Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 3. JUIJ 1S70 a ÍBÚÐIRogHÚS Til sölu m.a. 2ja herbergja íbúð á 10. hæð við Austunbnún. 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Hra'uroteig. 2ja herfo. íbúð á 3. hæð við Ljósbeima. 2ja herb. íbúð á 3. hæð við Þórsgöt'u. 3ja herb. nisíbúð við Tómasar- haga. 3ja herb. ibúð á 1. hæð við Hagamel. 3ja herb. íbúð á 5. hæð við Kleppsveg. 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Hverfisgötu, nýerodurnýjuð. 3ja herb. kjallaraíbúð við Karfa- vog. 4ra herb. ibúð á 2. hæð við Álftamýri. 4ra herb. íbúð á 1. hæð við M i'k'tubra'Ut. 4ra herb. íbúð á jarðhæð við Bergstaðastnæti, útto. 300 þ. 4ra herb. íbúð á 8. hæð við Ljósheiima. 4ra herb. ibúð á 1. hæð við Vesturgötu. 5 herb. ibúð á 1. hæð við Drápuhlíð. 5 herb. íbúð á 3. hæð við Grett- isgötu. 5 herb. íbúð á 1. hæð við Mið- stræti, útborgun 200 þúsund. 5 herb. íbúð á 1. hæð við Ra'uðalæk, bíiskúr fylgir. 5 herb. íbúð, hæð og ris, við Miðtún. Einbýlishús við Kérsnesbraut, Máva'hraun, Bræðraborgarstíg, Öldugötu, Suðungötu og vtðef. Vagn E. Jónsson Gunnar M. Guðmundsson hæstaréttarlögmenn Austurstræti 9. Símar 21410 og 14400. HÚSAVAL Skólavörðustíg 12 Símar 24647 & 25550. Til sölu Við Sólheima 6 henb. íbúð á 2. hæð, 150 fm, sértwti, sérþvotta'hús á hæð- inmi, tvenna'r rúmgóðaT svailiiir, sólrík íbúð, faltegt útsýni, rúmgóður bíiskúr, ræktuð lóð. Einbýlishús í Voguroum 6 til 7 herb. (steinihús), bíiskúr, rækt uð lóð. 4ra herb. vönduð hæð við Mið- bæinn. 3ja herb. kjallaraíbúð í Vogiunium, útborgun 250 til 300 þúsund. 2ja herb. kjallaraíbúð við Soga- veg, útborgun 100 þúsund. Við Laugaveg Húseigm með tveim verzlumum sem rúmgott tegenrýrroi fykyir. Tvær ibúðiir og rúmgott iðnað- armúsroæði. Eigmairtóð. I Kópavogi 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. hasðir, parhús, raðhús og einbýlishús. Þorste»r.n Júiíusson hrl. Helgi Ólafsson sölustj. Kvöldsími 41230 3ja herbergja íbúð til sölu i Kópavogi. Verð 900 þ„ útborgun 200—300 þ. Haraldur Guðmundsson löggiltur fasteignasali Hafnarstræti 15. Símar 15415 og 15414. SIMAR 21150 21370 líý söluskrá alla daga I heimsendri söluskrá er ibúð fyrir yður. Höfum kaupanda að Sérhæð, 6 til 7 herb., í borginni. Mjög miki'l útbongun. 4ra til 5 herb. góða íbúð, mó gjamnam vena i ÁHtieima- eða Laroghortsbverfi. Góð útb. 2ja herb. íbúð í námd við Suð- urlamdsbraut. Góð útbongun. Einbýlishús i Kópavogi eða Sel- tjarnairnesii, má vera hæð og ris, saimtalis um 300 fm. Raðhús i Fossvogi. Til sölu nýtt og giæsiiegt raðhús á Fiöturoum í Gairðabreppi um 130 fm með 6 herb. vandaðni íbúð, ennifremur bílskúr, 42 fm. Ræktuð tóð. 2/cr herb. ibúð við Ljósheima í háhýsi, glæsiteg íbúð; Skipa'Son'd'i í risii, Ktil íbúð með sénbitaveitu og sér- inngamgi, útb. aðeins 200 þ. kr. 3/a herb. risíb. við Skipasund, Hjallaveg og Mel- gerði, útb. frá 300 þ. kr., verð frá 750 þúsund kr. 4ra herb. íbúð við SkaftahKð, nishæð, um 90 fm. Góðir kvistir, sérhitaveita, faltegt útsýni. Mávahlíð í kjailaina, rúmiir 90 fm, l'rtið miðurgiraifin, sénhitaveita, séni'nmgangur, nýmáluð, iau« strax, góð kjðr. Raðhús nýtt og giæsilegt við Smyrla- hraun í Hafnairfirði, 73x2 fm, með 6 herb. vamdaðni íbúð næstum fuMgerðri. Bíl®k'úrs- réttur, ræktuð lóð. Skipti á 4na henb. ibúð í Reykjavík æskileg. Verð aðeins 1450 þ. kr., útb. aðeins 700 þ. kr. Einbýlishús í Vestunbæmum í Kópavogi á mjög g6ðum stað. 90x2 fm íbúð á tveím hæðum (tvö eld- hús), svatir, fallegt útsýni, bílskúr, ræktuð lóð. Ódýr ibúð 3ja henb. kjaiHaraíbúð, lítið niðungrafin, í gamla Austur- bæmum. Rúmir 60 fm með sér- hrtaveittu og sértnmgafigi. Verð 525 þ. kr., útb. 150 þ. kr. Komið og skoðið LMENNA á!_______ FASTEIGNASALAN HNDARGATA 9 SIMAR 21150-21370 Sutnarbústaður á fallegum stað við Þingvallavatn eða Álftavatn óskast til kaups. Upplýsingar í síma 26525 á skrifstofutíma. SÍMIMN [R Z4300 Til sölu og sýnis 3. 2/a herb. íbúð um 60 fm á 3. hæð við Ljós- beima. Laus næstu daga. Útb. 450—500 þúsumd. Nokkrar 3ja herb. íbúðir, m. a. í Vestunborgin'mi og nýjar og nýlegar í Austurborgi'nimi. — Sumair te'usac. Nokkrar 4ra herb. íbúðir í borg- immi, m. a. nýtízku ibúðir í Austurbonginmi. 5, 6 og 7 herb. ibúðir i borginmi, sumam sér. Góðar 5 herb. ibúðir, sumair sér, á Sertiama'nmesi. fbúðar- og verzlunarhús, kjailari og tvær hæðir á stónni hom- lóð í Austunborginimi. Verzlun- arhúsnæðið la'U&t mú þegar. Nýlegt einbýlishús, 140 fm, ný- tízku 6 henb. Ibúð ásamt bíl- skur á góðum stað í Kópa- vogska'upstað. Möguleg skipti á góðni 6 henb. sénhæð, helzt í HtíðanhvenfL Raðhus, tvær hæðir, alls 5 herb. íbiið í Kópavogskaupstað. Laust mú þegar, útborgun má koma í áföngum. Áhvíland'i 30 ára lán með vægum vöxtum. Nýtízku einbýlishús, 210 fm haeð ásairit 70 fm kjatora og stór- um bílskúr á Amannesi. Húsið er ekki alveg fuilgert. Mögu- leg skipti á 5—6 herb. séríbúð um 150 fm í borg'iimroi. Gott steinhús um 116 fm að gruronfleti, kijalilari, hæð og ris ásamt bíiskúr og rúmlega 100 fm steiinsteyptu iðmaðanhús- næði á Seltjamanmesi rétt ut- an bongairmainkainma. Eignarlóð fykjir húsimu. 1 búsirou eru tvær góðar ibúðir 4ra og 5 herb. með meinu og er önmiur íbúðin ia'us. Vandað einbýlishús 180 fm í Garðahreppi og margt fieira. Komið og skoðið Sjón er söp ríkari Hýja fasteignasalan Laugaveg 12 R^-taV^i^^ Utan skrifstofutima 18546. Hafnartjörður Nýkomið til sólu 6—7 herb. einbýlishús með faliegiri ióð á góðum stað við Fögruikmm. 3ja herb. einbýlishús á nóiegum stað í Vestu'rbænium. 2ja herb. rúmgóð kjallaraíbúð með ölki sér við Fögrukinn. 2ja herb. miðhæð í timburhúsi við Bröttukiron. 3ja herb. miðhæð í timburhúsi við Brottukiron. 3ja herb. neðri hæð við Fögru- kiron rroeð sénhita og sérinmg. 3ja herb. risíbúð í timbiunhúsi við Haimarsbra'Ut. 4ra henb. neðri hæð við Lindar- hvamm með sénhita og sér- ironoangii. 4ra herb. efri hæð á góðum stað við Öldustóð. 4ra herb. efri hæð við Háukiom, aiit sér. 6 herb. efri hæð og ris. Fögru- kkin, með fallegri tóð. 6 herb. glæsilog fokheld efri hæð í tvíbýlishúsi í nýja hverfkiu i Norðurbæniim, alrt sér. Árni (iiinnlau gsson. hrl. Austurgötu 10, Hafnarfirði Simi 50764 kl. 9.30—12 og 1—5 11928 - 24534 Við Ljósheima Einstaklingsíbúð Glæs'iieg íbúð á 7. hæð í vönduöu háhýsi. íbúðin skipt ist í stofu, svefmhenbergii, eidhús og bað. Harðv. og harðplast í eldhúsi. Bílastæði malbikuð. Söluverð 950 þ. Útborgun 600 þúsund. Opið til kl. 8 í kvöld. Tökum ibúð'ir á söluskrá kl. 6-8 öll kvöld. Heimas. 50001. sOlustjöri svebrir kristinsson »,. SlMAR 11928—24534 HBBBiiHal HEIMASlMI 24534 ( EJGNAjMlflLIIP VONARSTRÆTI 12 Heimasími einnig 50001. FASTEIGNAVAL Hi«W MMM Mbu í M«n 1 luBii 1 JJ^^^Ji" n ti L—^ f**l\ *f Á |in Pa oÍMIl Skólavörðustíg 3 A, 2. hæð Símar 22911 og 19255 Til sölu m.a. 3ja herb. íbúð við Háaieitisbraut. 3ja herb. ibúðarhæð við Mikki- braut, tvö herbergii í kjatiaira fylgja. 3ja herb. ibúðarhæð við Mela- braut, bíiskúr fylgir. 3ja herb. sérhæð í gamnla bæn- um, geymslurre fylgir. Hag- kvæmt verð og skilmálac, ef samið er strax. 4ra herb. ibúðarhæð við Melana. Skipti á 2ja henb. ibúð í há- hýsi æskiteg. 4ra herb. ibúðarhæð við Alí- heima. Sk'ipti á 5 henb. ibúð í nánd við Heimaroa, sem mest sér, æskileg. Sérhœð - Safamýri Vönduð 6 henb. sénhæð v'ið Safamýni, 4 svefmherb., stór stofa, búr inm af eldhúsi. Einbýlishús Höfum úrval af eiobýiishúsum í borginmi og magnenni. Athugið að eigmaskipti eru oft möguteg. Jón Arason, hdl. Sölustjóri Einar Jónsson Simar 22911 og 19255 Kvöldsimi sölustjóra 35545 8-23-30 TIL SÖLU i smiðum 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðiir, tifcúnaT undir trévenk í haust. 4ra herb. ibúðir í Ljósheimum, Sólheimtnm, Háale'rtisbraijt, Kteppsveg og viðac 3ja herb. ibúð við Hraurobæ. 2ja herb. ibúð við Ljóshehma. FASTEIGNA 6 LÖGFRÆÐISTOFA EIGNIR HAALEITISBRAUT 68 (AUSTURVERI) SiMI 82330 helmasími 12556. 3. EIGNASALAN REYKJAVÍK 19540 19191 2ja herb. íbúð á jarðhæð við Hlíðarveg. Séninng., sénhiti, ibúðim í mjög góðu stamdi. 2ja herb. íbúð við Ljóshe'ima. Svalir móti suðri, teppi, vélar ! þvottahúsi, standsett tóð. 3ja herb. íbúð við BoHagötu. Sérirongiangur, tvöfalt gter. 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Kleppsveg. AHt teppalagt og íbúðin í mjög góðu stamdi 4ra hert>. jarðhæð við Ásvafla- götu. Sérinngangii'r, sénhiti. 4ra herb. endaíbúð við Ktepps- veg. Ibúðin er 3 svefnhenb. og bað á sérgamgti, rúmgóð stofa og eldhús, öll sameigm frá- gengin. 4ra—5 herb. íbúð á 1. hasð við La'ugannesveg. Allt í fyrsta fiokks standi, sérhiti. 5 herb. íbúð við S'kipasund. Bíl- skúr fylgir, sénhiti. 6 herb. íbúð við Goðheima. Sér- inngamgiur, sérhiti. I smíðum Raðhús og einibýiishús, 2ja, 3ja 4,ra og 6 herb. íbúðir í smíðum í borginnii og nágr. Veðskuldabréf Höfum kaupenður að vel tryggðum veðskuldabréfum. EIGNASALAN REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson Símar 19540 og 19191 íngólfsstræti 9. Kvöldsími 30834. Til sölu I Hlíðunum á góðum stöðum, 3ja, 4ra og 5 herb. í góðu standi. Bíiskúr- ar og bíisk'únsréttiodi. 6 herb. fokheld einbýlishús í Ár- bæjaThverfi. Verð um 1300 þ., útb. 500 þ. Góð kjör á eftir- stöðvum. 6 herb. raðhús í smíðum á mjög góðu verði í Bneiðholti. Inn- byggður bílskúr, ofnair, tvöfalt gter og byrjað að einamgra fylgir með í söliuniroi. 3ja herb. 2. hæð við Nönnugötu með sérhita. 3ja og 4ra herb. íbúðir á Hög- uroum. 6 henb. sérhæðir í Austurbæ. Sumarbústaðalönd og sumarbú- staðir í négreroroi Reykjav'rkur og margt fteira. Höfum kaupendur að 2ja—6 benbergija ibúðum með góðum útborgumum. Ennfremur að einbýlishúsum sem nýjustum og á góðum stöðum. Útb. frá H—3£ mWj. Einar Sigurðsson, hdl. Ingólfsstræti 4. Sími 16767. Heimas'imi eftir kl. 7 35993. EIGNA VAL Suburlandsbraut 70 Opið til kl. 8 öll kvöld. Opið sunnudaga 1—8. Næg bilastæði. 33510

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.