Tíminn - 13.01.1996, Blaðsíða 24

Tíminn - 13.01.1996, Blaðsíða 24
:i!!$1lí!$ Laugardagur 13. janúar 1996 VebHÖ (Byggt á spá Veourstofu kl. 16.30 í gær) • Suburland: Subaustan gola eba kaldi og skúrir. Hiti 0 til 6 stig. • Faxaflói til Vestfjarba: Austan og subaustan gola eba kaldi og skýj- ab en úrkomulítib. Hiti 0 til 6 stig víoast hvar. • Strandir og Norburland vestra, Norburland eystra: Subaustan gola eba kaldi og skýjab meb köflum á morgun. Hlýnandi vebur, híti 0 til 5 stig. • Austurland ab Glettingi til Subausturlands: Subaustan gola eba kaldi og skúrir eba slydduéf Hiti 0 til 6 stig. Um 75% „nýrra" Islendinga ífríkirkjum, Búddafélagi, íóskráöum trúfélögum eba utan trúfélaga: Fjölgun mest í nýjum og óskrábum trúfélögum Um 75% þeirrar rúmlega 1.020 manna fjölgunar sem varb á þjóbskránni á síbasta ári var skráð í fríkirkjusöfn- ubi, nýtt Búddistafélag, trúfé- lög sem ekki hafa hlotib vib- íslenska útvarpsfélagiö: Fleiri fréttir Töluverbar breytingar eru í absigi hjá íslenska útvarpsfé- laginu og m.a. hefur verib auglýstur í Sjónvarpstíbind- um lengri útsendingartími Stöbvar 2 frá og meb 1. febrú- ar n.k. Þá verbur byrjab ab senda út sjónvarpsfréttir kl. 12, og aftur kl. 17 og 18. Einn- ig hefur verib rætt um ab abal- kvöldfréttatíminn og þáttur- inn Island í dag verbi á skján- um frá kl. 19-20. Sigmundur Ernir Rúnarsson, varafréttastjóri, segir þessa leng- ingu á útsendingartíma Stöövar 2-lib í því takmarki íslenska út- varpsfélagsins ab Stöb 2 sjón- varpi allan sólarhringinn. Engar breytingar verbi hinsvegar á fréttatímum Bylgjunnar. Þá hefur verib gengib frá ráðningu Þorsteins J. Vilhjálms- sonar í þættinum ísland í dag. -BÞ/grh urkenningu kirkjumálarábu- neytisins eba önnur óskil- greind, ellegar ab þeir hafa hafa látib skrá sig utan trúfé- laga. Á hinn bóginn fjölgabi abeins um rúmlega 120 manns í þjóbkirkjunni. Búddistafélag sem var skráb í "fyrsta skipti árib 1995, meb 230 félagsmenn, er helsta ný- mælib í trúfélagaskránni ásamt öbru nýju félagi, Klett- inum, meb rúmlega 70 félags- menn. Nýfædd börn eru talin til trúfélags móbur, en trúfé- lagsskipti eba úrsögn úr trúfé- lagi eru tilkynnt af einstak- lingum sjálfum eba forsjár- mönnum þeirra sem eru undir 16 ára aldri. Búddatrúarfélagib ásamt Ása- trúarsöfnubinum skera sig sér- staklega úr vegna mikils mis- munar á fjölda kynjanna. Af Búddistum eru abeins um 50 karlar á móti 180 konum, en ásatrúar eru aftur á móti nær 170 karlar á móti rúmlega 20 konum. Þessi tvö félög skera sig einnig úr vegna mjög lágs hlut- falls barna 15 ára og yngri. Ef litið er "til þess að búddisfar hafa þar til á síðasta ári talist í hópi óskráðra trúfélaga má segja að það sé sá hópur sem stækkaði lang mest >í fyrra, eða um um rösklega 340 manns, sem er þriðjungur allrar fólksfjölgunar ársins. A þessum áratug hefur fjöldi einstaklinga í þessum hópi rúmlega tvöfaldast, úr 1.500 manns í um 3.100 á ný- liðnu ári. Veruleg fjölgun varð einnig í fríkirkjusöfnuðum í fyrra, tæp- lega 300 manns, sem skiptist nánast jafnt milli Óhába safn- abarins og Fríkirkjunnar í Hafn- arfirbi. Breytingar voru hins vegar fremur litlar í flestum svoköll- uðum sértrúarsöfnuðum, a.m.k. ef talið er i fjölda einstaklinga. Að vísu varb um 70 manna fækkun í Veginum á árinu. Að- ventistum fækkar einnig lítil- lega milli ára. Hvítasunnu- mönnum f jölgaði um f jóra tugi. Fjölgun um hálfan fjórba tug í Krossinum og tæpa tvo í Ásatrú- arsöfnuðinum dugaði þeim að vísu til 10% hlutfallslegrar aukningar. Breytingar voru enn minni í öðrum söfnuðum. Rúmlega 3.900 manns voru skráðir utan trúfélaga á síðasta ári. Þeim fjölgaði um rúmlega 130 á árinu, álíka og gerst hefur • ári hverju að undanförnu. ¦ Börnum fækka&i um 550 í fyrra Börn á Islandi, 15 ára og yngri, voru rúmlega 550 færri þann 1. desember sl. heldur en einu ári ábur, samkvæmt mannfjöldatölum hagstof- unnar, eba í tæplega 69.200 úr tæplega 69.750 árib ábur. Hef- ur þetta væntanlega átt tölu- verban þátt í þeirri óvenjulega litlu fólksfjölgun á árinu 1995, sem verib hefur til um- ræbu ab undanförnu. En landsmönnum fjölgabi abeins um rúmlega 1.020 manns milli ára. Fólki 16 ára og eldra fjölgabi samt um rúmlega 1.570 manns milli ára. Síbustu þrjú árin (frá 1992) hefur landsmönnum fjölgað um samtals 4.600 manns. Börn- um hefur hins vegar aðeins fjölgað um tæplega 430 á sama tíma. Hlutfall þeirra af heildar- mannafjölda fer því lækkandi og er nú komið niður fyrir 26% landsmanna. ¦ Stœkkun álversins í Straumsvík: Álftárós fékk verkið Stjórn ísals hefur ákvebið ab taka strax. „Við þetta verk munu vinna á HitaveitaReykjavíkurefndi tilathafnarífyrradagþegarPáll Valdimarsson tók vibprófessorsembætti vib Háskóla íslands. Á myndinni frá vinstri: Cunnar Kristinsson hitaveitustjóri, Björk Pálsdóttir, Páll Valdimarsson, prófessor, Alfreb Þorsteinsson formabur Veitustofnana Reykjavíkur og Sveinbjörn Björnsson háskólaprófessor. -Tímamynd: cs Spennandi verkefni framundan tilbobi Álftáróss í stækkun álvers- ins í Straumsvík og verba samn- ingar undirrítabir í næstu viku. Tilbobib hljóbabi upp á tæpar 740 milljónir. Kostnabaráætlun sem lá útbobi til grundvallar. var upp á 850 milljónir en hæsta til- bobib af sex kom fram Danmörku og var upp á um 1,1 milljarb ís- lenskra króna. Að sögn Arnar Kjærnested hjá Álftárósi hefjast framkvæmdir byggingastað í kringum fimmtíu manns næstu ellefu til tólf mánuði, en við framleiðslu sem tengist verk- inu starfa auk þess um þrjátíu manns," segir Örn Kjærnested. Að sögn hans fara tæp tvö þús- und tonn af stáli og átján þúsund rúmmetrar af steypu í mannvirkib, en til samanburðai má nefna ab í Höfðabakkabrúna fóru um tvö þús- und rúmmetrar af steypu og 315 tonn af stáli. ¦ „Eg er viss um ab svona sam- starf virkar vel á bába bóga. Margt áhugavert á áreibanlega eftir ab koma upp á þessu svibi, nýir hlutir sem menn hafa ef til vill setib meb en ekki gefist tóm til ab vinna úr í hinum daglega rekstri," sagbi Páll Valdimars- son, sem menntamálarábherra hefur sett í stöbu prófessors á svibi hitaveitna vib véla- og ibnabarverkfærbiskor verk- fræbideildar Háskóla Islands. Páll sagði að verkefnin fram- undan væru spennandi. Hann hefur starfað við háskólann síðan 1986 í stöðu sérfræðings, aðallega í reikningum í sambandi við vaimafræði hitaveitukerfa, sér- staklega reikninga á rennsli og varmastreymi í pípukerfinu. Prófessorsstaðan er stofnuð með styrk frá Hitaveitu Reykja- víkur, sem greiðir launakostnað- Forsetaframboö sumarib 1996: Margir nefndir en enginn tekur af skarið Jón Baldviri Hannibalsson al- þingismabur og formabur Al- þýbuflokksins vill konu í emb- ætti forseta íslands. Þetta kem- ur fram í Stavanger Tidning. Hann hefur ákvebna konu í huga en v'úl ekki opinbera stubning vib hana af ótta vib ab skaba væntanlegt frambob hennar. Fróðir menn telja Jón Baldvin hér eiga vib mágkonu sína, Gub- rúnu Pétursdóttur, en hún er gift Ólafi Hannibalssyni blaðamanni. Þaö er þó ekki víst. Bryndís Schram, eiginkona Jóns Baldvins, hefur ennfremur verið orðuð við forsetaembættið. Jón Baldvin var í Litháen í gær til að fagna 5 ára afmæli sjálfstæð- is landsins og náðist ekki til hans. „Ég var hissa á að heyra þetta. Ég hef ekki hugmynd um hvaða kona þetta er sem Jón styður. Ég verð bara að bíða eftir að hann komi heim til að spyrja hann hvaða kona þetta er," sagði Bryn- dís Schram í gær. Bryndís sagðist heyra að hún væri í umræðunni. „Ég hef ekkert leitt hugann ab þessu og finnst það ótímabært," sagði Bryndís. „Ég er alveg passívur og segi ekki neitt," sagði Pálmi Matthías- son sóknarprestur í Bústaðasókn þegar Tíminn spurði hann um framboð til forseta á komandi sumri. Hann sagðist furða sig á því að Alþýðublaðinu skyldi á dögunum takast að ákveða að hann væri í framboði. Ekkert væri ljóst í þeim efnum. Eitt þeirra nafna sem kom upp nánast strax og Vigdís Finnboga- dóttir tilkynnti um ákvörðun sína síðastliðið haust, er nafn Ólafs Ragnarssonar bókaútgefanda í Vöku- Helgafelli. í grein í Moigunblaðinu nýlega hvatti Sighvatur Björgvinsson al- þingismaður Ólaf Ragnarsson til að taka til við að rita aðra bók um Gunnar Thoroddsen. Því hefur heyrst fleygt í umræðunni að skipulagður hópur ynni að fram- boði Ólafs Ragnarssonar. Tíminn hringdi í Ólaf. „Það fer þá svo leynt að ég hef ekki orðið var við þennan hóp. Sannleikurinn er sá að ég hef . hvorki ákveðið neitt eða hætt við neitt. Ég hef ekki viljað svara þessu og það stendur enn," sagði Ólafur Ragnarsson. Fjölmörg nöfn önnur eru í um- ræðunni, og eins ástatt hjá flest- um. Fullyrða má að 10-15 manns í það minnsta íhugi forsetafram- boð. Útilokað er talið annað en að fyrsta forsetaefnið tilkynni sig á næstu vikum. -JBP ínn. Páll er 41 árs vélaverkfræðing- ur, lauk námi í Karlsruhe í Þýska- landi 1980. Hann hefur starfað hjá verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns í Reykjavík, hjá Inter- national Power Engineering í Kaupmannahöfn og sá um við- haldsvinnu á þotuhreyflum fyrir Flugleiðir, ferðaðist það milli staða í Evrópu þar sem sú vinna fór fram, í Skotlandi, Finnlandi og í Brussel. Páll segir að sú vinna hafi boðið upp á of mikil ferða- lög, og stressið hafi verið mikið þegar kannski 250 farþegar biðu þess að hreyfillinn færi í þotuna. Grúskið og rannsóknirnar ættu betur við sig. „Hér við Háskólann er harð- duglegt ungt fólk sem hefur valið sér greinina og hefur mikinn áhuga. Þetta er skemmtilegasti mannskapur sem hægt er að hugsa sér að vinna með. Hinn helmingurinn af vinnunni er að grúska, velta hlutum fyrir sér og prófa sig áfram. Vinnan við fyrir- tækin er góður bakgrunnur þótt umhverfið sé gjörólíkt," sagði Páll Valdimaisson í gær. Páll er Selfyssingur, sonur Ragn- heiðar Pálsdóttur úi Gnúpveija- hieppi og Valdimais Pálssonai, sem um fjöiutíu ára skeið vai gjaldkeii hjá Kaupfélagi Áines- inga á Selfossi. -JBP

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.