Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 24

Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 24
 15. apríl 2009 MIÐVIKUDAGUR2 Nissan Navara 2.5 diesel 2/2008 ekinn 15þús. 33“ breyttur sjálfskiptur verð 4.490.000.-allt að 100% lán BMW 525i 12/ 2003 ekinn 93þús. einn m/öllu verð 3.490.000.-allt að 100% lán Volvo V50 1/2005 ekinn 88þús. 5gíra topplúga, leður, og.m.fl verð 2.290.000.- allt að 100% lán Bílahöllin Bíldshöfða 5, 112 Rvk Sími: 567 4949 www.bilahollin.is TILBOÐ 730.þ stgr YAMAHA YZF R1, árg 4/2003, ek 19.þ km, 6 Gíra, 152 hestöfl, 180 kg, Verð 990.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700 YAMAHA YZF R6TB, árg 2005, ek aðeins 500km, 6 gíra, 120 hestöfl, 183 kg, Verð 850.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700 Arnarbílar ehf Malarhöfði 2, 110 Reykjavík Sími: 567 2700 www.arnarbilar.is RENAULT MEGANE BERLINE, árg.8/2005, ek 65þús.km, beinsk, rafm rúður og speglar, cd, ofl. Ásett verð 1490 þús.kr, Tilboð 1190 þús.kr!!! 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Toyota Avensis ‘00 bsk. nýsk. Ný tíma- reim. V. 430þ. S. 868 4281. Audi A6 3.2 2007 Ekinn 27 þús. km. Hlaðinn aukahlutum 250 hö. 19 tommu felgur. Ásett verð 6.5 mkr. fæst staðgreitt á 5,5 mkr. Skipti möguleg. Uppl í síma 665 8052. Fjarstýrðir bensínbílar í miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is SSANGYONG MUSSO Árgerð 1997 Ekinn 146 þ.km. sjálfsk. 4 cyl bensín. Nýskoðaður, einn eigandi frá upphafi. Ný dekk. Gott eintak. Verð aðeins 350 þús. s. 848 4490. Subaru Forester Lux 2005. Ek. aðeins 51þkm. ssk. topplúga, krókur. Verð 2980.000,- ath skipti á ódyrari. Uppl. í síma 848 4490. 600 þúsund afsl. MMC Lancer ‘05 ek. 52 þús. ssk., raf- magn í öllu. Ásett verð. 1.550 þús. selst á 950 þús. stgr. Möguleiki á 100% láni. S. 615 0999 Toyota Avensis 1.6 árg. ‘99. Nýsk. Ek. 200km. V. 345 þ. S. 862 5727. Toyota Hiace ‘98 Ný dekk, nýleg tíma- reim. V. 690 þús. Frábær bíll. Skipti á ódýrari fólksbíl. S. 820 4720. 0-250 þús. Volkswagon Transporter 1996 árg. Diesel. Skráður 8 manna. Ekinn 250. þús Km. Skipti möguleg (t.d á bát). Gerðu tilboð. Sími: 8916381 Tilboð 60 þús. Nissan Terrano V6 bensín árg. ‘92 5d. Sk. ‘09, ssk. og krókur. S. 891 9847. Tilboð 185 þús! Renault Megan árg ‘97, ek. 140 þús, 4d, ný skoðaður 2010, nýtt í bremsum og ný tímareim,góður bíll og lítur vel út. Skoðaður 2010. S. 841 8955. Vantar ódýran bíl, má þarfnast lagfær- ingar, á ca. 20-80 þús. stgr. S 8966744 Nissan Sunny ‘93 til sölu. Þarfnast smá lagfæringar. Verðhugmynd 150þ s:690-4888 250-499 þús. ÓDÝR SPARIBAUKUR!!! suzuki swift’98 1,3 ek.130 þús ný skoð- aður 2010 í fínu standi fínasti snattari sem eyðir engu TILBOÐ 155 þús stgr! s.841 8955 1-2 milljónir Lexus GS 300 2002 ek. 215þ.km ný nagladekk leður lúga gott eintak Tillboðsverð 1250.000. uppl. í s. 848 4490. Óska eftir Toyotu AYGO eða Toyotu IQ ekki eldri en 2007. Tilbúin að stað- greiða réttan bíl allt að 1.1 milljón. upplýsingar í síma 6181897 2 milljónir + Hyundai Santa Fe disel 2005 ek aðeins 59þkm sjálfskiptur með krók. Verð 2480.000,- skoða skipti uppl í síma 848-4490 Bílar óskast Nú er tími notaðra bíla Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 - Sími 588-5300 Toyota Landcruiser 120. Árg. ‘05-06, dísel. GX eða VX. Uppl. í s. 665 8128 Óska eftir bíl..... fyrir allt að 150þúsund má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 843-9018 Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel. Nán.uppl.í s.661 2222 Jeppar Pajero Disel 2800 sjálfskiptur árgerð 1999 verð 550 þúsund staðgreitt uppl. í síma 8673022 EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Fornbílar Til sölu Ferguson árg. ‘56 eða ‘58 með tækjum. Þarfnast viðhalds. V. 200 þús. eða tilboð. S. 867 5860. Sendibílar Vörubílar Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Húsbílar Húsbílar til Leigu www.caravan.is caravan@caravan.is Sími 566 5030. Glæsilegt eintak! Ford Econoline dísel árg 1990. Nýlega tekinn í gegn utan og innan. Snyrtilega innréttaður. Tilboð óskast. Uppl í s 8643000 Mótorhjól American Big Dog Pitbull Ekið 2200 km. 10 ára afmælistípa - megagræja 1700 cc hardtail. Skipti möguleg. Uppl í síma 665 8052. Bílar og farartæki : Mótorhjól Texti auglýsingar: TILBOÐ 249 ÞÚS MXC 450 ÁRG 03, MEÐ RAFSTARTI, MJÖG GOTT HJÓL Í SÍMA 899-9968. Reiðhjól Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar- iðgjöld / bensínkostnaður. www.el- bike.is Kerrur Tilboð kr. 99.000 L.2,06xB.1,11xH.0,40 750kg. kerrur. 13“ dekk. Brimco ehf. Háholti 18 Mosf. S. 894 5111 www. brimco.is Tjaldvagnar Camp Let Savanne 500ac tjaldvagn 2008 ónotadur.Fæst á tilboði 630,000- kr 8654529 Vinnuvélar Skotbómulyftari óskast Óska eftir skotbómulyftara og einnig lyftara, er að leita að ódýrum tækjum. s: 6601648 Bílaþjónusta Hjólbarðar Heilsársdekk með kvartskornum. Mun betra grip en hefðbundin dekk. Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml- unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 565 8600. 4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á 50þ. 4 stk dekk 185/65R14 á Escord felgum á 10 þ. 2 stk dekk 31x10,5 15“ á 6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk 235/70 15“ á 5 gata álfel. á 15þ. 3 stk naglad. 225/60 15“ á 5 gata felgum á 15þ. 4 stk 31 x 10,5 15“ á 5 gata felgum á 25þ. S. 896 8568. 4 stk. hálfslitin 13“sumardekk, 175 70x13. verð 7 þús. Uppl í s. 772 5230 Varahlutir Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4, Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai Tuscon S. 896 8568. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niður- rifs. S. 555 6666 & 615 0888. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn Garðyrkja Tökum að okkur stærri og smærri verk. Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL ÖNNUR VERK). Sláttumenn

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.