Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 01.09.1970, Blaðsíða 24

Atuagagdliutit - 01.09.1970, Blaðsíða 24
PRINSESSE MARGRETHE: Ti år er lang tid for et land som Grønland Interview med tronfølgerparret, der fortæller om den kæmpeoplevelse, rejsen i Grønland var, om is og afstande, om manglende jagtheld, om rå métak som livret og dans i kamikker og om at tegne for sin egen fornøjelses skyld. Deres kongelige Højheder, prinsesse Margrethe og prins Henrik, har på deres rejse vist stor interesse for både det storslåede og det problem- fyldte Grønland. Især prinsessen har afsløret stor viden om Grønland, både historisk og aktuelt. Under sine mange samtaler med lokalbefolk- ningen vandt hun stor tillid med sin viden og sit umiddelbare væsen, og ligesom hun og prinsen smittede deres omgivelser med deres åbne og frie optræden, blev de påvirket af den muntre stemning, som kendeteg- nede de fleste anledninger. Tronfølgerparret sugede indtryk til sig fra den lange rejse. Det var ikke kun glansbilleder, parret stiftede bekendt- skab med, for en lang række spontane indskydelser, dels fra prinsen og prinsessen, dels fra lokalbefolkningen de pågældende steder, gjorde besøgene alsidige og gav gæsterne et forholdsvis objektivt indtryk af det moderne Grønland, som jo befinder sig midt i en så ufattelig ud- vikling. Tronfølgerparret fik under Godt- håb-besøgets sidste dag tid til at lade sig interviewe til Grønlands Radio og Grønlandsposten. Det var redaktør Bent Jensen, som for Radio-avisen har deltaget i hele rejsen, der stillede spørgsmålene, og Grønlandspostens medarbejder på turen har suppleret denne ud- gave af interview’et med indtryk fra rejsen. KÆMPE OPLEVELSE Redaktør Bent Jensens første spørgsmål blev stillet prinsesse Margrethe: — Hvad er Deres kongelige Højheds indtryk i dag? — Det har været en lang rejse, og den er gået ufattelig hurtigt. Vi stod overfor en rejse på 26 da- ge, og det virkede langt, da vi tog hjemmefra. I dag er vi næsten ved rejsens afslutning, og det er vanskeligt at tro, at der faktisk er gået tre uger. Det har været en kæmpe oplevelse, og det har været morsomt og spændende for mig at komme tilbage til Grøn- land, hvor jeg har været for ti år siden. Jeg har glædet mig meget til at se Grønland igen, fordi jeg kom til at holde af landet med det samme, jeg kom her, og fordi jeg syntes, det var spændende at se, hvad der var sket i de år. Ti år er ikke så lang tid for de fle- ste, men for nogen, som er ung, er ti år mange, og for et land, der er ungt, er ti år endnu mere. — Har kongeparrets interesse for Grønland smittet af på Dem? — Det har den bestemt. Jeg husker så levende, da mine for- ældre var heroppe første gang i 1952, hvor spændt vi hørte på alt, hvad der var af nyheder herfra, og hvordan vi lyttede til hver eneste detalje, mine forældre kunne fortælle om deres rejse. Jeg tror nok, jeg har hørt så me- get om den rejse, at jeg somme- tider tror, jeg selv var med. FRA ANGMAGSSALIK TIL SCORESBYSUND VIA ISLAND — Har noget gjort større indtryk på Deres kongelige Højhed end andet? Er Østkysten f. eks. ander- ledes end Vestkysten? — Det er den naturligvis. Det er sikkert kendt på begge sider af kysten, at forskellene er store og på visse punkter meget afgøren- de. Jeg kan bare nævne, at vi for at besøge to steder på Østkysten, først måtte flyve fra Island til Angmagssalik, derefter tilbage til Island, hvorfra vi måtte sejle til Scoresbysund. Det viser måske noget om størrelsesforholdene og ikke mindst om den vigtigste fak- tor for Østkysten, nemlig isen, som kunne have gjort, at det tog os mange dage at nå frem. Mær- keligt nok var der ingen is, da vi kom der, og vi kom igennem til Scoresbysund på halvandet døgn. Det var en vældig oplevelse at se dette mægtige land med disse ganske få beboede steder, som RUGARASP Netto 200 gr. Æblekage 8 pers. Den eukker- riatede rasp er lige parat til at l»age sam- men med »blegrød lagvis - den kan nemt 8t& til dagen efter uden at miste sin fine atoma og velsmag. (Pyntes med flødeskum). Abrikoskage 8 pers. Lav først en grød af lige dele abrikos og »bier, derefter bruger De »amme fremgangsmåde som med »blekagen. Pyntes med gelé og flødeskum. Yoghurt-Tykm»lk-Aime Riddere. Drvs det på Yoghurt og tykmælk. Ril Arme Riddere pa- neres franskbrødsskiverne, de bliver herlig gyldenbrune. A/S RUOA, ROSKILDE. også er anderledes end i Vest- grønland. — Hofchefen, Ebbe Munck, der har en fortid i Scoresbysund, har vel fortalt Deres kongelige Høj- heder om Østkysten. Var den som Ebbe Munck havde fortalt? — Det tror jeg nok, man kan sige, det var. Nu har hofchefen jo først og fremmest været der for længe siden, men jeg har også ad helt andre veje hørt meget om Østkysten af tilfældige bekendte, som har været der. Og derfor var det en dobbelt oplevelse at kom- me op og se, hvordan et samfund lever der. Der er naturligvis pro- blemer for Østkysten, som ikke eksisterer på Vestkysten. — Hvilke? IS OG AFSTANDE — Ja, f. eks. afstandene. Vi kom med første skib til Scoresbysund i slutningen af juli. Byen havde ikke haft forbindelse siden fra luften i marts, så vidt jeg husker. Og for os var det noget helt nyt at komme til et sted, hvor man pludselig fik sine forsyninger, og man fornemmede også, hvordan det engang var her på Vestkysten, når der endelig kom skib, man pludselig fik forbindelse, pludse- lig fik nye varer, frugt f. eks. På et par timer var hele byen fuld af børn, som spiste æbler og ba- naner. Det var slet ikke til at stå for at se den glæde, det betød. Men det var også spændende at se en befolkning, som endnu lever mere som fangere, end det ken- des de fleste steder på Vestky- sten. Og så er man mere afhæn- gig af naturens luner, end man er herovre nu om dage. IKKE JAGTHELD Prins Henrik. De er nu i Grøn- land for første gang. Der er en fransk tradition for Grønland, som jeg har hørt, De har kend- skab til. Har Grønland været en overraskelse for Dem, eller er Grønland, som De havde tænkt Dem? — Selvfølgelig har Grønland været en overraskelse, endog en stor overraskelse for mig. Før af- rejsen til Grønland var jeg lidt bange for klimaet. Jeg kommer jo fra et sydligt land, hvor solen næ- sten altid skinner. Jeg har hørt så meget om, hvor koldt der un- dertiden kunne være i Grønland, men selvom det har været koldt på noget af turen, har det ikke ødelagt den glæde, det har været for mig at besøge Grønland. Vi har også haft meget sol og godt vejr. Jeg har set så mange ting, som jeg er glad for, og som gør, at denne rejse har været en me- get stor oplevelse for mig. — Har De haft lejlighed til at gå på jagt? — Ja, jeg var på sæljagt en en- kelt dag i Angmagssalik, og jeg så en sæl, men den var for langt borte. Også i Godthåb var jeg på jagt. Her var det rensdyr, men jeg fik ingenting. Få dage efter interview’et hav- de den kongelige fanger imidler- tid bedre held med sig, da han i elven ved NarssarssuaK fangede adskillige fjeldørreder. På rejsen har man ved flere lejligheder set både prinsen og prinsessen tegne den storslåede grønlandske natur, og redaktør Bent Jensen spurgte prins Henrik „om der kommer noget ud af det“. TEGNER FOR EGEN FORNØJELSES SKYLD Prinsen svarede, at hans tegnin- ger ikke er gode nok til offentlig fremvisning, og at de mest er tegnet for familiens egen fornø- jelses skyld. Prinsesse Margrethe tilføjede: — Det er en morsom måde at mindes sin rejse på. Selvom det måske ikke er så dyb- lej en bil nu fil ferien derhjemme '''JA jeg vil gerne omgående og uden forbindende have tilsendt Deres prisliste for autoudlejning! NAVN: STILLING: ADRESSE:. så står den parat til Dem , nar De, kommer hjem Hos Pitzner Auto kan De på fordelagtige vilkår leje bilen til ferien - et hvilket som helst mærke. Klip kuponen ud, udfyld og send den til os allerede i dag, så De har Deres ferievogn hele ferien - det går legende let hos Pitzner Auto! PITZNER AUTO INTERNATIONAL AUTO UDLEJNING TROMMESALEN 4. KØBENHAVN V Ttlejramadress«: PITZNERAUTO sindigt at tegne, er det morsomt at have tegninger med hjem fra nogle af de steder, man har be- søgt. Bent Jensen spurgte tronfølge- ren, om hun havde arvet Hendes Majestæt dronningens interesse for sociale institutioner. — Det er en side af tilværelsen, sagde prinsessen, som naturligvis også interesserer mig meget. Jeg vil gerne følge med i, hvad der sker på dette område, og jeg er glad for at have fået lejlighed til at se så mange forskellige aktivi- teter. Noget, som jeg har bidt me- get mærke i, og som jeg mener er meget vigtigt for Grønland i disse år, er den udvikling, der sker med privatejede virksomheder. Også en enkelt grønlandskejet virk- somhed så vi, og det var en stor glæde og opmuntring. Det var no- get, som slet ikke fandtes for ti år siden. Den gang syntes man, det var noget, som lå langt frem- me i tiden, men nu er det jo en ganske naturlig ting. DANS I KAMIKKER OG RÅ MATAK SOM LIVRET — Hvordan var det at danse i kamikker? — Det tror jeg alle ved er svært, når man ikke er vant til det. Og særligt når kamikkerne er ny og stive. Men det gik alli- gevel, ikke mindst fordi den aften i Godthåb var ganske særlig fest- lig og morsom. — Kan Deres kongelige Højhe- der lide grønlandsk mad? — Vi har smagt mange grøn- landske specialiteter, sagde prin- sessen, — men de fleste var nok mere tilberedt på dansk maner end på grønlandsk. De fisk, man får her, er dejlige. Vi har smagt rensdyrkød, ryper, alke, men vi har også smagt måtak, og det var meget spændende. Vi tænkte nok, vi skulle komme ud for det --- og jeg var lidt skeptisk selv — men til min store glæde smagte det vældig godt. — Er der nogle af de specielle måtakformer, prins Henrik fore- trækker fremfor andre? — Ja, vi har prøvet tre forskel- lige former, svarede prins Henrik, — og efter min smag er råt må- tak bedst. Prinsesse Margrethe var enig med sin mand. Bent Jensen spurgte prinsesse Margrethe: — Kan De sammen- fattende sige noget om udviklin- gen i de ti år, De ikke har været her? — Man kan se en meget stor udvikling. Det er noget, man ser med det samme. Byerne er vok- set. De byer, jeg har set før, har fået mange nye huse, nye institu- tioner. Der er jo også kommet mange nye ordninger for Grøn- land, ordninger af en helt anden art, og det er morsomt at se, hvordan det fungerer, og godt at se hvor livligt og hvor ivrigt folk går op i den nye tids problemer. K'UJANAK’ — Prins Henrik, agter De at kom- me til Grønland igen? — Ja, det gør jeg bestemt. Det er et dejligt land, et stort land — en venlig befolkning. Jeg håber, jeg får mange lejligheder til at komme her igen. Prinsessen: — Det er vi vist meget enige om. Vi har haft en enestående rejse. Vi har mødt me- gen venlighed til alle sider, har haft mange dejlige dage, mødt mange morsomme mennesker, og jeg tror også jeg vil benytte den- ne lejlighed til at sige til alle og enhver, vi har mødt, og de mange, vi ikke har mødt, at dette var en helt vidunderlig rejse. Denne sommer glemmer vi aldrig. Og til alle i Grønland — Kuja- naK. -den. 24

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.