin tækjum og hámarksflughraði hennar er áþekkur og á Fokkervél- um Flugfélagsins, eða um 500 km á klukkustund. Hún er af gerðinni Beechcraft Super King Air 200, smíðuð árið 1985 og skráð hér á landi áriðl997. Samgönguráðuneytið mest álofti Duglegasta ráðuneytið í að nýta sér ftug TF-FMS var samgöngu- ráðuneytið, eða í alls 16,5 klukku- stundir á áðurnefndu timabili. Þess má þó geta að flugveUir heyra und- ir það ráðuneyti. Dómsmálaráðu- neytið var með næstmesta flugið, eða 10,8 klukkustundir. Þá kom iðn- aðarráðuneytið og forsætisráðu- neytið með skráð flug hvort um sig í 9,4 klukkustundir. Þá kom sjávar- útvegsráðuneytið með 6,3 klukku- stundir, menntamálaráðuneytið með 3,3 klukkustundir, forseti ís- lands með 2,6 klukkustundir, fjár- málaráðuneytið með 2,4 klukku- stundir, heilbrigðisráðuneytið með 1,7 klukkustundir, utanríkisráðu- neytið með 1 klukkustund, land- búnaðarráðuneytið með 0,9 klukku- stundir og félagsmálaráðuneytið með 0,4 klukkustundir. Fyrir stofnanir var flogið mest fyrir Ratsjárstofnun, eða í 16,1 klukkustund. Þá kom Raunvísinda- stofnun Háskólans með 12,4 klukku- stundir, Flugráð með 0,9 klukku- stundir og Tryggingastofnun ríkis- ins var með 0,6 klukkustunda flug. -HKr. Breikkun Reykjanesbrautar: Umhverfismat undirbuið - endurbætur á bugðunni við Kúagerði ræddar Verkfræðistofan Hönnun vinnur nú að undirbúningi umhveríismats vegna framkvæmda við breikkun Reykjanes- brautar. Unnið er á vegum Vegagerð- arinnar á grundvelli matsáætlunar sem Skipulagsstofnun hefur sam- þykkt. Stefnt er að því að matsskýrsl- an verði tilbúin og kynnt í haust. Lokahönnun og gerð útboðslýsingar hefur nú verið boðin út vegna fram- kvæmdanna. Miðað er við að þær geti haflst á næsta ári. Frumdrög hafa verið gerð að hönn- un Reykjanesbrautar, frá mörkum Hafnarfjarðar og Vatnsleysustrandar- hrepps til Njarðvíkur. Útboðið sem nú fer fram er í lokahönnun og gerð út- boðslýsingar fyrir verkiö. Ýmsir kost- ir eru bornir saman í skýrslu um frumhönnun. Er lagt til að brautin verði tvær akreinar í hvora átt. Hver akrein verði 7,5 metrar á breidd, með 11 metra graseyju á milli. Framkvæmdum verður þannig hátt- að að lögð verður ný akbraut við hlið þeirrar gömlu. Sökum þess hve veg- lína er kröpp við Kúagerði hafa ýmsar tillögur komið fram um hvernig breikkun vegarins verður útfærð til að tryggja öryggi á þeim stað. Hefur sú tillaga verið gerð að núverandi veg- línu yrði haldið að mestu leyti á sama stað en þó reynt að lengja beygjuna þannig að hún verði ekki eins kröpp og hún er nú. Ekkert hefur enn verið ákveðið í þessu efni. For- og verkhönnun fyrir þá tvo kafla sem næstir eru Hafnarfiröi á að vera lokið 17. desember nk. auk út- boðslýsingar fyrir fyrsta kaflann sem liggur meðal annars um Kúagerði sem skal lokið í byrjun júní í vor. Forhönn- un fyrir þá þrjá kafla sem liggja sunn- ar skal lokið í lok april í vetur og verk- hönnun fyrir þá svo og útboðslýsing fyrir allan veginn nema fyrsta kaflann á að vera lokið 1. apríl 2003. -DVÓ DV-MYND NJORDUR HELGASON Drungaleg vibvörun Talan á skiltinu á Hellisheiði hefur hækkað úr tíu í tólf um helgina. 12hafatýnt lífi í umferðar- siysum DV. SEIFOSSI: Umferðin heldur áfram að taka sinn toll. Nú hafa 12 manns látist í umferðinni það sem af er árinu. Á sama tima í fyrra höfðu 19 látist. Samanburðurinn er þó ekki mark- tækur að því leyti að árið 2000 var mesta hörmungaár i umferðarsög- unni. Nú er fjöldinn sami og hefur ver- ið undanfarin ár og því ljóst að grípa verður til aðgerða af hálfu vegfarenda til að fækka slysum. Ekkert átak mun fækka slysum í umferðinni betur en samstilltur vilji þeirra sem eru á vegum og göt- um. Til að fækka óhöppum þarf að hugsa áður en lagt er af stað. -NH Hafnarfjörður: Bæjarstjori hugar að bryggjuhverfi Hugmyndir um listaháskóla í Hafnarfirði eru runnar út í sand- inn, að sögn Magnúsar Gunnarsson- ar, bæjarstjóra í Hafnaríirði. Hann segir á heimasíðu sinni að í staðinn verði hugað að bryggjuhverfi á norðurbakkanum. Bæjarstjórinn segir Listaháskóla íslands hafna að- stööu fyrir skólann í Hafnarfirði. „Afstaða stjórnar Listaháskólans er skýr og munu því bæjaryfirvöld snúa sér að annarri uppbyggingu á norðurbakkanum án Listaháskóla íslands. Á næstu vikum hefst vinna í samvinnu við hagsmunaaðila á norðurbakkanum um uppbyggingu á glæsilegu bryggjuhveríi sem ráð- gert er að rísi þar á næstu árum. Er ekki nokkur vafi aö hér verður um afar vinsælt svæði að ræða enda eina sanna bryggjuhverfið á höfuð- borgarsvæðinu sem tekið verður undir íbúðabyggð og tengda þjón- ustu," segir Magnús. -DVÓ Vedrið i kvold ° Cs cí* --H". Súld eða rigning fýrir norðan Noröaustlæg eða breytileg átt, 3 til 8 m/s. Súld eöa dálítil rigning norðan- og austanlands en skýjað með köflum suðvestan til. Hiti 8 til 18 stig að deginum, hlýjast suðvestanlands. Sóiargangur og sjávarf REYKJAVIK AKUREYRI Sólariag í kvöld 21.44 21.41 Sólarupprás á morgun 05.22 04.54 Siodegisnoo 15.16 19.49 Árdegisnoo á morgun 03.47 08.20 Skýringar á veöurtákmim VeðriÖ á morgun *»»VINDÁTT 10%_HITI >V -10° "V "^VINDSTYRKUR Vcpíkt HBÐSKÍRT f LÉTTSKYJAÐ HALF- SKWAD RIGNMG SNJÓKOMA ÉUAGAN6UR ÞRUMU- VEBUR -r SKAF- RENNINGUR Vegir landsins Upplýsingar um færö og ástand fjallvega, vegaframkvæmdir, lokanir á vegum og ýmislegt fleira er tengist vegum landsins má finna á heimasíðu Vegagerðarinnar, í þjónustusíma hennar eða í Textavarpinu. Veglr á skyggfium •vn&um ef u lúkaölr þar lil nnriai l1^ vu«urs>Kjiýtt www.vega^Js/favrd '""" B^r^^^WJ^M^i-meBggl ^3 -% Skýjað með köflum suðvestan til Norðaustlæg eöa breytileg átt, 3 til 8 m/s. Súld eöa dálítil rigning norðan og austanlands en skýjað með köfium suövestan til. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands. Hiti 8° til 15" "TO^ Vindun 0 3—5 nv's Fromur hæg breytileg átt og vioa skúrir. Hltl 8 tll 15 stig. Vindur: ¦^~^ 10-15 m/t " Hiti 8° til 15° 4"(W Austlæg átt, 10 tll 15 m/s meo su&urströndlnnl en hægari annars staoar. Rigning sunnan- og austanlands og hiti 8 tll 15 stlg. Vindur: •^/^ 5-10 Hiti 8" tii 15° H Mi Breytlleg átt og ví&a rigning. Veörið M. € AKUREYRI BERGSSTAÐIR BOLUNGARVÍK EGILSSTAÐIR KIRKJUBÆJARKL. KEFLAVÍK RAUFARHÖFN REYKJAVÍK STÓRHÖFÐI súld 9 skýjað skýjað 9 8 súld skýjaö 9 9 léttskýjaö þokumóða léttskýjaö þoka 8 8 7 10 BERGEN þokumóða 16 HELSINKI þoka 14 KAUPMANNAHOFN þokumóða 19 ÓSLÓ súld 17 STOKKHÓLMUR 17 ÞORSHOFN skýjaö 13 ÞRANDHEIMUR rigning 13 ALGARVE léttskýjað 18 AMSTERDAM léttskýjao 20 BARCELONA léttskýjað 22 BERLÍN heiöskírt 20 CHICAGO skýjaö 15 DUBUN rigning 13 HALIFAX skúrir 17 FRANKFURT léttskýjaö 21 HAMBORG léttskýjaö 21 JAN MAYEN alskýjað 7 LONDON léttskýjaö 20 LUXEMBORG heiðskírt 20 MALL0RCA léttskýjað 24 MONTREAL heiöskírt 18 NARSSARSSUAQ rigning 8 NEW YORK skýjaö 22 ORLANDO léttskýjaö 27 PARIS skýjaö 20 VIN heiöskírt 20 WASHINGTON heiöskírt 18 WINNIPEG heiðsklrt 16

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.