Tíminn - 22.03.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 22.03.1990, Blaðsíða 2
2 Tíminn Fimmtudagur 22. mars 1990 Enn eitt „háskölafrumvarpið" lítur dagsins jjós. Óvíst hvort framlagning veröur heimiluö vegna kostnaðarauka: 100 milljon krona nýr listaháskóli? Nú liggja fyrir í menntamálaráðuneytfnu drog aö frumvarpi um stof nun sérstaks Listaháskóla. Variega áætlaður kostnað- arauki rikissjóðs vegna frumvarpsins eru 80 * 100 milljónir króna. I þes8um firamvarpsdrögum er lagt til að hinum rrýja skóla verði skipt upp í þrjár deildk, tónlistardeild, myndlistardeild og leiklistardeild, en deiidimar numu koma i staðinn fyrir þá kennslu scm nú er veitt á há- skólastigi I yiðkomandi greinum. Verkefhi Listaháskóla íslands eru f frumvarpinu skilgreind talsvert um- fangsmeiri en su starfsemi sem nu er rekin i myndlistarháskófanum, tónlistarháskólanum og le i k I is t a r h a- skólauum. Auknu umfangi fylgfr meiri kosmaður, en á móti kemur að við sameiningu skólanha t etna stofhun skapast forsendur tjí bag- ræðingar i rekstrf, í umsögn fjár- laga- og hagsýslustofhun um kostn- aðarauka vegna fhimvarpsins segir þó, að þar sem ekki sé gerð nægi- lega skýr grein fyrir væntanlegum rekstarumsvifum skólans, sé órnögulegt að meta til kostnaðar fyrirhugaöar breytingar á verkefh- um ög væntanJegan aparnað vegna hagræðingar. Prumvarpsdrögin voru Iðg fyrir þingflökka rikisstjÓTnarflókkanna ! byrjuh þessarar viku, en framlagn- ing frumvarþsins heftrr ekki verið heírniluð, vegna þess hve kostnað- arauki þess er óljós. í omsögn fjár- iaga- og hagsýslustofhunnar eru gcrðar athugasemdir við að ekki komi ftam i frumvarpinu sjálfu hversu mikið sé fyrirhugað að auka háskólakennslu á sviði lista, heldur sé ylsað til væntanlegra reglugerða, námskráro.fl. Mehntámálaráðuneytið sjálft gerir ráð fyrir að aukinn kostnaður ríkis- ins vegna skólans verði um 55 millj- ónir króna. Hann sé til komirtn vegna þess að kostnaður við Mýnd- lista- og handiðaskólann ,sé I dag að hluta til greiddur af Réykjavfkur- borg, en falli samkvæmt frumvarp- ínu aifarið á rikið. Við þetta bætist að aflur rekstrarkostaaður víð há- skólastig Tónlístarskólans færist yf« ir til rfkisius. Við þetta telur fjár- laga- og bagsýslustofhun óhætt að bæta 55 - 45 milljónum krónayegna ýmtssa atriða, sera tilgreind cru t ftumvarpinu og feia í sér aukin kostaað rikisins. Þar á meðal er auk- tn launakostnaður við kennslu upp á 10-15 milljónir, kostnaðaraukj við stjómun og skrifstoftthaid er gæti annarri eins upphæð, svo og kostn- aður við stofttun gagnasafhs fyrir skólann, sem er talinn geta numið allt að tíu miiljónum. Annar ófyrir- séður kosmaöur, rh.a. vegna rann- sókna, endurmenntunar og fleiri at- riða er talinn geta Jegið á pilinu 5 - ipmilljónirkróna. Pari svo að framlagning ftum- varpsins verði heimiluð og það sam- þykktaf Alþingt, er áætlað áð lögin ððlist gildi á miðju ári 1991 og komi tii framkvæmda á næstii tveimur ár- umþaráeftir. : -ÁG Áskorun til grásleppu- karla frá Landssambandi smábátaeigenda: Farið ekki til veiða Landssamband smábátaeigenda hvetur grásleppuveiðimenn til að fara ekki til veiða fyrr en örugg trygging er fyrir því að hægt verði að selja þau grásleppuhrogn sem aflað verður á komandi vertíð. Sjaldan eða aldrei hefur verið jafh dökkt útlít með sölu grásleppuhrogna. Aðeins hafa verið gerðir fyrirframsamningar um sölu á 3.500 tunnum til Danmerkur. Þá er innanlandsmarkaðurinn einnig í mik- illi óvissu. Verðlagsráð sjávarútvegs- ins ákvað gefa verð á grásleppu- hrognum upp úr sjó frjálst, þrátt fyrir tilmæli Landssambands smábátaeig- enda um að gera það ekki. I tilkynn- ingu frá Landssambandi smábátaeig- enda eru um 4000 tunnur óseldar frá fyrra ári. Þá hefur orðið mikið verð- hrun á hrognaafurða. Vegna þessa, segir i tilkynningunni, er mjög mikil- vægt að veiðimenn gangi úr skugga um að áreiðanleiki fylgi munnlegum Ioforðum um sölu grásleppuhrognum á vertiðinni sem nú fer i hönd, en það er eina leiðin til að stöðva þá verð- lækkun sem nú á sér stað. 408 veiðileyfi til grásleppuveiða hafa verið gefin út fyrir vertíðina, en það er svipaður fjöldi og undanfarin ár. —ABÓ Vöruskiptajöfnuður í byrjun ársins: Innflutningur 20% minni en í fyrra Almennur vöruinntlutningur var svo að segja sá sami í krónum talið (3.260 m.kr.) á fyrsta mánuði þessa árs og í sama mánuði í fyrra. Það þýðir að al- mennur vöruinnflutningur hefur minnkað um 20% að magni og raun- gildi milli ára þegar tekið er tillit til þess að verð erlends gjaldeyris hefur hækkað um nær fjórðung á sama tíma. Vegna stórum meiri innflutaings á olíu nú er heildarinnflumingur hins vegar um 16% mihni en á sama tíma 1989, eða sem munar um 730 milljónum króna. Svipað hefur átt sér stað varðandi út- flutninginn, sem nú var nær 14% minni en á fyrsta mánuði síðasta árs reiknað á sama gengi bæði árin. Út- flutningur sjávarafurða er um 11% minni, áls um fjórðungi minni og kisil- jáms um 40% minni en í janúar 1989. Vöruskiptajöfhuður landsmanna varð þvi jákvæður um nær 780 milljónir króna fyrsta mánuð ársins. Það er svip- uð niðurstaða og í byrjun siðasta árs, nema hvað viðskiptin við önnur lönd hafa nú verið miklu minni á báða bóga, sem áður segir. -UEI Reykjavíkurskákmótið: Helgi og Karl í ef stu sætum Sjöstjaman VE 92 sem sökk vlð Elliðaey í fyrradag, hét áður Dröfn RE135. Hér sést Dröfn í innsiglingunni til Vestmanna- eyja, áður en báturinn var seldur til Eyja. ' ' Sjöstjaman VE: Fjórar umferðum er lokið á Reykja- víkurskákmótinu. Staðan í mótinu er þannig að Polugaevsky er efsmr, hefur unnið allar skákir sínar. Helgi Ólafsson, Karl Þorsteins og sovéski skákmeistarinn Kamsky koma næst- ir með 3,5 vinninga. Jón L. Árnason og fleiru eru með 3 vinninga. I flórðu umferðinni vann Helgi 01- afsson bandariska stórmeistarann Jo- el Benjamin, Karl Þorsteins gerði jafhtefli við Dolmatof, Jón L. Arna- son gerði jafhtefli við Wojkiewicz frá Póllandi. Margeir Pémrsson tapaði hins vegar fyrir David Bronstein. Ekkert var teflt í gær, en í dag hefst fimmta umferð. - EÓ Leit árangurslaus Skipverjinn sem fórst er Sjöstjarnan VE 92 sökk skammt frá EUiðaey í fyrradag, hét Sigurvin Brynjólfsson, fæddur 24.7 1951. Hann lætur eftir sig unnusm og uppkominn son. Sig- urvin átti heima að Áshamri 69 í Vestmannaeyjum. Þeir sem komust af heita, Haraldur Traustason, skipstjóri, sonur hans Haraldur Haraldsson, Þráinn Sig- urðsson, stýrimaður, Sverrir Guð- mundsson og Sambo Bach. Bátar frá Vestmannaeyjum svipuð- ust um á þeim slóðum í gær sem Sjö- stjarnan sökk, auk þess sem flogið var yftr staðinn, en án árangurs. Gott verður var við Eyjar í gær. - ABO Leigu og sendibílstjórar hafa náð Samkomulag hefttr náðst í deilu sendibílsrjóra og leigubílstjóra um verkaskiptingu mtlli þeirra. Sam- gönguráðuneytið hefur staðfest samkomulagið með breytingu á regJugerð. Sendibílstjórar hafa að ondanfðrnu mótmælt pakkaflutn- ingum leigubifreiða, en aksmr þe'trra er undanþegin virðisauka- skatti en aksmr sendibifreiða ekki. í reglugerðinni er nákvæmlega skilgreint hvaða vðrur leigubilstjór- ar mega flytja. Þetta þýðir 'að orðin „ðnnur sérstök verðmæti" breytast í „blóm og neyðarvörur fyrir sjúkra- hús". Eftir breytinguna stendur i rcglugcrðinni: „Eigi cr heimilt að flytja farangur án farþega ncma í undantekntngartilfellum, enda sé um að ræða flutning bréfa, skjala, bióma eða neyðarsendinga fyrir sjukrahús. Félög sendibifreiða- stjóra og fólksbifreiðastjóra skuli gera með sér nánara samkomulag um verkaskiptíngu, sem samgöngu- ráðuneytið staðfestir." í gær tók gildi önnur reglugerðar- breyting sem felur það i sér að fioldi sendibílstjóra á höfttðborgar- svæðinu verður takmarkaður við 540. í dag eru þeir nálægt 600. Jafh- framt er öllum sendibilstjórum gert skylt að sækja um aðild að Trausta sem' er félag sendtbíJstjóra. -EO Fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki stofnað á Seyðisfirði: 37 millj. safnast í hlutafjárloforðum Nýtt almenningshlutafélag var stofn- að um ftskvinnslu og útgerð á Seyð- isfirði sl. sunnudag. Hlutafélagið heitir Flanni hf. og eru aðstandendur þess, bæjarsjóður Seyðisfjarðar, fyr- irtæki og einstaklingar í bænum. Á stofhfundinum voru um hundrað manns og hafa verið gefin hlutafjár- loforð fyrir 37 milljónum króna, en æflunin er að safna meiru. Atvinnulif á Seyðisfirði hefur verð i. mikilli lægð frá áramótum, en þá rann út leigusamningur útgerðarfé- lagsins Gullbergs á þrotabúi Fisk- vinnslunnar hf. sem lýst var gjald- þrota á haustmánuðum. Fyrsta verk hins nýja almenninghlutafélags verð- ur að leita eftir skipi til að afla hrá- efhis til vinnslu. —ABÓ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.