Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 33
MÁNUDAGUR 24. janúar 2011 17 Rafvirkjun Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverk- taki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf. Raflagnir, dyrasímar. S. 663 0746. Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. RAFVIRKJUN S. 896 6025 Tökum að okkur raflagnir og viðhald raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti ehf. KEYPT & SELT Til sölu TILBOÐ! 10-25% afsláttur í janúar Mikið úrval af saltkristal lömpum og kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is Tilboð Vönduð fóðruð dömustígvél úr góðu leðri og með sterkan sóla. Tilboðsverð: 14.500.- Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070 ÞVOTTAVÉLAR Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar og ísskápar. Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu verði. Opið alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 5545. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Óska eftir gínum, afgreiðsluborði, vöru- hillum ofl, sem þarf þegar opna á tískuverslun. S:8664493 Óska eftir ssælgætisborði fyrir sjoppu. Staðgreitt. Uppl. í S: 8482566 Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Til bygginga Harðviður til húsabygg- inga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Verslun HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið ICELANDIC kr 18.400 - NORSKA I og II - ENSKA f. BÖRN - ENSKA f. FULLORÐNA ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30. 18-19:30 start: 31/1. Level II: 4 w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 31/1. st. 24/1. Level III 4 w: Sat/Sun 16-17:30 st: 29/1, Level IV 10 w: Sat/Sun 14:00- 15:30. Level VIII st. Sat/Sun 10-11:30 st. 24/1. NORSKA: 4 vikur, mán til fös; stig I; 19:45-21:15, 24/1. ENSKA f. BÖRN 8 vikur; 5-8 ára; fös 16:30-17:30, byrjar 4/2 og 9-12 ára; mán 16:30-17:30, byrjar 7/2. ENSKA f. FULLORÐNA 4 vikur mán til fös kl 16-17:30. byrj- ar 21/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169. www.ictrans.is/ice Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. HEIMILIÐ Dýrahald Hundagalleríið auglýsir Kíktu á heimasíðuna okkar: www.dalsmynni.is Hundaræktun með starfsleyfi. S. 566 8417 Tökum visa/euro Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 123.is/viking. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Fyrir veiðimenn Grásleppu leyfi til sölu. Stærð 7028 tonn. Upplýsingar í síma 899 2654. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is LEIGUSALAR ATH ÞETTA! Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýs- ingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www. leiguhus.is Til leigu 3ja herb. íbúð á Álftanesi. Langtíma leiga. Uppl. í S: 699 7887 Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Gott og vel staðsett forstofuher- bergi í kjallara að Búðargerði. Uppl. s.6934161. Húsnæði óskast Bílstjóra utan að landi vantar stórt herb. eða minni íbúð til leigu á sv. 104-108- 110-200. Uppl. s. 893 5444, Björn Abyrg, reglusöm, óska eftir íb. á sv. 101/107. johanna.magnusdottir@ gmail.com Sumarbústaðir Óska eftir að leigja sumarbústað á Suðurlandinu. Helst á milli Selfoss og Geysir. 6 til 8 manna. Tímabil : 30/7 til 05/08 2011. Borga vel fyrir góðan bústað. Atvinnuhúsnæði Til leigu 95fm iðnaðarhúsnæði við Viðarhöfða 2, jarðhæð. Uppl í s. 697 6595 Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. ATVINNA Atvinna í boði Italiano er að leita að duglegum, snyrti- legum starfsmanni í hlutastarf og fullt starf. Góð íslenskukunnátta og mikil hæfni í mannlegum samskiptum áskil- in. Sæktu um á staðnum eða sendu okkur mail á italiano@italiano.is Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju- möguleikar. Uppl gefur Haraldur í síma 553-6688 eða haraldur@tmi.is Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir tekju- möguleikar. Lágmarksaldur 20 árUppl. í síma 868 4551 eftir hádegi virka daga. Veitingastaðurinn Uno við Ingólfsstorg óskar eftir að ráða matreiðslumann eða vanann mann í eldhús á 15 daga vaktir. Einnig höfum við áhuga á að ráða mann í aukastarf til að aðstoða eldhús. Umsóknir eingöngu mótteknar á staðnum, Hafnarstræti 1-3. TILKYNNINGAR Tilkynningar Einkamál Spjalldömur 908 5050 Opið allan sólarhringin, ný stúlka. Gagnkvæm erótísk afþreying á netinu. Frítt myndspjall. Myndir, vídeó, o.fl. PurpleRabbit.eu 45 ára karlmaður vill kynnast KK í hitting af og til, verður að hafa aðstöðu. Augl. hans er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8594. Samkynhneigðir karlmenn auglýsa sífellt meira á Rauða Torginu Stefnumót. Til að hlusta/svara: 905-2000 og 535- 9920. Til að auglýsa frítt: 535-9922. Djarfar konur auglýsa núna mikið á Rauða Torginu Stefnumót. Til að hlusta/svara: 905-2000 og 535-9920. Til að auglýsa frítt: 535-9922. Nám Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN FÁÐU FÍNA OG FRÆGA FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku. Meiri Vísir.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.