Lesbók Morgunblaðsins - 04.02.2006, Blaðsíða 16

Lesbók Morgunblaðsins - 04.02.2006, Blaðsíða 16
16 | Lesbók Morgunblaðsins ˜ 4. febrúar 2006 F yrir fimm árum hófust kynni mín af íslensku samfélagi; heillandi kynni sem hafa auðgað líf mitt. Ég kom hingað frá Ítalíu og fékk strax starf sem arkitekt. Þegar ég hafði unnið hér í hálft annað ár ákvað ég að fara í frekara nám og fór því til London á enskum námsstyrk til að ljúka framhaldsnámi í þéttbýlis- og borgarfræðum og borg- arhönnun í arkitektaskóla Architectural Association. Ég hef sem sagt sérstakan áhuga á borgum. Þegar ég kom til baka frá London langaði mig að gera eitt- hvað fyrir Ísland og nýta þekkingu mína í verki. En þá komst ég að því og þótti það kaldhæðnislegt að hér á landi er lítið skeytt um grundvallarrannsóknir varðandi þéttbýlismyndun og því er litlum fjármunum varið til þess málaflokks. Að vísu var til stofnun sem nefndist Borgarfræðasetur sem var undir stjórn Stefáns Ólafssonar prófessors en hún starfaði aðeins í um fimm ár, þá fékkst ekki meira fé til starfseminnar. Að sjálfsögðu er svo Skipulags- og byggingarsvið Reykjavík- urborgar en sú stofnun er yfirhlaðin af verkefnum, ekki síst með tilliti til þess að Reykjavík vex hraðast allra borga á Norðurlöndum. Hvernig má það vera að höfuðborg Íslands, sem töl- fræðilega telst meðal ríkustu landa heims og í þriðja sæti í Evrópu þegar mælt er hve miklum hluta þjóðartekna er varið til rannsókna og þróunar, skuli ekki verja meiri fjármunum til rannsókna í borgarfræðum? Í slíkri rannnsóknarvinnu felst að orða spurningar, gagn- rýna okkar eigin ákvarðanir og aðgerðir sem varða samtíð okkar og hugsanlega framþróun; í henni felst að meta gildi og kosti og búa til margvíslegar spár um atburðarás. Í slíkri vinnu felst einnig að gera sér betri grein fyrir sjálfsmynd okk- ar og hvert við stefnum og að sjálfsögðu að líta upp frá okkar eigin heimabæ yfir til nágranna okkar og sjá hvernig þeir leysa sín vandamál. En þegar við lítum til nágranna okkar finnst mér að við velj- um sjaldnast réttar borgir til samanburðar. Við lítum til Lond- on eða Kaupmannahafnar, af því að þær eru höfuðborgir, en við berum okkur eiginlega aldrei saman við borgir á stærð við Reykjavík: Þrándheim, Óðinsvé, Turku, Delft o.s.frv. Okkur finnst að smæðin sé eitthvað til að fyrirverða sig fyrir og það veldur tvíbentri afstöðu: Okkur finnst við vera stórborg, sem við erum þó ekki, og um leið trúum við því að stórborginni fylgi ekki endilega mikil vandamál. Það séu þá einna helst um- ferðarvandamál og á þeim megi finna „auðveldar lausnir“ með því að setja upp ný umferðarljós og bæta við akreinum. Lýs- andi dæmi um það eru framkvæmdirnar við Hringbraut og einnig við Hlemm; þar glataðist kjörið tækifæri til að búa til raunverulegt torg eða „piazza“ í stað umferðarrýmis. Við höldum stöðugt áfram að koma með bráðabirgðalausnir í stað þess að horfast í augu við þá staðreynd að sá háttur sem við höfum á við að byggja borgina veldur sífellt meiri umferð; því í rauninni erum við ekki að byggja borg, við byggjum ný hús og leggjum nýja vegi: það er skipulagslítil útþensla. Slík borg er misskilningur. Við ættum hreinlega að vera stolt af því að vera við sjálf. Á fimmtándu öld hafði Flórens jafnmarga íbúa og Reykjavík núna og þar stóð þó vagga endurreisnarinnar. Hér í borginni búa 113.388 íbúar, 181.917 með nágranna- byggðum (tölur frá 2004). Hver ákveður í raun framtíð okkar, hver ákveður hvar við eigum að búa, versla og skemmta okkur og samkvæmt hvaða grundvallarreglum er það ákveðið? Hvernig má það vera að í Groningen, sem telur 180.000 íbúa, tekur það 15 mínútur að hjóla gegnum þvera borgina en hér tekur 15 mínútur að aka það í bíl? Ég vona og trúi því að Reykjavík geti orðið fyrirmynd ann- arra borga um víða veröld. Satt að segja búum við á stórkost- legum stað sem á engan sinn líka. Ég hvet borgaryfirvöld til að fjárfesta í fegurð og virkja hinn mikla fjölda hæfileikafólks sem býr á Íslandi: listmálara, myndhöggvara, tískuhönnuði, vistfræðinga o.s.frv. Og að sjálfsögðu að fá fólk sem hefur eytt mörgum árum ævi sinnar í að fræðast um borgir, arkitekta, borgarfræðinga og félagsfræðinga, til að auðga líf okkar. Við kjósum stjórnmálamenn til að vinna fyrir okkur en mér þykir fráleitt að þeir gangi í störf sérfræðinga. Mikilvægast er að þeir hugsi til þess hvað okkur borgurunum komi best þegar til lengdar lætur. Góð byggingar- eða skipulagsáform ber ein- faldlega að virða og styðja hvort sem þau koma fram á valda- skeiði hægri eða vinstri manna. Tíminn eyðir slíkum þröng- sýnisdeilum. Enginn spyr hvort Markúsartorgið í Feneyjum teljist verk vinstri eða hægri manna, eða pýramídarnir, Lund- únaaugað og Tate-safnið, svo ekki sé fleira nefnt. Að fjárfesta í fegurð og hagkvæmni er ekki lausn sem hress- ir bara upp á útlitið. Í því felst ekki aðeins að setja upp nýjar höggmyndir eða prýða götur með trjám, þótt það sé auðvitað líka mikilvægt. Slík fjárfesting merkir öllu heldur að ákveða hvers konar lífsstíl við kjósum. Viljum við vera háð bílum um alla framtíð? Viljum við búa í afmörkuðum hverfum án nokk- urra tengsla við aðra borgarhluta nema í verslunarmið- stöðvum eða á miðbæjarbörum? Fjárfesting í fegurð, hag- kvæmni og skilvirkni er það magnaðasta og besta sem við getum gert. Þannig látum við eftir okkur arfleifð sem tapar aldrei gildi sínu. Að þessu leyti lít ég á nýja Tónlistarhúsið sem gullið tæki- færi til að endurlífga miðbæinn og sem afreksverk sem miðar að því að koma aftur upp miðlægum kjarna fyrir borgina í heild. Lykillinn að slíkri borgarfegurð felst að mínu mati í tveimur orðum: fjölbreytni og þéttleika. Fjölbreytni, eða „mixité“ eins og Frakkar segja, merkir að tengja, samþætta, blanda saman ólíkum hlutum. Út úr því kemur ávallt meira en summa ein- stakra þátta. Þannig má hugsa sér góða blöndu af íbúðabyggð, verslunum, skrifstofum, þjónustufyrirtækjum og skólum; byggð sem er virk og stendur ekki mannlaus tímunum saman að degi til. Í því felst einnig félagslegt öryggi og eftirlit. Þá má nefna tækifærið sem glataðist í Skuggahverfi. Þar risu vel hannaðar og vandaðar byggingar en heildarstefnan er svo takmörkuð að þær bæta engu við borgina; þar eru bara nýjar íbúðir, jarðhæðin nýtist ekki, bara gluggalaus, dökkur veggur allt í kring. Það hefur margoft sannast víðsvegar í heiminum að það sé ekki vænlegt að byggja aðeins fyrir eina tegund fólks, eða með öðrum orðum að setja öll eggin í eina körfu. Fjölbreytni, eða „mixité“, býður upp á margþættar lausnir, jafnt varðandi lífs- stíl, atvinnu og samgöngur – ekki aðeins bílaumferð. Blönduð hverfi, þ.e. með íbúðum af mismunandi gerð, laða að sér fólk með ólíkan efnahag og þjóðfélagsstöðu, af ýmsum kynþáttum og öllum aldursflokkum. Slík hverfi eru einfaldlega betri til búsetu. Þau eru athyglisverðari, fjölbreyttari, meira spenn- andi og manneskjulegri. Hitt orðið er þéttleiki. Það hlýtur að vera ókunnuglegt orð hér á Íslandi því nemandi á þriðja ári í listaháskólanum spurði mig: Hvað merkir það? Svar mitt var á þessa leið: Þéttleiki er magn einhvers á hverja mælieiningu, til dæmis fjöldi fólks á hvern ferkílómetra. En málið snýst ekki bara um hve margir búi á hverjum ferkílómetra heldur hve þétt hlut- irnir gerast. Þétt borg er hagkvæm borg; þar er hægt að blanda mörgu saman, vonandi af sem mestri fjölbreytni, og það á tiltölulega litlu svæði. Það er bráðnauðsynlegt því ann- ars verður borgin óskilvirk og við það tapast hreinlega fé. Minna má á að götur og bílastæði ná yfir næstum 50% alls lands í Reykjavík. Þétt borg er líka virk borg, þar er landið nýtt á skilvirkan hátt í margþættum tilgangi. Þétt borg er auð- ug borg því margt fólk getur styrkt hana og stuðlað að betri hag. Ég bendi á hve víðfeðmt gatnakerfi Reykjavíkur er og hve kostnaðarsamt er að halda því við; hvað bílar eru mikið notaðir, hvað almenningssamgöngur eru vanþróaðar og hvað við eyðum miklu fé í snjómokstur af götunum á hverjum vetri. Þéttleiki Reykjavíkur er aðeins 3.600 manns á ferkílómetra en þéttleiki Kaupmannahafnar er 5.885 manns á ferkílómetra. Með öðrum orðum: ef Kaupmannahöfn hefði sama þéttleika og Reykjavík næði hún yfir 60% stærra svæði en nú. Látum stór- borgir liggja milli hluta og tökum Groningen í Hollandi sem dæmi. Þar er þéttleikinn 6.100 manns á ferkílómetra. Hefði Reykjavík sama þéttleika væri hún næstum helmingi minni að flatarmáli. Mér þótti fyndið að eftir þessa ræðu mína spurði nemandinn í mesta sakleysi: Er þéttleiki þá til bóta? Ég svaraði: Hann skiptir öllu máli. Íslensk þýðing Veturliði Guðnason. Fjárfestum í fegurð Í þessari grein er því haldið fram að í rauninni séum við ekki að byggja borg í Reykjavík, „við byggjum ný hús og leggjum nýja vegi: það er skipulagslítil útþensla. Slík borg er misskiln- ingur“. Greinarhöfundur telur að það þurfi að leggja áherslu á fjölbreytni og þéttleika við skipulag borgarinnar. Morgunblaðið/Ómar Hlemmur „... þar glataðist kjörið tækifæri til að búa til raunverulegt torg eða „piazza“ í stað umferðarrýmis.“ Eftir Massimo Santanicchia massimo@lhi.is Höfundur er arkitekt sem starfar sjálfstætt og kennir við Listaháskóla Íslands.

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.