Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 14
1* MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 1. JÚLÍ 1987. ,^»^-»^t^»^t^»^f^*^t^'t^-t^'i^*^t^t^-»^t^»^*^*^*^»^»-^»^»^l*^-*^-»^*^»^»^-»^,H^** *------ Úitgefahdi: Framkvæmdast j óri: ŒUtstjórar: Ritst j ór n'arfulltr úi: Augiýsingar: Ritstjórn og afgreiðsla: Auglýsingar: í lausasölu: Áskriftargjald kr. 105.00 Hf. Árvakur, Reykjavík. Sigfús Jónsson. Sigurður Bjarnason frá Vigur. Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Þorbjörn Guðmundsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6. Sími 10-HOO. Aðalstræti 6. Sími t£L-á-W. 7.00 eintakið. á mánuði innanland3. REKSTRARAFKOMA SÍS A aöadfiundiur Samíbands M. *r sarnvinnufélagia stendur ytöir uim þessar mundir og í iregnium, sem þegar hafa verið birtar frá honum kem- ur fram, að Sambandið hef- ur áltlt við verul'ega nefcstrar- örðugleifca að etja á sL ári og rekstrarafkioma þess mjög léleg. Forráðamenn Sam- bandsins kenna fyrst og Æremst um vterðbóLgu og lánsfjársfcorti. Það er á al'lra vitorði, að Samfband ísl. samvinniufé- laga og kaupfélögim hafa fljárfest gífiurilega mikið á undanförnum árum og ára- líugum. Fjárfestimg þessara aðiLa hefiur verið mitelum mun meiri, en þeir hafa haflt raunvenulegt bolmagn til og óhjákvæmrlega hiaut að því að koma, að þessi miikla fjár- fiesting sfcapaði Sambandinu og kaupfélogunium vaxandi enfiðLeifca. Þó er það á alflra" vitorðS, að forstjóni Sambandsins hefur haflt mifcinn áhuga á því að koma fram töLuverð- um skipulagsbreyttinguim inn an þess og endurskipuleggja reksltur kaupfél'aganna. — Forstjóra Sambandsins hef- ur hins viegar ekfci tek- izt að koma þessum fyrirætL- unum fram fyrst og fremst vegna þess, að varafonmiaður Sambandsins, Eysteinn Jóns son, heflur krafizt þess, að engin breyting yrði á gerð og haldið yrði áfram óbreytt um rekstri fyrirtækja, sem greinillega geta ékki staðið lumdir sér, og byggist sú af- staða hans auðvitað fyrst og fremst á pólitiíslfeu mati og hagsmunum Framsóknar- fLokfcsins. ]>á er og ekfci úr vegi fyr- ir sattnvinnufélögin, nú þegar þau feljiast við mikla enfið- leifca að fellla niður f járhags- legian stuðning við Fram- sófcnanfllokfcinn, sem bæði kemur fram í því, að aðal- imállgalgn FraimsáknarfLokfcs- ins, svo og ýmis minni blöð hans úiti um land hafa ótak- martoaðan aðgang að auglýs- Imigum frá kaupfélögunuim ag öðrum sambandsfyrár- tsefejuim og hægt er að færa sönnuT á, að einstök kaupfé- lög hafi beinlínis kostað her- kiostnað FramisóknarfLokks- ins. í sfcýrsliu þeirri, sem for- Btjóri Sambandsins fll'uitti á aJðafMundi SÍS, kvartaði hann m.a. yfir því, að afurðallán tíiil bænda hefðu ekki hæfekað og hefði það valdið sam- vómmufvrárlÆefejunum erfiið- feifoum. í þessu samlbandi er rétit að benda á að afurðaiámr in hafa aldrei komið bænd- um beint að notum, heldur hafa samvinnu/fyrirtæfcin not að þau lán, sem reksirarfé fyrir sig og er það fyriir- feomulag að sjálfsögðu í a/LLa staði mjög óeðlilegt. Það er þanniig ýmisíiegit flLeira, sem forsvarsmenn Sambands ísl. sanwinnuifé- laga geta grafið upp till skýr- inga á erfiðleikum Sam- bandsins og feaupféíagamna nú en verðbólga og ifáns- fjársfeortur og vitanlega er llíktegra að þeir nái raun- hæfum árangri í að ráða bót á þessum erfiðlieifcium með þvá að Líta raunsæjuim aug- um á eigin vandiamiál og virð ist raunar, sem suimir for- ráðaimenn þess geri sér grein fyrir nauðsyn eiinhverra breytinga. Er ósfeandi að það verði ekfei hindrað af póli- •tásífeu oflsbæfci. GEIMFARAR Á ÍSLANDI Ijað er ofcfcur íslendimguim * sérstakt ánægjueflni, að Bandarikamenn sfculi senda bingað á ný hóp geimfara tfil æfinga hér á landi, en geim- farahópurinn, sem nú er væntaniliegur er annar slfflkur, sem hingað kemur. Framfarirnar á sviði geiim ferða hafa orðið ótrúíLega ör- ar frá því að fyröta spútn- ikniuim var sfciötið á loflt, en á þeilm tíma munu fæstir hafa trúað því, að svo skamimur tírni mundi iíða þangað til í fuflilri alvöru yrði talað um flerðir manna til tunglsins. 9á atburður er þó ekfci langt undan og mun verða ein- stæður í sögu mannkynsiais. Framifarirnar á sviði geim ferða eru ekfci sízt að þafeka fámennum en djörfuim hop geimfara, bæði í Bandaríkj- unum og Sovétríkjunum, sem þegar hafa unnið ótrú- ieg afrek á þessu sviði. Koma hinna bandarísfcu geimfara hingað til lands, veldur því, að við íslendingar komiurnst í námari tengsl við það ævim- týri, sem geimfierðirnar eru. Geiimfarar verða jafnan vel- feomnir hingað til Lands, hvort sem þeir eru frá Bandairíkjunum eða Sovét- ríkjumum og ísLendingar vona heiilshugar að æfingar þeirra hér á landi komi þeim að góðum notum. 1IW' j (ITAN ÚR HEIMI INDONESIA Djakarta, Indiónesíu, AP Stjórnmiálaflokkarnir i Indtónesíu eru teknir við að reyna að tryggja aðlstöðu sína, þriátt fyrir að almenntí sé viðurkennt, að engar heild 'arkoisningar miuni fara frami lá nsasta ári, eins Qg áætlað 'var. Stefnumdð flokkanna: Aði srtiemima stigu við hratt vax- •andi yfirráðium hersins yfiir stórum hluta stjórnar Indó- nesíu, stjórnmálum og þjóð félagi. Bf þeir geta ekki stemimÆ stigu við þeim — seim vtirð- 'ist ólíklegt eins og nú er komið — vonast þeir til að tafea þátt í stjórninni með eins miiblum völdum og mögiulegt er. Leiðtogar flokkanna eru þegair á ferli meðal þjóðar- innar, sem byggiir þennan eyjaklasa. Þeir flytja ræðux í frumskógaþorpunum á Kali mantan og í hinum þröngu tfisikiþorpum á Jövu. Þegar þeir ávarpa almenn- ing verða þeir að vera var- kárir í orðum, vegna þess aði (harinn hefur aðisetur á öllum! <þessum isvæðum. Hermenn gegna sýslumannsembættuml í 22 sýsluim af 25. Korpórál- ar og liðþjálfar hafa verið séttir yfir þorpin. Hermenn1 hafa einnig á hendí meira en priðjaing lykilemibæta í stjórn 'Lanidsfnis. Stjórnmálaástandið er enni Suhairto þá ruglingslegra vegna alvar legs skoðanaágreininigs innan að'alflokkannia og sjálfs hers ins. Núverandi forseti, Su- harto herishöfðingi, sem tók ¦að erfðum alla ringuilreiðina eftir að hafa komið Sukarno 'frá völrlum, viðurkennir, að 'herinn fyigi honum ekki ein- ttiuga. Sem mótleik víð því hiefur hann losað siig við ýimisa therhöifðingja, sem voru •beggja blands, og sett í stað peirra menn, sera hann getur •treyst. Ein milkilvægasta þróunin I stjórnmálum landisins er hinn nýi stjiórmimálaifioíklkur, sem „Glassborofundurinn fjalskyldufagnaöur" - segir Dagblað alþýðunnar í Peking Þagab um fund Kosygins og Castros iHava>na, 29. júní. NTB. BLÖÐIN og útvarpið á Kúbu hafa enn ekkert sagt um viðræð- ur forsætisráðherranna Alexei Kosygins og Fidel Castros. Heim sókn Kosygins, sem kom til Hav- ana á mánudaginn, átti að ljúka seint í kvöld eða á morgun. Sovézkir heimildarmenn hafa hins vegar gefið í skyn, að tals- verður ágreiningur hafi gert vart við sig í viðræðunum, en vitað er að stjórnin á Kúbu er ósam- mála stefnu sovétstjórnarinnar í Rómönsku Ameríku, Vietnam, Austurlöndum nær og stefnu hennar um friðsamlega saimbúð við Vesturveldin. í öllum þessum málum fylgir Castro óvægnari stefnu en Rúss- ar og er honum sérstaklega annt um að hernaðarleg aðstoð við Norður-Vietnam verði aukin. Sovézkir talsmenn segja að við- ræðurnar hafi verið vinsamlegar en mjög hreinskilnar og opin- skáar. Þessi athugasemd þykir gefa til kynna að hvorugur hafi viljað slaka til. „Fjölskyldufagnaður" • f Peking gerði Dagblað al- þýðunnar harða hrið að Kosygin, vegna fundar hans og Johnsons, sem blaðið kallaði „fjölskyldu- fagnað". Blaðið tók einkum fyr- ir þau meintu ummæli Kosygins, að það væri líkast því að koma heim að koma til Glassboro. — Það er alveg rétt, að hér var um heimferð að ræða, sagði blaðið. Þetta var játning hinnar ráðandi endurskoðunarklíku 1 Sovétríkjunum um, að hún hefði setið á svikráðum við sovézku þjóðina og þjóðir heim, yfirlýs- ing um, að hún hefði tengzt „hinni stóru fjölskyldu hins frjálsa heims". — Johnson og Kosygin, for- stjóri kapitalistaeinokunarinnar í Washington og forstjórí hinnar borgaralegu forréttindastéttar í Moskvu, eru orðnir meðlimir einnar og sömu fjölskyldunnar því að þeir tilheyra sömu stétt, hafa sömu hagsmuna að gæta og sameiginleg áhugaimál og vegna þess að hatur þeirra beinist að því sama, samitímis því sem örlög þeirra eru sameiginleg, sagði blaðið. — Þótt Kosygin og samBtarfs- menn hans búi í Kreml eru hjörtu þeirra í Hvíta húsinu, segir blaðið, sem bætti því við að andinn frá Glassboro hafi verið búinn til í þeim tilgangi að gera leiðtoga -heknsvalda .utanríkisráðherrann, Adam Malik, er að myndia. Tilgan,g| ur hans með hinuim nýja flokki er að aUki stuðnin^g almennings við sig, og verða (þannig óháðari dutitlungum Iherfordmgjanna. Heimildarmenn 1 áhrifa- istöðum segja, að Malik finn- list hann verða stöðugt ein- langraðri frá nánu samiabndi tvið Suharto, og kennir her- iforingjunum, sem umkringja ifiorsetann, um það. Ekki er Ijóisit, hvort markimið herfor- dingjanna er að bregða tfaeti Ifyrir áhrif Maliks, eða iað- teins að styrkja sína eigiin að- istöðu. En talið er, að áhriía- ivald Maliks í innanríkiismál- lum fari minnkandi, síðian Su- karno hrökklaðist frá. Þjóðerniissinnaflokkurinn (PNI), sem studdi Sukarna •og var eitt sinn svo áhrifa- ?mikill, er mjög klofinn, svo >að hann nálgast upplauisn. Einnig virðist, að flokkur menntaðr.a múhameðstrúar- manna, sein nú er sterkasti flobkurinn, sé kominn að þvi að Mofna. Múhamimeð Hatta, fyrrum varaforseti, undiirbýr nú á eigin spýtur stafnun stjórnmálaflokks Múhameðs- trífimiahna. Allir flokkarnir, nema e< til vill PNI, sem þarfnast mjög tíma til að jafna inn- anflokkságreiningsmiál, vilja, að kosningarnar verði haldn- ar árið 1968, eins og áætlað var. Achmiad Sjaidhu sagði í þingræðu, að kosningafrum- varpið verði komið í gegn í síðasta lagi í júní. Jafnvel þótt svo fari telja .sitjórnmála ieiðtogar, að ekki rmuni verða nægur tími til kosningaund- irbúnings. sinna og leiðtoga lið'hlaupan.na kleift að gera með sér svika- samning. í PARÍS tilkynnti rúmenska sendiráðið, að forsætisráðherra Rúmeníu, Ion Maurer, færi til Peking einhvern næstu daga til viðræðna við kínverska leiðtoga eftir viðræður hans við Johnson forseta og de Gaulle forseta um ástandið í Austurlöndum nær. Maurer hélt til Búkarest frá París í dag. I SMfílíLI Ný norsk álverksmiðja Stavaniger, 29. j'úní (NTB). KVEIKT verður undir fyrstn 13 afn/unum í hinni nýju aLú- míniverksmiðju A/S AHo á Karmöy sikammt frá Stavang er á næstunni, ag álfraim- leiðsla hefst þar etftir urni þrjiár vikur. Um næstu árav- miót er talið að framleiðslan verði komin upp í 80 þúsund tonn á ári. Varið betfur verið 600—700 millijónum norslkra króna til verks'miðjubygging- arinnar, og er ætilað að uim 700 manns fái þar atvinnui. Grýttu niður þyrlu Kansas City, Missouri, 29. júní (AP). ÞRÍR litlir stréfcar feðistuða grjóti á þyrlu með þeiim af- leiðingum að hún varð að nauðlenda. í þyrlunni vonu tveir menn, og voru þeir á eftirlitsferð yfir háspenniu- leiðslu. FUugu þeir þessvegna Mgt. Sáu þeir þá snáðanai þrjá, sem hófu grjótkast að þyrlunni og bruitu í henni framrúðuna, svo flugmaður- inn varð að lenda á nœsta bersrvæði. Voru þá snáðiarnir þrír honfnia

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.