Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 26
 15. apríl 2009 MIÐVIKUDAGUR4 Húsnæði í boði Saga film óskar eftir heimilum, íbúðum og húsum sem nota má í upp- töku fyrir sjónvarpsþáttinn fangavaktina. Upplýsingar í síma 822 2504 eða sveinnvidar@hive.is www.leiguherbergi.is Gistiheimili / Langtímaleiga / Guesthouse long term rent. Herb. til leigu. Eldh. baðh. int- ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ og frá 45 þús. Funahöfða RVK. Long term rent. Kitchen, bathroom, 10SAT TV, laundry room. Price from 35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. Funahöfða RVK. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is www.heimkynni.is Til leigu 4ja herbergja íbúðir, lausar strax. Heimilistæki fylgja. Allar frekari upplýsingar á heimasíðu okkar www.heim- kynni.is Útsýnisíbúðir ! Til leigu vel staðsett 3ja herb. 99fm íbúð í Fossvogi. Laus strax. Upplýsingar í s. 894 6677. 2ja herb. íbúð til leigu í hverfi 110. Sanngjörn leiga. Reglusemi áskilin. S. 697 4567. 2ja herb. íbúð í 101 Rvk. Laus strax. Uppl. í s. 865 5390. 4. herb. íbúð á 3 h. í Lindahverfi Kóp. upplýsingar í síma 8200587 Laus strax. Rúml. 20fm stúdióíbúð til leigu. Leiguv. 55þ. á mán. S. 699 5552. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Kjallaraherb. í Hraunbæ. Tilvalið fyrir fluttningabílstjóra. S. 865 9637. Til leigu rúmgóð 3 herb íbúð Laugarnesvegi Laus og leiga 110.000 uppl í s 8957272 Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi áskilin. S. 865 9637. 2 herb risíbúð til leigu í 105. Verð 85þ án rafm og hita sylvialavoque@ gmail.com Nýuppgerð 4-5herb., 103fm íbúð í 105 til leigu. 11 tölvutenglar víðsvegar í íbúð. Tengd ljósleiðara eða adsl. 144þ + veitur 696 3692 Snyrtileg og vel skipulögð 2 herb íbúð í hverfi 104. Uppl. í síma 824 3040. Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk. Uppl. í síma 895 0482. 5.herb. einbýlishús í höfnum við Reykjanesbæ. Tilvalið fyrir 4.einstakl- inga. Er laust. Uppl. í s. 846 5155 Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int- ernet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 6692. Útsýnisíbúðir ! Til leigu 1 og 2ja herb. vel staðsettar íbúðir í Kópavogi. Allar upplýsingar í s. 616 2677. Eitt stórt herbergi og annað miðlungs stórt til leigu með öllu og frítt internet í Garðabæ. S. 615 4775 Til leigu 50 fm stúdíóíbúð á jarðhæð við Grettisgötu. Verð 85 - 90 þúsund pr. mánuð Húsnæði óskast ***Fyrirframgr. mögulegar*** Reglusamt par m. barn á leiðinni vantar 2-3herb. íbúð m.Húsgögnum í skammtímal.(t. águ/sep)S:6946454 Maður á 30 -aldri óskar eftir 2 herb. íbúð. Greiðslug. 60-70þ. Öruggum greiðslum heitið. S. 868 2466. I am looking for 100m2 offic- e,garage,store in Rkv Phone 8942145 Óskast til leigu 2-3 herb. íbúð m. húsgögnum. Algjör reglusemi. Öruggar greiðslur. S. 845 3289. 2-3 herb. íbúð óskast. Verðh. 80 þús. Fyrirfram greiðsla möguleg. Áhugasamir sendið póst á sfx@internet.is Vinnustofa með íbúð eða stærri íbúð óskast fyrir myndlistarmann í pnr. 101, 107, 104, 105. Greiðslugeta um 100 þús+. Uppl í síma 8454718, Sigrún. Íbúð óskast á Akureyri Fjölskylda með smáhund óskar eftir 5 herb. íbúð eða stærra húsnæði á Akureyri. Bankaábyrgð ef óskað er. Reglusemi og skilvísi. Uppl. í s. 894 5100 eða á dettifoss@simnet.is Atvinnuhúsnæði Til leigu 150 fm.á Kársnesbraut í Kóp. Stór hurð,skrifstofu aðstaða gott úti pláss.Verð 150 þús.uppl.6605600 Til leigu 95fm iðnaðarh. M/innkeyrslu- dyrum. Við Viðarhöfða 2. Uppl. Rúnar 697 6595. Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464 www.geymslaeitt.is Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar með sér inngangi. Bretti á 2.900.- Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 2074. Gisting 3 góðar og nýlegar orlofsíbúðir til leigu á Akureyri. Gisting f. 6-12 manns. Uppl. ibudir@visir.is eðs s. 893 7979 www.leiguherbergi.is Herbergi til leigu í Reykjavík og Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www. leiguherbergi.is s. 824 4535 Gista.is / S. 694 4314 2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV. Atvinna í boði Málarar Athugið! Óskum eftir málurum eða vönum mönnum í fullt starf eða sumarstarf. íslenskukunnátta nauðsynleg. Svör sendis FBL á smaar@ frettabladid.is merkt „málari“ Íslensk fjölskylda búsett í Osló óskar eftir Au pair í Júní og Júlí. Vinsamlegast sendið inn umsókn á palmij@gmail. com Óska eftir beitningamönnum vestur á firði. Einnig vantar vanan lyftaramann í fiskvinnslu. Uppl. í s. 893 0295. Lagerstarf Hýsing - vöruhótel, Skútuvogi 9, leit- ar að rösku og áreiðanlegu fólki til starfa við vörumerkingar og með- höndlun á sérvöru. Vinnutími 8-16:30. Framtíðarstarf. Nánari upplýsingar og umsóknarblöð á staðnum. Viltu auðga líf mitt? Ég er 39 ára kona með hreyfihömlun sem óskar eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til starfa, helst sem fyrst. Í boði eru ýmis starfshlutföll og góð laun sem hækka með reynslu. Um er að ræða kvöld- og helgarvaktir. Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, svo sem við klæðnað, akstur í skóla og vinnu, tölvuvinnu og ýmis önnur verk. Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að tækifærum mínum til þátt- töku í samfélaginu og að viðhalda og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að hún hafi bílpróf því ég hef eigin bíl til umráða. Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í okkar samstarfi. Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum berist á netfangið: asdisjenna hjá simnet. is Með fyrirfram þökk, Ásdís Jenna Ástráðsdóttir Stýrimaður Stýrimann vantar á Mörtu Ágústsdóttir frá Grindavík til netaveiða strax. Uppl. í s. 898 2013. Atvinna óskast Sjálfstæður smiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970. Tapað - Fundið 4 hjólum var stolið aðfaranótt 9. apríl. úr Völuteig Mosfellsbæ. Honda: 250cc svört plöst, brotin vatnskassi. GasGas: 300cc blátt & svart eins og nýtt. TM: 300cc blátt á bláum gjörðum Öhlíns Kawasaki: 85cc. Funarlaun 100þ. Uppl. í s. 866 9174. Fundir Aðalfundur DC3 Þristavinafélasins verð- ur haldinn Fimmtudaginn 16. apríl n.k. kl 17:00 í Flugröst við Nauthólsvík. Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin Einkamál Símaþjónusta Spjalldömur S. 908 6666 & 908 2000. Opið þegar þér hentar Atvinna Aðalfundur Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuð- borgarsvæðinu heldur aðalfund laugardaginn 18. apríl 2009 kl 14:00 í félagsheimilinu, Hátúni 12 Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf Önnur mál Þeir einir hafa kosningarrétt sem hafa greitt félagsgjaldið fyrir árið 2008. Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundinn Stjórnin n Til sölu Fundir Ráðgjöf Tilkynningar Tollkvóti fyrir kartöflunasl frá Noregi. Með vísan til reglugerðar nr. 314/2009, sem birt var í B-deild Stjórnartíðinda hinn 25. mars 2009, er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir kartöflunasl í tollskrár¬númeri 2005.2003, sem upprunnið er í Noregi og er innflutt þaðan, sbr. bókun 4 við EES-samninginn: Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur kg. % kr./kg Tollskrár- númer: Kartöflur: 01.05.09- 15.000 0 0 31.12.09 2005.2003 Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir o.þ.h., þó ekki úr kartöflumjöli. Berist umsóknir um meiri innflutning en nemur auglýstum tollkvóta verður út¬hlutun miðuð við hlutfall innflutnings hvers umsækjanda miðað við heildar¬inn¬flutning allra umsækjenda á kartöflunasli í tollskrárnúmeri 2005.2003 á tíma¬bilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2008. Úthlutun er ekki framseljanleg. Skriflegar umsóknir skulu berast til fjármálaráðuneytisins, tekju- og lagaskrifstofu, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 föstudaginn 24. apríl n.k. Fjármálaráðuneytinu, 14. apríl 2009. FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ TILKYNNING frá landskjörstjórn Landskjörstjórn tekur framboðslista sem bornir eru fram við alþingiskosningarnar 25. apríl 2009 til meðferðar og afgreiðslu á fundi föstudaginn 17. apríl næst komandi kl. 15 á 2. hæð í Austurstræti 8-10 í Reykjavík (gengið inn frá Vallarstræti). Umboðsmenn stjórnmálasamtaka sem bjóða fram lista eiga rétt á að vera viðstaddir fundinn, sbr. 40. gr. laga um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000. Reykjavík, 8. apríl 2009. Landskjörstjórn. STYRKUR TIL NÁMS Í FISKIFRÆÐI OG SKYLDUM GREINUM Landssamband íslenskra útvegsmanna auglýsir styrk til framhaldsnáms í fi skifræði, sjávarvistfræði eða sjávarlíffræði. Styrkurinn er ætlaður náttúrufræðingum sem hafa lokið eða eru að ljúka grunnnámi í háskóla (B.S. prófi ) og hyggjast hefja framhaldsnám erlendis á næsta skólaári. Styrkupphæð er kr. 700.000 Umsóknir skal merkja ,,námsstyrkur” og senda til Landssambands íslenskra útvegsmanna, Borgartúni 35, 105 Reykjavík. Umsóknum fylgi upplýsingar um námsferil, námsárangurog stutt greinargerð um fyrirhugað nám. Umsóknarfrestur er til 7. maí 2009. Nánari upplýsingar veitir dr. Kristján Þórarinsson hjáLandssambandi íslenskra útvegsmanna í síma 591 0300.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.