Dagblaðið Vísir - DV - 23.02.2006, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 23.02.2006, Blaðsíða 2
FIMMTUDAGUR 23. FEBRÚAR 2006 Fyrst og fremst DV ^ Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar Ritstjórar Björgvin Guðmundsson Páll Baldvin Baldvinsson Fréttastjóri: Óskar Hrafn Þorvaldsson DV: Skaftahlíð 24,105 Rvík, sími: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 515 7599 - Ritstjórn: 550 5020 Fréttaskot: 550 5090 Ritstjórn: ritstjorn@dv.is Auglýslngan auglysingar@dv.is. Setning og umbrot 365 - prentmiðlar. Prentvinnsla: Isafoldarprentsmiðja. Dreifing: Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins í stafrænu formi og úr gagnabönkum án endurgjalds. Oll viðtöl blaðsins eru hljóðrituð. Koren Kjartansdóttir heima og að heiman tghnuþlaöi efnu Srmrtygoj? pökkum úr versluninni Skagaveri á Akranesi. Þetta voru gul- ar Juky fruit-tyggjó- plötursemmiglang- aöi afar mikiö (þótt móðir mln hefði sagt méraðþærværu uppfullar af sykri sem skemmdi tennurnar. Þvf væri betra að ég biði eftir nammideginum. Við orðum henn- ar skaut ég skollaeyrum en greip til minna ráöa. Málinu iyktaði þó ekki betur en svo að ég var gripin glóðvolg og hafði engar skýringar á frarrrferði mfnu. Starfsmaöurínn var svo góður að hann Wagaðí hvorki I móður mína né lögreglu. Mér leið samt svo illa yfir þessu að þótt liðin séu næstum þvf tuttugu ár frá þvf ég greip til þessa örþrifa- ráðshefégekkiennstigiöfæti ( verslunina eða bragðað gutt Jucy fhift-tyggjo. Svona hefði ekki fariö ef ég hefði hfýtt móður minni og beðið eftir næstum lögboðnum nammideginum. Hvað kemur mér ekki við? tlns og svo margir aörir tók ég bilfpróf I kringu m 17 ára ald urinn. Á þeim aldri vfta allflestir hvað er bannað og hvað ekki. Þótt oft hafi komlö fyrir að ég hafi ekki fUndið stæöi nálægt áfangastað mfnum hefur mér aldrei komið til hugar að leggja í stæði sem merkt eru fötluðum. Þaö hefði ég kannski gert á svipuðum tíma og ég var grípin við að stela Jucy ^ fruft-pakkanum, svona á þeim aldrí þegareigingjam- arhvatirogóþol- inmæði stjóma Iffi manns. Fyrir skömmu sá ég gamlar kerlingar leggja f slíkt stæði en ekki sá ég nokkurt P-merki f bflglugganum hjá þeim. Sjálf hafði ég burðast með ungan son minn þvert yfir bflastæðin og (slensku rigninguna og fannst því ekki úr vegi aö þær svðruðu spumingu minni um hvort þær glfmdu við einhvers konar fötlun. Eins og leiðinlegum kerlingum sæmir brugðust þær illa við og kváðu það ekki koma mérviö. Aimenn þekking er ekkisyqalrrienn. Það er sagt að sumt gen maður einfaldlega ekki. Maður sparkar ekki (liggjandi mann, leggur ekki F stæöi fatlaðra og rænir ekki frá börnum. Þessi speki viröist til- heyra því sem kallað er almenn þekking. En almenn þekking virð- ist bara ekkert svo almenn. ^*k ífréttunum í gær var greintfrámannisem rændi hundi ffá krabbameinssjúku bami. Það er eftt skýr- asta dæmið um það sem maður gerir bara hreinlega ekki. Leiðan Slík naflaskoðun má samt ekki verða til þess að blaðið treysti sér ekki til að koma stað- reyndum glœpamála áframfœri við lesendur. Þótt veruleikinn sé ekkifagur, og mörgum mislíki það sem sagt er, er betra að segja ístað þess að þegja. Þögnin er versti óvinurinn. Biörgvin Guðmundsson Þögnin er versti óvinurinn Sem betur fer hafa niargir hugrakkir einst aklingar, sem voru beittir kyn- ferðislegu ofbeldi í æsku, s tigiö fram undanfarin ár og greint opinskátt frá lífs- reynslu sinni. Umræðan er af hinu góða og kemur í veg fyrir að við lokum augunum fyrir þessum glæpum. Það hjálpar okkur meðal annars að skilja við hvaða aðstæður kynferðisglæpir eru algengastir. Aðeins þannig er Ifklegast að við getum bjargað börnum frá slfku ofbeldi. Þótt oft sé sárt að horfast í augu við sannleikann má ekki þegja. Of margir einstaklingar hafa einnig verið fórnarlömb þagnarinnar. Þögnin er versti óvinurinn, er yfirskrift herferðar samtakanna Blátt áfram gegn kynferðisofbeldi á börnum á íslandi. I fjöl- miðlum um þessar mundir má sjá auglýs- ingar þar sem böm segja að ekki megi snerta kynfæri þeirra. Markmið átaksins er að gera foreldra ábyrga fyrir því að kenna barni muninn á góðri og vondri snert ingu. Lögð er áhersla á að þetta eigi ekki bara að vera eitt samtal heldur hluti af samskip tuin forráðamanna og barna. Þannig verði börn- in betur í stakk búin að neita, segja frá og komast óskaddað frá óeðlilegum kringum stæðum sem þau vil j i ekki taka þátt í. Það er sárt fyrir foreldra að þurfa að ræða þessi mál við börnin sín. Þótt þetta hafi við- gengis t í íslensku samfélagi lengi er erfitt að horfast í augu við þá staðreynd að börn séu misnotuð í dag. Sú gagnrýni hefur jafnvel heyrst að of langt sé gengið með auglýsing- um Blátt áfram. Ekki sé nauðsynlegt að gera hættuna á kynferðislegu ofbeldi að dagleg- um hluta í lífi barns. Það sé verið að svipta það ákveðnu sakleysi sem geti haft áhrif á eðlileg saniskipti við aðra einstaklinga. í þögninni þrífst fáfræðin og sinn uleysið gagnvart fórnarlömbum ofbeldis. Því er um- fjöllun um hvers kyns ofbeldi sem þrífst í okkar nánasta umhverfi nauðsynleg. Vcru- lcikinn er ekki alltaf fallegur, en við verðum að takast á við hann. TUgangurinn er að reyna að skil ja hvað gerðist, hvernig og af hverju. Umfjöllun fjölmiðla er mikil væg til að varpa ljósi á slfk mál fyrir almenning. DV hefur verið gagnrýnt fyrir að ganga of langt f umfjöllun um ofbeldisglæpi. Nauðsynlegt er að hlusta á þá gagnrýni og taka afstöðu til þeirra sjónarmiða sem fram koma. Það er gert á hverjum degi á rit- stjórn DV. Slfk naflaskoöun má samt ekki verða til þess að blaðið treystJ sér ekki tíl að koma staðreyndum glæpamála á framfæri við lesendur. Þótt veru- leikinn sé ekki fagur, og mörgum mish'ki það sem sagt er, er betra að segja í stað þess að þegja. Þögnin er verstí óvinur- inn. ¦-¦:¦¦ Svava Björnsdóttir verk- efnisstjóri Blátt áfram Fræðir fálk um afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar. hugmyndir að boðsmiðum fyrir Björgólf Bíómiðar Flugmiðar ^fcv ÆHk MeðlcelandExpressíaf- MEÍ' * fiflP mælisgjöf handa öllum. W JE*^ Bíómiðar Einn frimiði á viku fyrir alla. i,AUGAf!ÁSBÍÓ 311 21 Strætómiðar Alþýðan myndi fag Býður þjóí ssfyriralla 18-69 ara. mm Fjarfest BJÖRGÓLFUR Guðmundsson, bankaráðsformaður Landsbankans, hefur nokkrum sinnum minnt á sam- félagslega ábyrgð fyrirtækja í landinu. í gegnum tíðina hefur því verið and- mælt, meðal annars af nóbelsverð- launahafanum Milton Friedman, að fyrirtæki beri samfélagslega ábyrgð. Aðeins einstaklingar geti borið I ábyrgð. Nú má segja að flest fyrirtæki séu í eigu einstaklinga og því sé þetta sami hluturinn. Það má vel vera en ekki er hægt að gera kröfu á hendur þeim einstaklingum umfram aðra. Enginn á tilkall tíl þeirra eigna frekar en eigna annarra einstaklinga. Sé samfélagslega ábyrgðin til staðar nær hún auðvitað til allra. EINSTAKLINGAR geta lfka haft frumkvæði að því að láta gott af sér leiða. Björgólfur er góð fyrirmynd hvað það varðar. Þegar hann ákvað að styrkja Listasafn íslands á þriðju- daginn, svo allir gætu gengið þar inn á hans kostnað, var það gert í nafiii Samsonar eignarhaldsfélags. Það er líka eðlilegt að Björgólfur styrki slík málefni í gegnum einkahlutafélag sitt. Það orkar tvímælis þegar Lands- bankinn styrkir slík málefhi og meirihlutaeigendur bankans gera góðverk á kostnað allra hluthafa. En það getur auðvitað líka þjónað hags- munum bankans og þá eigendum. FRIEDMAN sagði það einu skyldu stjórnenda fyrirtækja að hámarka hagnað fyrir eigendur sína. Eftir því hefur Sigurjón Þ. Árnason unnið dyggilega. Líka þegar hann undirrit- aði samstarfssamning milli Háskóla fslands og Landsbankans á þriðju- dag (sama dag og Björgólfur styrkti Listasafnið). Mun Landsbankinn leggja til fimm milljónir króna á ári >£a „' , Lottómiðar ' : A linuna alla laugardaga. Einstaklingar geta líka haft frumkvæði að þvíaðláta gott af sér leiða. Bjórgólfur er góð fyrirmynd hvað það varðar. næstu þrjú ár til hugvísindadeildar. Þar er verið setja á laggirnar nýtt meistaranám í hagnýtri menningar- miðlun. „VI0 LÍTUM SV0 Á að stórfyrirtæki hafi ákveðnu hlutverki að gegna, ekki aðeins í því að skapa atvinnu og tekjur, heldur líka á öðrum sviðum; samfélagslegum sviðum og þetta er eitt af þeim," sagði Sigurjón af því tilefni við blaðamann Morgunblaðs- ins. Bergmál úr ræðu Björgólfs heyr- Fyrst og fremst ist í þessum orðum bankastjórans. Líka má h'ta á þetta sem fjárfestingu í ímynd bankans, sem er mjög verð- mæt. Af þeim sökum má ekki gera ráð fyrir neinu öðru en að Sigurjón Þ. Árnason fari eftir boðorði meist- ara Friedmans. bjorgvin@dv.is Veruleiki varðhundsins Nota eða misnota „Síðast þegar ég leit út um gluggann bjó ég í þessu sama landi og stjórnarandstaðan en við mér blasir allt annar raunveruleiki, allt önnur sýn, allt annar sannleikur," skrifar Steingrímur S. Ólafsson, fjölmiðlafulltrúi forsætisráðherra - einn fastra pistlahöfunda Blaðsins sem hefur skipað sér þétt upp við hlið ríkisstjórnarflokkanna líkt og stóri bi'óðir Mogginn. náttúríega að teljast ómarktækur sem spunamaður HaUéöts... Og til að segja þá sögu einsoghún er- þá er það nú , bara mergur- inn málsins. I framhaldinu segirStein- grímur að hann hljóti Steingrímur S. Ólafsson Býr við allt annan veruleika, aðra sýn, annan sannleika en stjórnarandstaðan. „Þér eruð sem sagt að úrskurða mig ómaga, sem verði að vera upp á aðra kom- , , inn, enda hefur mér verið grimmilega refsað fyrir að hafa tekið að mér launaða , vinnu framan af þessu " ári, sem að ríflega 90% rann til rfldsins í fullum § sköttum og töpuöum bótagreiðslum," ^^ l skrifar Ólafur^^ Hannibalsson Fbl. með kaldri kveðju tíl Bóta- sviptíngadeildar Tryggingastom- unar ríkisins. Ólafur hefur nú þegar náð að- eins upp ískaðann meðþviað fá ¦'l greitt fyrír skammarbréf sitt til * Tryggingastomunar og skítnýta • þannigsinn tíma. Hvortþettaheit- ir að nota eða misnota aðstöðu sína ersvo spuming. Ólafur Hannibalsson Læturþá hjá Tryggingastofnun ríkisins óspartkenna á stilvopnum sínum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.