Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 32
32 D FÖSTUDAGUR 13. OKTÓBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA Fjarðargata 17 SÍMI 565-2790 FAX 565-0790 Myndaglugginn olcltar . alltaf opinn Opið laugardaga frá kl. 11-14 Erum með fjölda eigna á söluskrá sem ekki eru auglýstar. Póst- og símsendum sölu- skrár um land allt. Einbyli — raðhus Traðarberg. Nýl. 214 fm parh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Vandaðar innr. Flísar. Verönd með heitum potti. Falleg eign. Góður staður. Áhv. byggsj. 5,2 mlllj. Verð 14,9 millj. Klausturhvammur. Fallegt 276 fm raðh. á tveim hæðum ásamt hluta í kj. og 30 fm bílsk. Falleg og fullb. eign. Sklptl mögul. Verð 13,8 millj. Hverfisgata. Vorum að fá í einkasölu mjög gott algjörlega endurn. 140 fm járn- kfætt timburhús, kjallari, hæð og ris, ásamt 40 fm bílskúr. Verð 12 millj. Hraunkambur — Gott verð. Virðulegt eldra 1281m timburhús ásamt 40 fm nýl. bílskúr. Góður staður í enda botn- langa. Áhv. góð lán 3,7 millj. Verð 8,6 millj. Ægisgrund — Gbæ. Einbýli á einni hæð, samt. 142 fm. Nýl. innr., góð stað- setn. Húsið þarfnast aðhlynningar. Skiptl mögul. Áhv. góð lán 6,9 millj. Verð 8,9 millj. Krókamýri — Gbæ. Nýtt 196 fm einb. á einni hæð. Húsið er fullb. Lóð langt komin. Stór herb. Góður staður. Áhv. húsbr. 6,3 millj. Verð 16,5 millj. Austurtún — Alftan. Mjög fallegt 200 fm einb. á tveimur hæðum ásamt 50 fm bilsk. Húsið er fullb. að utan, rúml. tilb. u. trév. að innan. Fallegt útsýni. Góður stað- ur. Áhv. húsbr. 4,0 millj. Verð 12,0 millj. Stekkjarhvammur. Gott raðh. á tveimur hæðum m. innb. bilsk. 5 góð svefn- herb. Verð 13,5 millj. Einiberg. Mjög gott 165 fm einb. á einni hæð ásamt 30 fm bílsk. 5 svefnherb., arinn o.fl. Góður og rólegur staður. Skipti á minni eign koma sterklega til greina. Hellisgata. Gott 2ja íbúða hús, jarð- hæð, hæð og ris, á rólegum og góðum stað. Sér 2ja herb. íb. á jarðhæð. Innb. bílsk. Samtals 212 fm. Verð 12,9 millj. Birkiberg. I' einkasölu nýtt einb. Fin hseð og bílsk. undir. Auk þess fokh. glugga- laus kj. MiMir mögul. Stærð íb. og bilsk. eru ca 220 fm. Verð 16,9 millj. Smyrlahraun. Gott raðhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Góð suðurlóð. Endurn. innr. Verð 11,9 millj. Ljósaberg - skipti. Fallegt og vandað 140 fm einb. ásamt 40 fm bílsk. 4 svefnherb. Vandaðar innr., parket og flísar. Gróin suðurlóð. Áhv. byggsj. 2 millj. Einiberg. Nýl. 143 fm einb. ásamt 35 fm innb. bílsk. Húsið er nánast fullb. að utan sem innan. Parket og flísar. Stór horn- lóð. Áhv. húsbr. 3,9 millj. Verð 13,9 millj. Staðarhvammur. í einkasölu glæsil. 260 fm endaraðh. á besta stað í Hvömmun- um. Fráb. útsýni. Verð 15,7 millj. 4ra herb. og stærri Sléttahraun. Góð talsvert endurn. 103 fm 4ra herb. íb. ásamt bilsk. í góðu fjölb. Parket. Gott gler o.fl. Áhv. góð lán 4,6 millj. Verð 7,9 millj. Álfaskeið — laus. 1l5fm4raherb. íb. á 1. hæð ofan kjallara, ásamt 24 fm bil- skúr. Laus strax. Lyklar á skrifst. Gott verð 7,5 millj. Dofraberg. Nýl. falleg 121 fm 5 herb. „penthouse"-íb. íviðhaldsfríufjölb. Vandað- ar innr. Parket. Áhv. byggsj. rfk. 5,3 millj. Verð 10,1 millj. Öldutún — skipti. Talsv. endurn. 134 fm efri sérhæð og ris í góðu tvíb. Nýl. innr., gler o.fl. Góð staðsetn. Áhv. góð lán 4,0 millj. Verð 10,3 millj. Hverfisgata. Ágæt neðri sérh. í tvib. ásamt góðu herb. á jarðh. alls 85 fm. Nýl. gler, parket og eldhinnr. Verð 6,3 millj. Hvammabraut. Góð 127 fm „pent- house"-íb. í 4ra-íb. stígagangi E góðu fjölb. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. rík. 5,5 millj. Verð 8,9 millj. Breiðvangur. Fallega 120 fm 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. góð lán 4,7 millj. Verð 8,3 millj. Álfaskeið. Falleg talsvert endurn. 4ra-5 herb. íb. ásamt bilsk. IMýjar innr., gólfefni o.fl. Skipti mögul. Verð 8,6 millj. Sunnuvegur. Rúmg. 115 fm efri sér- hæð í góðu steinhúsi á mjög rólegum stað. Eignin er gömul en góð. Mögul. 4 svefnh. Verð 7,9 millj. Hjallabraut. Björt rúmg. 6 herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. samt. 144 fm. Hent- ar vel stórri fjölsk. Verð 9,4 millj. Hringbraut. Talsv. endurn. 85 fm 4ra herb. íb. í tvíb.-fjórb. Góð staðsetn. Stutt i sundlaug. Verð 5,9 millj. Eyrarholt — Tuminn. Glæsil. „penthouse"-íb. á 10. hæð í nýju lyftuh. ásamt stæði í bíiskýli. íb. er fuilb. m. vönduðum innr. Utsýni alveg frábært. Verð 13,9 millj. Álfaskeið. Björt og rúmg. 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð ásamt bílsk. Skipti á minni eign. Verð 8,5 millj. Traðarberg. Nýl. og björt 160 fm íb. í litlu fjölb. Parket, flísar og vandaðar innr. Áhv. byggsj. ríkisins 5,3 millj. Toppeign. Verð 11,2 millj. Miðvangur. Sérl. vel með farin og góð 138 fm neðri sérh. ásamt bílsk. 4 svefn- herb. rúmgóð stofa. Verð 11,5 millj. Þverbrekka - Kóp. Góð 104 fm 4ra herb. íb. á 5. hæð í Jyftuh. Parket. Fráb. útsýni. Verð 8 miilj. Brattakinn. Falleg.endurn.lQS fm sérh. í þríb. MýJ. innr., gólfefni, glero.fl.Áhv.goðlán.Vcrð8,2millj. Móabarð. Talsv. endurn. 91 fm neðri sérh. ásamt 27 fm bílsk. Allt sér. Áhv. góð lán 4,8 millj. Verð 7,4 millj. Suðurvangur. Falleg talsvert end- urn. 113 fm 4-5 herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Nýl. parket, gler o.fl. Áhv. húsbréf 4,5 millj. Verð 8,4 millj. Grenigrund — Kóp. — iaus. Góð 104 fm 4ra herb. fb. ásamt bilsk. I góðu fjórbýti. Sérinng. Parket 00 flisar. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 8,9 mitlj. Breiðvangur. Falleg120fm5-6herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Góð staðsetn. Stutt í skóla. Falleg eign. Traðarberg. Rúmgóð 4ra herb. íb. á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. Fallegar innr. og gólfefni. Stutt í skóla. Suðursv. Verð 9,9 m. 3ia herb. Klukkuberg. Nýl. falleg 3ja herb. fb. moð sérinng. Parket. Fallegt útsýni. Áhv. húsbr. 4,5 millj. Verð 7 millj. Hraunhvammur. Talsvert endurn. 79 fm neðri sérh. í góðu viðhaldsfríu tvíb. Nýl. innréttingar, hiti, rafm., gler o.fl. Áhv. góð lán. Verð 6,3 millj. Suðurhvammur. Vönduð 95 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð ofan kj. ásamt 31 fm bílsk. Vandaðar innr. Flísar á gólfum. Eign í mjög góðu ástandi. Verð 8,6 millj. Hraunstfgur. 3ja herb. miðhæð í góðu steinhúsi á ról. og góðum stað í gamla bænum. Áhv. lán ca. 3 millj. Verð 5,9 millj. Hjallabraut. Talsvert endurn. 86 fm 3ja herb. ib. í viðhaldsfríu fjölb. Sólskáli. Parket. Gott gler. Áhv. 1,9 millj. Verð 6,8 millj. Brattakinn. Snotur 55 fm 3ja herb. miðhæð. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 4,9 millj. Grænakinn. Góð talsv. endurn. 76 fm sérhæð í góðu þríb. Nýl. rafm., gler o.fl. Góð eign. Verð 5,9 millj. Hjallabraut. Falleg 103 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. viðgerðu og máluðu fjölb. Parket. Vitastfgur. Góð talsvert endurn. 70 fm neðri sérh. í tvíb. Allt nýtt á þaði, gler, hiti, rafmagn, tafla, gólfefni o.fl. Áhv. byggsj. húsbr. 3,2 millj. Verð 5,8 millj. Skúíaskeið — laus. Góð 61 fm efri sérhæð ásamt 16 fm aukaherb. í kj. Hús nýl. klætt að utan. Gott útsýni. Góður staður. Laus strax. Verð 5,9 millj. Laufvangur. Góð 3ja herb. 88 fm íb. á 1. hæð ofan kj. Parket o.fl. Verð 7,0 millj. Álfaskeið — hagst. verð. Góð 86 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð ofan kj. Bílskúrs- sökklar. Mjög hagstætt verð 5,9 millj. Ásbúðartröð — laus. Góð 91 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð i góðu þribýli. Góð staðsetn. Verð 6,5 millj. 2ia herb. Laufvangur. Falleg 68 fm 2ja herb. íb. á góðum og rólegum stað. Parket, gott gler. Verð 5,5 millj. Alfholt. Mjög björt og vönduð 2ja herb. sérhæð. Sérinng. Engin sameign. Góðar innr. Útsýni. Vönduð eign. Verð 6.350 þús. Klukkuberg. Nýl. 60 fm 2ja herb. íb. á fráb. útsýnisstað. Góðar innr. Sérinng. og sér garður. Gott verð 5,2 millj. Miðvangur. Faiíeg 57 fm 2Já herb. íb. á 2. hæð í lyftuhúsi. Parket. Húsvörður. Sérinng. af svölum. Fal- lcgt útsýni. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 6,2 míllj. Mýrargata. Rúmg. og björt 87 fm 2ja herb. ib. á jarðh. í þríbýli. Sérinng. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 6,5 millj. Vallarbarð - laus strax. Falleg og vönduð 69 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu nýl. fjölb. ásamt 23 fm bflsk. Parket. Vandaðar innr. Áhv. góð lán 4,0 millj. Frá- bært verð 6,5 millj. Atvmnuhusnæði Fjarðargata. Nýtt og vandað 165 fm skrifstofuhúsn. á efstu hæð í þessu reisul. lyftuhúsi. Vandað parket á gólfum. Snyrting, fundarherb. og skrifstofur. Áhv. lán til 15 ára. Verð 15,2 millj. Kaplahraun. Nýlegt 207 fm atvhúsn. byggt 1988 á tveimur hæðum. Góður salur, wc og skrifstofur niðri. Efri hæð innr. sem íb. Mjög gott verð 5,5 millj'. IMybyggingar Háholt'— litli turninn. Mjögvand- aðar og fullb. 2ja-4ra herb. ib. i 5-hæða lyftuh. Innang. úr stæði í bílgeymslu sem fylgir. Verð 6,7-9,7 millj. Háaberg. Rúml. fokh. 241 fm einb. Fráb. staðs. Glæsil. útsýni. Skipti mögul. Áhv. húsbr. 4,0 millj. Verð 11,5 millj. Úthlfð. Fallegt 143 fm endaraðh. með millilofti ásamt 37 fm bilsk. Húsið selst fullb. að utan, fokh. innan eða lengra komið. Verð 8,2 millj. Eigum til mikið úrval nýbygg- inga af öllurn stærðum og gerðum. Hafið samband og fáið upplýsingabæklinga og teikningar á skrifstofu. If INGVAR GUÐMUNDSS0N lögg. fasteignas., heimas. 555-0992 JÓNAS HÓLMGEIRSSON kerfisfræðingur, heimas. 565-3155. KÁRI HALLDÓRSSON hagfræðingur, heimas. 565-4615. ©588 55 30 Bréfsími 5885540 Opið laugardag kl. 10-13 0) fJQ C "c 3 <o E <a c o> » (S Einbýlishús REYKJABYGGÖ - MOS. Fallegt einbhús 174 fm m. 31 fm bílskör. 4 svefnherb. Parket. Skipti mögul. Verð 12,5 mlllj. HAMARSGERÐI - RVÍK vbrum að fá ( einkasölu einb. hæð og ris 115 fm é þessum vinsaata stað. Eignin þarfnast víðg. TÆKI- FÆRISVERO. ÁSLAND - MOS. Mytt gfæslf. einbhús 260 fm é tveim- ur hæðum með 40 fm bilsk. 4 svefn- herb. Flísar/parket, stðrar svalir. Miklð útsýni. Sklpti mögul. á mlnnl eign. EGILSSTAÐIR Vorum að fá til sötu gott einbýlísbús 175 fm með 40 fm paskör. Parket. Skiptl mögul. á mlnnl eign. Verð 10,8 mlllj. LINDASMÁRI - RAÐH. Nýbyggt endaraðh. 200 fm með 26 fm bflek. Fufrfrág. að utan, fokh. að innan. Verð 8,6 mlllj. LINDARBYGGÐ ~ MOS. Mjög failegt parh. 164 fro með 22 fm bíiskýll. 4 svefnherb. Solstofa. Parket. Sklpti rnögul. Hagstætt verð 11,8 mlllj. ESJUGRUND - KJAL. Vorum að fá í einkasölu 290 fm endaraðh. á tveim hæðum með sökklum fyrír tvöf. bSsk. Mögtil. á 2ja herb. íb. á jarðfi. Ahv. 7,2 millj. Verð 10,8 mfflj. STARENGi - RAÐH. Nýtt endaraðh. 152 frn m. 26 fm bflsk. Setst fullb. að utan tilb. u. tré- verk að tnnan. TB afh. strax. Áhv. 3 millj. Verð 10,2 millj. LYNGRIMI - PARH. Nýbygflt parh. á tveimur hasðum 200 fm með 20 fm bíisk. Fultfrég. að utan. Málað, fokh. að innan. Áhv. 6,3 millj. Verft 8,6 millj. f NÁGRENNI MIÐBÆJAR Stórgl. rtýt. raðhús 135 fmá tveimur hæðum. Ftísar, patket Sérsm. innr. Eiguleg elgn. Ahv. 6,2 millj. Verð 11,0 millj. BAKKASMÁRI - KÓPAV. Nýbyggt parh. á einrti hæð 180 fm m. 30 fm bftsk. Fullfrág. að utan, fokh. að innan. Tllbúið. Áhv. 6,3 millj. Verð 8,3 mlllj. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Mjðg flóð Sérhæð 4ra herb. 96 fm. Parket. Sérinng. Faltegur suður- garður. Sktptl mögul. Áhv. 2,0 millj. Verð 7,2 mlllj. ................................................¦.................. " ' ' HOLTAGEROI - KÓPAV. Mjög góð efri sérhœð 5 herb. 141 fm. Sérlnrtg. Stórar suðursvalir. Vérð 8,9 mlllj. 4ra-5 herb. í NÁGRENNI HLEMMS Rúmg. 5 herb. ib. 117 fm a 2. h*eð. 4 svemh., stofa, borðstofa. Suðursv. Laus strax. Hagst. verð. LtNDASMÁRl - KÓPAV. Vorum að fá í söfu nýjar 4ra herb. íbúðir 110 fm é 1. og 2. hæð i litlu fjölbhúsi. Fultfrág. utan, tllb. u. trév. að innan. Sértrtng. í fb. á 1. hæð. Suðursvatir. KRINGLAN - 4RA Mjög falleg 4ra herb. fb. 105 fm á 2. hæð í litlu fjölb. Parket. Suðursv. Góð eign. Áhv. 4 millj. V. 9,4 m. STÓRAGERÐI Falleg rúmg. 3ja-4ra herb. íb, 96 fm á 3. hæð ásamt bflsk. 21 fm. Tvenn- ar svalir. Góð staðsetn. Ahv. 4,4 millj. Verð 7,8 mlllj. HÁALEITISBR. M. BÍLSK. Rúmg. 4ra herb. íb. 110 fm m. 22 fm bílsk. "3 svefhherb., stofa og borðstofa. Parkat. Vestursv. iihv. 6,0 mlllj. Verð 8,5 millj. FURUGERÐI - 5 HERB. Stórglæsil. 5 herb. ib. 100 fm á 1. hæð. Parket/fltsar. Suðursv. Mikið útsýni. Eiguleg eign. Verð 8,9 millj. VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra hérb, íb, 100 fm á 1. hasð. 3 swefnherb. Parket. Sv.svaltr, Sktptl mögul. á etgn t.d. Þingholt - vesturbær. OKKUR VANTAR EIGNIR A SKRA HÖFUM KAUPENDUR VANTAR: 2ja herb. íbúðir í Háaleitishverfi, Hlíðum og Vesturbæ. VANTAR: 3ja-5 herb. fb. t'Vesturbæ, Grafarvogi og Kleppsholti. VANTAR: Sérhæð í Hlíðum, Smáíbúðahverfi og Þingholtum. VANTAR: Lítið raðhús, 2ja-3ja herb. íbúðir í Mosfellsbæ, Garðabæ, Kópavogi. 3ja herb. ibuðir UGLUHÓLAR M/BÍLSK. Falleg 3ja herb. íb. 84 fm með 22 fm bíisk. Stórar suðursv. Áhv. 4 millj. Verð 7,4 millj. Laus strax. KAPLASKJÓLSV, - 3JA Góð 3ja herb. fb. 81 fm á 2. hseð. Parket, Suðursv. Áhv. 3,5 miltj. Verð 6,9 mlttj. VESTURBERG - 3JA Sérstakl. rúmg. 3ja herb. fb.ajerðh. 94 fm. Sersuðurioð. Ahv. 1,5 mllfj. Vera6,2mMIJ. HRAUNBÆR - 3JA Falleg 3ja herb, ib; 74 fm é efri hæð í littu fjölbhósi. Parket. Vestursv. Góð staðsetn. Verð 6,8 mitlj. LEIRUTANGI - MOS. Falleg neðri sérh. 94 fm 3ja herb. Parket. Sérinng. og garður. Mögul. áhv. 4,2 millj. REYNIMELUR - 3JA Góð 3já herb. íb. 701m á 3. hasð. Sérhitl. Suðursv. Laus strax. Verð 6,5 millj. Fasteignamiðiunin Berg Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 2ja herb. íbuðir STELKSHÓLAR - M/BÍLSK. Góð 2ja herb. íb. 60 fm m. 22 fm bilsk. Stórar suðursv. Áhv. 2^ mfllj. Verð 5,8 mitlj. ÁLFTAMÝRI Góð elnstaktib. 43 fm á jarðh. i fjölb- husí. Amr. 2,0 mitfj. Verð 4,1 miDJ, REYKJAVÍKURV. - 2JA Römg. 2ja-3ja herb, ib, 76 fm á jarðh. Tvö svefnherb. Nýstands. fb. Wýjar rafmagnstagntr. Sér httt. Laus strax. Verð 4,7 millj. STÖRHOLT - ZJA Mjðg rúmg. 2Ja herb, ib. 60 fm á jarðhæð m. sérirtng. Laus strax. Áhv. 1,6 millj. Verð 4,4 mlllj. REYKAS - 2JA Rúmg. 2ja herb. íb. 70 fm á 1. hæð f nýstandsettu húsi. Mikið útsýni. Áhv. 4,5 m. Verð 5,9 millj. Laus. Atvinnuhusnæði 8RAUTARHOLT Til sölu íðn,- pg skrif stbúsn. á tveim- ur hæðum 700 fm. Hagst. Kfðr. Sæberg Þórðarson, löggiltur fastelgna- og skipasali, Háaleitisbraut 58 sfmi S885S30 0) m c _3 ¦O E ra c D) '5 «3 U. í DAG ER FASTEIGN RAUNHÆFUR FJÁRFESTINGARKOSTUR If FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.