Lesbók Morgunblaðsins - 04.02.2006, Blaðsíða 5

Lesbók Morgunblaðsins - 04.02.2006, Blaðsíða 5
hreinsunareldur sem þeir gengu í gegnum og nýbylgjan í þýskri leikritun með fólk á borð við Deu Loher, Fritz Kater og Marius v. Mayen- burg spratt upp í kjölfarið.“ Efni og form haldast sterkt í hendur Hvað með höfundinn sem mótanda formsins, ef honum er einungis ætlað að semja formlausan texta sem leikstjóri tekur síðan að sér að móta með aðferðum leikhússins? „Ég skrifa mína leiktexta undantekningar- laust með það í huga að leikarar og leikstjóri eigi að hafa úr miklu að moða. En í mínum huga helst efni og form sterkt í hendur og sem leik- skáld ætti ég erfitt með að semja texta og af- henda hann hráan til mótunar. Mín ánægja af leikritun er fólgin í því að vinna út frá per- sónum og þeim ótal möguleikum sem fylgja hrynjandi textans. Það kallar auðvitað á ákveð- ið form sem maður vill að áhorfandinn finni fyr- ir. Ég hef verið sáttur við meðhöndlun beggja minna verka í Þjóðleikhúsinu þar sem sami leikstjóri stýrði báðum uppsetningum. Í Kaffi var ég talsvert viðstaddur æfingar og fylgdist vel með, en ég gat ekki hugsað mér að sitja þannig yfir leikhópnum við æfingar á Vegurinn brennur.“ Hvers vegna? „Mér fannst verkinu lokið af minni hálfu og vildi leyfa hópnum að uppgötva það án mín. Treysti þeim alveg til þess.“ Hvað vildirðu segja með Vegurinn brennur? „Mig langaði til að skrifa stórt leikrit þar sem margir þræðir væru spunnir samtímis og að það væri einhvers konar spegill okkar íslenska samtíma. Verk um persónur sem þurfa að við- halda risastórri blekkingu og eru ómeðvitað að fórna því sem þeim er í raun kærast. Það er reyndar alltaf hættulegt í leikhúsi að tefla fram viðamiklum leikritum og í Veginum var fók- usinn færður ótt og títt á milli persóna. En ég hef alltaf haft áhuga á leikritum þar sem marg- ir þræðir eru teknir upp og þeir eru spunnir áfram út sýninguna.“ Varstu kannski með efni í fleira en eitt leik- rit? „Já, vafalaust hefði ég getað unnið þrjú leik- rit úr þessu efni en mér fannst það rekið áfram af persónunum og ég leyfði þeim að teyma mig þangað sem þær vildu fara. Persónurnar eiga sér allar stóra sögu í leikritinu og þurfa sitt rými til að segja hana.“ Getur verið að hið litla svið Smíðaverkstæð- isins hafi þrengt að verkinu? „Já, ég held að þetta hefði átt að vera á stóra sviðinu. Það var reyndar lengi vel ætlunin að setja það upp þar en sú áætlun breyttist. Ég skrifaði verkið fyrir stórt svið. Það vantaði visst andrými í sviðsetninguna sem hefði fengist bara hreinlega með fleiri fermetrum og rúm- metrum! Og vafalaust leið verkið eitthvað fyrir þetta.“ Höfundur og dramatúrg Íslensk leikskáld eiga sjaldan möguleika að sjá verk sín nema í einni sýningu. Uppsetningin er sýningin. Höfundurinn situr uppi með sýn- inguna og eftir á gæti hann hugsað að það væri forvitnilegt að sjá verkið sett upp aftur á ger- ólíkan hátt. „Ég vildi gjarnan eiga þann möguleika að sjá leikritin mín í fleiri uppfærslum, þótt maður væri líklega kominn annað í hugsun sinni. Ég hef t.d. forðast það að vinna í leikritunum eftir að þau hafa verið frumsýnd. Það er svolítið eins og að krukka í eitthvað sem maður hefur ekki lengur tilfinningu fyrir. Kannski er maður líka að bregðast við þeirri staðreynd að við eigum sjaldan möguleika á að sjá verk okkar nema í einni sýningu; maður getur ekki dvalið við orð- inn hlut og verður að halda áfram að vinna.“ Tvær meginlínur sem höfundar vinna eftir eru að annars vegar leggja þeir fram fullbúið handrit sem er grunnurinn að þeirri vinnu sem síðan fer fram í leikhúsinu og hins vegar kemur höfundurinn að verkefninu jafnfætis leik- hópnum og hans framlag á sér stað nánast sam- tímis þeirra. Hans hlutur er ekki meiri frum- sköpun en þeirra. „Höfundur getur vissulega unnið þannig: verið með ákveðið framlag og haldið utan um handritið sem verður til. Þetta er hrein og klár dramatúrgíuvinna.“ Þú hefur sjálfur unnið talsvert sem drama- túrg við uppsetningar verka annarra höfunda. Hvernig tekst þér að leggja höfundinn í þér til hliðar? „Höfundarvinna og dramatúrgía tengjast náttúrlega sterkum böndum. Stundum er erfitt að sjá hvar annað endar og hitt byrjar. Sem dramatúrg verður maður auðvitað að hafa ein- lægan áhuga á verkefninu, rétt eins og höfund- urinn sem skrifaði það. Dramatúrginn vinnur jöfnum höndum með höfundi og leikstjóra og gegnir ákveðnu eftirlitshlutverki á æfingatíma verksins. Framan af er verið að svara grund- vallarspurningum um hvert sé erindi verksins og hvað leikhópurinn ætli sér með uppsetning- unni. Svörin liggja í texta höfundarins og það þarf að greina hann í samvinnu við leikstjóra og leikara. Svo fer leikstjórinn auðvitað að hafa meiri áhuga á vinnunni með leikurunum og þarf í ofanálag að leysa hin og þessi tæknilegu vandamál. Þá er það hlutverk dramatúrgsins að gæta þess að hinar upphaflegu hugmyndir týn- ist ekki. Hann verður eins konar samviska sýn- ingarinnar og tekur að sér hlutverk varðhunds- ins. Stundum er enginn að hlusta á geltið í manni og alls ekki seint á æfingatímabilinu! Í raun kemur dramatúrginn ekki aftur að notum fyrr en alveg undir lokin, þegar farið er að renna sýningunni.“ En það er eðli þessa starfs, að verða á end- anum að víkja. „Algjörlega og maður á virða það bæði sem höfundur og dramatúrg þegar þeim punkti er náð í vinnu leikstjórans og leikaranna að þeir hafa gert verkið að sínu og þurfa ekki lengur á höfundinum að halda. Þá á hann að draga sig í hlé. Verki hans er lokið. Maður hefur heldur engan áhuga á að fara inn í frumsýningarviku og finnast maður eiga eftir að skrifa eitt eða tvö atriði.“ Staða leikritahöfundarins er í rauninni mjög sérstök þar sem hann er fullkomlega háður þeim millilið sem leikhúsið er til að verk hans nái til áhorfenda. Án leikhússins er leikritið ekki annað en tillaga að einhverju sem gæti orðið. „Einmitt þess vegna hef ég mjög ákveðnar efasemdir um að leikrit eigi að flokka sem bók- menntir. Jafnvel þótt verk Shakespeares séu fallegur texti þá birtist stórfengleiki þeirra sem listaverka ekki fyrr en þau eru komin á svið. Tónlist lifnar ekki þótt þú getir lesið nótur á blaði. Það þarf að spila nóturnar, syngja þær. Túlkunarmöguleikar á leikriti eru þó óend- anlega margir og um það vitna auðvitað ger- ólíkar uppfærslur á sama leikritinu.“ Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig að vita fyrir hvern og hvaða svið þú ert að skrifa? „Það skiptir mig talsverðu máli núna en gerði það ekki áður. Ég þarf ekki að vita beinlínis hverjir muni leika í verkinu en ég vil t.d. vita hvort verkið er hugsað fyrir stórt svið eða lítið. En allar upplýsingar eru vel þegnar, svo sem hver eigi að leikstýra, því þá er leikstjórinn orð- inn viðmælandi manns þótt verkið sjálft þurfi ekki að vera til umræðu.“ Ekki fleiri leikgerðir í bili Leikgerðirnar tvær eftir sögum Böðvars Guð- mundssonar, Híbýli vindanna og Lífsins tré, hafa vakið athygli en þó farnaðist þeim misjafn- lega. Líturðu á þær sem hluta af höfundarverki þínu? „Þær eru það, að einhverju leyti; ég lagði mikla vinnu í þær og reyndi að skapa leikverk úr texta Böðvars. Þetta er auðvitað einhvers konar iðnaður; maður er fenginn í krafti leik- húskunnáttu sinnar til að fella frásögn í leik- hæfan búning en hugmyndir textans eru aldrei manns eigin, heldur upprunalega höfundarins, og því verður þetta gerólíkt því að frumsemja leikrit. Ég hef satt að segja verið mjög hugsi eftir þessar tvær leikgerðir og hef ekki hug á að gera fleiri í bili.“ Hvers vegna ekki? „Þetta hefur í fyrsta lagi tekið hálft annað ár af starfsævinni og í fyrra tilfellinu tókst vel til, en í hinu síðara tókst ekki eins vel til, þrátt fyrir að sömu aðferðum hafi verið beitt við þróun beggja verkefna. Við Híbýli vindanna náðist upp góður vinnuandi og allir unnu að sömu sög- unni og lögðust á eitt við að koma henni á svið. Í síðara tilfellinu, Lífsins tré, höfðum við einnig mjög góða tilfinningu fyrir verkefninu lengi framan af, en skyndilega runnu á okkur tvær grímur og það var ljóst að þetta var ekki að gera sig. Leikhúsvinna snýst vissulega mjög mikið um að halda ró sinni allt til frumsýningar. Sjálfur veit ég ekkert verra en þegar uppsetn- ingarvinna leysist upp í angist á síðustu metr- unum, því hysteríudyrnar standa opnar upp á gátt í hvert sinn sem æfing hefst og mér finnst mikilvægt að fólk æði ekki inn um þær, enda ekkert sem segir að maður rati út aftur. En hvað varðar Lífsins tré fór ég allt í einu að efast um eigin hyggindi; hvort það gæti verið að mað- ur hefði hjúpað sig einhvers konar sjálfsblekk- ingu í of langan tíma og misst sjónar á verkefn- inu. Óþægileg tilfinning, sem maður verður samt að horfast í augu við og vinna úr.“ En hvað á að gera þegar svo langt er komið í vinnunni? Oft spyr fólk þegar frumsýning er af- staðin: Hvers vegna var verið að gera þetta? Vantar kannski einhvers konar listrænt gæða- eftirlit í leikhúsið, svo maður grípi til vinsælla frasa. „Það getur vel verið, en mótsögnin í leik- húsvinnunni er sú að þetta er í senn listræn sköpun og framleiðsla sem ekki er svo auðvelt að stöðva þegar hún er komin af stað. Við verð- um hins vegar að hugsa um listrænu hliðina og hafa kjark til þess að hætta við, eða fresta sýn- ingum sem vitað er að eru ekki tilbúnar.“ Á þá að gefa sér lengri tíma til umhugsunar og undirbúnings áður en framleiðslan hefst? „Já. Hins vegar vil ég líka nefna það, að við gerum oft fráleitar kröfur til hverrar leiksýn- ingar. Hver sýning sem kemur upp á íslensku leiksviði er í rauninni krafin um að verða vin- sælasta leiksýning í heimi og fullkominn list- rænn sigur. Það er ekki alltaf hægt að mæla all- ar sýningar með sömu stikunni. Og maður rekur sig aftur á það hversu smátt samfélagið er þrátt fyrir mikla grósku í leikhúslífinu. Við verðum að mæðast í mörgu og komumst ekki upp með að einbeita okkur að ákveðnum af- mörkuðum þáttum leiklistarinnar. Þetta á ekki síður við okkur leikskáldin en aðra leik- húslistamenn.“ Mörg járn í eldinum En hver finnst þér vera afstaðan til leikskálda í dag? „Mér finnst hún hafa breyst og breytingin er fólgin í því að áður voru íslensk leikrit með- höndluð eins og veikt bergmál af einhverju öðru betra sem alvöru menn væru að gera í út- löndum. Þetta er horfið og ég fann það strax 1998 þegar við fórum með sýninguna á Kaffi til Bonn á tvíæringinn þar sem sýnd voru ný evr- ópsk leikrit, að okkar framlag stóð og stendur jafnfætis öðru sem verið er að skrifa í álfunni. Fólk hváir ekki þegar maður segist vera leik- skáld. Það er tekið gott og gilt.“ Bjarni er með mörg járn í eldinum um þessar mundir. Hann er að skrifa leikrit sem sett verð- ur upp í Þjóðleikhúsinu haustið 2007 og vinnur einnig að því að skrifa þríleik fyrir útvarp. „Það er í fyrsta sinn sem ég skrifa sér- staklega fyrir þennan miðil; þrjú leikrit sem gerast á þremur ólíkum stöðum í Reykjavík og tengjast lauslega. Síðan vann ég leiktexta upp úr bókinni hans Sjóns, Augu þín sáu mig, og vonast til þess að það verði hljóðverk úr öllu saman. Ég vann í samstarfi við hljómsveitina Múm verkið Svefnhjólið, byggt á samnefndri sögu Gyrðis Elíassonar. Verkið hlaut Norrænu útvarpsverðlaunin 2004 og við fylltumst frekari eldmóði; ákváðum að leggja til atlögu við Sjón. Vonandi getum við beint kröftum okkar að því verkefni í ár.“ Morgunblaðið/Jim Smart Vegurinn brennur Nanna Kristín Magnúsdóttir og Arnbjörg Hlíf Valsdóttir. Morgunblaðið/Golli Útvarp Bjarni hlaut Norrænu útvarpsverðlaunin 2004 fyrir leikverk sitt eftir Svefnhjóli Gyrðis Elíassonar. Lesbók Morgunblaðsins ˜ 4. febrúar 2006 | 5

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.