Morgunblaðið - 20.12.2006, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 20.12.2006, Blaðsíða 10
10 MIÐVIKUDAGUR 20. DESEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR „Engar samninga- viðræður í gangi“ „ÞAÐ eru engir kjarasamningar lausir og engar samninga- viðræður í gangi,“ segir Þor- geir Pálsson, verðandi forstjóri Flugstoða ohf., um þau mál sem snúa að þeim tæplega 60 flugumferðarstjórum sem ekki hafa ráðið sig til starfa hjá félaginu. Þorgeir bendir á að 160 manns, sem áður unnu hjá Flugmálastjórn, hafi þegar ráðið sig til Flugstoða á sama kjarasamningi og þeir hafi ver- ið á hjá Flugmálastjórn Íslands. „Það er ein af forsendum þessara skipulagsbreytinga að menn haldi áfram að vinna samkvæmt gildandi kjarasamningi,“ segir Þorgeir. Kjarasamningar flugumferðarstjóra losna í byrjun mars 2008 en þeir fara nú fram á verulegar hækkanir, sem geta numið 18–25% hjá þeim sem vinna vaktavinnu. Spurður um viðbrögð við þeirri yf- irlýsingu flugumferðarstjóra að þeir ráði sig ekki til Flugstoða fyrr en búið verður að semja við þá, segir Þorgeir að þjónustu verði haldi úti með þeim starfsmönnum sem fyrir hendi eru. Hátt í 30 flugumferð- arstjórar hafa ráðið sig til Flug- stoða. Munum halda fluginu gangandi Hann segist ekki geta tekið undir þá fullyrðingu formanns FÍF að flugumferð skerðist að fullu verði ekki samið. „Við munum halda flug- inu gangandi, bæði millilandaflugi og innanlands og ekki síst hinu al- þjóðlega flugi gegnum svæðið en það verður gert með öðrum hætti en venjulega.“ Þorgeir segir að sér finnist með ólíkindum sú „óskamm- feilni að geta staðið frammi fyrir al- þjóð og sagt að loka eigi landinu“. Þorgeir bendir á að samkeppni Ís- lands við erlenda aðila fari vaxandi og harðnandi og til þess sé vísað í lagagerðinni. „Það hafa komið fram beinar tillögur um það að þeirri þjónustu sem við veitum við alþjóða- flugið verði skipt á milli flugstjórn- armiðstöðvanna í Gander í Kanada og Prestvíkur í Skotlandi,“ segir hann. „Svona hnútar eru alltaf nei- kvæðir og auðvitað ekki okkar mál- stað til framdráttar. En ég held að menn hafi ekki órað fyrir því að þetta tækifæri yrði notað til þess að þrýsta fram kröfu um hærri laun og aðra hluti sem teljast til breytinga á kjarasamningi,“ segir Þorgeir. Óskammfeilni að segja við alþjóð að loka eigi landinu Þorgeir Pálsson TÆPLEGA 60 flugumferðar- stjórar, sem ekki hafa ráðið sig til starfa hjá Flugstoðum ohf. segja ástæðuna þá að þeir séu ósáttir við þau kjör sem bjóðast og nefna líf- eyrisréttindi, mál er snúa að skil- greiningu vinnudags og ákvæði í kjarasamingi um vaktaálag. Loftur Jóhannsson, formaður Félags ís- lenskra flugumferðarstjóra, FÍF, segir lífeyrissjóðsmálin vega þyngst og einhliða yfirlýsingar Flugstoða um að þau réttindi verði tryggð dugi ekki. Loftur segir FÍF hafa komist að því, sem það hafi grunað, að allar yfirlýsingar um það „að erlendir aðilar væru að taka yfir þetta svæði, eða að Íslendingar ætluðu að semja við erlenda aðila um að taka það yfir eru í rauninni bara hrein lygi. Það stendur ekkert slíkt til og hefur ekki gert. Þetta var hræðsluáróður sem við erum svo sem vanir.“ Flugumferð- arstjórar séu harðákveðnir í að ráða sig ekki hjá Flugstoðum fyrr en búið sé að gera samninga við FÍF. Loftur segir ljóst að flugumferð muni skerðast að fullu, náist ekki samningar í málinu. Loftur segir flugumferðarstjóra líta svo á að vegna aðilaskipta við hlutafélagavæðinguna hafi samn- ingar flugumferðarstjóra losnað. Um þann möguleika að fá er- lenda flugumferðarstjóra til starfa hér segir Loftur að þeir vilji „alveg örugglega ekki“ koma til starfa hér á landi. Skortur sé á flugumferð- arstjórum eins og margoft hafi komið fram í fréttum. „Það er al- veg öruggt mál að ef flugumferð- arstjórar ákveða á annað borð að fara til starfa annars staðar en heima hjá sér, þá munu þeir ekki koma þangað þar sem verið er að brjóta á flugumferðarstjórum.“ Um frumvarpið um hluta- félagavæðingu Flugmálastjórnar segir Loftur að FÍF hafi mótmælt því í upphafi en svo sætt sig við það og viljað hag Flugstoða sem bestan og mestan. Loftur segir að hlutafélagavæð- ingin hafi farið í gegnum Alþingi án mikillar umræðu.. „Ég held því fram að margir þingmenn hafi aldrei lesið frumvarpið né þær skýrslur sem lágu að baki,“ segir Loftur um hlutafélagavæðingu Flugmálastjórnar. Lífeyrismálin vega þyngst Loftur Jóhannsson GENGIÐ var frá stofnun opinbera hlutafélagsins Flugstoða ohf., sem er að öllu leyti í eigu ríkisins, í júlí í sumar, en félagið tekur til starfa um áramótin. Á vorþingi lagði Sturla Böðvarsson, samgönguráð- herra, fram frumvarp um hluta- félagavæðinguna sem var samþykkt skömmu fyrir þinglok í júní s.l. Í athugasemdum sem frumvarp- inu fylgja segir að ákvörðun sam- gönguráðherra um að gera tillögur um breytingar á skipulagi Flug- málastjórnar og að stofnað yrði sér- stakt hlutafélag um flugleiðsögu- þjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar, byggist á vinnu stýrihóps um framtíðarskipan flug- mála. Stýrihópurinn skilaði skýrslu til samgönguráðuneytisins í mars 2005. Í skýrslu hópsins kom fram að viðamiklar breytingar hefðu orðið á rekstrarumhverfi flugsamgangna á undanförnum árum, að því er fram kemur í frumvarpinu. Þyngst vegi öryggissjónarmið, kröfur um gagn- sæjan og hagkvæman rekstur, sam- keppnissjónarmið og það að greinin geti verið sjálfbær. Um samkeppnissjónarmiðin var í niðurstöðu stýrihópsins vísað til þess að samkeppni væri hafin í veit- ingu flugumferðarþjónustu. Að teknu tilliti til þess að íslenskir flugrekendur hefðu aukið starfsemi sína verulega á erlendum mörk- uðum væri það mat stýrihópsins að bregðast þyrfti við og haga málum þannig að íslenskri flugumferðar- þjónustu yrðu sköpuð skilyrði til að eflast enn frekar þannig að unnt yrði að takast á við aukna sam- keppni og breyttar aðstæður. Nefnt var að breytingar hefðu orðið á skipulagi flugmála í nágrannalönd- unum, en þær miðuðu að því að auka samkeppnishæfni flugumferð- arþjónustu. Rekstur og uppbygging flugleiðsöguþjónustu Með stofnun Flugstoða ohf. í sumar var skilið á milli stjórnsýslu og eftirlits Flugmálastjórnar Ís- lands annars vegar og flugvallar- rekstrar og flugleiðsöguþjónustu hins vegar. Í lögunum sem Alþingi sam- þykkti segir að tilgangur hins nýja opinbera hlutafélags skuli vera að annast rekstur og uppbyggingu flugleiðsöguþjónustu, þar með talin flugumferðarþjónusta, fjarskipta- og leiðsögukerfi, að annast rekstur og uppbyggingu flugvalla, svo og aðra skylda starfsemi. Morgunblaðið/Brynjar Gauti Að störfum Flugumferðarstjórar við eftirlitsstörf. Samkeppnismál nefnd sem rök Breyttur rekstur flugsamgangna Eftir Elvu Björk Sverrisdóttur elva@mbl.is SÍÐARI umræða um frumvarp til fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborg- ar fór fram í gær en sú fyrri fór fram 5. desember sl. Á milli um- ræðna gerðu borgarfulltrúar meirihluta Fram- sóknar- og Sjálf- stæðisflokks nokkrar breytingatillög- ur við frumvarpið án þess að hækka fjárhagsáætlun. Á meðal breytinga má nefna að lagt var til að fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundasviðs hækkaði um 180 milljónir króna vegna innleiðingar á frístundakorti. Meirihlutinn lagði líka til að niður- greiðslur til dagforeldra hækkuðu um 85,5 milljónir króna frá fjárhagsáætl- un eða 34%. Þannig hækkuðu þessar greiðslur um 50% frá útkomuspá 2006 og verður meðaltalsgreiðsla til dag- foreldra um 38 þúsund kr. á mánuði. Einnig lögðu fulltrúar Framsókn- arflokks og Sjálfstæðisflokks til að niðurgreiðsla til sjálfstætt rekinna leikskóla hækkaði þannig að framlag til þeirra yrði ekki minna en meðal- talskostnaður borgarrekinna skóla. Fram kom að með þessum hætti yrði sjálfstætt reknum leikskólum skapað eðlilegt rekstrarumhverfi og foreldr- um þeirra 600 til 700 barna sem eru á þessum leikskólum væri tryggt jafn- ræði á við foreldra með börn í borg- arreknum skólum. Þá voru lagðar fram ýmsar breyt- ingar á fjárhagsáætlun velferðar- sviðs. Margar tillögur minnihlutans Borgarfulltrúar Samfylkingarinn- ar kynntu breytingartillögur sínar í fyrradag og var greint frá þeim í Morgunblaðinu í gær. Borgarfulltrúar Vinstri grænna lögðu fram nokkrar tillögur á fund- inum í gær. Þeir lögðu m.a. til að 10 milljónum yrði varið til heimilislausra umfram það sem þegar hefur verið lagt til. Þeir vildu hækka húsvernd- arstyrki skipulagsráðs um 7,5 millj- ónir, vildu endurráða jafnréttisráð- gjafa borgarinnar og leggja tvær milljónir króna til rannsókna á Reykjanesfólkvangi. Ennfremur lögðu þeir til að styrkir til menningar- mála yrðu auknir um 10 milljónir króna og að framlag til að bæta að- gengi að opinberum byggingum borg- arinnar yrði aukið um 15 milljónir. Fulltrúi F-lista, frjálslyndra og óháðra, lagði til að 10 milljónum króna yrði varið til að hefja undirbún- ing að aðstoð við heimanám í 1.–3. bekk grunnskóla fyrir börn af erlend- um uppruna og börn sem búa við erf- iðar félagslegar aðstæður. Fjárhagsáætlun hækkaði ekki Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.