Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. OKTÓBER 1995 D 21 FASTEIGNASALA - Armúla 21 - Reykjavík S: 533-4040 - Fax 588-3366 Traust og örugg þjónusta DAN V.S. WIIUM, HDL. LÖGG. FASTEIGNASALI - ERLENDUR DAVÍÐSSON, SÖLUM.. ÓLAFUR GUÐMUNDSSON, SÖLUSTJÓRI BIRGIR GEORGSSON, SÖLUM. - HÖRÐUR HARÐARSON, SÖLUM. Opið mánudaga - föstudaga kl. 9 -18 og laugardaga kl. 11 -14. Símatími sunnudaga kl. 12 - 14. ft KAUPENDUR ATHUGIÐ & Fáið tölvulista yfir eignir t.d. i tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Söluyfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. 2ia herb. ibúðir MAVAHLIÐ. Rúmg. 2jaherþ. íb. fyrir handóða. Þarfnast algjörrar endurn. Stærð 70 fm. Sérinng. Verð aðeins 4,5 millj. 7726. VIÐ AÐALSTRÆTI. Eigumtiltvær nýjar fullb. 2ja herb. íb. í lyftuh. Stærð frá 62 fm. Til afh. strax. Verð frá 6,4 millj. 6122. SELJAVEGUR. Mikið endum. risíb. í steinh. ca 70 fm. Nýtt þak. Hús í mjög góðu ástandi. Verð: Tilboð. 6231. REYNIMELUR.2jaherb.íb.ájarðh. í þríb. Rúmg. herb. Stærð 54 fm. Áhv. ca. 2 millj. veðd. Verð 4,6 millj. 6532. HÆÐARGARÐUR. Séri: skemmtileg 2ja herb. íb . á 2. hæð m. sérinng. Arinn í stofu. Parket. Sólarsvalir. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 6,3 millj. 6526. REYNIMELUR. 57 fm íb. á jarðh. í þríb. m. sérinng. Laus strax. Verð 4,9 millj. 4977. FRAKKASTÍGUR. Falleg 2ja herb. Ib. á 1. hæð með sérinng. og stæði í bíl- skýli á þessum frábæra stað. Nýjar innr. og parket. Áhv. 2,2 millj. Verð 5,2 millj. Laus strax. 6394. HRÍSMÓAR. Glæsil. 2ja herb. íbúð á 4. hæð, 61 fm. Beykiinnrétting og parket. Áhv. 1,7 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. 6518. SPÓAHÓLAR. Rúmgóð 61 fm 2ja herb. íb. á 1. hrað (jarðhæð). Yfirb. suðursv. Parket á gólfum. Tengt fyrir þvvél á baði. Áhv. 3,3 millj. Ath. skipti á bíl mögul. Laus strax. Verð 5,4 millj. 6512. HRAUNBÆR - LAUS STRAX. 2ja herb. íb. á 2. hæð. Stærð 54 fm. Suðursvalir. Hús í góðú ástandi. Áhv. 1,3 m. Verð 4,8 m. 6280. VÍKURÁS. 2ja herb. íb. á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Stærð 59 fm. Flísar og parket. Suðursv. Áhv. 2,3 millj. Verð 5,6 millj. 6501. ENGJASEL. Góð 2ja-3ja herb. íb. á efstu hæð, tæpir 70 fm. Gott útsýni. Sérþvhús. Lítið barnaherb. u. súð. Bíl- skýli. Áhv. veðd. 2,3 m. 4668. KAMBASEL. Rúmg. 2ja herb. ib. á jarðhæð með suðurgarði. Sérþvhús og - geymsla á sömu hæð. Góð eign í góðu ástandi. Stærð 56,7 fm. Áhv. 1,7 millj. Verð 5,2 millj. 6408. 3ia herb, íbúðir ÁLAGRANDI. Mjög rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð með parketi á gólfum. Rúmg. eldh. og herb. Góð sameign. Verð 7,5 millj. 6556. LÆKJARFIT - GBÆ. 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð i fjórbýli. 2 rúmg. svefn- herb. og_ 1 minna, eldh. og baðherb. Laus strax. Ahv. ca 3 millj. Verð 5,1 millj. 6551. GNOÐARVOGUR. Á þessum vin- sæla stað eigum við til 3ja herb.íb. á 3. hæð. Stærð 68 fm. Gott ástand. Áhv. 1,2 millj. Verð 5,6 millj. 6531. HÁTÚN. Rúmg. 3ja herb. íb. í lyftuh. Stærð ib. 64 fm. Verð aðeins 5,3 millj. Laus strax. 6274. GARÐSENDI. Góð 3ja herb. risíb. m. svölum í þríb. á þessum vinsæla stað. Stærð 47 fm. Eignin er í góðu ástandi. Áhv. 2,0 millj. Verð 5,8 millj. Laus strax. 6482. ÁLFHEIMAR. 3ja-4ra herb. íb. á 2. hæð. Aðeins tvær íb. á hæðinni. Nýi. eld- hinnr. Parket á gólfum. Nýtt þak. Stutt í þjónustu og skóla. Verð 6,5 millj. 6295. HRAUNTEIGUR. 3ja-4ra herb. íb. á jarðh. í tvlb. Stærð 70 fm. Eignin er í góðu ástandi. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. Laus strax. 6441. RAUÐÁS - LAUS STRAX. Rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Parket. Tvennar svalir. Áhv. 1,7 millj. 4129. HVERAFOLD - BÍLSKÝLI. Mjög góð 3ja herb. endaíb. á 3. hæð [litlu fjölb. Þvottah. í íb. Glæsil. útsýni. Áhv. byggsj. 4,5 millj. Ath. skipti á 4ra herb. ib. mögul. 6525. TÝSGATA. 54 fm ib. 3ja herb. íb. á 2. hæð í þríbýlish. Nýtt gler og raf- magnslagnir. Þak viðgert. Góð staðsetn. Verð 5,3 millj. 6443. SKIPASUND - LAUS. Góð 3ja herb. kjíb.með sérinng. Stærð 72 fm. Parket á gólfum. Fallegur garður. Laus strax. Áhv. 3 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. 6199. HRINGBRAUT. Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Stærð: 70 fm. Nýl. eldh. Verð 5,3 inillj. Laus strax. 6359. BLÖNDUHLÍÐ. Mjög góð risíb. I fjórb. 75 fm að gólffl. Góð íb. á fráb. stað. Laus strax. Áhv. byggsjlán 2,8 millj. 6297. EYJABAKKI. Ib. á 1. hæð í enda. Stærð 79,6 fm. Parket. Falleg sameign. Áhv. 3,2 millj. Laus strax. 6165. LYNGMÓAR - GB, 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt innb. bilsk. Góðar innr. Nýtt parket. Laus strax. Verð 7,9 millj. 6290. 4ra herb. íbúðir FELLSMÚLI. Góð 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Endurn. eldh., rúmg. stofa, 3 svefnherb. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,9 millj. 7725. NORÐURMÝRI. Mjög góð 4ra herb. ib. á 3. hæð. Stærð 90 fm. Ib. er björt og rúmg. Parket á gólfum, flísal. baðherb. Fráb. staðsetn. Verð 7,5 millj. 6502. DREKAVOGUR. Góð 4ra herb. íb. á jarðh. i þríbýli. Rúmg. herb. Stærð 88 fm. Hús í góðu ástandi. Ath. skipti á íb. í Hfj. Verð 6,5 millj. 7719. BLÖNDUBAKKI. 4ra herb. íb. með fbherb. í kj. Stærð 103 fm. Þvottah. innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,1 millj. 5129. FLÚÐASEL. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. Parket og teppi á gólfum. Hús í mjög góðu ástandi. Verð 7,8 millj. 6549. ENGJASEL. 4ra herb. endaíb. á 1. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Stærð 101 fm. Parket á allri íb. Baðherb. allt ný- stands. Eign í toppstandi. Verð 8 millj. 4953. SOGAVEGUR. Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. í fjórbhúsi. Eign í góðu ástandi með miklu útsýni. Verð 8,9 millj. 6060. HJARÐARHAGI. 4ra-5 herb. ib. á 2. hæð ásamt bílskýli. Stærð 115 fm. Nýl. innr. Parket. Ath. skipti á minni eign. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 8,9 millj. 6378. FÍFUSEL - LAUS STRAX. 96 fm íb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Þvherb. í íb. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 7,3 millj.4725. LAUFENGI - GRAFARV. Nyi. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Stærð 111 fm. Vandaðar Innr. Þvherb. í Ib. Áhv. hús- bréf 5,9 miilj. Verð 8,5 millj. 4888. SKIPASUND. Falleg 82 fm neðri sérhæð í þríbh. Parket á gólfi, flísal. baðherb., endurp. rafm., gler o.fl. Verð 7,7 millj. Laus stráx. 6499. RAUÐARÁRSTÍGUR. Ib. á 3. hæð ásamt risi. Á neðri hæð er eitt herb., eldhús, bað, þvherb., stofa og svalir. í risi eru 2 svefnherb. og sjónvstofa. Bilskýli. Áhv. veðdeild 4,8 millj. Verð 9,3 millj. 4773. LJÓSHEIMAR. Góð 4ra herb. ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Mikið endurn. 2 lyftur í húsinu. Gott útsýni. Laus strax. Verð 7,5 millj. 4358. HOLTSGATA. Ib. á efstu hæð. Tvær samliggjandi stofur. Suðursv. Gott steinh. Útsýni. Laus strax. Verð 6,3 millj. 6034. LINDARGATA. Rúmg. íb. á miðhæð í góðu steinhúsi. Góðar svalir. Parket. Hagst. lán áhv. Verð 6,8 m. 6453. HRÍSMÓAR - GB. Glæsil. 4ra herb. Ib. á 4. hæð 110 fm í lyftuhúsi. Vandaðar ínnr. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir. Verð 9,5 m. 6454. 5-6 herb. SJAVARGRUND - GBÆ. ib. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Stærð samt. 196 fm. Til afh. strax. tilb. u. innr. Verð 9,8 millj. 6521. Sérhæðir HEIÐARHJALLI - KOP. Mjög rúmg. neðri sérh. i þríbýli ásamt góðum bílsk. 3-4 svefnherb. Mjög rúmg. eldh. Suðursv. með miklu útsýni. Laus fljótl. 6550. ÁLFHEIMAR. Góð sérh. í nýviðg. húsi. Stærð 137 fm + 30 fm bílskúr. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 5,6 millj. Verð 10,9 millj. 7721. KIRKJUBRAUT - SELTJ. góö efri sérh. i þríb. ásamt bílskúr. Góðar innr. Arinn. Þak nýviðgert. Frábært útsýni. Tvennar svalir. Laus fljótl. Verð 10,5 milj. 6535. Raðhús - parhús RAUÐAS. Gott endaraðh. ca 195 fm. Góðar innr. og gólfefni. 3 svefnherb., stofa, borðst. og sjónvarpsherb. Fallegt útsýni. Áhv. ca 2,2 millj. byggsj. Verð 14,4 millj. 7720. VESTURSTRÖND - SELTJ. Gott endaraðh. á tveimur hæðum með innb. bilsk. 4 svefnherb. Tvær stofur. Samt. 213 fm. Falleg lóð. Verð 12,5 millj. Laus strax. 6511. KRÓKABYGGÐ - MOS. Raðhús á einni hæð með millilofti. 2 svefnherb., stærð 108 fm. Laust strax. Áhv. 5 millj. byggsj. Verð 8,4 millj. 6475. Einbýlishús KLYFJASEL. Glæsil. einb. ásamt tvöf. innb. bllsk. Húsið er smekkl. innr. Ath. skipti á minni eign. Teikn. á skrifst. 6164. GILJASEL. Vel staðsett einb. 254 fm ásamt tvöf. bílsk. Góð staðsetn. Afh. samkomul. Verð 14,9 millj. 4775. FAGRAKINN - HFJ. Gottsteinh á 2 hæðum ásamt innb. bílskúr. Stærð 168 fm. Hús i góðu ástandi. Ról. hverfi. Ath. skipti á minni eign í Reykjavík. Áhv. 2,8 millj. Verð 12,3 millj. 6530. VAfNSSTÍGUR. Til sölu 194 fm járnkl. timburh. sem er tvær hæðir og steyptur kj. Frábært hús á góðum stað. Nýl. járn, rafm., gluggar. Sjón er sögu ríkari. Verð 10,5 millj. 6520. í smíðum HLAÐBÆR - ARBÆ. tíi söiu 834 fm hornlóð á góðum stað. Á lóð- inni er 66 fm timburh. I góðu ástandi. Verð 4,5 millj. 6506. BERJARIMI. Stór 3ja herb. fb. á 1. hæð, stærð 103 fm. íb. afh. tilb. til innr. 6227. Atvinnuhúsnæði ARMULI - SKRIFSTOFA. Glæsil. innr. efri hæð ásamt risi, alls 262 fm. Móttaka, 5 skrifst.herb., vinnurými, kaffi- og setustofa, geymslur. Laus strax. Teikn. á skrifst. 6376. BÍLDSHÖFÐI. 192 fm skrifstofu- húsn. á 4. hæð. 4 skrifstofuherb., móttaka o.fl. Húsnæðið er laust strax. Verð 7 millj. 6338. BÍLDSHÖFÐI. tii söiu 370 fm iðnaðarhúsn. m. innkeyrsludyrum. Góð lofth. Uppl. veittar á skrifstofu. 6539. VATNAGARÐAR. Ca 550 fm hús- næði á tveimur hæðum með innkdyrum. Hentar vel fyrir allskonar starfsemi. Laust strax. Uppl. á skrifst. VITASTÍGUR. 245 fm húsnæði á 3. hæð sem skiptist í stóran sal með eld- húsaðst. ásamt tveim minni herb. Parket á öllum gólfum. Laust strax. 6284. LAUGAVEGUR - VIÐ HLEMM. Til sölu 177 fm húsnæði á götuhæð. ( húsnæðinu er veitingastaður og fylgir 3ja ára leigutimi 6399. SKIPHOLT. Til sölu 1.115 fm gott steinhús við Skipholt. Mögul. á að selja húsið í tvennu lagi. Uppl. á skrifst. 6001. SKÚTAHRAUN. Nýl. iðnaðarhúsn. á jarðhæð með tveimur stórum innkeyrsludyrum. Mikil. lofthæð. Rúmir 250 fm. 6514. Kópavogur AUSTURBÆR. 2ja herb. íb. á 2. hæð. Sérinng. af svölum. Geymsla og þvottah. á hæð. Áhv. byggsj. 1,4 millj. Verð 4,5 millj. 4845. LINDASMÁRI. 3ja herb. íb. á 2. hæð, stærð 99 fm. Afh. tilb. u. innr. en full- frág. utan. Áhv. 3 millj. Verð 6,9 millj. 6271. EFSTIH JALLI. Snyrtil. og vel umgengin 3ja herb. íb. á 2. hæð. Glæsil. útsýni. Örstutt í skóla og flesta þjónustu. Laus fljótl. 6402. ÁLFHÓLSVEGUR. 3ja herb. ib. á 2. hæð í 5 íb. húsi ásamt bílskúr. Þvherb. innaf eldh. Glæsil. útsýni. Áhv. 3,1 m. Verð 6,5 millj. Laus fljótl. 4914. KÁRSNESBRAUT. 3ja herb. íb. á efri hæð. Stærð 72 fm. Sérinng. Laus strax. Áhv. byggsj. 2,6 millj. 6139. ENGIHJALLI. 3ja herb. íb. 89 fm á 8. hæð í lyftuh. Tvennar svalir m. miklu útsýni. Áhv. 3,9 millj. Verð 5,6 millj. Laus strax. 4637. ÞVERBREKKA. 3ja herb. íb. á 1. hæð í lyftuh. 62 fm. Gluggar á 3 vegu. Laus fljótl. Áhv. 2,2 millj. Verð 4,9 millj. 6497. FURUGRUND. 3ja herb. fb. á 1. hæð ásamt íb.herb. í kj. Áhv. veðd. 1,9 millj. Verð 6,6 millj. Laus strax. 2541. ENGIH JALLI. Glæsil. 4ra herb. endaíb. á 8. hæð. Parket. Nýl. stands. baðherb. Glæsil. útsýni. Laus strax. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð 7,2 millj. 4975. ARNARSMÁRI. Falleg 4ra herb. endaíb. á 3. hæð. Beykiinnr. Þvottaherb. í íb. Suðursv. m. góðu útsýni. Áhv. húsbr. 5,4 millj. Verð 8,7 milij. 6534. GRENIGRUND. Mjög góð 4ra-5 herb. íb. á efri hæð í fjórb. ásamt bflsk. Forstherb., 3 svefnherb., þvhús innaf eldh. Góðar suðursv. Stærð fb. 114 fm + 24 fm bílsk. Áhv. 1,7 millj. Verð 8,7 millj. Laus strax. 7013. ENGIHJALLI. Góð 4ra herb. íb. í lyftuh. 2 lyftur. (b. í góðu ástandi. Tvennar svalir. Laus e. samkomulagi. 4682. VESTURBÆR. 121 fm sérhæð I þríb. Allt sér. Laus strax. Hús viðgert. Bílskúrsréttur. Falíegt útsýni. Áhv. 5,1 millj. Verö 7,7 millj. 6513. BAKKASMARI. Parhús m. innb. bflskúr. Hús fokh. að innan en frág. utan, ómálað. Stærð íb. 144 fm + bilskúr 36 fm. Verð 8,9 millj. Góð kjör. 6028. LINDASMÁRI. Raðhús á einni hæð m. innb. bílskúr. Stærð 169 fm. Húsið er tilb. u. innr. og fullfrág. utan. Til afh. strax. Verð 10,8 millj. 6191. Hafnarfjörður SLÉTTAHRAUN. Rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð, 78 fm. sérl. gott fyrirkomu- lag. Þvottaherb. á sömu hæð. Áhv. hagst. lán 4,3 millj. Útb. ca 2,0 millj. á árinu. 5065. FLATAHRAUN. Stór 3ja herb. fb. á 2. hæð í Ittlu fjölb. Stærð 92 fm. Hús í mjög góðu ástandi. Verð aðeins 5,9 millj. Ath. seljandi getur lánað til allt að 25 ára. 6398. FAGRAHLÍÐ. Ný 3ja herb. Ib. á 2. hæð í fjölb. Stærð 88,5 fm. (b. afh. með fullb. baðherb., frág. rafmagni, parketi á gólfum, öll Ijósmáluð. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,7 millj. 4959. BÆJARHOLT. Ný fullb. rúmg. 3ja herb. íb. á jarðh. 103 fm. Þvottaherb. í íb. Góðar innr. og góð aðstaða fyrir hjólastóla. Til afh. strax. Verð 7,6 millj. 4698. REYKJAVÍKURVEGUR. 3ja herb. 102 fm ájarðh. Nýl. eldh. og baðherb. Sérinng. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6 millj. 6420. SUÐURHVAMMUR. Mjög góð 3ja-4ra herb. íb. á3. hæð ásamt stórum bilsk. (b. skiptist í 3 svefnherb., gott baðherb. Gott útsýni. Stærð fb. 108 fm. Áhv. 5 millj. Verð 9,4 millj. 6444. SUÐURVANGUR. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Stærð 103 fm. Þvottaherb. í fb. Fráb. útsýni. Laus strax. Verð 7,6 millj. 4607. HÓLABRAUT. 4ra herb._ íb. á 1. hæð í 5 íb. húsi. Suðursv. Stærð 87 fm. íb. er nýl. standsett og laus strax. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 6,6 millj. 4734. TRAÐARBERG. Glæsil. [b. á 1. hæð í 6 íb. húsi. Parket. Góðar innr. Stórar suðursv. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Verð 9,4 millj. 6481. SUÐURGATA. Risíb. í tignarlegu timburh. Stærð ca 80 fm ásamt bílsk. Laus fljótl. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verð 6,6 millj. 4885. SUÐURBRAUT. Rúmg. 4ra herb. endaíb. á efstu hæð. Þvottah. innaf eldh. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 7,6 millj. 6036. BÆJARHOLT. Ný fullb. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Beykiinnr. Þvottaherb. innaf eldh. Laus strax. Verð 8,6 millj. 4701. HJALLABRAUT. 5 herb. endaíb. á 1. hæð með þvottaherb. í íb. samt. 140 fm. Laus strax. Verð 9,5 millj. 6448. ÁLFHOLT. Fráb. Ib. á tveimur hæðum samt. 170 fm. Til afh. strax tilb. til innr. Fráb. útsýni. Verð 8,3 millj. 5058. SUÐURHVAMMUR. 104 fm íb. á 2. hæð ásamt 40 fm bílsk. Góðar innr. Þvottah. innaf eldh. Tvennar svalir og glæsil. útsýni. Laus strax. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 9,3 millj. Seljandi getur lánað hluta til langs tfma. 4166. KLUKKUBERG. Gott parh. á tveimur hæðum ásamt bilsk. 4 svefnherb. Góð eign með góðu útsýni. Áhv. ca 5 millj. Verð 15,5 millj. 6510. KYNNIÐ YKKUR KOSTI HÚSBRÉFAKERFISINS lf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.