Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. OKTOBER 1995 D 29 HRAUNHAMAR FASTIIONA & 8KIPASALA BÆJARHRAUfVn ZZ, HAFNARFIRÐt, SÍMI B6B 4611 Sími 5654511 Fax 565 3270 Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Kristján Pálmar Arnarsson, Alda B. Larsen. Kolbrún S. Harðardóttir. Opið virka daga kl. 9-18. Opið laugardaga 11-14. Seljendur ath.! Eins og ávaiit bióðum viö myndatöku og sýnlngarglugga okkar til afnota, meðan rými leyfir, ykkur að kostnaðarlausu. BETRI ÞJÓNUSTA - BETRI ÁRANGUR. Eldri borgarar Naustahlein við DAS Hafnar- firði. Glæsil. 90 fm endaraðhús á einni hæð. Nýl. vönduð eign í sérfl. Laus strax. Boðanlein við DAS Hafnarfirði. Gott 60 fm eini. raðhús. Allt sér. Mögul. að kaupa bílsk. Hjallabraut 33 - Hf. Mjög falleg 3ja herb. þjónustuíb. á efstu hæð. Hagst. lán. Verð 8,3 millj. Hjallabraut 33 - Hf. Mjög falleg og rúmg. 2ja-3ja herb. þjónustuib. 72 fm á 1. hæð. Áhv. byggsj. tll 40 ára ca 3,7 millj. Verð 6,9 millj. Einbýli/raðh./parh. Lambhagi - Alftanesi - sjávarióð. Nýkomið skemmtil. ea 130 fm einl.einb. á þessum vihsæla stað við sjóínn á sunnanverðu Átfta- nesinu. Bilskréttur. Husð er ekki fuilb. en ibhæft. Áhv. húsbr. ca 5,8 millj. Hagst. verð 9,2 millj. 32114. Birkiberg - Hf. Giæsii. nýl. tvff; einb. með innb. rúmg. bilsk, Samtals ca 300 fm. B svefnherb. Arinn. Út- sýni. Abv. Byggsj. rfkisins tlf 40 ara ca 3,8 millj. Verð 17 millj. ?8526. Oldugata - Hf. við Hamarinn. Mjög fallegt og mikiö endurn. 156 fm einb. á þessum vinsæla stað við Hamarinn og Lækinn. Suðurgarður m. verönd. Nýl. járn utan á husi. Verð 10,5 millj. 30249. Smárahvammur - Hf. - 2 fb. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt ca 170 fm eínb. auk 30 fm bask. Nýl. eldhínnr., þak o.fl. Nýstands. 2ja herb. fb. á jarðb. m. sértnng. Ffá- bawtðtsýni. Verð1319mfflJ. 32041. Austurtún - Alftanesi. Nýkomið glæsil. 200 fm einb. ásamt 48 fm bílsk. Fullb. að utan, tilb. u. trév. að innan (ib- hæft). Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. Verð 12 millj. Skipti mögul. á elnb. úti á lands- byggðinnl. Lyngberg - Hf. Mjög faiiegt nýi. 100 fm oinb. auk 60 fm bilskúrs. Áhv. Byggsj. rfk. 40 ára lán og húsbr. ca 5,4 mlllj. Góð staðsetn. Verð 11,9 mlllj. 17164. Lindarberg - Hf. Nýkomið giæsii. nýl. pallabyggt 176 fm einb. auk 70 fm bílsk. Fráb. staðsetn. Útsýni. Skipti á minna mögui. Lindasmári - Kóp. -raðh. Nýkomið í etnkasöfu nýtt tvfl. enda- raðhús ásamt innb. bílsk. samtals ca 210 fm. Elgnin er ekki fuflb. en val íbhæf. Áhv. húsbr. Verð 11,8 millj. 32221. Sviðholtsvör - Alftanesi. Faiiegt og rúmg. einl. einb. m. stórum bílsk., sam- tals 220 fm. Áhv. hagst. lán. Skipti mögul. Verð 11,2 millj. 8455. Efstakot - Álftan. Glæsil. einl. einb. m. bílsk. samtals ca 190 fm. Arinn. Mjög hagst. lán ca 8,0 millj. Verð: Tilboð. Norðurbær - Hf. - raðh. Skemmtii. raðh. á einni hæð m. bílsk. samtals 175 fm. Góður garður og staðs. SvÖluhraun. Nýkomið í einkasölu sérl. fallegt og einl. 147 fm einb. auk 34 fm bílsk. 4 svefnh. Ræktaðu'r garður. Róleg og góð staðs. 31703. Selbrekka - Kóp. - raðh, - 2 íb. Nykomið skemmtil. og vei umg. tvil. raðh. m. innb. bilsk. sam- tals 250 fm. Á neðri hœð er góð 2ja herb. fb. Útsýni. V«rð 12,7 miBj. Suðurhvammur - raðh. Giæsii. tvil. raðh. m. innb. bilsk. samtals 225 fm. Vand- aðar innr., parket, sólskáli. Áhv. Byggsj. rfk. m. 4,9% vöxtum tll 40 ára kr. 5,0 millj. Verð 14,3 millj. 20410. KvÍStaberg - Hf. Nýkomið sérl. fallegt einl. 158 fm einb. auk 47 fm innb. bíisk. Arinn. Róleg staðs. Áhv. Byggsj. rfk. ca 3,8 mlllj. Verð 15,9 millj. 31520. Hjallabraut - Hf. - raðh. Nýkomið i einkasolu sérl. fallegt einl. endaraðh. m. innb. bilsk., samtals 190 fm. 5 svefnh. Suð- urgarður. Skipti mögul. á 4ra herb. t.d. i Norðurbæ. Verð 13,9 millj. 31473. Smyrlahraun - Hf. Mjög faiiegt tvíi. 150 fm raðh. m. 32 fm bílsk. Nýl. innr. og parket. Suðurgarður. Verð 11,9 millj. Skipti mögul. 21927-02. Fjóluhlíð. Nýkomið i einkasölu fallegt nýtt einl. 135 fm einb. auk 36 fm bilsk. Eign- in er ekki fullb. en vel ibhæf. Verð 10,5 millj. 25276. Oldugata 2 - Hf . Sérl. fallegt 130 fm tvil. einb, á þessum vinsaeta stað rétt vlð Hamarinn og Lækinn. Verð 8,7 mttlj. 26428. Vallarbarð. Mjög fallegt nýl. 192,5 fm tvíl. einb. 5 svefnh. Parket. Skipti mógul. á dýrara eða ódýrara. Verð 13,4 millj. 22865. Norðurbær - Hf. - einb./tvíb. Sérl. fallegt og vel staðsett einb. ca 200 fm auk 52 fm bilsk. Lítil séríb. i kj. með sér- inng. Verð: Tilboð. 22749. Hringbraut - Hf. Nýkom» i aínkasölu. faHegt og virðuiegt 180 fm (skeljasands) steinhús auk 40 fm bíl- sicúrs m. fjryfju. Mögul, á 4-5 svefrt- herb. Lftil íb. á jarðh. eða göð vínnu- aðstaða. Ræktaður garður. Góð og vel viöhafdin eign. 23595. ÖldUSlÓð. Glæsil. paliabyggt einb. m. bílskúr, samt. 300 fm á einum besta útsýnis- stað bæjarins. Arinn. Áhugaverð eign. Verð tilboð. 4443. Einiberg - 2 íb. Skemmtil. einb./tvib. samt. 180 fm, auk 32 fm bílsk. Byggt 1964. Sér 2ja herb. risib. V. 10,5 mlllj. 4099. Lindasmári - Kóp. Giæsii. tvii, raðh. m. innb. bílsk. Samt. ca. 190 fm. 4-5 svefnh. Fullb. eign i sérfl. Verð 13,8 mlllj. 4634. Ennfremur fjöldi einbýla, rað- húsa og parhúsa á söluskrá. I smiðum Úthlíð - raðhús - síðasta hús eftir. Glæsil. endaraðh. m. innb. bilsk. samtals ca 145 fm, Mögul. á millilofti. Afh. hánast strax fullb. utan, fokh. innan. Teikn. á_ skrifst. Verð 8,2 mlllj. 32024. ' Alfholt - Hf. Mjög skemmtil. tvii. keðju- raðhús 160 fm. Afh. strax fokh. Hagst. verð 6,5 millj. 17724. 5-7 herb. og sérh. Suðurbær - við höfnina. Mjög skemmtil. 124 fm efri sérhæð i göðu húsi auk 30 fm bílsk. Sérinng. Útsýni yfir höfnina og til sjávar. Verð 8,7 mlllj. 13684. Flókagata - Hf. - sérh. Bjön og skemmtil. 126 fm efri sérh. auk 27 fm bíisk. Mikið endurn. m.a. nýtt gler, járn á þaki og nýmálaö að utan. Skipti á 3ja koma vel til grelna. Lækkað verð 9,5 millj. Hellisgata - Hf. - sérh. f einka- sölu mjög falleg 120 fm efri sérhæð i góðu tvíb. Nýl. eldhús og tæki. Róleg staðsetn. Sérlnng. Áhv. húsbr. ca 5 millj. Verð 8,9 millj. 15297. Blómvangur. Sérl. falleg og vel umg. efri sérh. í góðu tvíb. m. bílsk. samtals ca 200 fm. Gróðurskáli. Skipti á 3ja-4ra mög- ul. Verð 11,8 mlllj. 10293. Suðurhvammur - 5 herb. „pent- house" m/bílsk. Glæsil. ca 170 fm ib. á efstu hæð i nýl. fjölb. auk 32 fm bílsk. Fullb. eign í sérfl. Fagrakinn m/bflsk. skemmtii.ca 105 fm miðh. I bríb. auk 31 fm bílsk. Stórar sval- ir. Vcrð 8,3 millj. 31794. Hringbraut - Hf. m/bilsk. Mjög falleg ca 100 fm sérh. auk góðs 25 fm bílsk. fb. er nánast öll nýi. endurn. Útsýni yfir höfnina. Verð 7,8 millj. 11714. Álfholt - Hf. Glæsil. 180 fm nýl. efri hæð og ris i litlu sambýli. Sérinng. 4 svefnh. Eign í sérfl. Áhv. húsbr. ca 5,6 millj. Verð 11,5 mllli. 16770. Suðurvangur. Giæsii. 125 fm it>. á 1. hæð í nýl. litlu fjölb. 4 svefnherb. Eign í sérfl. Hagstæð lán. Verð 10,9 millj. 16979. Tjarnarbraut Hf. Faiieg ca 100 fm efri hæð f þríb. Frébær staðsetn. Áhv. hagst. lán ca 3 millj. Verð 7,5 millj. 30180. Breiðvangur - 5 herb. Mjög skemmtil. 114 fm íb. á 3. hæð, efstu i góðu fjölb. 4 svefnherb. + aukaherb. í kj. Rúmg. eldh. m. þottaherb. inn af. Svalir. Verð 8,3 millj. 12614-02. Skerseyrarvegur. f einkasöiu faiieg 3ja-4ra herb. ca 100 fm á efri hæð í góðu tvib. á þessum ról. stað. 36 fm bílskúr. Sólskáli. Hús klætt að utan. Sérinng. Áhv. húsbr. Verð 7,8 millj. 29730 Brekkugata - Hf. - sérh. Góð 102 fm efri hæð í tvib. á þessum vinsæla staö, örstutt frá miðbænum. Útsýni yfir höfnina. Verð 6,4 millj. 26632. Hjallabraut Hf. Nýkomin glæsil. 140 fm íb. á 2. hæð i nýviðg. fjölb. Parket. End- urn. innr. Þvottah. í íb. Áhv. húsbr. 5,0 'mlllj. Verð 9,5 mlllj. 28564. 4ra herb. Hjallabraut. Björt og skemmtil. ca J34 fm ib. á efstu hæð í góðu fjölb. Mögul. á 4 svefnh. Suðursv. Sérþvottah. Nýl. eldhinnr. Hús nýmálað. Frábært útsýni yfir bæinn. Verð 8,5 millj. 25974. Oldutún Hf. - sérh. Fatieg 95 fm neðri hæð í tvíb. Sérinog., 3 svefnh. 15 frn geymsluskúr. Áhv. húsbr. Hagat. verð 6,5 millj. 17427. Hringbraut Hf. Nýkomin i einkasölu falleg ca 95 fm ib. á 1. hæð i fjórb. Parket. Stórar suðursv. Skipti mögul. Verð 7,5 millj. 31879. Laufvangur. Nýkomin falleg 110 fm íb. á efstu hæð. Þvottah. í íb. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Sklpti mögul. Verð 8,2 millj. Traðarberg. Giæsii. 130 fm íb. á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. 3 rúmg. svefnherb. Sjónv- skáli o.fl. Suðursvalir. Sérþvottaherb. Skipti mögul. á 2ja-3ja herb. Verð 9,9 millj. 17304. Setbergsland. Giæsii. ios fm tb: á z. hæð í nýl. litlu fjölb. Suðursv. Parket. Þvottah. Áhv. Byggsj. rfk. ca 5,2 millj. Verð 9,4 millj. Afb. af lánl ca 25 þús. pr. mán. 31263. Hverfisgata - Hf. Falleg, björt ca 90 fm hæð í tvíb. Suðursvalir. Útsýni. Áhv. ca 3,6 millj. hagst. lán. Verð 6,3 millj. 4364. Alfaskeið - m/bílsk. Faiieg 110 fm ib. á efstu hæð í göðu fjötb. auk bílsk. Útsýní. Suðursv. Verð að- eins 7,S rrrilfj. 4784. Suðurgata - Hf. - við sundlaug- ina. Sérlega falleg fullb. 100 fm fb. á 2. hæð auk 50 fm bflsk. Áhv. húsbr. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 9,8 millj. 5550. Hringbraut - Hf. Snotur, lítii risíb. í góðu þríb. Svalir. Frábært útsýni. Áhv. byggsj. ca 2,6 millj. Verð 6,3 millj. 4529. Höfum fjölda af 4ra herb. fb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 3ja herb. Skólatún - Alftanesi. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg ca 110 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Vandaðar innr. Massíft Merbau- parket. Sérgarður. Áhv. ca 4,2 millj. Verð 9,2 millj. 32102. , Hjallabraut. Björt og rúmg. ca 100 fm íb. é 2. hæð í góðu fjölb. Svalir. Sérþvherb. Hagst. verð (tilb.). Laus strax. 12641. Fagrakinn. Mjög falleg ca 80 fm miðh. í góðu þríb. Sérþvotth. m. útgangi út í garð. Suðursv. Áhv. Byggsj. rfk. og húsbr. ca 4,0 millj. Verð 6,7 mlllj. 23180. Alfholt — Hf. Nýkomin í einkasölu stórglœsileg íb. á 2. hæð i 6-ib. húsi. Allar innr. sérsm. Merbau-parket. Þvottah. í ib. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Áhv. 5,5 millj. húsbr. Verð 8,5 millj. 31531. MÓabarð — Hf. Mjög falleg, rúmg. mikið endur11. ca 100 fm íb. á jarðh. í góðu þríb. Allt sér. Verð 6,9 milij. 5814. Sléttahraun - skipti á bfl. Faiieg 80 fm íb. á 1. hæð í fjölb. Svalir. Þvottah. á hæð. Áhv. Byggsj. rík. til 40 ára ca 2,4 mlllj. Hagst. verð 5,9-6,1 milli. 9674-02. Kársnesbraut - Kóp. - laus. Mjög falleg 70 fm íb. á 1. hæð i fjórb. Nýl. eldh. og bað. Áhv. hagst. lán ca 3,8 míllj. Verð 6.2 mlilj. 16475-03. Stekkjarkinn. Mjög falleg 90 fm neðri sérh. í tvib. Mikið endurn. eign m.a. innr., gólfefni o.fl. Allt sér. Verð 6,9 millj. 4257. Grænakinn. Mjög falleg ca 80 fm litið niðurgr. íb. í þríb. Sérinng. Róleg og góð staðs. Verð 5,9 rnillj. .7057-02. ÖldUtÚn. Mjög falleg ca 70 fm ib. á 1. hæð í 5-ib. húsi. Svalir. Hús nýmálað. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verð aðeins 5,9 millj. 20922. Engihjalli - KÓp. Nýkomin falleg rúmg. ca 80 fm ib. á 1. hæð i nýmáluöu fjölb. Stórar svalir. Þvottaherb. á hæðinni. Hagst. lán. Verð 5,7 millj. 30399 Hjallabraut. Sérlega falleg og björt ca 102 fm íb. á efstu hæð i góðu fjölb. Stórar svalir. Sérþvherb. Fráb. útsýni. Skipti mögul. á 2ja herb. fb. á Reykjavikursvæðinu. VerA 7.3 millj. Höfum fjölda af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ia herb. Sléttahraun. Nýkorhin mjog fat- leg 65 fm t'b. á 2. hæð í göðu fjöib. Suðurev. Sérþvhérb. Saðherb. allt endum. Nýtt parket. Áhv. byggsj. ca 2 mHIJ. V«r» 5,8 millj. 8085-Q^ Skólatún - Álftanesi. Nýkomin í einkasölu glæsil. 73 fm íb. á jarðhæð í litlu nýl. fjölb. Sérsmíðaðar ínnr. Merbau-parket. Sérgarður. Áhv. ca 3,5 millj. húsbr. Verð 6,2 millj. Skipti mögul. á 4ra herb. 32124. Vallarbarð m/bflsk. Nýkomin mjög falleg 70 fm íb. á 1. hæð m. sérsuðurgarði. 24 fm bílsk. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4,0 mlllj. Verð 6,6 millj. Laus. 31804. KrÓkamýrÍ. Mjög fallegt tvíl. einb. m. kj. samtals ca 275 fm. Ekki alveg fullb. eign sem býöur upp á marga mögul. Bílskplata. Verð 14,3 millj. 10658. Hörgsholt - Hf. Giæsil. ca 60 fm íb. á efstu hæð í nýl. fjöib. Frá- bært útsýni. Áhv. húsbr. o.fl. 4,7 mlilj. Verð 5,8 millj. 8394. Hrísmóar - 3ja-4ra með btlskúr. Mjög faileg og rúrng. tb. á 2. hæð i nýl. litlu fjðlb. auk goðs bflskúrs, samtals 135 fm, Parket. Frá- bært útsýní. Áhv. Byggsj. rikisins 40 ára lán ca 6,4 mlllj. Verð 10,7 millj. 32068. Amarhraun. Mjög falleg ca 60 fm íb. á jarðh. í góðu húsi. Parket. Hagstæð lán. Verð 5,3 millj. 26859. Hörgsholt - Hf. Glæsil. 70 fm ib. á 1. hæð m. sérinng. i 4ra íb. húsi. Parket. Allt sér. Áhv. húsbr. Verð 6,5 millj. 30857. Sléttahraun. Falleg íb.'á 1. hæð ifjölb. Svalir, þvottaherb. á hæð. Laus strax. Verð 4,9 millj. 27099. Suðurbraut m/bflskúr. Góð eo fm íb. á 1. hæð i fjölb. auk 28 fm bílsk. Gott hús. Verð 5,9 millj. 12691. Hellisgata - Hf. Nýkomin í einkasölu falleg 85 fm íb. Endurn. baðherb. o.fl. Sér- inng. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,6 millj. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. fb. 4363. ÖldUgata - Hf. Nýkomin góð 60 fm ósamþ. litið niðurgr. íb. í tvib. Nýtt gler + póstar. Sérinng. Verð 3,2 millj. Brekkubyggð - raðh. Nýkomið mjög fallegt 90 fm tvíl. raðhús auk bflskúrs. Park- et. Útsýni. Allt sér. Verð 8,9 millj.13430. ÁsbÚð - einb./tvíb. Nýkomið mjög fallegt 220 fm raöhús með innb. tvöf. bilsk. 4 svefnherb. Parket. Lítil aukaib. á jarðhæð. Verð 14,5 millj. 29502. Suðurgata - Hf. - Sérh. Sksmmtil. ca 65 fm neðri sérh. f virðu- legu góðu tvib. nýl. eldhus. Stutt i miðbætnn. Góð geymsla. Verð 5,7 miffj. 27S76. Lyngmóar - 4ra m/bflsk. Nýkomin f einkasölu sérl. fatleg 104 fm íb. á 2. hæð í rtýviðg. fjötb. auk bílsk. Parket. Suðursv. Hagst. ián áhv. Verð 9,5 miilj. 32108. Eyrarholt - Hf. Nýkomin i einkasölu sérl. falleg 70 fm íb. á jaröh. Vandaðar innr. Þvottaherb. í íb. Sérgarður. Útsýni. Áhv. húsbr. Verð 6,2 millj. 19046. ' Setbergsland. f eínkasölu falleg 70 fm íb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Áhv. byggsj. ca. 4,5 millj. Verð 6,7 millj. 7879. Sléttahraun. í einkasölu falleg 55 fm íb á 2. hæð í góðu fjölb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca. 3,4 millj. Verð 5,3 millj. 25452. Laufvangur - Hf. Falleg 67 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Suðursvalir. Sérþvottaherh. i íb. Verð aðeins 5,7 millj. 27062. Höfum fjölda af 2ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Garðabær Hrísholt. Glæsil. tvíl. einb. m. innb. tvöf. bílsk., samtals ca 300 fm. Útsýni. Góð staðs. Aukaíb. á jarðh. Skipti mögul. Verð 17,9 millj. 31414. Hrísmóar - 2ja. Mjög falleg rúmg. 70 fm ib. á 3. hæð í lyftuh. auk bflskýlis. Stórar suðursv. Hús nýkl. Verð 5,9 míllj. Urðarhæð - eínb. Mjög faiiegt nýl. eint. einb, með irtrtb, bSsk. sam- tals 182 fm. 3 rúmg. svefnh. + herb. inn af. bílsk. m. sérútgangi. Parket. Stór verönd. Plata f • sólskála. Vandað hús á göðum stað. Áhv. húsbr. 23781. Markarflöt - einb, Sérl. fallegt og velumg. einl. einb. með innb. bílsk. Samt. ca 220 fm. Góður garður. Nuddpottur i sólskála. Verð tilboð. 28865. Hrísmóar - Gb. - m. bílsk. Nýkom- in í sölu sérl. glæsil. ca 150 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum auk bítsk. Eikar-park- et. Arin-stofa. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Áhv. ca 5 millj. hagst. lán. Verð 11,5 millj. 32237. Brekkubyggð. Sérl. fallegt 3ja-4ra herb. tvil. 90 fm raðhús auk 20 fm bílsk. Parket, Útsýni. Verð 8,9 millj. 29731. Brekkubyggð - raðh. - 3ja. Ný- komið i sölu glæsil. 90 fm raöh. á einni hæö m. fráb. útsýni. Parket. Áhv. 5,0 millj. byggsj. og húsbr. Verð 8,6 milfj. 31189. Breiðás — einb. Nýkomin í einka'sölu ca 145 fm tvíl. einb. auk 28 fm bílsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 12,3 millj. 29417. HoltsbÚð - tvær íb. Glæsil. rúmg. efri sérh. m. bílsk. og litil íb. á jarðh. (inn- ang.). Samtals stærð ca 270 fm. Frábært útsýni. Arinn. parket. Hagst. lán. 13411. Krókamýri. f einkasölu 167 fm einb. auk 36 fm bílsk. Afh. fullb. utan, tilb. u. trév. að innan. Teikn. á skrifst. Góð lán til 26 ára geta fylgt + húsbr. 27969. Njarðargrund - 4ra. 80 fm neðri hæð í tvíb. 3 svefnherb. Góð staðsetn. Hagst. lán ca 3,2 millj. Verð 6,5 millj. 14308. Iðnbúð - 3ja-4ra. - Hagstætt Verð 5,9 millj. Nýkomin ca 115 fm mjög björt og skemmtil. stúdióíb. á efri hæð. Miklir mögul. 2-3 svefnh. Fráb. út- sýni. Sjón er sögu ríkari. 19225. Hrísmóar. Mjög falleg 3ja herb. ib. 118 fm með sólskála á 3. hæð i lyftuh. Parket. Bílskýli. Verð 8,9 millj. 28486. Ath. fjöldi annarra eigna á skrá í Garðabæ. vogar - vatnsleysuströnd Kirkjugerðí. Mjög fallegt .182 fm einb. m. innb. bílsk. Verð 8,8 millj. 31828. Heiðargerði. Mjög fallegt nýl. 76 fm parh. Bílskúr. Áhv. 3,9 millj. Verð 5,8 millj. 31017. Vogagerði. Mjög falleg 94 fm 4ra herb. efri hæð. Verð 4,8 millj. Ægisgata. Mjög fallegt einbýlish. á einni hæð auk 36 fm bílsk. Áhv. 5,0 millj. hagst. lén. Verð 8,3 millj. Ath. fjöldi eigna á skrá í Vogunum. Atvmnuhusnæði Úrval atvinnuhúsnæðis f Hafn- arfirði og Garðabæ. Flestar stærðir. Uppl. á skrifstofu. Reykjavík - Reykiavík - Reykjavík Þverholt - 5 herb. Giæsii. nýi, 150 fm „penthouse-íb." i fallegu nýl. lyftuh. auk bílskýlis. Góð staðs. i hjarta borgarinnar. Fullb. eign í sérfl. Verð: Tilboð. 4062-02. Miklabraut - raðh. Faiiegt og vel byggt ca 215 fm endaraðh. á tveim- ur hæðum auk 28 fm bilsk. 5 svefnh. Suðurgarður. Verð 11,9 millj. 22886. Tunguvegur - raðh. Mjög faiiegt 112 fm endaraðh. 3 svefnh. Suðurgarð- ur. Verð 8,3 millj. 24368. JÓrUSel - einb. 250 fm fallegt einb. auk 35 fm bilskplutu og lítilli séríb. i kj. m. sérinng. Áhv. byggsj. rfk. ca 2,5 millj. Verð 13,9 millj. 17679. Bugðulækur - sérh. Nýkomin í sölu glæsil. ca 125 fm neðri sérh. auk bílsk. 3-4 svefnh. Vönduð Alno-eldhinnr. Skipti mögul. Verð 10,2 millj. 31844. Næfurás - 4ra. Giæsii. 120 tm íb. á 3. hæð (efstu) í litlu fjölb. Allt nýtt á baði. Fráb. útsýní. Bilskplata. Áhv. 4,8 millj. hagst. Iðn. Verð 9,3 millj. 25037. Blöndubakki - 4ra. Mjög faiieg 100 fm (b. á 2. hæð i góðu fjölb. út- sýni. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 7,5 millj. 10169. Grandavegur - 3ja með bíl- Skúr. Nýkomin i einkasölu mjög falleg 92 fm ib. á 2. hæð' í nýl. lyftuhúsi. Sér- þvherb. Svalir. Áhv. Byggsj. ríkisins ca 5,3 mitlj., afb. 25 þús. á mán. Verð 9,2 millj. 32087. Stóragerði - 3ja - bflskúr. Nýkomið falleg ca 100 fm íb. í góðu fjölb. auk bílsk. Nýl. eldhinnr. Tvennar svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 7,8 millj. 31599. Engjasel - 3ja. Mjög falleg og snyrtil. 92 fm ib. á 1. hæð í nýviðg. fjölb. Bílskýli. Áhv. hagst. lán ca 3,7 millj. Verð 6,9 millj. 28659. Asparfell - 3ja. Falleg 75 fm íb. á 6. hæð í góöu lyftuh. Suðursv. Verð 5,9 millj. 6546. Bogahlfð - 3ja. Falleg 80 fm íb. í góðu nýviðg. fjölb. Nýtt eldh. Suðvest- ursv. Útsýni. Áhv. hagst. lán 4,2 mlllj. Verð 6,9 millj. Laus. 12730-02. Langholtsvegur - 3ja. Faiieg 80 fm lítið niðurgr. fb. í þrib. Sérinng. Mikið endurn. Verð 6,2 millj. 18521. Efstasund - 2ja - laus. Faiieg 60 fm lítið niðurgr. íb. í góðu tvib. Nýtt gler o.fl. Sérinng. Áhv. byggsj. ca 2,0 millj. Verð 5,2 millj. 26234. Kaplaskjólsvegur - 2ja. Faiieg 56 fm íb. é 2. hæð í góðu húsi. Áhv. ca 2,7 millj. Verð 5,2 millj. 24424 Keiduland - 2ja. Falleg ca 55 fm íb. á jarðh. m. suðurgarði. Parket. Verð 5,6 millj. 26787. VÍndáS - 2ja. Falleg ca 60 fm íb. í góðu fjölb. Bílskýli. Áhv. byggsj. rfk. 3,8 millj. Verð 5,8 millj. 14105. Hverafold - 2ja. Mjög falleg ca 65 fm ib.i1. hæð m. sérgarði i nýl. fjölb. Parket. Áhv. byggs). ca 3,5 mitlj. Verð 5,7 millj. 30252. Eiðistorg - 2ja. Nýkomin mjög falleg 55 fm íb. á 2. hæð i góðu fjölb. Svalir. Stutt í alla þjónustu. Verð 5,7 millj. 31202. Austurströnd - Seltjnes - 2ja. Nýkomin mjög falleg ca 55 fm ib. á 2. hæð í góöu fjolb. Innang. i bíi- skýli. Svalir. Útsýni. Stutt í alla þjón- ustu. Áhv. byggsj. rík. ca 2,0 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 29654.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.