Morgunblaðið - 12.08.1972, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 12.08.1972, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 12. ÁGUST 1972 Staldrað við í Mosfellshreppi þar sem sveitin er að verða að bæ Það eru ekki alltaf notaðar stórvirkar vinnuvélar við gatna- framkvæmdir ' nýja Teigahverfúiiu. „Eingin leið lá : raun réttri fram og eingin aftur í svona dal, Framþróunarkenningin var ektd fædd og takmarldð var að standa í stað, í hæsta lagi að likjast öfum sinum." Þannig seg ir Laxness í Innansveitarkrón- iku sinni og dalurinn er Mos- felisdalurinn, sögusvið króník- unnar. Ef þessi lýsing er tekin bók- staflega þá hefur hér orðið mik- ii breyting á, þvi ef leiðin ligg- ur fram og aftur í einhverjum dai, þá er það í MosfeHsdain- um, að minnsta kosti um helgar, þegar Reykvíkingar þeysa í rykskýi tii Þingvalla. Enn meiri breyting hefur þó orðið á neðar i Mosfellshreppnum, þar sem sér út á Faxaflóann, því þar standa nu yfir meiri fram- kvæmdir en i flestum öðrum hreppum landsins. Stórt svæði er undirlagt vegna lagningar hraðbrautar til Vestur- og Norðurlands og hitaleiðslu til höfuðborgarinnar, og þar sem kyr voru á beit fyrir nokkrum árum rís nú hvert gler- og pali sandershúsið af öðru og i þau flytur fólk ails staðar að, fólk, sem viii heldur búa „fyrir utan bæinn". 1 Hlégairði, þair sem dansinn dunar um heligar og vegalagn- tagarmenn fá mat og kaffi á Viirfcufm dögum hefur sveitar- stjórinn, Hrólfur Ingólfsson, að setur og þar spjölluðuim viið dag stund fyriír slkömimiu við hann og oddviitann, Jón Guðmunds- son bónda á Reykjum, til að fá firéttir af framfcvæmduim í hireppraim. 1000 MANNA BYGGS 1 Mosfellshreppi, sem nær frá Úlfarsá að Leírvogsá, utan þess að KorpúiifsstaðiT tilheyna Reyfcjavílk, voru íbúarniir rúm- lega eitt þusund uim s&ðustu ára mót. Þetan hafði aðeins fjölgað um 20—30 á árinu, en búizt er við að þeton fjölgi hratt næstu áirin, þar sem mikið af íbúðar- húsum er nú I byggingu í hreppnuim,. — Það er milkið sótt um lóðir íhja ofcfcur, segir sveitarstjórinn. Uimsóknirnar koma aðallega frá ifóifci annans staðar í kjör- dæminiu, en einnig úr fjariæg- w Jjandshlubuim, til dæmis af Aiustfjörðum. Fólfc heíur áhuga á að bygigja hér, því ruú, þegar tiýi steypti vegurinn er að koma íilnnst því ekki skipta neitu imiáB, hvort búið er í Reykjavík, Kápavogi, Haifnanfirði, Garða- hreppí, Seltjarnarnasí eða Mos- feJHssveit. Flestiir eru með eigin bfiila og úir þvtf þeir þurfa að toeyfa sig sfcípta nofckrir fciló- metrar ttl eða frá enigu máM, — Vegna þessa mifcla áhuga áfcvað hreppsnefindiin fyrir nokfcrum áruim að hefja sfcípu- lega úthlutun byggingalóða og hafa nofcfcuir hverfi þegar verlð skipulögð, heldur Hrólfur áfram. Þegar ég kom hingað og tók við stanfi sveitanstjóra fyr- ir fcveimur árum þá kom það mér á óvart hve hreppurinn átti mifcið af góðu byggingalandi. — Hvernig stendur á því? — Það stenduT þannig á þvi, segir Jón, að Thor Jenisen átti á sinum tima nær allt land frá Korpúlflsstöðuim að Varmá, aið Blilkastöðum undanskilduim. Ár- ið 1943, ef ég man rétt, vildi hann selja mikið af landi súnu og Reykjavífc hatfði hug á að kauipa. En MosfeUsíhreppuir vildi ekki hleypa Reykjavik affla lieið upp að Álafossi og þvl fór svo að Reykjavík fékk Korpúlfsstaði en Mosfellshrepp ur fceypti Varmána og megin- hluta LágaifelLslands, en enfingj ar Thors Jensens eiga hluta. Hreppamörfcin voru einnig færð frá Grafarholti að BMkastöðuim, Þannig eignaðist hreppurinn um 700 hektara latids og þar af eru um 500 hektarar ágætt bygginga land. NÝTT 200 ÍBÚDA HVERFI — Hvað er búið að úthbuta milklu af byggingaJlóðum í skipu iögðum hverfum? — Fyrir neðan Lágafell er þagar risið altetórt ílbúðahverfi, segiir Hrólfur, þar sem fllutt er í mest af húsnæðinu. Við Mark- holt er einnig þegar allstór byggð og í framhalidi af henni er búið að skipuleggja svæði fyrir um 100 einbýMshús og 27 raðlhús og áætlað er að skipu- leggja til viðbótar svæði með 60—80 raðnúsum og ættu því að verða þair um 200 íbúðir. Uthlut un lóða á þessu svæði er langt komið. Við köllum þetta Holta- hverfi, þar sem götunöfnin eru kennd við holt, t.d. Mankholt, Lágholt o.s.f rv. — Fyrir sunnan og ofan Ala- fosis er svo að risa Teigahverf- iið, sem við köliiuim svo. Þar er til gamalt örnefni, Jónsteigur og ber ein gatan það nafn og hinar eru kenndar við aðra teiga. í Teigahvenfinu veroa aJflis rúmilega 30 ibúðir og þar af 14 í raðhúsuim og gerum við ráð fyriir að flutt verði inn í fllestar íbúðinnair á þessu og næsta árL — 1 Helgaíellslandi er þegar búið að gefa byggingaleyfi fyr- ir f jórum nýjum hú&um. og er byrjað á þremur þeiirra. Þessar lóðir eru eignaJlóðir, sem seldar hafia verið úr Helgafellslandi og er nú verið að gera frumdrætti að hedldarsikipulagi þar. AOEINS 3—4 KÚABÚ Á þessari upptallningu sést að Mosfellshreppuir er óðum að breytast úr „dreifbýli" í „þétt- býli", enda er búsfcapur á hröðu undanhalidi. 1 hreppnum enu niú aðeinis eftir þrjú eða fjög ur kúabú og 5—6 fjárbú. Fjölkli gróðurihúsabænda stendur í stað vegna tafcmarkana á heitu vatni. Ný teguind búa, minikatoú, hefur halldið innreið sina í sveit irrua á síðustu áruim og eru þau þegar tvö, Á öðruim jörðum heyja sumir handa hrossum sín- um og Reyfcvíkinga eða selja grassvörðinn af túniunum eins og flestir þefckja af sfcrifum nóbelsskálidsins., sem er heiðurs borgari hreppsins. FUGLAR, LAX OG HOLKÆSI Með aukinni byggð koma aufcnar þarfiir fyriir hvers fcon- ar þjoniustu. Það þarf að leiða vatn, heitt og kalt, sjá um sorp hreimsun, holræsi o.s.frv. Hol- ræsin eru niú að mestu leyti tengd í aðalhverfunuim og er i undirbúningi að bygigja rotþnó vestur með Leiirvogi. Jón segir að enn sem komið er fari aflt of mifcið slkolip í Vanmá, en von- andi verði það mál leyst innan tíðar. Það sé einnig hreppsbú- um mikið umhugsunareflni hverniig varðveita eigi strönrd ina meðfram Leirvognum með auikinni byggð og umferð. 1 Leir voginn renna Leiirvogsá og Úlf- arsá, góðar laxveiðiár og fugla- Bif er þar mifcið. Þetta þarf að varðveiita og vonandi finnst á því lausn. Sorp er losað í Gufu nesi með Reykvikinigum og er því ðkki vandaimál. HEITT VATN EN EKKI KALT — Kalda vatnið hefur aftur á móti verið talsvert vamidamál í hreppnuim, segir Hrólfur — og við erum Mfciega sá hreppur á höfuðborgarsvæðinu, sem þair er hvað versit settur. Á stóruim svæðum, þar sem byggð er nú mest, er annaðhvort heitt vatn eða efcki neitt og enn verðuir fóllk víða að notast við kælt hita veituvatn. Við nýtum igamlar litl ar lindir í Vanmartlandi, en þear duiga sfcaramt og stendur nú fyr ir dyrum að leiða vatn ofan úir svoíkölliuðum Laxnessdýjum eflst í MosifelHsdatoum. Þar var bor- að í fyrra með góðum áranigri og vonumst við til að koma vatninu hingað niður eftir fyriir haustið. Vatnsveituféliagið Víðiir, sem stofnað var fyrir 6 árum i Mosfeilsdalnum hefur leitt vatn úr Laxnessdýjum og það gefi8 góða raun. — í Seljadaa og landi Dallands er etouiig gott vatn, sem leiða má niður í sveit- ina, en þar er um liengri veg aið fara og yrði sú leiðsla dýr. Lind ina í Selljadal átti hreppurinn og heflur mú keypt lindina í landi Dalliands þanniig að við eigum sjálfir orðið nægilagt vatn. Um heita vatnið gegnir öðru mali en um það kalda, því eins og allir vifca er miikiM hiti I jörðu bæði í MosfelUlsdat og Reykjahverfi. — Gallinn er bara sá, að Hita veita Reykjavífcur keypti á sín- um tíma nær ölll heifcavatnsrétt- indin í sveitinni, segir Jón. Hreppurinn sjálfur á þó eða hef ur hald á um 16% sekúnduBítina af vatni og svo höfum við sam- ið um viðbótarvatn frá Hita- veitunni, þannig að þetta á að nægja til að tryggja hreppstoú- um nóg heiitt vatn næstu árin. Hita'veitan flytuT okfcar eigið vatn og viðbótarvatnið fyrir ofckur. Þegar Hitaveitan saimdi við hreppsnefndina um að fá'áð' leggja nýju stóru teiðsluna uim hreppslandið til Reykjavikur vildi hneppsnefndin að Hitaveit- an sfcuiltíibyndi sig til þess, að þegar þörf Reykjavikur hefðí verið fullnægt ætti Mosifelte- hreppur næstu kröfu til að fa keypt heitt vafcn, þar sam hreppuirinn taldi sig hafa stenk an siðfeirðilegan rétt í því máM. En Hitaveitan var ekfcí tiil búin á þassu stiigi rniálisins tii að ganga að þessu. — Samstiairf hreppsilns við Hitaveituna hef- ur þó verið ávallt gott, þó að eín- sfcafclingar hafi átt i sma útíistöð 1 Holtahverfinu er viða fagurt útsýni til Esjunnar og Klstufellsins. 1 baksýn má sjá gagnfræða- um og orðið fyrir barðiíiu á bör skólann, sem er í byg^ingu, bar naskólann og Varmárlaug. (Ljósm. Mbl. Kr. Ben). unanframfcviæmdum og þeton um

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.