Fréttablaðið - 30.05.2011, Blaðsíða 14

Fréttablaðið - 30.05.2011, Blaðsíða 14
14 30. maí 2011 MÁNUDAGUR FRÁ DEGI TIL DAGS greinar@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 H álfrar aldar afmæli mannréttindasamtakanna Amnesty International var fagnað um helgina. Upphaf þessara merku samtaka má rekja til greinar eftir breska lög- fræðinginn Peter Benenson í breska blaðinu Observer undir nafninu Gleymdu fangarnir. Þar hvatti hann fólk til að taka þátt í herferð með það að markmiði að leysa úr haldi sam- viskufanga, hugtak sem mun reyndar ekki hafa verið notað fyrr en í þessari grein og nær yfir fólk sem situr í fangelsum vegna upp- runa eða skoðana. Herferðin sem Benenson hvatti til árið 1961 átti að standa í eitt ár en stendur enn. Starf Amnesty byggir á þeirri hugmynd að einstaklingar geti haft áhrif á ógnarstjórnir með bréfaskrifum og áskorunum. Styrkur samtakanna felst í fjöld- anum sem taka þátt í aðgerðum þeirra en einnig því að þau eru með öllu óháð stjórnmála- stefnum, trúarbrögðum og hvaða hugmyndafræði sem er. Meira en þrjár milljónir manna í 150 lönd- um eru félagar og stuðningsmenn samtakanna, og í Íslandsdeild Amnesty eru 11 þúsund félagar. Samtökin gera þó meira en að virkja félaga sína til að senda stjórnvöldum, stjórnmálaöflum og fyrirtækjum sem brjóta gegn mannréttindum skilaboð, því á þeirra vegum eru mannréttindabrot um heim allan rannsökuð og skráð í ársskýrslu samtakanna. Stefna Amnesty International er að hver maður njóti fullra mann- réttinda í samræmi við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóð- anna og aðrar alþjóðlegar mannréttindayfirlýsingar. Sérstök áhersla hefur verið lögð á baráttuna fyrir því að leysa úr haldi samvisku- fanga, stöðva dauðarefsingar og pyntingar á föngum og upplýsa um hvers kyns mannréttindabrot. Baráttumálin taka mið af þörfum á hverjum tíma og mótast baráttu leiðirnar af þeirri tækni sem tiltæk er og aðgengileg. Þannig hafa net áskoranir leyst af hólmi hand- skrifuðu bréfin sem lagt var upp með fyrir hálfri öld. Fyrir liggur að tugir þúsunda manna hafa verið leysir úr haldi og/eða fengið lausn sinna mála beinlínis vegna aðgerða félaga í Amnesty. Það er undraverður árangur samtaka sem byggja bar- áttuleið sína fyrst og fremst á bréfasendingum og undirskriftum almennra borgara. Ljóst er að eftirlit með mannréttindum hefur tekið stakkaskiptum á þeirri hálfu öld sem liðin er frá stofnun samtakanna. Þá hefur verið bent á að fyrir um þrjátíu árum hafi aðeins sextán ríki heims lagt bann við dauðarefsingum en í dag eru þessi ríki komin vel yfir hundrað. Ekki er að efa að framlag Amnesty vegur þar allnokkuð. Fimmtíu farsæl ár eru að baki hjá Amnesty. Þótt umtalsverður árangur hafi oft náðst og víða um heim eru verkefnin fram undan ærin. Góður árangur samtakanna gefur fullt tilefni til bjartsýni á áframhaldandi framfarir í mannréttindamálum, jafnvel þótt and- byrinn geti á köflum verið þungur. Á tímamótunum eru allir hvattir til að leggja starfi Amnesty lið með því að ganga í samtökin og taka þátt í aðgerðum þeirra. HALLDÓR SKOÐUN Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is Ég kom full af eldmóði og krafti af síð-ustu ráðstefnu samtakanna Blátt áfram. Það er ekki annað hægt en að dást að því fólki sem lagt hefur hönd á plóginn í barátt- unni gegn kynferðisbrotum gegn börnum og vinnu við forvarnir. Forvarnir í hvaða mynd sem er teljast „arðbær fjárfesting“. Afleiðingar þess að vanrækja þessa vinnu koma annars aftan að okkur fyrr en síðar. Blátt áfram hefur einbeitt sér að grasrót- inni og leggur áherslu á fræðslu frá unga aldri. Við hjá lögreglunni höfum svo sann- arlega orðið vör við árangur þessa. Æ oftar fáum við mál þar sem börn segja frá kyn- ferðislegu ofbeldi gegn þeim en hvati þess að þau tjá sig hefur verið brúðu leikhúsið, fræðsluerindi í skólanum eða upplýsingar á netinu. Á ráðstefnunni var kynnt rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur sál- fræðings um kynferðisbrot gegn ungling- um. Niðurstöður voru meðal annars að 35,7 prósent stúlkna sögðu sig hafa orðið fyrir kynferðis brotum undir 18 ára aldri en 17,8 prósent pilta. Þá eru unglingarnir líklegri en yngri börn til þess að verða fyrir kynferðis ofbeldi. Einnig kom fram að kynferðis ofbeldi á milli unglinga færist í vöxt. Það er ekki að ástæðulausu að við teljum nauðsynlegt að beina sjónum í auknum mæli að unglingunum enda feta þeir brautina á milli þess að vera barn og þess að vera fullorðinn einstaklingur. Í þessu sambandi skiptir að sjálfsögðu meginmáli að unglingarnir fái rétta fræðslu þaðan sem þeir geta treyst upp- lýsingunum. Samfélagið allt ber mikla ábyrgð í þessu sambandi. Unglingarnir í dag eru því miður afar margir „vanbúnir“ til þess að setja sjálf- um sér og öðrum mörk. Þessi hæfileiki virðist fara þverrandi með tilkomu sam- skiptasíðna netsins og öll mörk eru orðin óljósari. Einnig mótast sjálfsmyndin í auknum mæli af áliti annarra og viður- kenning skiptir æ meira máli. Það að þóknast öðrum til að fá viðurkenningu verður því að vana. Að sjálfsögðu þarf fullorðna fólkið líka að kunna að setja unglingunum mörk og jafnframt að vera vakandi fyrir óæskilegri hegðun sem þarf að stöðva. Það reynist mörgum for- eldrum erfitt og þeir þarfnast hjálpar. Það er von mín að á næstunni verði allir góðir kraftar sameinaðir til að tryggja unga fólkinu okkar heilbrigð unglingsár. Enn um forvarnir Forvarnir Sigríður Hjaltested aðstoðarsak- sóknari www.listahatid.is TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! Tímamót hjá Amnesty International: Fimmtíu árangursrík ár Húsin og Sigmundur Formaður Framsóknarflokksins er áhugasamur um skipulagsmál og hús, einkum gömul. Út á það varð hann númer í pólitík. Og áhuginn hefur ekki kulnað síðan hann settist á þing ef marka má þrjár fyrirspurnir sem hann hefur beint til jafnmargra ráðherra. Sú fyrsta snýst ein- mitt um gömul hús. Hann vill að velferðarráðherra segi sér hversu hátt hlut- fall húsnæðis á Íslandi er reist fyrir 1918. Önnur snýst um illa farin og yfirgefin hús í Reykjavík og stendur upp á umhverfisráðherra. Það er rökrétt þróun að sú síðasta varði eyðibýli. Og hvert er henni beint? Jú, til sjávar- útvegs- og landbúnaðarráðherra. Húsin koma víða við í stjórnkerfinu. Hagkvæmni Svo er ein frá Sigmundi sem hljómar svona: „Hefur hagkvæmni, þ.m.t. þjóðhagsleg hag- kvæmni, þess að auka framleiðslu áburðar á Íslandi verið könnuð á undanförn- um tveimur árum?“ Það getur ekki verið. Slík athugun hefði varla farið framhjá neinum. Já, hver? Fleiri spyrja en Sigmundur. Einn þeirra er Guðlaugur Þór Þórðarson. Hann sendir efnahags- og viðskipta- ráðherra athyglisverða fyrirspurn: „Hver voru samskipti Seðlabankans við matsfyrirtækið Moody‘s frá 23. febrúar til 9. apríl sl.?“ Þetta er býsna opið. Fullyrt hefur verið að á þessum tíma hafi starfsmenn Seðlabankans legið í símanum myrkranna á milli að reyna að tala um fyrir matsfyrir- tækjunum. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig ráðherrann færir þær upplýsingar í formlegan búning. Og hvort það er yfirleitt hægt. stigur@frettabladid.is

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.