Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 12
y 12 B FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ [ffjj Einbýlis- og raðhús Skeiöarvogur - NÝ Gott141 fmraðh., tvawhæðírogkj.Áhæð- inni er góð stofa, 1 herb. og eldh. Uppi ero 3 herb. og baðh. Svalir. í kj. er 2ja herb. sér- ib., þvottah. o.ft. Vtorð 10,5 mMj. Stekkjarflöt - NY Glæsil. 236 fm eínb. auk 71 fm bílsk. 3 gfæsll. saml. stofur, arinn, 4 svefnherb., tvö baðberb., gestasnyrting. Mjög góð stað- setn. Fráb. útsýní. Mánagata - NY 165 fm parh. tvær hæðír og k)., saml. sfofur, 3 svefnh. (kj. eru 2 herb. o.fl. þar sem roætti útbúa sérlb. Nýl. gler og gluggar. Verð 12,0 mHlj. Starhagi - NY Glæsil. 336 fm einb. 2 hæðlr og k). Saml. stofur 4-6 svefnherb. Að auki er sér 2)a herb. ib. á efri hæð. 32 fm bilskúr. Húsið er mikið endum. irman. Glæsil. útsýni. i ii> m Glæsil. 302 fm einb. Saml. stofur, húsbónda- herb. 5 svefnherb. Kj. undir hiuta hússins þar sem er bílskúr. Þvottaherb. Hobbyherb. o.fl. Eign í sérfl. Skípti á 100 120 fm íb. í vesturbænum mögul. Mávanes - NÝ Giæsil. 260 fm eínb. á sjávarlðð. Saml. stof- ur, arínstofa, sjónvarpsstofa. 4 svefnherb. Kjallari undir ðllu húsinu, þar sem er hobby- herb., sauna, geymsluro.fi. 62 fm bilskúr. Glæsll. útsýni. Sklptí á elgn m. 3 svefnherb. miðsvæðis i Reykjavik mðgul. Eyktarhæð - NY Glæsil. 265 fm einb. m. innb. bilskúr. Mjög góð staðsetn. Frábært útsýni. Húsið afh, tílb. u. trév. stráx. Reykjabyggð - Mos. - NY Skemmtil, 136 fm einl. timbureinb. auk 35 fm bífskúrs. Saml. stofur 4 svefnherb. Park- et. Lóð frág. að mestu. Verð 12 míllj. Lambastaðabraut - NY Fallegt mikið endurn. 183 fm einb., kj., hæð og ris. Saml. stofur, 4 svefnherb. í kj. er 2ja herb. séríb. Nýi. gtuggar og útihurðir. Hús nýl. einangr- að og klætt. 33 fm bílskúr. 1000 fm ræktuð eign- arlóð. Álfaheiði - KÓp. Mjög fallegt 170 fm tVÍJ, einbh. m. 30 fm innb. bílsk. Góð stofa, 3 svefnh. Fallegt útsýni. Sökklar og plata komin að sól- stofu. Suð ursv. Verð 14,7 millj. Hafnarbraut - Kóp. Gott 150 fm einbhús, hæð og ris, góð stofa, 4 svefnh. 96 fm vinnu- skúr á lóð. Brekkubær. Fallegt 250 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt kj. þar sem er sér einstaklíb. Á hæðinni eru sami. stofur og eldh. Uppi eru 4 svefnh. og bað. Skipti mðgul. á 4ra herb. íb. i Háaleít ishv. Silungakvísl. Sérstakl. vandað 240 fm tvíl. einb. Efri hæð tilb. u. trév., neðri hæð er íbhæf. 65 fm bílsk. þar sem er mögul. á atvrekstri. Njálsgata. Parhús á þremur hæðum auk geymsluriss, samt. að grfl. 168 fm. Mögul. á þremur íb. auk atvhúsn. á jarðh. Eignin þarfn. lagf. Verð10,5millj. Blikanes. Skemmtil. 433 fm tvil. einbh. m. 52 fm innb. bílsk. Stórar stofur, 3 svefnh. í kj. er séríb. Fallegur garður, yfirbyggður að hl. Byggingarlóðir. Höfum til sölu byggingar- lóðir á eftirtöldumm stöðum: 690 fm við Skild- inganes, 1005 fm við Bakkavör, 1009 fm við Vikurströnd, 1540 fm við Lambhaga, Bessa- staðahreppi og bygglóð undir parhús við Hlíð- arás í Mos. Birtingakvísl. Skemmtii. 153 fm tvil. raðh. með ínnb. bílsk. Niðri er forstofa, 4 svefnherb., gestasnyrt. o.fl. Uppi er stofa með garðstofu út af, eldh., baðherb. og 1. herb. Báa loft yfir öllu. Hitalagnir í stétt. Ahv. 2,2 mill). Byggsj. rfk. Verð 13,5 míllj. Fljótasel. 241 fm raðh. á 3 hæðum. Sér 3ja herb. íb. i kj. Efri hæðir eru tilb. u. trév. V. 10,8 m. Lágholt - Mosbæ. Mjög fallegt 225 fm einl. einbh. Saml. stofur, 4 svefnh. Bílskúr. Fal- leg ræktuð lóö m. gróðurhúsi. Góð staðs. Verð 13,0 millj. Mögul. að taka minni eígn uppi kaupin. Réttartloltsvegur. Gott 110 fm raðh. tvær hæðír og kj. 3 svefnh. Húsið er mikið endurn. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Skipti á minni ib. mogul. Grjótagata. 166 fm einb., haeð og ris auk óinnr. k). 3 saml. stofur. 4 svefnherb.. stórar svalir. Húsið er talsvert endurn. m.a. nýl. klætt að utan og einangrað. Verð 11 millj. Njálsgata. Mjðg fallegt 132 fm timburh. sem skiptist i 3 saml. stof ur, efdh., baðherb. og 3 svefnherb. auk 2ja herb. ib. í k). Húsið nýklætt að utan. Þak endurn., nýjar raflagn- ir. Eign f sérflokki. ^ fMÍ FASTEIGNA MARKAÐURINN HF Hagamelur OÐINSGOTU 4. SIMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Kaupendur athugið! Ufleg eignaskipti - skráið eignina hjá okkur. Höfum fjölda annarra eigna I tölvuvæddri söluskrá- Leitlð frekari upplýslnga h)á sölumönnum okkar. Sendum söluskrá samdægurs I pósti eða á faxi. Jökulgrunn v. Hrafnistu. Vandað 95 fm einl. raðh. ekfri borg ara 1 tengstum v. þjón. OAS í Laugarási. Parket. Sótstofa. Vandaðar innr. Verð 10,5 millj. Laust strax. Reykjafold. Fallegt 220 fm einb. m. tvöf. innb. bílsk. saml. stofur, 4 svefnh. Góðar innr. Afgirtur sólpallur. Áhv. 3,6 millj. gðð langtíma- lán. Skipti á minni eign á svipuðum slóðum mögul. 4ra, 5 og 6 herb. Gerðhamrar - NY Glæsil. 165 fm efrisérh. í tvíbýli ásamt 28 fm innb. bílsk. Stórar stofur með góðum svöium, vandaðar innr. Altt sér. Útsýnl. Mjðg goð lóð. Bugðulækur - NY Mjög góð 121 fm ib. á efstu hæð í fjórbýlísh. Sami. stofur með suðursv. 3-4 svefnherb. Pvottah. i íb, Verð 9,8 millj. Eskihlíð - NY Góð 4ra herb. 87 fm efrí hæð í fjórbýlish. Saml. stofur. Parket. 2 svefnherb. Suðursv. Þak nýl. viðg. 40 fm bilsk. Verð 7,9 mlllj. Skipti á minni fb. mögul. . ' Álfaskeið - NÝ Mjðg gðð 106 fm ib. á 4. hæð. Saml. stofur. Suðursv. 3 svefnherb. Parket. Verð 7,9 millj. Kleppsvegur - NY Falleg 95 fm íb. á 3. hæð. Stofa með vestur- sv., 3 svefnherb. Parket Verð 7,6 millj. Miðtún - NY Glæsil. 123 fm hæð og ris i tvíbýlish. Stór stofa, 4 svefnherb., eldh. með vandaðrl sér- smíðaðri ínnr. Svalir. íb. er öli nýi. standsett. Verð 11,5 millj. Grænahlíð - NY Skemmtil. 110 fm íb. á efstu hæð i fjórbh. Saml. stofur, 3 svefnh. auk forstherb. Suð- ursv. Skipti á goðri 2ja-3ja herb. íb. í Hliðun- um mögul. Verö 7,9 millj. Gnípuheiði - NÝ Skemmtil. 120 fm ib. á 2. hæð auk bilsk. Afh. fokh. innan, fullb. utan strax. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð 7 millj. Háaleitisbraut - NY Mjðg góð 105 fm Ib. á 3, hæð. Rúmg. stofa, 3 svefnh. Vestursv. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 8,0 mlllj. Skúlagata - NY Glæsil. 120 fm ib. á 2. hæö. Stórar saml. stofur, 2 svefnh. Vandaðar Innr. StórkostL útsýni. Húsvörður. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð 12,1 millj. Grandavegur - NÝ Mjög falleg. 100 fm ib. á 2. hæð i nýiu húsi. Rúmg. stofa, 3 svefnherb. Parket. Suðvest- ursvalír. Þvottah. á hæöinni. M)ög góður 25 fm bíiskúr m, geymslulofti. Áhv. 3,S millj. byggingars). Verð 10,9 millj. Álagrandi - NÝ Glæsll. 104 fm Ib. á 2. hæð! góðu fjðlb. Góð stofa, 3 svefnh. Parket. Pvottaaðst, f ib. Saml. stofur. Áhv. 4,0 mill). hagst. lang- tfmal. Verð 9,5 millj. Auðbrekka. 152 fm efri sérh. m. innb. bíl- skúr. 3-4 svefnherb. Tvennar (s.og n.Jsvalir. Ib. er tilb. u. trév. en þó íbhæf. Fallegt útsýni. Verð 8.5 millj. Kaplaskjólsvegur. Giæsii. 147 fm b. á 2. hæð í lyftuh. 3-4 svefnherb. Vandaðar sérsmíö- aðarinnr. Parket og flisar. Skipti á minni íb. á svipuöum slóöum mögul. Eyjabakki. Mjög gúð 89 fm íb. á 1. hæð. 3 svefnh. Svalir. Laus. Lyklar. Verð 7,3 millj. Öldugata. Falleg 80 fm ib. á 2. hæð. Saml. stofur, 3 svefnh. Parket. Nýtt gler. gluggarog þak. Ahv. 4,1 millj. byggsj. og húsbr. Verð 7,6 millj. Safamýri. Mjðg falleg 4ra herb. fb. á 4. hæð. Fráb. staðsetnlng og útsýni. Miðtún. Falleg 80 fm neðri hæð i þríb. Saml. stofur. Parket. 2 svefnh. Eldh. m. nýl. innr. Bílsk. Hús mikið endurn. Nýjar rennur, pípul. o.fl. Áhv. 3,6 millj. Byggs). rik. Verð 7,5 rnillj. Vesturgata - hús eldri borgara. Faiieg 100 fm ib. á 3. hæð við Vesturgðtu 7 i tengslum viö þjónustu eldri borgara. Verð 9,5 millj. Rauðhamrar. Ný glæsil. innr. 180 fm ib. á tveimur hæðum. Á neðri hæð (120 fm) eru saml. stofur m. suðursvölum, 2 svefnherb., þvhús, eldh. og bað. Parket. Uppi er 60 fm loft þar sem mætti gera 2-3 herb. Bílskúr. Fráb. útsýni. l'b. er til afh. strax. V. 11,9 m. Laugateigur. Falleg 91 fm miðh. i þrib. 3 svefnh. Nýl. eldhinnr. Parket. Suðursv. Áhv. 5,6 millj. húsbr., byggsj. o.fl. Verð 8,2 mlllj. Espigerði. M)ðg goð 131 fm íb. á 2 hæð- um (8. og 9. hæð) f lyftuh. 3 svefnherb. saml. stofur. Tvennar svalir. Stðrkostt. útsýni. Stæði! bíl skýli. Verð 12,5 millj. Bókhlöðustígur. 100 fm efri hæð i tvlb. Talsvert endurn. Verð 8,2 mill). Engihlíð. Falleg mikið endurn. 4ra herb. (b. á 1. hæð í fjórbýli. Saml. stofur, 2 svefnherb. Nýl. þak. Sam eign ný standsett. VeghÚS. Skemmtil. 146 fm ib. á tveimur hæð- um ásamt bílsk. íb. afh. tilb. u. trév. strax. Verð 8,9 millj. Hraunbær. Góð 104 fm ib. á 2. hæð. Rúmg. stofa, 3 svefnh. Suð-austursv. íbherb. I kj. Blokk og sameign ný stands. Verð 7,5 millj. Melhagi. Falleg 104 fm íb. á 3. hæð í fjórbh. 2-3 svefnh. Nýl. eld hinnr. Parket. Suður- og norðursv. Bílskréttur. Verð 8 miilj. Háaleitisbraut. Góð 123 fm ib. á 4. hæð. Saml. stofur, 2-3 svefnherb. Tveir 24 fm bílsk. geta fylgt. Laus. Verð 9,5 millj. Álfheimar. Glæsil. 107 fm íb. á 4. hæð. Stór- ar stofur, 2-3 svefnh. Stórar suðursvalir. Parket. Útsýni yfir Laugardalinn. Blokk og sameign ný- tekin I gegn. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Á Melunum. Falleg 125 fm neðri sérh. Góð stofa, mögul. á 4 svefnh. Útsýni. Skipti á einb. mögul. V. 9,1 millj. Einarsnes. Skemmtil. 133 fm neðri sérh. I tvíbh. fb. afh. tilb. u. tróv. að innan, fullb. að utan, strax. Lyklar. Verð 8.750 þús. Hrísmóar. Góð 4ra-5 herb. ib. á tveimur hæðum. Suðursv. Sérinng. íb. er ekki fullb. Áhv. 2,4 millj. byggsj. V. 7.950 þús. Hagamelur. Glæsil. 100 fm efri hæð í fjórb- húsi. Saml. stofur, 2 svefnherb., eldhús með nýj- um innr. Hús nýtekið f gegn að utan. Bilsk. Verð 8,9 millj. Laus strax. Lindasmári. Skemmtli. 108 fm á 2. hæð. Afh. tilb. u. trév. fljotl. Verð 7,8 míllj. Brávallagata. Skemmtii. 90 fm lb. a 2. hæð. Saml. stofur, 2 svefnh. Nýl. eldhinnr. Góð eign. Hraunteigur. Falleg 102 fm efri hæð I fjórb. Góð stofa, 3 svefnh Parket. Suðursv. Ný eld- hinnr. Nýtt gler. Nýl. þak. Laus. Lyklar. Áhv. 2,8 millj. byggsj. V. 9 m. Skipti á minni fb. mögul. Fróðengi. Höfum í sölu glæsil. niu Ib. hús. fb. eru 2ja, 3ja og 4ra herb. afh. fullb. fljótl. Fal- legt útsýni. Bllsk. getur fylgt. Sanngjarnt verð. 3ja herb. Sólvallagata - NÝ Mjög falleg 85 fm ib. á 3. hæð I fjórbýli. Stór stofa, 2 svafnherb., tvennar svalir. (b. er öll standsett á vandaðan hátt. Parket á allrl íb. Ahv. 4,2 millj. húsbn/Byggsj. Verð 7,5 millj. Sörlaskjól - NY Gðð 65 fm rlsib. ( þribyiish. 2 svefnherb. Verð 5,8 mHIJ. Dvergabakki - NÝ Goð 68 fm íb, á 3, hæð. 2 svefnherb,, suð- ursv. Aukaherb. I k). með aögangi að snyrt. Áhv. 2,8 mMI). húabr. Verð 6,9 millj. Bjarkargata - NÝ Falteg 3)aherb. ib. fkj. m. sérinng. 2 svefnh. íb. er ðll nýtekin I gegn. Ný eldhinnr. Flisar á gólfum. Nýtt gler og gluggar. Áhv, 3,0 millj. byggsj/húsbr. Verð 6,5 millj. Álftamýri - NÝ Góð 70 fm íb. á 4. hæð, 2 svefnherb, Suð- ursv. Verð 6,2 miUj. Fjölnisvegur - NY Góö 3ja-4ra herb. efri hæð I þríb. 2 svefnherb. Stór gróinn garður. Verð 8 millj. Langholtsvegur - NÝ 70 fm íb. á 2. hæð ásamt risí. Níðri er eldh., stofa, 2 svefnherb. og bað. f rlsi eru 2 herb. og geymsla, Verð 6 mlllj. Safamýri - NY Mjög góð talsv. endurn. 90 fm ib. á 4. hæð. 2 svefnh. Parket. Tvennar svaiir. Víðáttumik- Ið útsýnl. Laus strax. Lyklar. Áhv. 4,0 mlllj. húsbr. Verð 6^ millj. Stelkshólar. Falleg 76 fm íb. á 3. hæð. Góð stofa, 2 svefnh. Parket. Laus. Lyklar. Verð 6,3 mlllj. Víðimelur. Mikið endurn. 3ja-4ra herb. ib. á 1. hæð i þríbýli. 2-3 svefnherb., suðursvalir, parket, nýl. rafm. Áhv. 3.1 millj. byggingarsj. Verð 7,1 millj. ÞÓrsgata. 3ja herb. risíb. I þribh. 2 svefnh. Nýl. þak, gler o.fl. Verð 4,5 millj. Skaftahlíð. Góð 83 fm 3ja-4ra herb. ib. á efstu hæð (ris) í fallegu steinh. 2 svefnh. Yfirb. suðvestursv. Verð 7 millj. Hraunbær. Góð 3)a-4ra herb. íb. á 1. hæð. 2 svefnh. Tvennar svalir (SV og A). Áhv. 3,5 millj. bsj. V. 6,6 millj. Furugrund. Falleg 76 fm ib. á 2. hæð. 2 svefnherb. Parket. Suðurv. 10 fm íbiierb. í kj. fylgir. Verð 7,3 mill). Skipti eða einb. eða rað- húsí í Kópavogi mögul. Ljósheimar. Góð 85 fm íb. á 2. hæð í 6-lb. húsi. 2 svefnherb. Verð 7,2 millj. Bein sala. Lundarbrekka. Bjort 88 fm íb. á 3. hæð. Skipti á 4ra herb. ib. mðgul. Verð 7,5 millj. Flyðrugrandi. Giæsii. 70 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur, eítt svefnherb. (mögul. á tvelmur). Suðursv. Áhv. 4,6 milij. veðdelld og húsbr. Verð 7,2 milli. Snorrabraut. Góð 65 fm ib. á 2. hæð. 2 svefnh. Talsv. endurn. Nýl. þak. Verð 5,8 millj. Austurströnd. Falleg 80 1m Ib. á 3. hæð auk stæðis I bílg. 2 svefnharb. Parket. Suðursv. Áhv. 1,8 millj. gðð langtfmalán. Bergstaðastræti. Góð 3ja he*. á 1. hæð í fallegu tiniburh, Áhv. 3,1 millj. Byggs). Verð 5,4 millj. Öldugata. Falleg 70 fm ib. á 1. hæð. Laus fljótl. Verð 5,5 millj. Frostafold. Mjög góð 90 fm íb. á 1. hæð. Rúmg. stofa með suð-austursv. 2 góð svefn- herb. Þvhús í ib. Áhv. 4850 þús. byggsj. Verð 7,6 millj. Laus fljótl. Tómasarhagi. Björt og góð 70 fm ib. í kj. Sérinng. 2 svefnherb. Ib. ný máhið. Laus. Lyklar. Verð 5,8 mlllj. Þinghólsbraut. Mjftg skemmtil. 90 fm neöri sérh. Afh. fokh. að innan tilb. að utan. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. Eskihlíð. 97 fm íb. mikið endurn. á 3. hæð + herb. í risi. Saml. skiptanl. stofur. Parket. Nýjar rafl. Áhv. 3,3 m. byggsj. Verð 6,9 millj. Laugarnesvegur. Góð 77 fm ib. a 4. hæð. 2 svefnherb. Svalir. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Góð 77 fm fb. á 3. hæð. 2 svefnherb. Vestursv. Laus. Lyklar. Verð 6,3 mill). Berjarimi. Skemmtil. 3ja herb. íb. á 1. hæð í glæsll. fjölbh. Afh. fullb. strax. Vandaðar innr. Parket. Stæði I bilskýli. Útsýni. Verð 8,5 millj. IT0PIÐ VIRKA DAGA KL 9 -18. SÍMATÍMI LAUGARD. KL 11 -13. Jón Guömundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræöingúr og lögg. fasteignasali ¦— ¦'¦"¦" i = |H FASTSGHAiyiARKAOURINN HF ="'" .'.".:'...... "¦'¦I"""1 = Mjög gqö 70 fm íb. á 2. hæö. 2 svefnherb. Suð- vest ursv. Laus fljótl. Verð 7,2 mjllj. 2ja herb. Álagrandi - NÝ Falleg 63 fm Ib. á 3. hæð. flúmg. stofa, suðv. svaiir. Góðar innr. Týsgata - NY Góð 68 fm ib. á 2. hæð. Saml. stofur. 1 svefnherb. Geymsluris yfir hárfri fb. Verð 5,5 millj. Vesturgata - NY 2)a herb. íb. ásamt atvinnuhOsn. samt. 109 fm, Ýmsir mögul. Verð 6 millj. Vesturborgin - NY Glæsil. 60 fm (b. á 4. hæð ásamt stæði í bíl- skýlí. Góð stofa m. stórum suðursvölum, parket. Ahv. 3 millj. húsbr. og bygglngars). Verð 6,2 millj. Kaplaskjólsvegur - NÝ Mfog góð 55 fm fb. á 2. hæð. Baðherb. ný- standsett. Parket. Suðursv. Verð 5,3 millj. Austurbrún - NÝ Góð ,48 fm íb. á 9. hæð í lyftuh. Vestursvalir. Stórkostl. útsýni. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 5 millj. Hringbraut. Mjög falleg 50 fm íb. á 4. hæð í nýl. húsi. Suðursv. Stæði í bílskýli. Verð 5,2 millj. Góð greiðslukj. í boði. Austurströnd. Falleg 62 fm íb. á 3. hæð i lyftuh. Rúmg. stofa. Vestursv. Verð 6,2 millj. Asparfell. Falleg 61 fm ib. á 3. hæð í lyftuh. Parket. Suðursv. Útsýni. Pvottah. á hæð. Áhv. 3,2 millj. Byggsj. Verð 5,2 millj. Espigerði. Falleg 60 fm ib. á 9. hæð í lyftuh. á þessum eftirs. stað. Vestursv. Glæsil. útsýni. Áhv. 2360 þús. Hús og sameign í toppstandi. Laus - lyklar. Hringbraut. Glæsil. ný stands. 60 fm kjíb. í fjórbh. m. sérinng. Parket. Góðar ínnr. Góður garður. Áhv. 3,4 millj. húsbr. Verð 5,7 millj. Mjög góð ib. Flyðrugrandi. Glæsil. 2ja herb: íb. á efstu (upp tvær hæðir). 20 fm sólarsvalir i suður. Út- sýni á KR-völlinn. Verð 5,5 m. Laus. Lyklar. Vesturgata. I sðlu ein af þessum eftirsótt- um íb. í húsi eldri borgaravið Vesturgötu 7. Öll þjónusta s.s. heilsugæsla o.fl. í húsinu. Laus strax. Verð 7 millj. Nýlendugata. Höfum í sölu heila húseign sem i eru tvær 3ja herb. íb. (2. og 3. hæð), 2ja herb. risíb. og 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt ein- staklingsib. i kj. Hús og íb. eru i mjög góðu ástandi. Blikahólar. Mjög góð 55 fm íb. á 4. hæð í lyftuh. Svalir. Útsýni. Ahv. 3,0 millj. langtímal. Verð 4,9 millj. Víkurás. Skemmtil. 58 fm ib. á 3. hæð. Park- et. Svalir. Húsið nýkl. að utan. Áhv. g6ð lán húsbr. og byggsj. Verð 5,5 millj. Oðinsgata. Míkið endurn. 50 fm 2ja herb. 3£ einl. einbh. Húsið er m.a. nýkl. að utan, lagnir 5 endurn. Verð 4,3 millj. Atvinnuhúsnæði Iðnaðarhúsnæði óskast. Hðfum gg traustan kaupanda að 300-400 fm iðnaðarhúsn. <( með góðri lofthæð og innkdyrum, I Múlahverfi JB við Skemmuveg eða Smiðjuveg. 2 Laugavegur. 206 fm skrifsthæð mjög vel § staðs. í góðu steinh. Teikn. að breytingu á hæð- S inni í tvær 3ja"herb. íb. fyrirliggjandi. Í*J Grensásvegur. Vel innr. 200 fm skrifsthæð Jð (3. hæð). 2 Hlíðasmári. Glæsil. 389 fm skrifsthæð (2. •*SS! hæð). 9 skrifstherb., fundarsalur o.fl. Mjög vel innr. Flyðrugrandi. 25 fm wiskúr. Verð 850 þús. Garðaflöt. 455 fm atvinnuhúsn. i mjög góðu ástandi. Næg bílastæði. Skípholt. Glæsil. 320 fm skrifstofuhúsn. á 3. hæð I nýl. húsi. Góðar innr. Góð greiöslukj. Faxafen. Til sölu 1.500 fm atvhúsn. á götu- hæð. Hentar undir ýmisk. atvrekstur. Hagst. áhv. langtimalán. Hlíðasmári. Höfum til sölu skrifsthúsn. af ýmsum stærðum og gerðum i nýju húsunum við Hlíöarsmára. M.a. 760 fm skrifsth. á 3. hæð i lyf- tuh„ 426 fm á götuhæð og 426 fm skrlfsthúsn. á 2. hæð. Selst I heilu lagi eða í hlutum. Til afh. strax undir innr. Viðarhöfði. 4.000 fm atvhúsn. sem hœgt er að skipta í margar smærrl ein. 1.400 fm lager- húsn. sem hægt er að stækka í 2.200 fm. Góð- ar innkdyr. Skeifan. TíI sölu tvær 288 fm skrifsthæðir, 2. og 3. hæð. Lausar strax. Höfðabakki. Til solu eða leigu 290 fm skrif- stofuhúsnæði þ.e. 120 fm á götuhæð og 170 fm á 2. hæð. Húsnæöiö er allt nýl. tekið í gegn og fullinnr. á glæsil. hátt. Laust strax. Góð greiðslu- kjðr. J> Dðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 ..-*t»^o^. MMUfV

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.