Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 28
 P«0ai$iM&MS> m^mMtifaífo FÖSTUDAGUR 3. JÚLÍ 1970 Niður suðu verksmið j a hér fyrir öll Norðurlöndin ? Norræna samvinnusambandið kannar möguleika þess. Ársþing sambandsins hef st hér á mánudag NORRÆNA samvinnusambandið og Norræna útflutningssamvinnu sambandið halda ársþing sitt hér á landi dagana 5.—9. þessa mánaðar. Öll samvinnusambönd- in á Norðurlöndum eiga aðild að þessum tveimur samböndum og verða erlendir fulltrúar á þing- inu hér um 100 talsins. Meðal helztu umræðuefna á ársþinginu í Reykjavík nú verður frekari norrænn samvinnuverksmiðju- rekstur, en samþykkt hefur ver- ið að kanna möguleika á að reisa fiskniðursuðuverksmiðju á ís- landi. Myndi hún þá framleiða fyrir allan norræna samvinnu- markaðinn. Samband íslenzkra samvinnufélaga á nú hlut í tveimur norrænum samvinnu- verksmiðjum; einni í Finnlandi, sem framleiðir ýmiss konar úð- unarefni, og annarri í Noregi, en hún framleiðir hreinlætisvörur. I teragsluim við raorræna saim- vinniulþinjgið verður efnt til raoir- ænruar samvininuisýninigar í Nonr- æna húsinu. Þar verður kymmt starfsemi norrænu samvinnueam bamdanma og hlutdeild þeirra í atvininu- og við'skiptailífi lamd- anna. Hjá Norræna húsinu verða reistir fimm sýniiragaskálar, seim eiga að hýsa ýmsar tökullegar upplýsingar og myndir frá ýrns- um þáttum í stanfsemi sam- vinniusamibairadainraa, Jafnframt verða í Norræna húsirau sýndar litskiuiggamyndir frá Norðurlönd- uinium flesta dagana og firrum kvöld vikunraar veroa sérstakar Framhald á bls. 27 Útlán Iðnþróunarsjóðs hafin: 45 millj. til f jögurra fyrirtækja — 20 milljónir til Iðnlánasjóðs — Hefur þegar lánað 50 millj. til 35 iðnfyrirtækja I gær fóru stjórmiarmenm í kynmósiferð til Norðurlamds og skoðuðu þar iðrafyrirtæki á Ak- ureyri og Kísiiliðjumia við Mý- vartm. Næisti stjórniarfumdur Norr- æma Iohiþráuiraarsjáðsinis verður haldimn í október n.k. D- -n Sjá viðtöl á blaðsíðu 3. Q---------------------------------------n Á FUNDI stjórnar Norræna Iðnþróunarsjóðsins í fyrra- dag voru samþykktar tillögur framkvæmdastjórnar sjóðs- ins um útlán til nokkurra fyrirtækja, svo og um lán- veitingu til Iðnlánasjóðs. Samþykkt var að lána fjór- um íslenzkum fyrirtækjum samtals 45 milljónir króna, sem Iðnlánasjóður hafði áður fengið. íslenzku fyrirtækin, sem lán femigu úr Norræna Iðmlánasióðii- uim að þessu sdirani eru: Ullarverk stmiðjan Gefjun, Hampiðjan h.f., Glit h.f. ag íslenzkur rraarkaður h.f. Óafgreiddar lámsumsókndr, sem biða afgreiðslu hjá fram- kvæmdastjórn sjóðsins nema um 150 milljónum króna en ræki- legar athuigarair þurfa að fara fram á mörgum þeirra umsókna áður en ákvörðuin verður tekin um afgreiðslu, að því er segir í fréttatilkyinmdmigu frá Norræna rðnþróuiniarsijóðnum. Á stgórniar- fundinum var gerð grein fyrir ráðstöfun Iðnlámiasjóðs á þeim 50 milljónum króraa, sem hann hafði femigið ag var þar um að ræða lán til 35 iíðmfyrirtækja í 15 mismuiniandi greiinum. Á stjórmiarfundi Iðniþróuiraar- sióðisimis var fjallað um regiur um láin mieð sérstökum kjörum og styrki til tækiraiaðistoð'ar, ramrasiókmia og mankia'ðsaitihuigairaa. Fyrir bíl UM ÁTTALEYTIÐ í gærkvöidi varð drengur á reiðhjóli fyrir bifreið í Kópavogi til móts við húsið Hlíðarveg 4. Blæddi úr höfði drengsins, en samkvæmt upplýsingum lögreglunnar virt- ist drengurinn ekki stórslasað- ur. Hann var fluttur í slysa- deild Borgarspítalans. ¦liwJPPi /*í^«S»sí: .;: Jk ^fe &~ .^k Jr ^t **t»Á0kr-/Xar * •tíjjjf^H ¦ ¦¦¦¦ jrf^ ^ *^^S!M.^\. A Ií > ItVL fl —.....------S> t_ í ¦ „ f- %m3* 1 WL %'í mKL'i $zw$ ^^fí-^íf-l'Éfí^ . Victoria de los Angeles og Ashkenazy með lárviðarsveigana eftir tónleikana í gærkvöldi. Listahátíðinni lauk — með tónleikum Victoriu de los Angeles og Ashkenazys LISTAHATÍÐINNI var slit- ið í gærkvöldi eftir tónleika Victoriu de los Angeles og Ashkenazys. Tóniedkiarndr voru fyrir fullu h/úsi í Hásfcólatwói ag var lisita- fóDkimu framúrskaramidi vel teb- ið. Varð sönigkonian að syng'ja miörg auikalög. Að því búniu ávarpaði Pátti Líndal, fonmalður framkivæmda- stjórmar, listafóllkið, þafaka'ðd því komumia hirugBið og saigði að umd irbúnirugur næstu listahátíðar rB'72 væri þegar hafinm. Þá gat hanm þesis, að fjárhaigsafkioma hátíðaTÍnmiar væri við lauislega at huigum betri en raenin þorðu að voma. I>á rós femigu áibeyremd- ur, enda sammigjarnt þegiar haft er í huga hve Listahátíðin var vel sótt. Þá voru lárviðarsveig- ar laigðir um foáls Victoriu de los Angietos ag Asibkemiazys, sem tóku því ve] eftir atvikum. Að lakium sleit Páll Líndal þessiari fyrstu alþjó'ðlegu lisita- hétíð á ísla-ndi við fögnuð við- staddra. Samkomulag við verzlunarmenn SAMNINGAR tókust í gær milli vinnuveitenda og Landssambands íslenzkra verzlunarmanna, Verzl unarmannafélags Reykjavíkur, Selfoss og Akureyrar um kaup og kjör verzlunarfólks. Var sam komulagið undirritað í gær kl. 12,30, en sáttafundur hafði þá staðið frá því kl. 21 í fyrrakvöld. f gærkvöldi hélt stærsti samn- ingsaðilinn, V.R. félagsfund að Hótsl Sögu, þar sem samkomu- tJtflutningsverðmæti sjávar- afurða 81,9% meiri en í fyrra Hreinar gjaldeyristekjur af álverksmiðjunni 225 milljónir króna fimm fyrstu mánuðina EINS og skýrt var frá í Morg- unblaðinu í gær var vöru- skiptajöfnuðurinn hagstæður þrjá fyrstu mánuði ársins um 285,6 millj. kr., en þá var útflutningsverðmætið 5.020,1 millj. kr. Á sama tíma í fyrra var vöruskiptajöfnuðurinn ó- hagstæður um 1.089 millj. kr. Margumlblaðio leiltað'i í gæir upplýsíimga hjá Hagfræðidedld Seðlabamika íslamds um orsiaJk- iir þessarair miklu breytimigair. Kom fram, að gífuirleg ftnam- leiðsluiauknSlng hefuir þar mesit að ægja, em úitflutmiiinigur nú er um 81,9% miefci em foainin var á samia tíma í fymna. Mesta fpamleiðsluiaiuikmiimigiim 'hefur orðið í sjávairaifuinð- um, eða um 47,1%. Niemuir mú verðmiæiti úitfluitaliingsfna/rn- leiðislu sjávanafuiriða 5.003 mlillj. kir., en var 3.400 miillj. kr. á samia tíima í fynra. Bimmiig hefuir ari&dlð veruleg verðmiætiaautonanig útfluitminigs- framledðslu anmairipa greimia ag miuimair þar mest um últfluitm- iing á áli, en það vair ekkd komlið til söiguiraniar þrjá fyrsitu mámulði ársiims í fyrria. Nemiuir úitifluitmingsveriðmiætii áls nú 671 millj. kr., en iranflutmiiinig- utr vegraa álvenksmdðjumiraar eir 44>6 mállj. tor., þammliig alð hreimar gjaldeynisitekjur af verksmliðjuinini enu um 225 mlillj. kr., þrjá fyinstu mómiulðli ársimis. Bnmifnemuir hefuir aroið auíknimg í laradbúmiaiðeinaifuinð- um úir 5 millj. kr. í fyirtna í 49 mlillj. kr. wú og á öðirum vör- uim, alðalliegia iðmiviairinámigii úir 109 millj. kir. í fyma í 182 milli. kr. miú. Þ*ó að vönuisfcipitiaiiiafiraulður- iiran sé nú hiaigstiæðiuir um tæp- lega 2®6 imiillj. kr., vamð mikil aulkninig á iiranfluitinfiinigi á um- ræddu tiíirraaibiM. Vair hiamin nú 4.734 miillj. kr., en var í fytnna 3.84i6 miillj. kr., þamiraig að bainm hefur aiulk:izit um 23%. Ef diranifliultainiguir vagraa Búir- fellsvirfcjunair oig álverksmilðii- ummiar er hiins vagair uindiam- skiliran bæði áinin, þá verður ahnienraur iminiflutnriinlguir um 58,1% mieiiri mú en í fyirina. lagið var lagt fyrir og samþykkt. Morgunblaðið náði tali af Sverri Hsrmannssyni, formanni LÍV og spunði hamn nánar um samningana. Sverrir kvað aðal- efni þeirra vera í stærstu drátt- um, að miklar breytingar og end urskoðun yrði á launaflok'ka- skipan. Hin almenna kauphækk un er svipuð og hjá öðrum laun þegafélögum, sem samið hafa að undanförmu, og einnig verða nolkkrar lagfæringar á ýmsum kjaraatriðum. Gilda sammingarn ir frá 1. júlí til 1. október 1971, svo sem hjá öðrum stéttum. „Ég er eftir atvikum ánægður með niðurstöður þessara samninga", sagði Sverrir. Gufflmundur H. Garðarsson, formaður V.R., sagði um samn- ingana í viðtali við Mbl. í gær: — Af Ihálfu V.R. var lögð sér stök áherzl-a á að tryggja kaup hækkun sem væri vel í samræmi Framhald á bls. 27 Banaslys á Hornafirði BANASLYS varð á Höfn 1 Horniatfirði síðaistliðinn mánudag, er Guðný Jónsdóttir til heimiíÍB að Fiskíhól 1 féll niður stiga 1 húsi síniu. Hliaut Guðný höfuð- kúpuibrot, var flutt í Landspít- alamm og andaðist þar etftir skamm.a liegu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.