Dagblaðið - 10.10.1979, Blaðsíða 18

Dagblaðið - 10.10.1979, Blaðsíða 18
18 DAGBLAÐIÐ. MIDVIKUDAGUR 10. OKTÓBER 1979. Húsnæði óskast Tveireinstaklingar utan af landi óska cftir 3ja herb. íbúö á leigu fljótlega, helzt í vesturbænum. Góö fyrirframgreiðsla ef óskaö er. Uppl. i fasteignasölunni Miðborg. símar 25590 og21682. 25 ára cinstæð móðir með 4ra ára barn óskar eftir íbúð i Reykjavik eða Kópavogi strax. Er á göt unni. Fyrirframgreiðsla möguleg. Uppl. i síma 54306 eftir kl. 6 á daginn. Óska eftir litilli ibúð eða hcrbergi. snyrtimennsku og reglu semi hcitið. Uppl. i síma 99-1412 á vinnutima. Reglusamur maður óskar eftir cinstaklingsherbergi. hclzt i Hlíðum cða gamla bæ. cr á götunni. Uppl. isima 85492. Rcglusöm fjölskylda sem er að koma frá námi erlcndis óskar eftir að taka á leigu 2—4 hcrb. íbúð i Hafnarfirði. Uppl. í síma 53156 cftir kl. 7. Flugncmi óskar eftir hcrbcrgi fram að hátiðum. Uppl. i sima 51174 milli kl. 18 og 19.30. I lúsnæði óskast. Vantar ibúð á lcigu slrax, erum tvö i hcimili. Fyrirframgreiðsla cf óskað cr. Uppl. isimum 18870 og 18881. Ungur verkfræðingur óskar aö taka á leigu litla og snotra ibúð. háttprýði og rcgluscmi heitið. Fyrir l'ramgreiðsla. Vinsamlcgast hringið í sima 23246 cftir kl. 6. 29 ára gamall maður oskar cftir góðu herbcrgi eða einslakl ingsíbúð. hel/t i vcslurbænuni. Reglu semi og góðri umgengni hcitið. Uppl. sima 11087. Tvær stúlkur, hjúkrunarncmi og mcnntaskólancmi. ðska cftir að taka á lcigu lilla 2—3ja hcrb. íbúð. hel/t miösvæðis. (jððri um gengni og regluscmi heitið. cinhvcr fyrir framgreiösla mögulcg. Uppl. i sima 16722 eflirkl. 3. Ungt par scm stundar nám i Fjölbrautaskólanum i Breiðholli óskar eftir að laka á leigu 2 —3ja herb. íbiið. Fullkominni rcglusemi og gððri um gcngni er heitið. Fyrirframgrciðsla eða öruggar mánaðargreiðslur. Uppl. i sima 43192 cftirkl. 19. Iðnaðarhúsnæði oskast lil lcigu. 100—150 l'erm. hcmugi fvrir vélaleigu með innkcyrsludvrum. Úppl.isima 7.7770. OsMiltir aðtakaáleigu -.K ¦..rlx'rgi. ! ji/t i Árbæ Uppl. hjá atigipj l)B i >inia 27022. H—846. Til lcigii ðskast litið ver/lunarhúsnæði mcð björlu og rúmgóðu vinnuplássi að baki. Uppl. i sima 20387. Óska eftir 2ja hcrbergja eða cinstaklingsíbúð scni l'yrst. Uppl. i sima 26964 cftir kl. 7. Óskum ilfii 2ja hcrb. íhúð á leigu i lcngri eða skeminri lima i Reykjavík scm l'yrst. Uppl. í sima 92 8277. 3ja-5 hcrh. ibúð óskast á leigu nú þegar í Rvík. siður i Ár bæjarhverfi eða Brciðholti. Fyrirfram grciðsla mögulcg. Sími 82226 eftir kl. 6 næstu kvöld. Atvínna í boði Tvær konur öskast' á litla saumastofu. Uppl. á staðnum. Saumastofan Aquarius Skipholti 23, cl'stu hæð til vinstri. Afgreiðslustarf. Viljum ráða duglega og áhugasama stúlku til afgreiðslustarfa hálfan cða all an daginn. Umsóknir cr grcini aldur.mcnntun og fyrri störf sendist DB mcrkt ..Duglcg"fyrir 13. oktðber'79. Starfsfðlk >antar til úti- og innisiarfa iið tilraunabúinu Hesti. ekki yngrien 18 ára. Uppl. hjábú- stjðra. simi um Borgarnes. Tvcir gððir smiðir oskast i mólasmiði. Mikil vinna. Uppl. sima 86224 og 29819. Mcnn ðskast til að ril'a stcypumðt. Mikil vinna. Uppl. isima 86224 og 29819. Vantar gððan starfskraft á smursiöð, gðð laun fyrir gððan mann. Uppl.ísima 43430. Stúlkur ðskast hálfan cða allan daginn. Upplýsingar á staðnum eða i sima 17140 kl. 5—7. Fyrirtækið A. Smith hf. Bcrgstaðastræti 52. Kona ðskast til slarfa í límavinnu í eldhúsi um ðákveðinn tima. Hlcgarður .Mosl'clls sveil. Páll Þorgeirsson. simi 66195. I .ogfiæðingur óskast lil starl'a. Mikil rcyitsla eða langur siarl's aklur ekki æskilegur cn liijog viðiækur og skapaiuli skilningur á lögum skilyrði. Lysihal'endur leggi inn unisókn á áúgld. I)B mcrkl ..Maechiavclli 200(1". Atvinna óskast 19 ára stúlka óskar cftir atvinnu, hel/.t við vcrzlunar- störf. margt annað kcmur til greina. Uppl.isima 25298. Stúdcnt mcð málakunnáttu ðskar cflir vinnu sirax. Uppl. í sima 38047 millikl. 17og20. Dulegur 18ára piltur óskar cftir vinnu strax. allt kemur til grcina. Einnig óskar 21 drs maður eftir 50% vinnu. Uppl. i sima 77615. 28 ára gíimul stúlka sem er í einkaritaraskóla Mimis óskar cftir hálfsdagsvinnu f.h„ reynsla í verzl unar- og skrifstofustörfum, cnskukunn- átta. Margt kemur til greina. Uppl. i sima 76783 I Ing stúlka óskar eftir framtíðarstarfi. Margl kemur til greina. Uppl. i sima 37542. Scndisvcinn óskast hluta úr dcgi. Uppl. i sima 22206. Trésmiðir ðskast í mótauppsláll. Mikil vinna. Uppl. hjá auglþj.DBisima 27022. H—870. 18ára piliur óskar eftir alvinnu, er vanur vcitinga- húsavinnu, vildi gjarnan komasl á samn ing i bakaríi en flestalll kemur lil grcina. Uppl. i síma 44367. Stíilka vön afgrciðslu óskar eftir vinnu allan daginn. má vera vaktavinna. Uppl. isíma 12845. Innrömmun Innrömmun, vandaður frágangur og fljót afgreiðsla Málverk, keypt og seld. Afborgunarskil- málar. Opið frá kl. 11—7 alla virka daga, laugardaga frá kl. 10—6. Renate Heiðar. Listmunir og innrömmun Lauf- ásvegi 58, simi 15930. Skemmtanir Diskótckið Dísa. Ferðadiskótck l'yrir ajlar icg. skeninu ana. sveitahóll. skðladansleiki. árshátiðir o.fl. I.jósashow. kynningar og alll |iað nvjasta í diskólónlisiinni ásanu úrvali al' öðnini leg. dansfonlistar. DKkólckið Dísa. ávalli i l'ararbroddi. siinar 50513. Óskár leinkum á morgnanal. on 51560. F'jólá. Tilvalið i cinkasamkvæmið, skðlaballið. árshátiðina. sveitaballið og bá staði bar sem fólk kemur saman til að „dansa cftir" og „hlusta á" góða dans- tónlist. Tðnlist og hljómur við allra hæfi. Tónlistin cr kynnt allhressilega. Frábært „Ijósasjóv" er innifalið. Eitt símtal og ballið verður örugglega fjör ugt. Upplýsinga-ogpantanasimi 51011. Barnagæzla Gct tckið að incr að passa 4ra til 5 ára slelpu á daginn, simi 44701 Tek Ikíi'ii i gæzlu allan daginn. simi 76082. Gct tckið liiirn i pössun hálfan eða allan daginn. hef lcyl'i. er i Fossvogi. Uppl. í sima 82237. Gct tckið börn i gavlu. er i vcslurbænum. Uppl. í sima 17094. Tck börn i gavln hálfan eða allan daginn. hef lcyfi. cr i Fcllahverfi. Uppl. i sima 77247 og 76247. Vill cinhvcr taka að scr að gæta tveggja ára barns tvö kvöld i viku? Uppl. i sima 12354 cftir kl. 5. Gct tckið börn i gæ/lu hálfan eða allan daginn. cr vön. Uppl. í sima 73713 eftir kl. 6 á daginn. er i neðra Breiðholti. Kennsla Námskcið i cspcranto fyrir byrjendur. Uppl. á kvöldin i símum 24270 Akureyri. 32848 Reykjavík og 1305 Vcstmannaeyjum. Uppl. um l'ram haldsnámskeið i sima 24277. ísl. Espcranlo sambandið. pðslhólf 1081. Reykjavik. Einkamál F.g oska i'llir að kynnast konum, ekkjum eða fráskildum. á aldrinum 30— 45 ára mcð náin kynni í huga. Tilboð sem farið verður með scm trúnaðarmál ðskast send til DB með simanúmcri. cf fyrir hcndi er. Rcglusamur maður á bezta aldri i góðri alvinnu oskar að kynnast konu á aldrinum 28—35 ára með sambúð i huga. Tilboð sendist afgr. DB scm fyrst mcrkl „Trúnaðarmál 79". Þjónusta Þvottur— Viðgerð. Tek menn i þjónustu. Uppl. hjá auglþj. DBisíma 27022. H—885 Tck cftir gömlum myndum, stækka og lita. Opið frá kl. I til 5. sími 44192. Ljósmyndastofa Sigurðar (iuð mundssonar. Birkigrund 40 Kðpavogi. Pipulagnir. Tek að mcr alls konar viðgcrðir á hrein lætistækjum og hitakerfum. einnig ný lagnir. Uppl. i sima 73540 milli kl. 6 og 8 alla virka daga. Sigurjðn H. Sigurjðns son pipulagningameistari. Dyrasimaþjónusta: Við öniiunisi viðgcrðir ;i ólliiin icgtuulum og gcrðum at' dyiasiimun og innanhústalkerfuni. I:innig sjúuni við uni [ippsctningti á nyiuh' kcrfiin; (ícriim fíis'i •.crðiilhiið \ðui ið kosinaðailauMi V'insahilciiaM lirnmið Mina . !!5. Suðurncsjabúar. (ilugga- og hurðaþéttingar. Góð vörn gegn vatni og vindum. Við bjóðum inn fræsta Sloltlistann í opnanleg fög og hurðir. Ath„ ekkert ryk. cngin óhrein indi. Allt unnið á staðnum. Pantanir i síma 92-3716. Fyllingarcfni-gróðurmold. Heimkcyrt fyllingarcfni og grððurn'iold á hagstæðasta vcrði. Tökum að okkur jarðvcgsskipti og húsgrunna. Kambur. Hafnarbraut 10. Kóp.. simi 43922. Hcimasimi 81793 og 40086. Nýbólstrun Ármúla 38, simi 86675. Klæðum allar tegundir hús- gagna gegn föstum verðtilboðum. Höfum einnig nokkurt úrval af áklæðum á staðnum. Bólstrun G.H. Álfhólsvegi 34. Kópavogi: Bðlstra og geri við gömul húsgögn. Sæki og sendi cl' ðskaðcr. Tapað-fundið Sl. fimmtudag hvarf þrílit læða Igul. hvii og svörtl frá Sæviðarsundi 78. Þeir scm orðið hafa hennar varir vinsamlegast hringi i sima 38196. Hreingerningar Þrif — teppahrcinsun — hrcingerningar. Tek að mér hreingerningar á ibúðum. stigagöngum og stofnunum. Einnig teppahreinsun með nýrri vél sem hreinsar með góðum árangri. Vanir og vandvirkir menn. Uppl. i sima 33049 og 85086. Haukur og Guðmundur.

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.