blaðið - 10.06.2006, Blaðsíða 14

blaðið - 10.06.2006, Blaðsíða 14
blaóid Útgáfufélag: Árogdagurehf. Stjórnarformaðun Sigurður G. Guðjónsson. Ritstjórt: Ásgeir Sverrisson. Fréttastjórar: Aðalbjörn Sigurðsson og Erna Kaaber. SKYLDUR RIKIS- STJÓRNARINNAR Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks bíða margvísleg úrlausnarefni sem flest eiga það sameiginlegt að þola litla bið sem enga. Óvissa ríkir í efnahagsmálum og daglega berast misupplýs- andi spádómar um margvísleg form „lendinga" í þeim efnum. Krónan er óstöðug og veldur margvíslegum vanda. Og síðast en ekki síst ríkir enn óþolandi óvissa um framtíðarskipan öryggis- og varnarmála íslendinga. Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir réttilega í samtali við Blaðið á fimmtudag að nú ríði á að ljúka þeirri endurskipulagn- ingu á ríkisstjórninni sem boðuð er eftir afsögn Halldórs Ásgrímssonar. Einar Oddur minnir á skyldur ríkisstjórnarinnar gagnvart þjóðinni og leggur áherslu á að þær hljóti að ganga fyrir. Einar Oddur nefnir sérstak- lega óstöðugleika gjaldmiðilsins og að ríkisstjórnin þurfi að fá tækifæri til að leggja lóð sitt á vogarskálar í því augnamiði að hjálpa aðilum vinnumark- aðar að ná samningum. Þetta er vitaskuld hárrétt hjá þingmanninum. Ónefnd eru hins vegar varnar- og öryggismálin. Þau þarf að leiða til lykta og þótt vissulega ræði hér um tyrfin og erfiðan flokk mála vekur furðu að enn skuli ekki liggja fyrir a.m.k. hvert stefnt skuli í því efni. Áríðandi er að hreyfingu verði komið á viðræður við Bandaríkjamenn því ótækt er með öllu að algjör óvissa ríki á þessu sviði. Slíkt þekkist hvergi í heimi hér enda er víðast hvar litið svo á að eitt af höfuðverkefnum ríkisvaldsins sé að tryggja öryggi þegnanna. Slíkt er talið eitt af skilgreiningaratriðum fullveldis. Nálgun íslendinga hefur raunar verið harla undarleg í gegnum tíðina á þessu sviði sem ýmsum öðrum. Nú liggur fyrir að Geir H. Haarde hættir sem utanríkisráðherra og ger- ist eftirmaður Halldórs Ásgrímssonar. Óheppilegt er að slík skipti verði á meðan viðræður við Bandaríkjastjórn standa yfir. Sérlega mikilvægt er að viðkomandi utanríkisráðherra búi yfir traustri þekkingu á sviði öryggis- og varnarmála. Upplausnin innan Framsóknarflokksins hefur skaðað ríkisstjórnina. Færa má sterk rök fyrir því að flokkurinn sé tæpast samstarfshæfur og að réttast væri að boða til kosninga. Boðaðar sættir flokksleiðtoga og mið- stjórnarfundur í gær kunna að reynast upphaf þeirrar endurreisnar sem Framsóknarflokkurinn þarf sennilega á að halda. Um það verður ekkert sagt. Tíminn mun leiða það í ljós, eins og stjórnmálamennirnir segja. En telji ríkisstjórnin sig enn eiga erindi þarf hún að eignast tiltrú þjóðar- innar og sýna styrk sinn. Auglýsingastjóri: Steinn Kári Ragnarsson. Ritstjórn & auglýsingar: Hádegismóum 2,110 Reykjavík. Aíalsími: 510 3700. Sím bréf á f réttadeild: 510.3701. Sfmbréf á auglýsingadeild: 510.3711. Netföng: vbl@vbl.is, frettir@vbl.is, auglysingar@vbl.is. Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins. Dreifing: Islandspóstur. 14 I ÁLIT LAUGARDAGUR 10. JÚNÍ 2006 blaöiö i-ALLv'o-z. *)-£•!•>? Að axla ábyrgð Þennan pistil skrifa ég klukkan fjögur á föstudegi. Hann fjallar um Framsóknarflokkinn og ég veit ekki hvort nokkur nennir að lesa hann. Á Hótel Sögu er Halldór Ásgrímsson að halda ræðu á miðstjórnarfundi flokksins. Henni er sjónvarpað beint á RÚV en ég veit ekki hvort nokkur nenni að horfa. Á Sýn er hafinn opn- unarleikur HM milli Þjóðverja og Kosta Ríka. Ég veit að margir eru að horfa og ég vildi svo sannarlega vera ein af þeim. Síðustu fréttir af Framsóknar- flokknum sá ég í Morgunblaðinu á föstudagsmorgun. Þar var sagt að sættir hefðu tekist milli Halldórs Ás- grímssonar og Guðna Ágústssonar. Við vitum að það þýðir að þeir hafa látið af því að ræðast ekki við og tala nú saman á þann þvingaða hátt sem menn gera þegar þeir vinna á sama stað, kunna ekki á nokkurn hátt vel hvor við annan en verða að sýna yf- irborðskurteisi til að eyðileggja ekki allan móral á vinnustaðnum. Þetta eru gervisættir og allir vita það. Ekkert uppgjör við stefnuna Því er haldið fram að Halldór Ás- grímsson hafi gerst fyrirmynd ann- arra stjórnmálamanna þegar hann „axlaði ábyrgð" og sagði af sér emb- ætti forsætisráðherra og formanns Framsóknarflokksins. Abyrgðin er nú samt ekki meiri en svo að í henni felst ekkert uppgjör hans við eigin stefnu. Þá stefnu sem leiddi flokk- inn út í ógöngur. Halldór Ásgríms- son ætlaði ekki bara að hætta heldur ætlaði hann sjálfur að útnefna eftir- mann sinn og valdi til þess mann sem er jafn illa fallinn og hann sjálfur tií að stýra flokknum. Hugmyndin um að fá Finn Ing- ólfsson sem formann flokksins er einhver sú furðulegasta pólitíska hugmynd sem ég hef heyrt. Hún sýnir algjört skilningsleysi Halldórs Ásgrímssonar á stöðu Framsóknar- flokksins. Hún sýnir líka að hann LL, Kolbrún Bergþórsdóttir er með dómgreindarlausa já-menn í kringum sig, en svo virðist sem hugmyndin hafi átt nokkurt fylgi innan flokkseigendafélagsins. Það var allt að þeirri hugmynd. f huga þjóðarinnar stendur Finnur Ing- óífsson, með réttu eða röngu, fyrir SÉRHAGSMUNI, AUÐHYGGJU og SPILLINGU. Finnur Ingólfs- son ætti að leggjast á bæn á hverju kvöldi og þakka almættinu fyrir að ekkert varð úr hugmynd sem hefði endanlega eytt Framsóknar- flokknum. Finnur Ingólfsson hefði á skömmum tíma lent í jafn djúpri og jafn dimmtí pólitískri gröf og Halldór Asgrímsson. Nýr tími fyrir Framsókn? Eitt sinn hafði Halldór ímynd hins trausta stjórnmálamanns sem hagg- aðist ekki við mótbyr. Svo varð hann forsætisráðherra. Hann gaf ekkert af sér í því embætti. Þjóðinni þótti hann ekki lengur ábyrgur og traustur. Hún sá hann sem manninn sem kunni svo illa að brosa. Þjóðin á heimtingu á að eiga forsætisráð- herra sem hún kann vel við. Halldór Ásgrímsson var ekki sá forsætisráð- herra. Hann réð ekki við verkefnið. Hann réð ekki einu sinni við það að látaafembætti. Ég veit ekki hvort Halldór Ás- grímsson mun nokkru sinni átta sig á því að framlenging af honum sjálfum í líki Finns Ingólfssonar eða Valgerðar Sverrisdóttur mun ekki verða Framsóknarflokknum til bjargar. Þegar menn uppskera ekk- ert fyrir vinnu sína annað en mót- byr verða þeir að velta því fyrir sér hvort þeir hafi unnið á réttan hátt. Framsóknarflokkurinn verður að sveigja af stóriðju- og sérhagsmuna- brautinni. Hann þarf líka að velja sér formann sem þjóðin kann vel við. Framsóknarflokkurinn á ekki marga slíka einstaklinga en nokkra þó. Nú er þeirra tími kominn. Höfundur er blaðamaður Ossur Skarphéðinsson fjallar í pistli á vefsfðu sinni um ástandiö á framsóknarheimilinu þar sem Mogginn upplýsti í gær að ríkti nú ró og friður. Og birti mynd með þvítil sannindamerkis. Össur telur að Siv Friðleifs- dóttir og Guðni Ágústsson hafi myndað með sér bandalag innan Framsóknarflokksins. Um metnað Sivjar til nýrra og æðri embætta innan rlkisstjórnarinnar segirðssur: „NáiOuðnlgóðumárangriferSivþaanvalda- stóllflokktogríkisstjórn, sem hán vlll. Hún vill helst verða utanrikisráðherra, talar tungum, m.a. norsku betur en Innfæddir, að vlsu með blx afslglfirskum hrelm, og flna ensku. Hán hefur ágæta reynslu afalþjóðamálum sem fyrrum samstarfsráðherra Norðurlanda, og eftirsetulEvrópuráðiþarsem hún tók virkan þáttlumræðum. Hvers vegna væri ekki hægt fyrir Fram- sókn að setja hana strax iþann stól? Fyrsta konan og alltþað? Hin Islenska Ko n d ól ísa ? Svo mlklð er víst, aðstutt vera hennarlheilbrigðisráðuneytlnu bendir ekkt til að hún sé ómissandiþar, og hugsanlega að brottfbr hennarþaðan kynnl heldur að bæta hellsufarríkissjóðsíaðhaldsári." K ristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, skrifar athyglisverða grein á vefsíðu sína um stöðuna innan flokksins og það starf sem framundan er. Kristinn veltir því fyrir sér hver sérstaða Framsóknarflokksins eigi að vera nú þegaraðrirflokkarreynaákaftaðkomasérfyrir á miðju íslenskra stjórnmála. Kristinn segir: „Málefnastarfiðerekkisíðurnauðsynlegten val á nyrri forystu. Svara þarfspumingum eins ogþeirrkhvernigflokkuráFramsóknarflokk- u ni iii að vera og hver á sérstaða hans að vera gagnvartöðrumflokkumfljósiþeirrarþróunar að flestir aðrir flokkar hafa færst innd miðju stJórnmálanna.Undanfarin2oárhefurdregið verulega úrþelm andstæðum sem um áratugi vorullslenskripólitíkog viðþað verðurminni sérstaða Framsóknarflokkstns, sem hófsamur flokkur milli hægri og vinstri. Forsenda varanlegs árangurs er fólgin Imdlefnalegri skilgreininguflokksins.Óvarlegtera6treysta mikið d að vinna stuðning lausafylgis Ikosn- Ingabardttumeðvlðamikllliauglýslngaherferð. Menn hljóta vinna aðþvíað stækka fastan fylg- isgrunn flokksins ogþað telégmikilvægasta verkefniokkar d næstunni."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

blaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: blaðið
https://timarit.is/publication/941

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.