Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 13
MORGlíftBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. OKTÓBER 1995 D 13 sala - Holl rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala Eyjabakki, lyklar á Hóli. Mjög falleg 84 fm 4ra herb. íb. á jarðh. Nýl. eldh. og flísar á gólfum. Nýtt gler og gluggar. Þetta er íb. sem býður af sér góðan bokka. Líttu á verðið, aðeirts 7,5 millj. 4019. BoðagrandÍ. Vantar ykkur ekki 4 svefnherb. og bilsk.? Þá er betta rétta íb. fyrir ykkur. 2. hæð og 133 fm. drífa sig og sækja lykla á Hól. Áhv. 3,4 mill). byggsj. Verð 10,5 millj. 4907. Spóahólar - stór bílskúr. Sérlega hugguleg 95 fm íb. á 1. hæð á bessum ágæta stað. Góðar svalir. Fráb. tvöf. 35 fm bilsk. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,9 millj. 4616. FlÚðaSel. Falleg 92 fm ib. á 1. hæð í 3ja hæða fjölb. ásamt bílskýli. Hár er gott að vera með börnin. Ýmis skipti koma til greina. Verð 7,4 millj. 4003. Á háskólasvæðinu. v.ð Faika- götu bjóðum við skemmtil. 4ra herb. íb. á 2. hæð sem skiptist i 3 svefnherb. og rúmg. stofu. Suðursv. með fráb. útsýni. Verð 7,5 millj. 4880. Fllíðasel. Svo sannarlega falleg 4ra-5 herb. 100 fm íbúð á 2. hæð með bílskýli. Já, það er aldeilis gott að búa í þessu barn- væna umhverfi! Áhv. hagst. lán. Verð að- eins 7,6 millj. 4795. Hæðir Pósthússtræti - „pentho- USe". Stórglæsil. 133 fm „penthouse"- íb. á 4. hæð í nýl. lyftuh. 2 stór herb. og stórar stofur. Fráb. sérsm. innr. Mikil loft- hæö. Hér er marmarinn allsráðandi. Skemmtil. suðursv. 2 stæði í lokuðu bíl- skýli. Áhv. 5,5 millj. húsbr. Þetta or eign i algjörum sérflokki. Skipti mögul. 7004. VeStUrbær - laUS. Stórskemmt- II. 98 fm efri sérh. ásamt 30 fm bílsk. í góðu steyptu tvíbhúsi. 2 svefnh., stofa og borð- stofa. Sérinng. Þetta er eign f. laghenta. Verð 8,5 millj. 7005. Leirutangi - Mos. vei skipui. og falleg 103 fm efri hæð m. sérinng. 2 svefnherb. og rúmg. stofa. Mögul. að nýta ris sem herb. Skipti mögul. á minni eign. Verð 7,8 millj. 7863. MÓabarð — Hf. Stórog mikil 119 fm efri sérhæð í þríbhúsi á þessum vinsæla stað. Mjög gott Otsýni. Verð 7,9 millj. 7995. Lerk'lhlíð. Gullfalleg 178 fm hæð og ris í nýl. raöhúsalengju ásamt bílsk. á þess- um rómaða stað. Gott rými í kj. 4 svefn- herb. Parket, flisar o.fl. Áhv. 2,1 millj. Verð 12,9 millj. Skipti mögul. á mlnni eign. 5014. KvÍSthagÍ - Sérh. Vorum að fá í sölu vel skipul. sérh. (1. hæð) með sérinng. og bílsk. í fallegu fjórbýlish. á einum eftir- sóttasta stað landsins. 2 svefnherb. og 2 stofur. íb. er laus. Ekkort áhv. Bein sala. Verð 9,8 millj. 7918. Brekkubyggð - sérh. Emkar glæsileg rúml. 90 fm 3ja herb. sórh. (1. hæð). Parket og flísar á öllum gólfum. Sér- inng. og fráb. útsýni. Verð 8,7 millj. Garðbæingar og nærsveitamenn ekki missa af þessari! 7919. Goðheimar - sérh. Mjög skemmtil. og björt, vel skipul. 5 herb. tæpl. 130 fm sérh. í fallegu nýviðg. fjórbýli. Eign- in skiptist m.a. í 3 góð svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Góðúr 30 fm bílsk. fylgir. Áhv. 4,8 millj. Verð 10,3 millj. Nú er bara að drífa sig og skoða...! 7917. Hellisgata - Hf. - hæð og TÍS. Vinaleg 185 fm íb. sem skiptist í efri hæð og ris í tvíbhúsi á þessum ról. og skemmtil. stað í Hafnarf. 5 rúmg. svefn- herb. Einkabilastæði f. 2 bíla. Húsið er ný- mál. m. nýju þaki. Verð 8,8 millj. 7003. BlÖnduhlíð. Stórskemmtil. 112 fm efri sérhæð ásamt bílskrétti. 2 saml. stofur og 2 herb. Fráb. staðsetn. Verð 8,5 millj. 7743. SkeíðarVOgUr. Sérstaklega falleg 102 fm hæð i fjórbýli. Eignin skiptist i 3 svefnherb., 2 stofur o.fl. Eignin skartar park- etgólfum, flisum o.fl. Afar vandaöar innr. 36 fm bílsk. Já, þetta er góð eign á enn betri stað! Verð 10,2 millj. 7912. Langholtsvegur. Bráðskemmtn. 100 fm íbhæð auk 18 fm vinnuskúrs. Hæð- in skiptist m.a. i 2 svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Láttu þér ekki nægja að keyra fram- hjá þessari. Verð 8,5 millj. 7910. Rað-og parhús ITjarnarmýri - Seltjnesi. I Nýtt og skemmtil. raðh. á tveimur hæð- | um auk kj. ásamt innb. bílsk. Húsið er fullb. utan og íbhæft að innan (ný sér- smíðuð eldhinnr.). Þetta er hús fyrir þá sem vilja velja sínar innr. sjálfir. Áhv. 6,9 millj. Verð 14,5 millj. 6786. IByggðarholt - Mos. swr- skemmtil. 132 fm endaraðh. á tveimur hæðum. 3 svefnh. Gott sjónvhol. Út- gengt úr stofu í fallegan garð. Áhv. 1,7 millj. Verð aðeins 9,4 millj. 6005. AratÚn — Gbæ. Fallegt endaraðh. á einni hæð í rótgr. hverfi. 3 svefnherb., 2 góðar stofur. Tæpl. 40 fm bflsk. fylgir. Nýl. þak. Skemmtil. garðaðstaða með frístand- andi sólskála. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,5 millj. 6784. Selbraut - Seltjn. Giæsii. 220 fm raðh. á þessum einstaka stað á Nesinu. 4 svefnherb., stórar stofur m. góðum suð- ursv. f. sóldýrkendur. Stutt i alla þjón. Áhv. 6,5 millj. húsbr. og Isj. Verð aðeins 13,7 millj. Verður þú fyrstur? 6710. Réttarsel. Stórgl. raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Parket á öllu. Arinn í stofu. Hellul. verönd. með arni. Frístand- andi bílsk. fylgir. Verð 12,5 millj. Áhv. 8,8 millj. Fljót/ur nú. 6782. ÁlfhÓISVegur. Gott 119,6 fm enda- raðh. ásamt 40 fm bílsk. Gróinn garður. Fráb. verð 8,9 millj. 6641. HvannarímÍ. Aldeilis huggulegt 168 fm nýtt nánast fullb. tvíl. parh. méð innb. bilsk. Hér er ekkert til sparað m.a. marmara- lögð gólf. Góð verönd út af stofu. Skipti á minni eign. Áhv. 6,8 millj. V. 12,2 m. 6775. BerjarímÍ. Mjög skemmtil. 184 fm parh. m. innb. bílsk. Mahogny-innr. í eldh. Sólskáli. 4 rúmg. svefnherb. Áhv. húsbr. m. lágu vöxtunum 6,0 millj. Verð 11,9 millj. Makaskipti á minni eign vel ath. 6766. ÞÍngáS. Gullfallegt bjart og skemmtil. hannað 155 fm endaraðhús á einni hæð með útsýni út yfir Rauðavatn. Innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 millj. 6726. Einbýli E3 VallhÓlmÍ - KÓp. Afarvandað jSm 184 fm einbhús með einstaklíb. í kj. td ásamt bílsk. Eignin skiptist í 4 góð svefnh. og 2 rúmg. stofur. Makaskipti á minni eign óskast. Verð 14,9 millj. 5915. Rauðagerði - einb. á þessum fráb. og eftirsótta stað vorum við að fá í sölu nýl. ca 270 fm einb. sem skiptist m.a. í tvöf. innb. bílsk., 4 svefnherb. og stórar stofur. Mögul. á séríb. í kj. m. sérinng. sem gæti hentað vel f. unglinginn eða tengdó! Stórt og vandað eldh. Fráb. garður. 5770. Við Laugaveginn. vomm að té í sölu fallegt litið einbhús v. Laugaveg sem skiptist m.a. í 2 svefnherb. og ágæta stofu. Þetta er einb. með miklum möguleikum. Verð 4,7 millj. 5632. Glæsieign í Grafarvogi. Stórgl. 226 fm einb. ásamt tvöf. bílsk. v. Garðhús í Grafarv. Arinn í stofu. Glæsil. eldh. Parket á gólfum. Gosbrunnur í garði. Áhv. 5,1 millj. Verð 14,9 millj. 5894. ...við Vesturberg Afar spennandi 186 fm einbýli innst í botnlanga. Húsið stendur á frábær- um útsýnisstað við'stórt óbyggt úti- vistarsvæði. 3-4 svefnherb. og rúm- góð stofa. Sérinngangur í kjallara. Frístandandi bílskúr. Falleg, gróin lóð. Verð aðelns 12,9 millj. 5908. Helgaland - Mos. skemmtii. 143 fm einb. á einni hæð sem skiptist m.a. í 4 góð svefnherb., 2 bjartar stofur og 2 snyrt- ingar. Góður 50 fm tvöf. bílsk. Skipti mög- ul. á minni eign. Er þetta ekki einmitt rétta húsið fyrir þig...! Verð 13,2 millj. 5777. Lindarbraut - Seltj. stórgiæsi- legt 302 fm einb. ásamt 34 fm bílsk. Húsið skiptist m.a. í 3 mjög stórar stofur sem all- ar eru lagðar eikarparketi, rúmg. bóka- herb., eldh. með þvottah. inn af, 5 svefn- herb. auk 2ja herb. séríb. í kj. sem er nýl. standsett. Hiti er i plani. Húsið allt ný sprunguviðg. og málað að utan. Ýmis maka- skipti koma til greina. 5006. Nýlendugata - einbýii. Þetta stórglæsil. 170 fm einb., allt endurn., er til sölu. Mögul. á séríb. í kj. Nýl. 25 fm bilsk. með hellulagðri innk. fylgir ásamt fallegum grónum garði fyrir börnin. Húsiö er laust og eru lyklar á skrifst. Lfttu á verðið, að- eins 12,9 millj. 5758. Vallhólmi - Kóp. Gott 220 tm einbhús ásamt bilsk. og einstaklib. i kj. m. sérinng. Húsið stendur á 1.100 fm lóð. Verð 14,9 millj. 591S. Hákotsvör - Álftan. stórgiæsii. 150 fm einb. á einni hæð. Eignin stendur á sjávarlóð. Áhv. hagst. lán 2,2 millj. Verð 10,5 mlllj. Makask. á ód. eign. 5913. IMýlendugata. virðuiegt 136 fm einb. sem telur alls 6 herb. Þetta er svo sannarlega eign með mikla mögul. m.a. er hægt að útbúa þrjár íb. 35 fm bílsk. fylgir. Skoðaðu strax i dag. Verð 9,5 millj. 5765. Búagrund nr. 10 - Kjalar- nesi - ýmis eignaskipti. Nýbyggt parhús á einni hæð með 4 svefn- herb. asarnt stofu. Húsið er til afh. nú þeg- ar fokh. að innan og fullb. að utan. Hægt er að fá húsið lengra komið ef vill. Hér er kyrröin einstök og sjávarútsýni heillar hal og sprund! Verð 5,6 millj. 5582. 11 I- ^SS^o GARÐUR 562-12BB 562-1201 _____Skipholti 5 Símatfmi lau. ki. 12-14 2ia herb. Ódýrar - góðar Karlagata. Einstakiíb. . kjj 31,8 fm. Nýstandsett falleg íb. á góöum stað. Verð 3,5 millj. Reynimelur. Einstakiib. í kj. 34,2 fm. Nýl. standsett falleg íb. á góðum stað. Ca 2,0 millj. Áhv. verð 3,6 millj. Víðimelur. 2ja herb. 41,1 fm mjög góð kjíb. á góðum stað. Verð 3,9 millj. Laus. Allar ofantaldar ib. upplagðar fyrir ungt fólk sem er að byrja búskap eða skólafólk. Auðbrekka. 2ja herb. mjög snotur 50 fm íb. á 2. hæð. Góðar svalir. Sér- inng. Verð 4,9 millj. AuStUrStrÖnd. 2ja herb. 51,5 fm mjög góð íb. á 2. hæð í blokk. Stæði í bílag. fylgir. Fal- legt útsýni. Verð 5,9 millj. Hraunbær. 2ja herb. 54,4 fm ib. á 2. hæð í góðri blokk. Suðurib. m. góðu útsýni. Blokkin viðg. Laus. V. 4,9 m. Frakkastígur. Faiieg 2ja herb. íb. á 1. hæð. Svalir. Nýl. hús. Stæði í bflgeymslu fylgir. Góð lán. Laus. Verð 5,2 millj. Víðimelur - skólafólk. ?ja herb. mjög snotur kj.íb. á besta stað f. t.d. háskólafólk. Laus. Kapiaskjólsvegur. 2ja herb. 55,3 fm íb. á 1. hæð í blokk. Mjög góður staður. Verð 4,9 mlllj. Aðalstræti. tíi söiu 2ja herb. gullfallegarfullb. íb. ívand- aðri nýbyggingu. Stærð frá 61,9 fm. Lyfta. Einstakt tækifæri til að eignast nýja íb. í hjarta borg- arinnar. ib. er til afh. strax. 3ja herb. Alfheimar. 3ja-4ra herb. ib. á 2. hæð. Nýl. eldhús og parket. Tvær íb. á hæð. Laus. Verð 7,0 millj. Æsufell. 3ja-4ra herb. 86,7 fm góð íb. m. fráb. útsýni. l'b. er á 5. hæð í lyftuh. Ahv. 3,2 millj. Uus. Verð að- eins 5,9 tnillj. Garðsendi - risíb. 3ja herb. íb. í bríb. á góðum stað. Ib. unga fólksins. Hagst. lán. Laus. Verð 5,8 millj. Rauðás. 3ja herb. 80,4 fm íb. á 3. hæð. Falleg ib. Bilskplata fylgir. AuSturberg. 3ja herb. falleg íb. á 1. hæð. Húsið nýl. viðgert. Sérgarður. Laus. Verð 6,3 millj. Engihjalli. 3ja herb. 89,2 fm björt íb. á 4. hæð. Lyfta. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Góð íb. Verð 6,3 niillj. Reykjavíkurvegur - Hf. 3ja herb. 102 fm íb. á jarðh. (gengið beint inn) í steinh. Nýlegar góðar innr. Flísal. gólf. Laus. Áhv, gömlu, góðu byggsjlánin 3,6 millj. Lyngmóar - Gbæ. 3ja herb. ib. á 3. hæð (efstu) í blokk. Björt ib. nýtt parket. innb. bílskúr. Verð 7,7 millj. Laus. Vindás. 3ja herb. 85 fm mjög falleg og vel umg. íb. Húsið er klætt. Sérgarður. Ein fallegasta íbúðin í Selásnum. Bílgeymsla. Hagst. lán. Eyjabakki. 3ja herb. endaíb. á .1. hæð í blokk. Góð íb. Áhv. húsbr. 3,2 m. Kjarrhólmi. 3ja herb. 75,1 fm ib. á 3. hæð í blokk. Þvottah. i íb. Stórar suðursv. Mjög góð aðstaða fyrir börn. Verð 6,5 millj. Furugrund. 3ja herb. 85,1 fm Ib. á 1- hæð i blokk. Laus. V. 6,7 m. 4ra herb. og stærra Grenigrund - Kóp. 4ra-5 herb. íb. á efri hæð í fjórbhúsi. 4 svefnherb. Þvherb. í íb. Stórar suðursv. Sérhiti og -inng. Bíl- skúr. Laus strax. Bæjarholt. 4ra herb. ný falleg endaíb. á 3. hæð (efstu) í blokk. Full- gerð ib. Álftahólar/bflskúr. í stórgl. blokk er til sólu 5 herb. 104,2 fm íb. á 3. hæð (efstu). Laus. Verð 8,7 millj. Hraunbær. 4ra herb. 102,1 fm endafb. a 1. hæð i góðri blokk. 1 herb. í kj. fytgir. Tvennar svalir. Verð 7,9 millj. Hólabraut - Hf. 4ra herb. 86,9 fm íb. á 1. hæð í 5-íb. húsi. Laus strax. Verð 6,6 millj. Álfholt. Efri hæð og ris 143,7 fm. Björt og falleg fb. Selst tilb. til innr., til afh. strax. Verð 8,3 millj. Suðurvangur. 4ra herb. endaíb. 103,5 fm á 3. hæð (efstu). Góð íb. Verð 7,8 millj. Suðurbraut - Hf. 4ra herb. 112,3 fm endaíb. á 4. hæð. Húsið ný- viðg. Fráb. útsýni. Verð 7,6 mlHj. Rauðarárstígur. 4ra herb. 103,5 fm íb. hæð og.ris í nýl. húsi. Falleg íb. Bílastæði i bflg. Byggsjlán 4,8 millj. Verð 9,3 millj. Lokastígur. 4ra herb. íb. á 1. hæð. Vinnuskúr fylgir. Verð 6,2 millj. Laugarnes. 4ra herb. 96,9 fm fb. á 1>haeð í lítilli blokk. Húsiðviðg. Laus. Verð 7,0 millj. Borgarholtsbraut. Sérhæð 5 herb. 111,4 fm neðri hæð í þríbhúsi, Allt sér. Góður bflsk. Skipti á góðri 3ja herb. íb. mögul. Verð 9,5 miHj. Hjallabraut - Hf. Endaíb. 139,6 fmál. hæð. Góð Ib. Þvherb. í ib. 4 svefnherb. Verð 9,5 mlHJ. Lundarbrekka. 5 herb. 107,8 fm góð íb. á 3. hæð. 4 svefnh. Sérinng. af svólum. Laus. Mjög góður staður. Holtsgata. 4ra herb. ib. á efstu hæð. Góð lán áhv. Barmahlíð. 4ra herb. 94,5 fm gullfalleg uppg. kjíb. m.a. nýtt í eldhúsi. Mjög góður staður. Raðhus - einbýlishús Vatnsstígur. fti soiu 194 fm járnkl. timburhús sem er tvær hæðir og steyptur kj. Fráb. hús á góðum stað. Nýl. rafmagn og gluggar. Verð 10,5 millj. Holtasel. Höfum í einkasölu glæsil., vandað og mjög vel stað- sett einbhús. Húsið er hæð og ris, 6 herb. íb. og í kj. er 2ja herb. íb. Bílsk. Samtals 272,1 fm. Fallegur garður. Liggur að fal- legu útivistarsvæði. Laust fljótl. Verð 17,9 millj. Hlíðargerði. Gullfallegt einbhús hæð og ris. Mjög góður bilsk. Fallegur garður. MjÖg mikið endurn. hús. Verð 12,8 mltlj. Víðiteigur - Mos. Rað- hús, 3ja herb. mjög falleg íb. á einni hæð. Góð lán. Verð 8,3 millj. Háholt — Gb. Einbhús á fögrum útsýnisst. Húsið er 295 fm með innb. tvöf. 60 fm bflsk. Húsið skiptist f stof- ur, 4-5 svefnherb., baðherb., 2 snyrtí- herb., eldhús, búr og þvherb. Sérstakt og skemmtil. hús. Verð 18 millj. Skipti mögul. Háagerði. Endaraðh. sem hefur verið endurn. á fallegan og vandaðan hátt. Þetta er hús sem er þess virði að skoða. Sólstofa. Verð 11,9 mUlj. Barðaströnd. Raðhús 221,2 fm m. innb. bflsk. Gott hús á einstökum útsýnisstað. Skipti á góðri 4ra herb. íb. Verð 14,9 millj. Þinghólsbraut - Kóp. Giæsil. tvíl. einb. á fráb. stað. Vandað 282 fm hús með innb. tvöf. bílsk. Gróinn garð- ur. Verð 21 millj. Digranesheiði - Kóp. Einbhús, hæð, ris og kj. undir hluta. í kj. er lítil íb. Gott hús. Glæsil. staðsetn. og fallegur garður. Skipti á 4ra herb. íb. Verð 13,9 millj. Mosfellssveit. Einbhús samt. 267,9 fm. Sértakt og spennandi hús fyrir þá sem vilja vera á mörkum sveit- ar og þóttbýlis. Láttu drauminn rætast. SkÓgarlundur. Einbhús ein hæð 153,1 fm og 36,2 fm bíslk. Fallegt hús á ról. stað. Verð 12,9 milij. Bollatangi. Endaraðh. 142 fm m. innb. bílsk. Nýtt vandað og mjög fal- legt hús. Laust. Áhv. 4,8 millj. Verð 12,5 millj. Giljasel. Einbhús 254,1 fm m. tvðf. bflsk. Vandað hús á góðum stað. Verð 14,9 millj. Nesbali - Seftj. Raðhús tvfiyft, 202 fm m. innb. bflskúr. 5-6 herb. Ib m. 4 svefnherb. Gott hús. á eftirsóttum stað. Verð 14,2 mUlj. Klukkuberg. Parh. tvær hæðir innb. bílsk 4 góð svefn- herb. Nýl. mjög fallegt hús á miklum útsýnisstað. Verð 15,5 millj. Markholt - MOS. Einb. ein hæð, 110 fm, 50 fm bílskúr. Fallegur garð- ur. Verð 8,8 millj. Krókabyggð - Mos. Rað hús sem sk. í stofu, 2 svefn- herb., eldh., baðherb. og for- stofu. Milliloft: gott sjónvarps- herb. Laust. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. Atvinnuhúsnæði Helluhraun - Hf. Trésmíðaverk- stæði og hús. Húsið er ein hæð 476 fm. Mögul. að skipta 12 ein. Trésmfða- vélar sefj. með. Verð 15,0 millj. Lækjargata - Hf. Húsnæði fyrir hárgreiðslustofu og títil íb. 91,5 fm. Verð 5,0 millj. Bæjarhraun - Hf. iðnaðarhúsn. 791,2 fm m. góðum innkdyrum og mjög góðu útisvæði. Laust um ára- mót, Verð 38,0 millj. Kaplahraun - Hf. Atvhuánæði sém gefur ýmsa mögul. á nýtingu og skiptingu. Stærð 483 fm. Vantar Höfum kaupanda að 2ja herb. íb. f lyftuhúsi í Heimahverfi. HÖf Um kaupanda að 4ra herb. íb. í vesturbæ á 1. eða 2. hæð. Kárl Fanndal Guðbrandsson. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasali Axel Kristjánsson hrl. IU_ Makaskiptalistinn! Fyrir nokkru kynnti Hóll.fyrst fasteignasala, sórstakan makaskiptalista fyrir þá sem vilja skipta á minni og stærri eignum. Nú eru yfír 400 eign- ir skráðar á makaskiptalistann. Hefur þú séö makaskiptalistann? sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - BRUIÐ BILIÐ MEÐ HÚSBRÉFUM lf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.