Morgunblaðið - 20.12.2006, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 20.12.2006, Blaðsíða 34
34 MIÐVIKUDAGUR 20. DESEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN LEITUM AÐ ATVINNUHÚSNÆÐI FYRIR ÁKVEÐNA FJÁRSTERKA KAUPENDUR. Nánari upplýsingar á skrifstofu FM, Magnús/Hinrik, sími 550 3000. ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST NÍUNDA Evrópuráðstefna Klúbbhúsahreyfingarinnar (ICCD International Center for Clubhouse Deve- lopment) var haldin dagana 21. til 24. nóv- ember sl. í München í Þýskalandi. Klúbb- húsin starfa og byggja á hug- myndafræði Fountain House sem miðar að því að gera geðsjúka sjálfbjarga og virka þátttakendur í sam- félaginu. Klúbbhús- ahreyfingin er alþjóð- legur samstarfsvettvangur klúbbhúsa þar sem starfsmenn og félagar ræða saman og móta sameiginlega starfið til framtíðar; er þar mæst á jafnræðisgrundvelli, þar sem skoðanir og hugmyndir klúbb- félaga eru ekki síður mikilvægar en starfsmannsins. Klúbbhúsahreyfingunni hefur vaxið fiskur um hrygg frá því að fyrsti klúbburinn var stofnaður í New York árið 1948. Nú eru starf- andi um 400 klúbbar í 30 löndum með hátt í 60.000 þúsund félaga. Klúbbhúsahreyf- ingin heldur og utan um gæðamál klúbb- húsanna, þar sem stöðugt vottunarferli er í gangi svo að hvert hús sem leitar hennar nái að þróast og þroskast í sam- ræmi við ströngustu kröfur. Klúbburinn Geysir öðlaðist slíka vottun til þriggja ára árið 2005 og hafði þá verið starfandi frá árinu 1999. Klúbburinn Geysir er eini klúbburinn á Íslandi, sem starfar samkvæmt hugmyndafræði Fo- untain House og hefur því sér- stöðu varðandi val og möguleika geðsjúkra til að hafa áhrif á eigin meðferð utan stofnanna hér á landi. Til þess að vera sýnilegur og virkur er nauðsynlegt fyrir klúbbhús eins og Geysi að taka þátt í umræðunni og leggja sitt af mörkum til þess að geta haft áhrif í alþjóðlegu samstarfi. Nú í fyrsta skipti frá stofnun Klúbbs- ins Geysis voru fulltrúar hans á þessari ráðstefnu með fyrirlestur og stjórnuðu málstofu. Fyrirlest- urinn var um áhrif vottunar á klúbbhúsið en í málstofunni var rætt um eflingu vinnumiðaðs dags. Í síbreytilegum heimi er hug- myndafræði klúbbhúsamódelsins jafnframt í sífelldri endurskoðun. Á ráðstefnum eins og þeirri sem hér er getið gefst og tækifæri til þess að móta sameiginleg mark- mið, en það sem tryggir fyrst og fremst tilvist framsækni og styrk klúbbhúsanna í hverju landi er meðal annars eftirfarandi: Klúbb- húsin verða til í grasrótinni vegna þess að samfélagsleg þörf er fyrir þau, þau hafa sjálfstæða stjórn sterkra leiðtoga úr sam- félaginu, gæði eru sett ofar magni, fjármögnunin að baki þeirra sé fjölbreytt og síðast en ekki síst að starfsfólk og félagar fari í þjálfunarhús og að klúbb- húsin hafi þann metnað og mark- mið að sækjast eftir vottun ICCD. Á ráðstefnunni voru lögð fram drög að stefnumótun og fram- kvæmdaáætlun um eflingu og þróun klúbbhúsamódelsins í Evr- ópu sem á að vera lokið og komin í framkvæmd í júlí 2007. Til þess að styrkja tengsl klúbbhúsa í Evrópu og auka veg þeirra sem val í endurhæfingu geðsjúkra er nauðsynlegt að efla samvinnu og koma upp skilvirk- um tengslum milli ICCD og evr- ópskra klúbbhúsasamtaka, þjálf- unarhúsa og ráðgjafastofnana. Hugsanlega með tilstyrk Alþjóða- heilbrigðisstofnunarinnar og ann- arra hagsmunaaðila. Hlutverk þessara aðila væri að bæta þjóðfélagslega virkni og þátttöku geðsjúkra í samræmi við ályktanir Sameinuðu þjóðanna og tilmæli Alþjóðaheilbrigðisstofn- unarinnar um samfélagslega mið- aða endurhæfingu. Að fjölga tæki- færum geðsjúkra innan Evrópusambandsins til þátttöku í valdeflandi klúbbhúsasamfélagi og færa þannig ICCD nær evrópsk- um klúbbhúsum og öðrum hags- munaaðilum sem vinnan að þróun klúbbhúsahugmyndafræðinnar. Í dag fer ráðgjöf til klúbbhúsa og vottun fram í hinu alþjóðlega umhverfi og starfshópur innan ICCD um þróun klúbbhúsa hefur stækkað og eflst, og fjöldi félaga og starfsmanna frá ýmsum þjóð- löndum aukist verulega á und- anförnum árum. ICCD eru samtök sem eflast hratt með hverju ári með það að markmiði að aðstoða klúbbhús til þess að styðja hvert annað um allan heim. Drög að stefnumótun fyrir Evrópu Benedikt Gestsson segir frá ní- undu Evrópuráðstefnu Klúbb- húsahreyfingarinnar »Klúbbhúsahreyf-ingin er alþjóðlegur samstarfsvettvangur klúbbhúsa þar sem starfsmenn og félagar ræða saman og móta sameiginlega starfið til framtíðar … Benedikt Gestsson Höfundur er verkefnisstjóri í Klúbbnum Geysi. Á ALÞINGI nú í desember sam- þykktu stjórnarliðar að heim- greiðslur sem foreldrar eða for- ráðamenn barna fá frá sveitarfélögum til að annast barn heima verði und- anþegnar skatt- skyldu. Þessar heim- greiðslur eru hugsaðar aðallega vegna barna þegar fæðingarorlofi lýkur til 2ja ára aldurs barns og hafa enn sem komið er ein- ungis verið teknar upp í örfáum sveit- arfélögum. Þær eru valkvæðar og yfirleitt er fyrirkomulagið þannig að foreldrar geta ákveðið hvort þeir taka þess- ar heimgreiðslur eða nýta sér leik- skólapláss eða þjónustu dagmæðra. Á sama tíma og stjórnarliðar beittu sér fyrir skattfrelsi heim- greiðslna felldu þeir tillögu okkar í Samfylkingunni um að greiðslur til foreldra langveikra barna verði einnig undanþegnar skatti. Þó var um að ræða sambærilegar eða eðl- islíkar greiðslur og heimgreiðslur. Í báðum tilvikum er um að ræða greiðslur tengdar þjónustuskyldu opinberra aðila. Hér er því um að ræða að skattaundanþága á heim- greiðslum vinnur bæði gegn jafn- rétti og jafnræði í skattlagningu Stefnubreyting Í því að taka upp skattfrjálsar heimgreiðslur felst stefnubreyting á sviði jafnréttismála og í málum ungbarnafjölskyldna sem orkar mjög tvímælis. Í Noregi hafa slík- ar greiðslur verið í gildi um ein- hvern tíma en nú íhuga Norðmenn að leggja af slíkar greiðslur þar sem þær hafa nær ein- göngu verið nýttar af mæðrum og stuðlað að því að konur hverfi af vinnumarkaðnum sem vinnur gegn jafn- rétti kynjanna. Full ástæða er til að óttast ef sveitarfélögin inn- leiða heimgreiðslur og þær festast í sessi að það geti leitt til bak- slags í jafnréttisbar- áttunni. Þær gætu líka leitt til þess að seinka því að framþróun verði á fæðingarorlofs- lögunum eða uppbyggingu leik- skólaplássa fyrir yngri börn sem nú hafa ekki aðgang að leikskóla. Auk þess tryggja þessar greiðslur sem eru um 30 þúsund krónur á mánuði engan veginn að ná því markmiði sem sett er fram með þessum greiðslum, en tilgangur þeirra er að styðja við foreldra sem leggja áherslu á að vera með börnum sínum eftir að fæðing- arorlofi lýkur. Miklu fremur á að vinna að því að lengja fæðing- arorlof t.d. í 15 mánuði og að börn komist á leikskóla við 15 mánaða aldur. Fyrir Alþingi liggur nú til- laga frá þingmönnum Samfylk- ingarinnar um að fara þá leið. Félagsmálaráðherra í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga er falið að kanna hvernig auka megi þjónustu við ungbarna- fjölskyldur frá því að fæðing- arorlofi lýkur og þar til barn kemst á leikskóla. Opnað fyrir ójafnræði í skattkerfinu Ástæða er líka til að benda á að með því að opna fyrir skatt- frelsi heimgreiðslna er verið að hola skattkerfið með undanþágu sem ekki er séð fyrir hvar endar. Einsýnt er að fleiri sambærilegar greiðslur ættu þá líka að vera undanþegnar skattir. Nærtæk- asta dæmið er greiðslur til for- eldra sem ekki geta verið á vinnumarkaði vegna langveikra barna sinna svo og umönn- unargreiðslur vegna lífeyrisþega. Full ástæða er til að taka upp baráttu fyrir skattfrelsi þessara greiðslna nú þegar búið er að opna fyrir undanþágu á skatt- frelsi heimgreiðslna. Á hálum ís í jafnréttismálum Jóhanna Sigurðardóttir skrifar um heimgreiðslur til foreldra og skattlagningu á þeim » Skattaundanþága áheimgreiðslum vinn- ur bæði gegn jafnrétti og jafnræði í skattlagn- ingu. Jóhanna Sigurðardóttir Höfundur er alþingismaður. MAGNÚS R. Gíslason tann- læknir skrifar ágæta grein um tannvernd í Morgunblaðið 14. des- ember sl. Þar sér hann ástæðu til að taka sér- staklega fyrir jóla- dagatöl með litlum súkkulaðimolum sem börn gleðjast yfir með því að opna daglega glugga til að telja nið- ur dagana til jóla. Hann telur heppilegra að börnum séu gefin jóladagatöl þar sem smáleikföng eru í hverjum glugga. Sennilega eru aðrir læknar honum ekki sammála, slík dagatöl voru á heimsmark- aðnum fyrir all- mörgum árum en eru það ekki lengur því all- mörg börn létust af völdum þessara litlu leikfanga þegar þau enduðu í munni barnanna og þaðan of- an í kok þeirra og kæfðu börnin. Magnús hefur áður haldið fram þessum boðskap og gerir enn þrátt fyrir að honum hafi verið bent á hvaða hætta fylgir dagatölum sem hann mælir með. Lionsklúbburinn Freyr hefur um 35 ára skeið flutt inn þessi dagatöl sem seld hafa verið af Lions- klúbbum um allt land og hefur hagnaðurinn sem skiptir verulegum upphæðum runnið til góðra mála, mest á heilbrigðissviðinu. Magnús var yfirmaður Tannverndarráðs heilbrigðisráðuneytisins um árabil. Þá auglýsti hann í nafni ráðuneyt- isins gegn sölu þessara dagatala og uppskar áminningu frá Samkeppn- isstofnun um óheilbrigða við- skiptahætti og voru heilbrigðisráðu- neytinu bönnuð afskipti af sölu þessarar vöru. Í tæp 30 ár hafa Lionsklúbbarnir stuðlað að tannvernd með því að gefa með hverju dagatali tann- kremstúpu með hvatningu um að bursta tennurnar eftir að hafa notið innihalds dagatalsins og annarra matvæla. Því má segja að klúbbarn- ir hafi stuðlað að því að gera tann- burstun vanabindandi en ekki að gera sætindin vanabindandi, súkku- laðimolarnir eru jú ekki nema 24 á ári. Árlega fara tannfræðingar í heimsókn til fyrstubekkinga í barnaskólum landsins og kenna tannhirðu. Í 8 ár styrkti Lkl. Freyr Tannverndarráð með því að fram- leiða og gefa kennsluverkefnið fyrir tannverndina í öllum skólum lands- ins, samtals um 34.000 verkefni en því fylgdi bæði tannbursti og tannkrem. Fyrir að- komu Freysfélaga að tannverndarkennsl- unni höfðu tannfræð- ingarnir ekkert áhuga- vert kennsluefni frá heilbrigðisráðuneyt- inu. Verkefni þetta var hannað af tannfræð- ingunum sem sáu um kennsluna fyrir heil- brigðisráðuneytið og þótti það hafa tekist sérlega vel. Það má lesa út úr könnunum sem gerðar hafa verið á tannskemmdum að þeim fækkaði verulega eftir að verkefni þetta hófst. Í þau ár sem Magn- ús var yfirmaður Tannverndarráðs beitti hann sér aldrei gegn neinni ákveðinni vörutegund nema jóla- dagatölunum. Það vakti athygli að aðalstyrktaraðili við útgáfu fræðsluefnis Tannvernd- arráðs var Mjólkursamsalan, MS, sem var eini aðilinn sem auglýsti í þeim ritum. Drykkir sem MS fram- leiðir og selur eru sennilega sýrð- ustu og sætustu drykkir sem fram- leiddir eru og því hættulegri tönnum en nokkur önnur matvæli. Af hverju skrifar Magnús bara gegn gosdrykkjum en ekki gegn þessum sýrðu drykkjum? Það kem- ur mönnum stundum í koll að hafa verið báðum megin borðsins, það kallast að vera tvöfaldur í roðinu. Magnús er sjálfsagt góður tann- læknir en verður ekki hátt metinn í markaðsfræðum. Áróðurinn um tannvernd situr betur eftir í minni barnanna en súkkulaðiátið og því má segja að hún hafi fengið tæki- færi til að verða ávanabindandi frekar en súkkulaðiátið. Í hverjum súkkulaðimolanna í dagatalinu er rúmlega 1 gramm af náttúrusykri og samtals eru þeir þá um 0,05% af sykurneyslu hvers Íslendings á árs- grundvelli. Jóladagatal tannlæknisins Gunnar Kr. Gunnarsson svarar grein Magnúsar R. Gíslasonar um súkkulaði og jóladagatöl Gunnar Kr. Gunnarsson » Því má segjaað klúbbarn- ir hafi stuðlað að því að gera tannburstun vanabindandi en ekki að gera sætindin vana- bindandi... Höfundur er Lionsmaður.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.