Fréttablaðið - 29.07.2004, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 29.07.2004, Blaðsíða 29
11 ATVINNA/TILKYNNINGAR/FASTEIGNIR SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219 Auglýsing um deiliskipulag og breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg- ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með auglýstar til kynningar tillögur að deiliskipulagi og breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. Sogavegur. Sogavegur 106 – 224 (jafnar tölur), lóðirnar Hamarsgerði 2, 4, 6 og 8, Tunguvegur 19 og Réttarholtsvegur 1 og 3. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Soga- veg, reit sem afmarkast af Sogavegi, Réttar- holtsvegi, lóðamörkum húsa við Langagerði norðaustanvert, Tunguvegi, stíg milli Sogavegar og Skógargerðis og göngustíg að Sogavegi. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að hámarksnýtingar- hlutfall lóða á svæðinu verði 0,5 og er kjallari, bílgeymsla og sólskálar innifalið í þeirri tölu, á reitum sem eru þannig merktir eru viðbyggingar ekki heimilaðar heldur einungis nýbyggingar í stað þeirra húsa sem fyrir eru á lóðum, girðingar má reisa í samræmi við byggingarreglugerðir (samþykki bygginganefndar þarf fyrir girðinum yfir 1,80m) og girðingar á lóðarmörkum eru háðar samþykki beggja lóðarhafa. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. Hlemmur og nágrenni. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Hlemm og nágrenni sem afmarkast eins og fram kemur á uppdrætti. Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að á Hverfisgötu milli Snorrabrautar og Rauðarárstígs verði öll umferð bönnuð og svæðið skilgreint sem athafnasvæði almenningsvagna, Laugavegur færist frá hús- unum Hverfisgötu 117-125 í sína gömlu legu, ekki er reiknað með breytingu á núverandi byggingu á Hlemmi en áformað er að fyrir allt svæðið umhverfis Hlemm verði unnið deiliskipu- lag aðlægra reita á næstu mánuðum og verði þá jafnframt settir ítarlegir skilmálar fyrir Hlemm. Deiliskipulag þetta miðast við að unnt verði að taka í notkun nýtt leiðakerfi almenningsvagna á sem stystum tíma og með sem minnstum breytingum. Nánar um tillöguna og skilmála og kvaðir lóða á reitnum vísast til kynningargagna. Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 08:20 – 16.15, frá 28. júlí til og með 8. september 2004. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við þær skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eigi síðar en 8. september 2004. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. Reykjavík, 28. júlí 2004 Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur. Vilt þú ganga í blaðberaklúbbinn? Nú vantar okkur fleiri blaðbera fyrir Fréttablaðið og DV. Athugaðu hvort það sé laust í þínu hverfi, virka daga eða um helgar. Frétt ehf. • Skaftahlíð 24 • Dreifingarsími 515 7520 Blaðberaklúbbur Fréttablaðsins er fyrir duglegasta fólk l andsins. Allir blaðberar okkar eru sjálfkrafa meðlimir í klúbbnum og fá tilboð og sér- kjör hjá fyrirtækjum eins og BT, Bónusvideo, Pizza 67, tískuverlsunum og fleirum. Árshátíð er haldin einu sinni á ári og blaðberi mánaðarins valinn í hverjum mánuði. Vertu með í hópi duglegasta fólks landsins. Einnig vantar okkur fólk á biðlista Upplýsingar í síma 515 7520 Ef þú vilt eiga möguleika á að vera í sigur- liðinu þá endilega hafðu samband við okkur. Á virkum dögum: 101-22 Hávallagata Hólavallagata Landakotsspítali Túngata 101-39 Bjarkargata Hringbraut Suðurgata o.fl. 104-02 Brúnavegur Dyngjuvegur Kleifarvegur o.fl. 104-34 Dragavegur Kleppsvegur Norðurbrún 105-05 Mánagata Rauðarárstígur Vífilsgata 113-03 Kristnibraut 200-25 Álfatún 210-03 Blikanes Mávanes 210-04 Kríunes Súlunes Þernunes 245-01 Bjarmaland Brekkustígur Klapparstígur o.fl. 250-02 Garðbraut 250-03 Garðbraut Gaukstaðavegur Gerðavegur o.fl. Um helgar: 101-16 Grettisgata Vitastígur 101-29 Fossagata Hörpugata Reykjavíkurvegur Skerplugata o.fl. 101-30 Bergstaðastræti 101-32 Bauganes Fáfnisnes Skeljanes 101-33 Bauganes Baugatangi Skildinganes 101-51 Barónsstígur Hverfisgata o.fl. 101-55 Bergstaðastræti 104-06 Hjallavegur Hólsvegur 104-07 Langholtsvegur 104-15 Karfavogur Nökkvavogur 104-18 Álfheimar 104-21 Karfavogur Nökkvavogur Snekkjuvogur 104-24 Skipasund Sæviðarsund 104-31 Langholtsvegur 105-24 Miðtún Samtún 105-30 Hrísateigur Otrateigur Sundlaugavegur 105-36 Hverfisgata Laugavegur 105-37 Bólstaðarhlíð Langahlíð o.fl. 105-44 Rauðarárstígur Skúlagata 108-38 Safamýri 113-06 Kristnibraut 10-12 millj. króna 3ja herb. íbúð - helst miðsvæðis 3ja herb. íbúð í Laugarnesinu eða nágrenni fyrir allt að 14 millj. Íbúðarhúsi í nágrenni Hbsv., t.d. í Lækjarbotnum, Kjalarnesi eða Mosfellsdal. Hæð eða húsi í vesturbæ 107 fyrir allt að 25 millj. Baldvin Jónsson, GSM 892-3330, 520-9556, baldvin@remax.is Hans Pétur Jónsson, löggiltur fasteignasali Mjódd HEF ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ: Baldvin Jónsson, GSM 892-3330, 520-9556, baldvin@remax.is Hans Pétur Jónsson, löggiltur fasteignasali Mjódd OPIÐ HÚS - SELJALAND 1 108 FOSSVOGI Opið hús í dag frá kl: 18-19:30. V el staðsett 2ja herbergja kjallara íbúð á þessum vinsæla stað í Fossvoginum í góðu standi. Baldvin Jónsson sölufulltrúi verður á staðnum og tekur á móti gestum. Heimilisfang: Seljaland 1 - 108 Rvk. Stærð eignar: 48 fm Fjöldi herb.: 2 Bílskúr: Nei Byggingarár: 1972 Brunab.mat: 6,5 millj. Verð: 9,4 millj. Baldvin Jónsson, GSM 892-3330, 520-9556, baldvin@remax.is Hans Pétur Jónsson, löggiltur fasteignasali Mjódd OPIÐ HÚS - GVENDARGEISLI 24 113 RVK. Opið hús í dag frá kl: 20:30 - 21:00. Falleg og björt 4ra herbergja íbúð í Grafarholtinu. Mjög barnvænt umhverfi, stutt í leik- skóla, skóla og þjónustu. Ævintýraland opinnar náttúru í næsta nágrenni. Baldvin Jónsson sölufulltrúi tekur á móti gestum Heimilisfang: Gvendargeisli 24 - 113 Rvk. Stærð eignar: 126 fm Fjöldi herb.: 4 Bílskúr: Já, bílahús Byggingarár: 2003 Brunab.mat: 17,5 millj. Verð: 18,5 millj. LAUST STARF Hjá embætti Skipulags-og byggingarfulltrúa uppsveita Árnessýslu með aðsetur á Laugarvatni er laust til umsóknar afleysingarstarf skrifstofu- manns. Um er að ræða 100% starf í eitt ár frá og með 1. september 2004. Tölvukunnátta nauðsynleg svo og lipurð í mannlegum samskiptum. Skriflegum umsóknum skal skila til skrifstofu Skipulags-og byggingarfulltrúa, Dalbraut 12, 840 Laugarvatni fyrir 20. ágúst n.k. merkt „umsókn um starf“ Sveitarstjóri Grímsnes-og Grafningshrepps FISKELDISFRÆÐINGAR - FRAMTÍÐARSTARF Bleikjueldisstöðin Glæðir ehf á Kirkju- bæjarklaustri auglýsir laust til umsókn- ar starf fiskeldisfræðings. Um er að ræða framtíðarstarf með góðri starfs- þróun fyrir réttan aðila. Glæðir ehf er gott fyrirtæki í örum vexti. Umsóknir sem tilgreini menntun og fyrri störf (meðmæli) sendist framkvæmdastjóra Birgi Þórissyni, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustri. Nánari upplýsingar veitir Birgir í síma 899 4960. ERTU MEÐ BRENNANDI ÁHUGA Á LÍKAMS- OG HEILSURÆKT ... og langar að takast á við spennandi og krefjandi verkefni, þá er tækifærið hér. Ný líkamsræktarstöð á landsbyggðinni sem opnar með haustinu, óskar eftir aðila til að sjá um stöðina. Starfið felur í sér leiðbeiningar í tækja-og airobicsal ásamt yfirumsjón með þjálf- urum og kennurum. Lipurð í mannlegum samskiptum, snyrti- mennska og áreiðanleiki skilyrði. Góð laun í boði. Nánari upplýsingar veitir Sigurður Baldursson í síma 895 41 66 Falleg 3ja. herb. íbúð m/sérinngangi á 2. hæð á þessum góða stað í Breiðholti! Vel skipulögð með eikarparketi á stofu og gangi, rúmgóð stofa og svefnherbergi. Húseignin var máluð öll síðasta sum- ar. Góð sérgeymsla á hæðinni. Góður garður í rækt. Sanngjarnt verð! Ekki láta þessa frá þér sleppa! Áslaug sölufulltrúi verður á staðnum kl. 17 -19 í dag. Áslaug Baldursdóttir, 822-9519, aslaug@remax.is Guðmundur Þórðarson Hdl, lögg. fasteignasali Búi SUÐURHÓLAR 20 - OPIÐ HÚS KL. 17-19 Í DAG Stærð eignar: 91 fm Fjöldi herb.: 3 Bílskúr: Nei Byggingarár: 1979 Brunab.mat: 10,4 millj. Glæsileg 5.-6 herbergja endaíbúð með bílskúr. Mikið endurnýjuð, 5 svefnherbergi og gott skápapláss. Barnvænt hverfi og stutt í skóla og alla þjónustu. Getur losnað fljótlega. Ásett verð 16.800.000 Davíð Sigurðsson RE/MAX Vesturlandi gsm. 846-2792 davsig@mi.is Vesturland BREIÐVANGUR , 220 HAFNARFIRÐI.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.