Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 B 5 *^p-^« .^^^^ W ' "Tr""""^^ Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík r O jL D Viðar Böðvarsson FASTEIGNASALA viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali íp> Opíð laugard. kl 11-15, sunnud. 12-15, virka daga 9-18 - Sími 21400 - Fax 21405 OPIÐ ALLAR HELGAR OPID HUS - GARDHUS 29 - GRAVARVOGI Þetta falleg 4ra-5 herb. ca 143 fm raðhús á tveimur hæðum á góðum stað í Grafarvogi er til sölu. 3-4 herb., stofa, sjónvarpshol með uppdregnu lofti og þakglugga. Ca 27 fm bílskúr. Áhv. 6,1 millj. Verð 11,4 millj. Skipti möguleg. Guðrún tekur vel á móti ykkur á laugardag og sunnudag milli kl. 14.00 og 17.00. Arnar Pálsson, Bjarni S. Einarsson, Finnbogi Hilmarsson, Geir Þorsteinsson, Haraldur Kr. Ólason, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson. Einbyhshus Garöaflöt - Gbæ 1173 Glæsil. 168 fm einb. með 32 fm bllsk. 3-4 herb., stórar stofur. Góð verönd. Gróður- hús. Skipti. Verð 13.990 þús. Stakkhamrar 1389 Fallegt ca 146 fm einb. á einni hæð ásamt 44 fm tvöf. btlsk. 4 stórsvefnherb. Góð stofa. Góö lóð. Verð 13,9 millj. MÍðhÚS 1198 NY Fallegt timburhús sem skiptist i 5 herb., stofu, borðstofu og dagstofu. Vesturver- önd með skjólveggjum. Húsið er ekki full- frág. að innan og eftir er að reisa bílskúr. Reynihvammur - Kóp. NÝ Ca 207 fm vel staðsett einb. með bílsk. Húsi skiptist í 4 svefnherb., 3 stofur o.fl. Mögul. á íb. í kj. Skjólgóður staður með góðu útsýni. Verð 13,5 millj. Fáfnisnes - Skerjaf._____NÝ Sérl. glæsil. ca 360 fm hús. 7 herb., 3 stof- ur, 3 baðherb., arinn. garðskáli, upplýstur garður, marmari á baði, stór bílsk. o.fl. Mjög vandað hús í alla staði. Góð stað- setn. 1536. Esjugrund - Kjai. 1372 Ca 285 fm hús sem skiptist í þrjár íb.: 4ra herb. sérhæð með bílsk. og tvær 2ja herb. íb. í kj. með sérinng. Góðar til útleigu. Verð 12,8 millj. Langeyrarvegur - Hfj. NÝ 4ra herb. ca 70 fm einb. á tveimur hæð- um. Fallegur garður og gróðurhús. Teikn. af stækkun fylgja. V. 6,9 millj. 1522. Vogar - Vatnsleysuströnd Ca 112 fm einb. við Fagradal. Bllskréttur. Skipti mögul. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,8 millj. Rað- oe parhus Furubyggð - Mos. 12« Fallegt ca 140 fm raðhús á góðum stað. Stór stofa, 4 svefnherb. Sólskáli 00 suðurverönd. Ca 27 fm bílsk. Áhv. oa 5,9 mlllj. hösbr. Verð 12,9 míllj. Grenibyggð - Mos. NY Lítið fallegt 107 fm raðhús í góðu hverfi. 2- 3 svefnherb., stór stofa. Góð útivistarsv. Verð 9,9 millj. 1348. Grenibyggð - Mos.______NÝ Fallegt 138 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt góðu ris og 26 fm bílsk. Stórt eld- hús og rúmg. stofa, 3 svefnh. og mögul. á tveimur herb. til viðbótar. Verð 11,9 millj. 1556. Lindarbyggð - Mos. NY Fallegt 164 fm parhús á góðum stað í Mosfellsbæ. 4 svefnh., stofa, sólskáli, bíl- skýli. Verð 11,4 millj. Skipti möguleg. 1514. Byggðarholt NY Skemmtilegt 128 fm raðhús í rótgrónu hverfi. 3 svefnherb., björt og rúmg. stofa, nýtt eldh. Bílskúr. Fallegur garður. Verð 10,9 millj. 1510. Otrateigur 1160 Mjög gtt 168 f m raðhús á tveimur hæð- um auk sérbyggðs bflsk. Skjólgóður garður. Nýtt gler og giuggar. Skipti á sérttæð mögul. Verð 12,0 mlllj. Serhæðir VANTAR I VESTURBÆ Hraunbr. - Kóp. - góð lánNY Vel skipul. sérhæð í tvíb. á friðsælum stað. Nýir ofnar, parket o.fl. Góður garður. 32 fm bílsk. Áhv. ca 5,3 millj. byggsj. o.fl. Verð 10,1 millj. 1122. Helgaland - Mos. 1256 Ca 90 fm 3ja herb. efri sérhæð á góðum útsýnisst. ( Mosfellsbæ. Parket. Panell. Bílsk. Góð lóð. Skipti mögul. Hagamelur 1364 Ca 124 fm sérhæð (1. hæð) í fjórb. 3 svefnherb., 2 stórar stofur. Góður garður. 30 fm bílsk. Skipti á 2ja-3ja herb. íb. Verð 9,9 millj. Laus. Vesturbær - sérhæð NÝ Sérlega góð sérhæð og ris. 2 stofur og 3 herb. Parket, nýtt gler o.fl. Ib. í mjög góðu ásigkomulagi. Ris býður uppá mikla mögul. Verð 8,5 millj. 1195. Hrísateigur 1570_________NÝ Á þessum vinsæla stað ca 110 fm sérhæð og ris. 4 svefnherb. og stofa. Parket. Nýtt þak og skolplagnir. 30 fm bílsk. Gosbrunn- ur í garði. Verð 10,1 millj. 4ra-6 herb. Leirubakki 1544 NY Mjög góð ca 100 fm 4ra-5 herb. (b. (endi) á 1. hæð. N/'l. eldhús, nýtt á baði. Verð 7,8 millj. Tjarnarból - Seltj. 1308 Falleg 4ra herb. ca 106 fm íb. á 3. hæð með glæsil. útsýni. Suð-austursv. Parket. Nýviðgert hús. Bílsk. Skipti mögul. á ódýr- ari. Hvammabr. - Hfj. 1255 Glæsil. ca 104 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Parket. Fallegar innr. Stórar suðursv. m/glæsil. útsýni. Aðeins 4 íb. í sameign. Frostafold 1513__________NÝ Falleg 6 herb. íb. á 3. hæð m. risi í nýl. fjölb. 4 svefnh., 2 stofur, innb. bílsk. Áhv. 4,9 millj. byggsj. Fálkagata - laus 1201 Hár fáið þið neðri sérheeð i þríbhúsi á góðu verðl. (b. er ca 91 fm. 4 herb., rúmg. efdhús. Fráb. staðsetn. og lóð f rækt, Áhv. 4,4 millj. húsbr. V. 7,5 m. Flyðrugrandi 1166 Ca 132 fm mjög vönduð íbúð á 2. hæð í sérlega góðu sambýli. Sérinng. á jarðhæð. Stórar stofur, 3 svefnherb. Suðursvalir og sólstofa. Mikil s'ameign með æfingaherb. og gufubaði. Verð 10.990 þús. Sólheimar 1569__________NÝ Björt og rúmg. ca 105 fm fb. á 3. hæð í fjórb. 3 svefnherb., nýtt eldhús, parket og lagnir. Tvennar svalir í suður og vestur með stórbrotnu útsýni. Góð fb. Verð 9,7 millj. Drápuhlíð 1343______________NÝ Mjög góð 111 fm efsta hæð (þríb. 3 svefn- herb. og stofa. Suðursv. Góður garður. 25 fm bílsk. Verð 9,9 millj. Langahlíð - byggsj.______NÝ Glæsil. ca 91 fm ib. á 3. hæð f nýviðgerðu húsi. Nýir gluggar, gólfefni o.fl. Aukaherb. í risi. Áhv. 4,2 millj. byggsj. Verð 7,1 millj. 1571. Stelkshólar 1580 Álfheimar 1535 Ca 90 fm 4ra herb. íb. og 20 fm bílsk. í litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Verð 8,3 millj. Snæland - Fossvogur Mjög góð 4ra-5 herb. íb. á góðum stað í þessu vinsæla hverfi. Suðursvalir. Góð stofa. Efsta hæð í litlu fjölb. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 8,2 millj. Hvammabraut - Hfj. 1255 Glæsil. ca 104 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Parket. Fallegar innr. Stórar suðursv. Að- eins fjórar fb. i sameign. Verð 8,7 millj. Snorrabraut 1529________NÝ Ca 124 fm Ibúð á 1. haeð í þríb. Park- et. Suðvestursv. Sérinng. Bflskúr. Verð 9,9 niillj. Hraunbær 1243 Góð og skemmtil. 95 fm íb. á 3. hæð með góðu útsýni. Rúmg. herb. Nýtt gler. Snyr- til. hús og sameign. Verð 7,5 millj. NY Vel skipulögð ca 98 fm íb. í nýviðgerðu fjölb. 3 góð svefnherb., stórt eldhús, suð- ursv., nýl. gler o.fl. Verð 7,4 millj. Kjarrhólmi - Kóp. 1387 Falleg ca 90 fm íb. f góðu fjölb. Parket. Suðursv. Fráb. úteýni. Stutt í úttvistar- svæði. Verð 7,2 millj. Fiskakvísl 1356 Ca 123 fm 5 herb. íb. á 1. hæð í virðulegu litlu fjölb. Parket. Nýtt á baðf. Tvennar svalir. Franskir gluggar. 24 fm bílsk. Verð 11,7milli. Bugðulækur 1271 Ca 151 fm ib. i fjórb. á góðum stað. 4 svefnherb., þar af 2 herb. með sérinng. og -baðherb., stofur með parketi. Stórar suð- ursv. Hagst. verð 9,9 millj. Fellsmúli 1241 Mjög góð ca 114 fm 5 herb. endaíb. á 4. hæð f góðu fjölb. Stór stofa. Fallegt útsýni. Parket. Flisar. Verð 7,9 millj. Álfatún - Kóp. 1349 Glæsil. og vel skipul. 126 fm íb. á 2. hæð í fallegu fjórb. m. bílskúr. Vandaðar innr. Parket. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. Verð 10,5 millj. Breiðvangur - Hfj._______NÝ Björt og rúmg. ca 117 fm 4ra herb. íb. f fjölb. Góðar innr. Flísar. Fallegt útsýni. Bfl- sk. 1509. Meistaravellir - laus 1332 Mjög góð 94 fm íb. á 4. hæð á vinsælum stað. Rúmg. stofa og 3 svefnherb. Góður garður. Verð 7,6 millj. 3ja herb. Hjallabrekka - Kóp. Góð ca 103 fm íbúð. 2-3 herb. og stofa. Gengið inn Laufbrekkumegin. Verð 7,2 millj. 1551. Hraunbær 1306 Vel skipul. fb. f fjölb. Parket. Vestursv. Verslun og sundlaug við höndina. Áhv. byggsj. Verð 6,3 millj. Skipti á ódýrara. Hraunbær isag__________NÝ Góð 102 fm íb. á 2. hæð. Rúmg. herb. og stór stofa. Suðursvalir. KJÖRIN EIGN FYRIR SMIÐINN. Frábært verð 6,3 millj. ÆSUfell 1367 Falleg ca 88 fm endaíb. á 4. hæð. Stór og björt stofa. Svalir. Nýl. parket og innr. Lyfta. Áhv. ca 1,3 millj. byggsj. V. 6,6 millj. Bárugata - vesturb. 1312 Mjög góð ca 64 fm jarðh./kj. í góðu stein- húsi. Parket. Flísar. Gróinn garður. Nýl. þak. Verð aðeins 5,3 millj. NÝ Asbraut - Kóp. 1545 NY Austurberg 1161 NY NY Bárugrandi 1546 3ja m/bílskúr V. 6,4 m. NÝ Mjög góð ca 81 fm íbúð á 2. hæð I nýviðg. fjölb. Rúmg. stofa. Skipti á góðri sérhæð möguleg. 1258. Næfurás 1502____________NÝ Glæsileg ca 111 fm endaíb. á efstu hseð í góðu fjölb. Parket. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. 4,8 millj. byggsj. Verð 9,1 millj. Vindás 1127 Falleg 85 fm íbúð á 1. hæð f fjölb. Parket. Góðar innr. Bflgeymsla. Verð 7,6 millj. Dvergabakki 1212________NÝ Mjög góð 68 fm íb. á 2. hæð. 2 svefnherb. með parketi, rúmg. stofa. Suðursv. Verð 6,1 millj. Austurberg - m. bílsk. 1258 Mjög góð ca 81 fm íb. á 2. hæð í nývið- gerðu fjölb. Björt og rúmg. stofa. Suðursv. Bllsk. Verð 6,7 millj. Vesturberg 1528_________NÝ BJört og snyrtil. 3ja herb. 80 fm íb. á 3. hæð. Suð-vestursv. Stutt í verslun, skóla og þjónustu. Verð 5,9 millj. NÝ Mjög góð 58 fm fb. á 4. hæð. Rúmg. stofa og gott svefnherb. Nýl. gólfefni. Hús og sameign nýl. viðgerð. Fallegt útsýni. Verð 5,5 millj. Melabraut - Seltj. 1287 Falleg endurn. risib. á rólegum stað. Nýl. gólfefni, innr., lagnir o.fl. Gott sjávarútsýni. Stór garður. Áhv. ca 1.760 þús. Norðurbraut - Hfj._______NÝ Rúmg. og björt ca 52 fm risfb. Parket. Sér- geymsia. Stór lóð. Verð 3950 þús. 1523. Skjólbraut - Kóp. 1521 Ca 73 fm björt, falleg suðurfb. Eikarparket. Stórt eldhús og þvhús. Stutt i þjónustu. Verð 5,9 millj. Hraunbær 1393 Gullfalleg, björt og rúmg. ca 63 fm fb. á 2. hæð í nýviðgerðu fjölb. Parket. Suðursv. Bergþórugata 1208 Ca 65 fm jarðh./kj. í fjórb. Stór bakgarður. Hús og þak nýl. yfirfarið. Verð 4,8 millj. Stórgl. íb. f fallegu fjölb. Vandaðar innr. Parket og físar. Bílgeymsla. íb. í topp- standi. Áhv. byggsj. 4,8 millj. Furugrund - Kóp. 1104 Ca 71 fm falleg ib. á 2. hæð i snyrtil. fjöld. Parket. Stórar suðursv. Mjög góð sameign. Skóli, verslun, útivistarsv. Verð 6,2 millj. Drápuhlíð 1558 ________NÝ Mjög góð 67 fm kjíb. í þríb. á þessum vin- sæla stað. Rúmg. stofa, gott eldhús. Park- et. Mögul. á afnotum að herb. í sameign. Verð 6,2 millj. Gaukshólar 1524_________NÝ Ca 74 fm íb. ásamt rúmgóðum bílsk. Suð- ursv. Nýstandsett lyftuhús. Húsvörður. Verð 7,1 millj. Orrahólar 1187 Björt og falleg ca 88 fm ib. í nýviðg. lyftu- húsi. Suðursvalir m. frábæru útsýni. Verð 6,5 millj. Hagamelur 1365 Ca 105 fm jarðhæð/kj. 3-4 herb. og stór stofa. Sérinng. Björt, stór og góð íb. f fjórb. á mjög góðu verði 6,9 millj. Einholt m. leiguaðst. NÝ Góð 55 fm íb. á 1. hæð í fjórb. Nýir glugg- ar, rafmagn, parket o.fl. I kj. er herb., eld- hús og bað sem fylgir og er mjög hentugt til útleigu. Geymsluskúr fylgir. Verð 6,6 millj. 1567. Reynimelur - 1. hæð 1390 Björt 3ja herb. íb. Suðursv. Snyrtil. sam- eign. Stutt í verslun og skóla. Rólegt hverfi. Verð 6,5 millj. Laus strax. Austurströnd - Seltj. 1102 Sérlega falleg 1b. með bflgeymslu. Suð- urverönd. Norðursv. Fráb. útsýni. Park- et. Geymsla innan íb. Þvhús á hæöinni. Áhv. byggsj. 4,5 millj. Verð 8,0 millj. Mjög góð ca 83 fm ib. á 2. hæð. Nýtt á gólfum. Parket og flfsar. Baðherb. nýupp- gert. Nýviðgert hús. Mikil sameign. Áhv. ca 3,4 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. Hringbraut - ný uppg. 1278 Góð ca 68 fm vinaleg ib. á 2. hæð. Ný eld- húsinnr., teppi, ný tæki á baði, nýtt tvöfl. gler, ný máluð o.fl. Verð 5,8 miltj. Hringbraut 1331 Góð íb. á 3. hæð í fjölb. 2 rúmg. herb. og stofa. Suðursv. Aukaherb. í risi m. aðg. að baðh. Verð 5,9 millj. Austurströnd - Seltj. 1229 Mjög falleg 80 fm íb. á 5. hæð. Nýl. park- et. Nýjar flísar. Suðursv. Fallegt útsýni. Lyfta. Bílgeymsla. Verð 7,9 millj. Laugateigur 1553_______, NÝ Falleg og björt 47 fm risíb. á góðum stað. Mjög góðar innr. Parket. Flísar á baði. Suð- ursv. Nýmáluð sameign. Verð 5,8 millj. Kaplaskjólsvegur 1233 Vel skipul. 70 fm íb. á 1. hæð í þrfb. 2 stór svefnherb., rúmg. stofa. Góður garður. Mikið endurn. Ib. Verð 6,2 millj. Laugavegur - miðb. 1347 Skemmtil. ca 50 fm 3ja herb. íb. á efstu hæð. Ný gólfefni. Parket. Verð 4,5 millj. Langholtsvegur 1557_____NÝ Mjög góð 67 fm kjib. í þrib. 2 svefnherb., stofa, rúmg. eldhús og nýuppgert bað- herb. Sérinng. Nýl. gler og gluggar. Verð 5.950 þús. Laugavegur 1313 LÁTIÐ DRAUMINN RÆTAST! Útb. aðeins ca 1 millj. má dreifast á 12 mán. Ca 45 fm fb. í bakhúsi. Þarfnast standsetn. Tilvalin fyrir laghenta. Verð 2,7 millj. Laugavegur isos_________NÝ Ca 50 fm snotur risíb. Skiptist f 2 svefn- herb., stofu, stórt geymsluherb. á hæðinni o.fl. Geymsluris yfir íb. Verð 3,9 millj. Laugarnesvegur 1247 Ga 78 fm íb. á þessum eftirsótta stað. Rúmg. herb. Ný gólfefni. Geymsla. Góð eign. Áhv. ca 4,1 millj. Verð 6,9 millj. Bergþórugata 1307 Falleg nýuppgerð ca 48 fm fb. f kj./jarðh. i tvíb. Ný teppi. Nýir gluggar. Góður garður. Verð 4,4 millj. Grettisgata 1539 NY Björt ca 56 fm fb. í tvíb. á 2. hæð. Ný innr. Parket. Bílastæði o.fl. Skúr á lóð fylgir, til- valinn sem vinnuaðstaða. Verð 4,3 millj. Holtsgata 1327 Góð 39 fm endurn. íb. í vesturbæ. Verð 3.950 þús. Góð grkjör. Flyðrugandi 1548_________NÝ Mjög góð íb. á 2. hæð frá götu. Stórar svalir. Þjónusta við aldraða.í næsta húsi. KR-völlurinn á næstu lóð. Verð 6,1 millj. Seilugrandi 1346_________NÝ Falleg og vel skipul. 52 fm íb. á 2. hæð. Góðar innr. Parket og flísar. Mögul. á að kaupa eða leigja stæði ! bilgeymslu. Verð 5,7 millj. Engihjalli - Kóp. 1336 Rúmg. og björt 62 fm fb. á 3. hæð í ný- viðg. lyftuh. Stórar svalir meðfram lb. Þvhús á hæðinni. Verð 4,9 millj. Engjasel - lítil útb. 1352 Falleg og björt einstaklíb. á jarðhæð i góðu fjölbýli. Svefnkrókur. Fallegt suðurútsýni. Ahv. 2 millj. Verð 3,4 millj. Jöklasel 1386 Falleg rúmg. ca 70 fm íb. á 2. hæð (efstu) f titlu fjölb. Parket. Flísar. Áhv. 2,9 millj. byggsj. o.fI. Verð 5980 þús. Jöklasel 1319 Góð 77 fm íb. á jarðhæð í litlu fjölb. Rúmg. svefnherb. og stór stofa. Suð-vesturver- önd. Sérgarður. Verð án bílsk. 5,7 millj., 6,7 millj. með bílsk. Klapparstígur 1549_______NÝ Ca 37 fm ósamþ. íb. Góð staðsetn. Full lofthæð. Nýir gluggar og gler. Nýl. raflagn- ir. Gott verð 2,8 millj. Austurströnd 1369 Góð ca 61 fm fb. á 3. hæð i lyftuhúsi. Park- et. Góðar innr. Útsýni. Verð 5.990 þús. Höfðatún 1245 GÓÐIR GREIÐSLUSKILMÁLAR. Mjög góð notaleg en ósamþ. 57 fm íb. á 3. hæð. Rúmg. stofa með parketi, stórt svefnherb., gott eldhús. Falleg viðarkl. í herb. I smiðum Þinghólsbraut - Kóp. 1238 Ca 87 fm íb. á fráb. útsýnisst. i þríb. Hús- ið afh. fokh. að innan og múrað að utan. Áhv. ca 4 millj. Verð 6,5 millj. Sjávargrund - Gbæ 1188 Ca 190 fm íb. tilb. u. trév. Lóð, bílageymsla og sameign frág. Mögul. á ýmsum skipt- um. Verð aðeins 9,9 millj. NÝ Baughús 1340 187 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið afh. frág. að utan og fokh. að innan m. frág. ofna- og pípulögn- um. Verð 8,9 millj. Reykjamelur 1531 NY 2ja herb. Grænakinn - Hfj. 1400 NÝ Sérlega góð ca 65 fm íb. með sérinng. Nýtt rafmagn og gler. Gott eldhús og björt herb. Verð 5,9 millj. Erum með þrjár einbýlishúsalóðir á falleg- um og friðsælum stað í Mosfellsbæ. Góð- ar byggingalóðir. Verð frá 1,5 millj. Atvinnuhusnæði Háteigsvegur 1394 NY Ca 111 fm verslhúsn. og lager. Ymsir mögul. Nánari uppl. á skrifst.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.