Fréttablaðið - 12.01.2010, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 12.01.2010, Blaðsíða 31
BÍLAR & FARATÆKI Porsche 911 CARRERA S 997 6 / 2006 Raðnúmer: 100462 Er á staðnum. Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46e-Gul gata Kópavogi s: 567-1800. Það er gott að kaupa bíl í Kópavogi. www.bbv.is Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46E, Kópavogi Sími: 567 1800 FORD MUSTANG GT. Árgerð 2000, ekinn 112 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.170.000. Sími 865 7539. NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn 132 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.790.000. Sími 8657539 Bílabankinn Breiðhöfða, 112 Reykjavík Sími: 588 0700 Opið 12-16 laugardaga www.bilabankinn.is CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg 2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 % lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is eða kíktu í kaffi. Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is Bílar til sölu Audi A6 ‘01 2.5 tdi QATTRO (132kW). V. 1.360þ. eða yfirtaka. Diesel. S. 893 3026. Toyota Landcruiser 90 VX Árg 1997 Ekinn 322 1 eigandi frá 2001 Mjög gott eintak Verð 890.000.- Uppl. í S. 897 3536. Toyota yaris 03“ekinn 130 þkm bein- skiftur 5 dyra nýskoðaður 2011, ný nagladekk, fallegur og góður bíll verð 790þúsund staðgreitt. Eða 500 þúsund og yfirtaka lán uppá 290 þúsund. upp- lýsingar í síma 8204640. SRT8 Cherokee 05/’07. 420 hö. ek. 17þ. km. Sérlega fallegur! Verð 5,9m. Mjög gott stgr. verð. Uppl. í s. 695 4777. Til sölu wv Póló árg 98 dökkblár 3- dyra 1,4 beinsk ek 110 þús skoðaður 11 álfelgur ný vetrardekk negld topp bíll. Verð 340þús upplýsingar í síma 892 7852. Huyndai Elantra árg. ‘03 5gíra, ek. 93þ. km. Uppl. í s. 616 2597. Lancer ‘04 ek. 74 þús. Heilsársdekk. Í góðu ástandi. V. 1.200 þús. S. 773 5788. Jeppi Ford Explorer ‘91. Nýskoðaður. Verð 200þ. 15“ sumardekk á Benz felg- um(fólksbíl) 50þ. 5 kw bensínrafstöð 45þ. Ísskápur 10þ. S. 566 6175. ódýr corolla Corolla 3 dyra, árg 93’ 1600, 5 gíra, ný tímareim og vatnsdæla. s: 891 9847. 0-250 þús. Leður og sjálfskiptur 250 þús! HYUNDAI SONATA 2.0 árg’99 sjálfskipt- ur,ek.165 þús,leður,cd,dráttarkrókur ofl. skoðaður 2010,góður bíll,þarfnast samt smá lagfæringa en er alveg í daglegri noktun, ásett verð 450 þús tilboð 250 þús stgr. ekkert prútt! s.841 8955 250-499 þús. 390 þúsund í afslátt ! Opel Astra Station 1.2 árgerð 7/2003 bsk ek 150þ Vetrardekk listaverð 690.000 TILBOÐ 300.000 vegna smá útlitsgalla uppls 773-1700 Opel Vectra 1.6 bensín árg. ‘99 ek. 106þ.km. Ssk. Tilboð. S. 616 2597. Toyota Corolla Toyota Corolla 1.4 árg ‘00, ekinn 167þús, beinskiptur, 5 dyra, nýleg vetr- ardekk, bíllinn er ný skoðaður fyrir 2011, eyðir mjög litlu, góður bíll, til- boðsverð aðeins 430þús., allar uppl. í s: 659-9696 !!!!! sparibaukur !!! Opel Astra 1.2 árg ‘00, ekinn 167þús, beinskiptur, skoðaður, 5 dyra, spoiler, góður bíll sem að er gott að keyra og alveg ótrúlega eyðslu grannur, tilboðs- verð aðeins 360þús stgr, allar uppl í s:659-9696 Toyota Corolla ‘98 nýtt í bremsum, naglad, nýlega smurður ek. 137þús. verð 340 þús. uppl. í Gsm 698 0700. 2 milljónir + ISUZU D-MAX árgerð 2007. svartur á 32“ dekkjum beinskiptur, með húsi yfir pall, ekin 32 þús. ásett verð 3.2 það er lán á bílnum uppá 2.550.000 og 22 mán eftir. ef tekið er við láni og greitt 350.000 þá er bíllinn þinn. uppl, 8982602 Bílar óskast Ódýr bifreið óskast. Má þarfnast smá aðhlynningar. Stgr. ca. 40-120þ. S. 821 9887. Kaupi bíla/hjól 20-100þkr USA evr- ópu asíu fólksbíla jeppa eða mhjól S 6918200 Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn- ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400. Óska eftir bílum sem þarfnast við- gerðar. Sérlega Peugot 306, Nissan og Mercedes. S. 893 5517. Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 200 þús. Sími 615 1815. Vantar ódýran Vantar bíl á verðbilinu 20-200 þús. allar tegundir koma til greina. Má þarfnast lagf. S. 857 9326. Toyota, Micra eða Lancer óskast Árg. 1995-2001 fyrir 50-200 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 694- 2545. Jeppar EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Vörubílar Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Mótorhjól Til sölu Suzuki GSX-R 1100 árg ‘93 ek. 31 þ km. Hjól í toppstandi og lítur út eins og nýtt. Verð aðeins 600 þ. Uppl. síma 896 4303 Bátar Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 12-24-230 og 380 v. dælur margar útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. www.asafl.is s: 562-3833 893-4242. Bílaþjónusta - Bílamálun - Tökum að okkur réttingar, sprautun og aðrar viðgerðir. Vagnhöfða 7 - S. 867 4353. Hjólbarðar 4 stk. nagladekk 185/65 R14 á Civic álf. á 40þ. 4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 20þ. Uppl. í s. 896 8568. Dekk á felgum P 235/75 R15. Passar undir Suzuki jeppa. S. 821 5246. Varahlutir Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. www.netpartar.is Bílapartasala Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477. Útvegum notaða og uppgerða varahluti í dráttarvélar og vinnuvélar, gott verð góð þjónusta uppl. Í síma 580 8200 og 8400 825. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. Accent ‘95. Impreza ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic ‘99. Kaupi bíla til nið- urrifs. S. 896 8568. ÞJÓNUSTA Garðyrkja Garðyrkja Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 698 1215. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald,stofnun EHF, ársreikning- ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 framtal@ visir.is Bókhald, VSK, Laun, Skattframt. og stofnun fyrirtækja. Áratuga reynsla á góðu verði. VikiVaki ehf S: 6618750 vikivaki@hotmail.com Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Málarar Málarar Tökum að okkur alla málningarvinnu. Sandsparsl og fleira. Fagmenn. Uppl. í s. 659 9676. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, glerí- setningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Flisaverk.is Gerum upp baðherbergið frá A-Ö Niðurrif-Förgun-Múrverk- Flísalagnir- Pípulagnir- Rafmagn-Smíðar. kristjan@flisaverk.is S: 898 4990. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Múrarar Múrverk, flísalagnir og margt fleira. Uppl. í s. 847 2209. Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Uppl. í s. 661 3149 Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. ÞAKDÚKUR. Tek að mér að leggja dúk á fleti. Er einnig í viðgerðum. 10 ára reynsla. Uppl. í s: 660 3571 Lárus Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir frá Kr. 3900 Við tengjumst við skjáinn þinn og leys- um tölvuvandamálin. Nánar á www. midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet ehf. S 564-0690. Spádómar Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Tímapantanir í s. 587 4517 Erla. Steinunn 908 6060 Hvað viltu vita um nýja árið? Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið um áramót. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn- um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 8727, Stella. 661 3839 - Símaspá Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga. Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393. Rafvirkjun Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is KEYPT & SELT Til sölu Nýl.og ónotaður rafm.nuddpottur til sölu. Kostar nýr 1,2m en óskað er eftir tilb. 861-4401 eða hseradgjof@ gmail.com Skrifstofuhúsgögn til sölu. Áferð: kirsu- berjaviður. 7 skrifborð, 9 lágar möppu- hillur (110 sm) og 4 háar möppuhillur (215 sm). Allt mjög vel með farið. Hafsteinn 893 9702. Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ. Þurrkari á 20þ. Stór amerískur á 30þ. Uppþvottavél á 20þ. Eldavél á 20þ. 20“ TV á 5þ. Bílageislaspilari á 5þ. Barnakerra á 4þ. S. 896 8568. 7 blóm myndir, krónur 770.000.000.0 00.000.000.000.000,00. Krónur. Edda. S. 552 5880. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.