Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 03.07.1970, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, FOSTUDAGUR 3. JÚLÍ 11970 27 Þannig mun íslenzki sýningarskálinn á norrænu sam vinnu.sýning- umii líta út. áklæðL ghiggatjaldaefni, teppa- sðcirm og húisgögm. Á sl. ári seldi útoflutninjgis^mbamdið norræn hús gögn til Bandaríkjannia fyrir um — Niðursuðu- verksmiðja Framhald a( bls. 28 dagstorár frá hverju lamdi með 29° **»*"* ^nrfcna toróna, tónllist, kvikmiiyrjid'utm ag stuttum ávörpum. Alla dagana verður ðfnit tifl. gestahappdrættis, sem dnegið verður í fjórumi sinmium dag hviern. Sýnitng þessi verður opniuð OsWkkan 14:30 á mániudag Og gerir það Ebbe Groes, stjórni- artformaíSuir Norrænia samvimntu- sattwbandsinis, en Gylfi Þ. Gísia- aon, viðÖkiptamálaráíSrijerra, fllyt- Ur ávarp. — O — Norræna sanwinmuaamibandið, sem stofr«að vair 1918, anmast aamieigiinleg innikaup fyrir sam- vinniusarniböndin á NoroHMönd- Om og reíkur sérstatoar inmlkiaupa- akrifstoflur í Londoni, Vafltencia, Samjtos, San Prancisco, Buenos Aines og Bologna. Saimbandið er t- d. stærsti kaffiirantflliytiandi í Evrópu. Þá hefur sambaindið ag beitt sér fyrir sameiginíliegium iðmiretostri monræniu samwinniu- sambandannia og eru rnú tvær verlksm'ilðjur þanmig reknar. — Vellta sambamdsiinis sil. ár ruam rösklega 8 milljörðuim króna. Norraana útfluttniniglssajnwinmju- flambandið refcur m. a. sénstakan sýninigairskáilia í Kaupmaninahöifn og sýna islenatk samvininfuifyrir- tæfci þar að staðailidri huagagma- Vísindamaður skírður í Surtsey AÐ undaniförniu hafa verið prestur, faðir Skehan. Efndi her 27 bandarískir vísimda- hanm haran tii messu í Surts- mienin, jarðfræðinigar, líffiræð- ey og stoírði jaifmframt einn inigar og eðlisfræðinigiar, yfir- Bawdaríkjamanmiinira, sem ósk- leibt prófessorar á ýmsium að hafði eftir því að vera stöðum í BaOTdaffákj'Unum, en Stoírður þar. Mun það vera ferðin var skipuflögð af Bost- fynsta sfcírnin á þeirri nýju pn GoíMiegie og hér atf Ranm- eyju. • sátoniartáði rfkisimis. En ferðin Vísimdamennfcmir flerðuðuisit er þamiiiig til toomin^ að víís- víðar, till Mývatns, á Austfirði indaimenm frá Geknferða- og til Horraafiarðar, komu í stafnundrjjni bandarísku, sem Skaftaflell og fóru tvisvar að flenigu áhuiga á líflfræðdllegum Heklu. . Með þeim var Guð- ag jairðfræiðilegum ranmsókn- nnumduir Sigvaddason, jarð- um hér í sambainidi við Surts- efnaflræðingur, Siguirður Þór- eyjargosið, batfa rætt í 2—3 ár arinisson og Sbui-la Erioriks- um að koma hiragað til að son, sem firæddu þá í fyrir- skoða aðstæður. lestram, og Steimigrimiuir Her- Hópurinm fór m. a. út í mannsson, framQovæmdastjári Suirtsey. Með í hópnium er RanmBóknairiáðs, sa um umdir- prófeasor i jatrðlfræði i Bostoti, búnirag ferðarinmar hér. sem jafrnfiramt er kaþólskiur — Sendiherra Framhald af bls. 1 ursdeildar kommúnistaflokksins og var til dæmis stjórnandi þar, þegar Sovétmenn gagnrýndu Kínverja hvað hatrammast. Enigin vitnieskja liggur fyrir uim það, hvenær Stepakov tekiujr i við emibætti, né helduir hetfur heyrzt raeitt um að Kína miumi j skipa nýjain sendiherra í Mosikvu. i Síðam meraiinigairbyltinigin í \ Kína stóð sem hæst hafa sendi- \ fulrtrúar stjórnað sendiráðum Sovétirikjanrna og Kína hvor hjá öðruim. Stjónnmiiálaflréttaritarair túlka skipam Stepakova á þá lund að Sovétrikin vMji nú leggja alltt kapp á að bæta samskiptin við Kínverja. Reikningar Reykja- víkurborgar — Nota lánsféð Framhald af bls. 3 ágætlega og gekk tiltölulega mjög vel 1969 og vonum við að áframhald verði þar á. Heildarsala verksmiðjunnar á síðastliðnu ári nam 115.3 milljónuim króna. • TÆKNIAÐSTOB ERLENDIS FRÁ Glit h.f. er löngu þekkt fyrir minjagripaframleiðslu sína, sem eftirsótt er orðin víða. Einar Elíasson fram- kvæmdastjóri Glits h.f. varð fyrir svörum, er við spurð- um hann svo sem forstjóra hinna fyrirtækjanna: — Penimgunum verður var ið til þess að panta nýjar vélar og tæki till þess að aulka framleiðsluna. Þá hef- ur það og verið draumurfyr irtækisins - að geta notifært sér tækniaðétoð, sem ofckur hefur boðizt frá Tékkósilóvak íu. Tékkar hafa undantfarin . þrjú ár rannsakað íslenzk hráefni til keramí'kframleiðislu og eykur þetta moguleika okkar á að framleiða í meira úrvali hina vinsæfliu keramik muni okkar. Því miður veit ég enn ekki hvað lán þetta er stórt, en ég vonast til að það nægi till þess að gera okfcur kleift að nýta þessa aðstoð. Reksturinn hefur gengið ágætlega og við höfiuim ekki getað annað eftirspurn. Stæikkun verksmiðjunnar er því fyrst og fremst martomið ið. REIKNINGAR Reykjavíkur- borgar fyrir árið 1969 voru til annarrar umræðu á fundi borgarstjórnar í gær. Borg- arstjóri, Geir Hallgrímsson, gerði í upphafi umræðunnar grein fyrir athugasemdum í skýrslu endurskoðenda horg- arreikninga. Ennfremur gerðu fulltrúar minnihluta- flokkanna nokkrar athuga- semdir, sem borgarstjóri svar aði. Reikningarnir voru síðan samþykktir með 12 samhljóða atkvæðum; fulltrúar Fram- sóknarflokksins sátu hjá. Geir Hallgríimissian ræddi í byrj un ræðiu siinmiar im saimistarf himnia fcjönmu endiursifcoðenda og endiursikioðiumiardieildar borgar- inimar ag hirna brýniu niau'ðsyn á góðu siaimsitarfi milli þesisiara tveggja aiði'lia. Æisfcilegra hefði verið, að skýrsla emdiuirskioðenda og athuigaiseimiddr þeima hefðu legið fyrir við fyratu uamræðu, en það hefði efcki teikizt að þesisu sinmd. Þá saigði borgarstjóri, að uinniið befði verið alð endur- Sfcipuilaginiimigu bóklhaldisfcerfis borgarininiar frá því í október 19i06 ag veeri nú verið að taka nýtt bóklhaldislkerfi í notfcun, sem myndi stuðla að því, að bókhaldið yrði í ríteara mæli stjórnoniartæki. Síðan ræddi borgarstjórinn hinar einstöku athugasemdir endurskoðenda. Það kom m.a. fram, að farið hefur verið mjög hægt í að innheimta húsa'leigu- sfculdir hjá þeim aðilum, sem féllaigsmiáliastofnium taflidi, að hefðu tafcmarkaða eða jafnvel enga greiðslugetu. Rekstur heim iliisihj'álparinnar væri nú í end- ursfcipulagningu. Þá gerði borg arstjóri grein fyrir kaupum Reykjavilkurborgar á eignar- hluta Sýningarsamtaka atvinnu veganma í íþrótta- og sýningar- höllinmi í Laugardal. Kaup þessi voru samlþytofct í borgar- ráði og borgarstjórn í marz 1969. Að lokum þakkaði borgarstjóri endursikoðendum borgarreikn- inga, Ara Thorlacíus og Hjalta Kristgeirseyni, fyrir vel unnin störf, en þeir láta nú báðir af störfum. Borgarstjóri minntist sérstaklega á, að Ari Thorlacíus hefði unnið að borgarreikning- uim allt frá árinu 1934, hefði hann leyst störf sín af hendi af einstökum dugnaði, samvizku semi og lipurð. Kirfatjáin Benlediilfctseon átoaldS helzt, að skýnsla endiuinsifcoðiend- aininia hefðii ötotoi barli-zt bangar- sitiónniarflullltirúiuim fynr í ihendiuir. Þá taldi hainin enmiflnemiujr æsfcli- iegt, að fonatöðumenin eiinstaitora bangarstof'nania ættu þess kast að gefla skýniinigair á altíhiuigasemd- uim endiursltooðienidia. Síðam ræddd Knisltlj'án iniofctouið um géráliit lamin- ars endiuiratoöðemtdia, eliinifcamlegia uan toaup bongainininiar á hliuiba Sýnánigainsaimitiaitoa ,altvdin(niuiveg- anmia í Laiuigaindialsihiölljiont Saigð- ist bainin ektki vena að öllu leytó ánægður mieð baiuipiim, em teldi h'jns vegar þýðánjgainmfilfcið, að bomgiin eiignjaðfijslt þeninan hluft Sýmliinigairsaimitaltoaininia og hverigli heflði venilð genigið að öllumi kröf- uim þeinna. Þá sagði KrfiiStó'áin, að tekjiuiofluinianrnjöguleijfcair Rvik- uinbangair vaanu tmiuin betri en aninianna sveiitarfélaga, þar sem hér vasrd miiðötöð viðsítoiipitia, stjóinrasýslu og félaigssaimteltoa í lamjddiniu. Þá átaldá hainn, ialð reksbnairúitgiöld bangamsjóðs heflðu fuimirniflaldiazit á tíiu áira t'imla bili, og hélt þvi fraim að fbúatala hefði ekki vaxið verulega á þess um árum. Sigurjón Pétursaon færði fram nokkrar athugasemd dir við uippsetirjiimigu ineiltonimigsímB; venklegar fnaimikvæmdiiir væru færðar í stykkjatali án sundur liðunar, en rekstrarkastnaður væri hins vegar sundurliðaður. Þá gerði Sigurjón að umtalsefni tekjuöflun borgarsjóðs. Taldi hann, að fasteignagjöld ættu að vera mun stærri liður í tekjuöfl un en nú er, en tekjuskattur ætti að minnika að sama skapi. Þetta myndi létta mjög á álögum, sem nú væru lagðar á launamenn. Þá átaldi Sigurjón, að þjónustufyrir tæki borgaranna greiddu arð til borgarsjóðs, sagði hann, að þessi fyrirtæki ættu etóki að skila arði. Ingvar Ásmundsson flutti til- lögu þess eflniis, að barigamSttjómn Lýst eftir ökumanni LAUGARDAGINN 27. júmá sl. uim kl. 9.50 vomu tveilr piltar á mótar/hjókum á leið úr Reyfcjia- vílk, og vonu toammlJr að flnemirá beygjuininti mæslt fyniir vestam Lágaflell, er á móttol þeim kom nýleg, döfcfcgnasin Volffcswaigen- biijfineið. Að sögm piltaima ok hiúm á mliiðri afcbnaotininji', og því fænðu piltainníir sig flretoar úit á vegbnúiniima en með þðilm aflefið- iingluim. að aruniað hjólilð rainin í lauiaairnöljiinjni og fór á hliðdinia. Að ságn piltaimnia miuinjaiði 'irJilnirastu að hjólið flaani ásiaimit piltoiniuim 'umdíir bílinm, en ötouimiaðuiriiinm stöðvaði tþó ekki' bíldinini, heldiur héllt ótinaulður áflnaim. Hjólið stoemimd- iist njototouð, og enu það itiUtmiælli nairuriisóikníarlögregluwniasr, að ötou- nnaðuiriiinm gefii siig flnaim, eða aðir- ir þeir, sem miiniruaisit þess að hafia mætt bíLnum þaniniam dag. beitti aér fyrir því, að komið yrði á stöðluðu bótohaldi allra sveitarfélaga á landinu. Tillögu þessari var vísað til borgarráðs. Adda Bára Sigfúsdóttir gerði að umtalsefni skuld ríkissjóðs við borgina, sem nú nemur 115 millj. króna. Þá ræddi hún noktouð um óeyddar fjárveitingar, einkan- lega 19 millj., sem veittar hefðu verið til barnaheimila. Því ruæst tók barganstjóri atft- ur til <méíia og avaraði athuigia- semduim, sem fram höfðu kom- ið. Sagði hanm m.a., að það væri stofniuniU'mHn mikils virði, að það fjájnmiagn mýttiist, sem veitt væni þeim til fraimkvæmda, þótt efcki væri uinmt að sjá fyrir, hvað hægt væri að framlfcvæma á einiu árL Sagði borganstjóri, að visisu- lega gæti borganstjómin laigt þetta fé til hliðar, en eðlilegra væri að talfca það etoki úr veltu borgarsjóðs, sem dlla þyrtfti að taka lán með mum hærri vöxt- utm en intntliawsvextir væru. Þá sagði bargarstjóri, að umm- ið yrði að því að irjjnlheim'ta stould ilr riíikfbssijóðls og ílþróttasjjóðs ráfc- isinls. Ermfremur tjáði borgar- stjóri sig sanwniála því, sem fram hefði toomiið, að rétt væri að byggja mieira á fasteignaskatti en tekjuiskatti. Borgarstjóri mót- mælti enmtfremiur fuHyrðinigu Kristjáms Benjedilktssonar um, að teflcjuiotfluinjairmögu'leikar Reyfcja- vítouirborgar væru betri en anm- arra sveitatrfélaga og benti á, að útgjalda'liðir Reyfcjavíitouirborg- iatr sem höfiuiðborgatr vænu möklu hærri en í imriminii sveitt- amfélögumi. Þá sagði borgar- stijóiii, að fjölgum srtiarfsmiaininia borgarinnar væri í róttou hlut- fatlli við atuknia þjónjuötu, sem borgin veitti nú. ----------m » » — Samkomulag Framhald af bls. 28 við hina ataiennu hækkanir, sem samið hefur verið um við aðra, og það t6kst. Auk þess var unnið að því að færa upp mikil- væga starfshópa — í hærri launa flokka. Það er Sfcoðun akkar í V.R., að það hafi tekizt vonum framar. Samningar V.R. ná til rúmlega 4 þúsund manna. — Bretar Framhald af bls. 1 4- Stuðningur verður veftttir stjórn Norður-frlands í viWeitai hennar a<V koma á friði og spekt i landinu. Þá sagðd drottniimgdn að ríkia- stjórnin mymidii reytrna að halda verðbólgu í stoefjum og treysta breztoan efmtaihiaig. Þá imiumiu samd ar nýjiar regiur um iðnað, dlí. þegar um er að ræða sarnjbamd milli vimtnjujveitendia og vertoalýðs félaiga. Inmjflytjendjum er heitið stóraulkimmii félagslegri aðstoð. í básiætisiræðuminji, sem í raun er stefnuyfirlýsdng stjórniarinmar, voru ítrétouð loforð Shafldsleið- taganmia úr fcosniinigaibaráttumini um að sfaattar yrðu lækkaðir. Varðaindi veru brezkra her- sveita austan Súez var í ræöunni bentt á að Bretland ósfcaðd eftir því að eiga gott samrastarf við sam'veldiislönd sín til að auka öryggið á þessfuim sivæðum. Þegar íhaldsmienm voru í stjórnarand- stöðu hétu þeir að láta brezkar hersveitir vera þarna um fcyrrt og var þetta þveröfuigt við ákvörðuin Verkiamaninaflaktosdms, setm hét að flytja allar brezkar hersveitir þaðan á burt fyrir árið 1972. í ræðumini var efclki vikíð að Suður-Afrífcu em Heath sagði síðar í utmræðum á þjjnigimoi. að Bretlanid hefði viðtækra haigs- mumia að gæta bæði fyrir norð- an og íiuin'nian Zambesdfljótið. — Við verður að horfaist í auigu víð að í Sulður-AfrjTtou eigutm við mikilvægra varnarhiaigsmiuina að gæta og verðum að gera ráð- stafanir í samræmi við það. Þó er alls ekfci svo að sfcilja að við sœittuim ofcfcur vi'ð kyriþátbamis- rétti, þvert á móti hljótum við að fordæma það hvar sem slákt á sér stað. En það er ekki ætl- uiniin að láta neyða oktour til að fylgia steiflniu ssm stoaðar lamd o/kttoar. Heath mdinmiti á að Bret- ar hefðu uindiirritað varnarsiamm- inig við landiið ag yrði a'ð hegiSa sér sarmkvaamt honiuim. Um Evt- ópu sagði Heath að Bretlamd myndi aulfca samivinmiuinia við meg inlandið og það væri í þáglu Bretlanids að Evrópa væri sterk ag samneiiniuð heiimisálfa, sem hefði ótvíræð álhrif á gatng heims mála. Til að svo mœtti veríSa yrðu vi'oræðurmar um stækloumk EflnatagtSbamdalaigisins að hafa í för mieð sér rétotláta lauism fyrir alla aðila. Þegar mólum hefiM verið þotoað svo lamigt áleiðis að Evrópa stæði sberk og samneinuiS, væri hægt að vimmia af því rmeiri þrótti að því að bætoa saimbúð Austurs og Vesburs. Nýr eÖa nýlegur Ford Bronco eða Land-Rover oskast til kaups sfrox. STAÐCREIDSLA Upplýsingar í síma 16801

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.