Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. OKTÓBER 1995 D 19 STEFÁN Thors skipulagsstjóri segir kjörið tækifæri fyrir sveita- sfjórnir til að huga að stefnumörkun þegar hægir á framkvæmd- um, þá sé tími til að huga að framkvæmdaáætlunum. Of mikið kapp lagt á að byggja sem mest á skemmstum tíma UMHVERFI í þéttbýlisstöðum ber þess víða merki að menn hafa verið að flýta sér um of og kapp hefur verið lagt á að byggja sem mest á sem skemmstum tíma, sagði Stefán Thors skipulagsstjóri ríkisins m.a. í erindi sínu á ársfundi Húsnæðisstofnunar ríkisins í vik- unni en þar fjallaði hann um skipu- lagsmál til framtíðar. Þá sagðist hann hafa orðið þess var að sveitar- stjórnarmenn væru á þeirri skoðun að ekki þurfi að huga að skipulags- málum þegar lítið væri byggt og sagði það mikinn misskilning. Þeg- ar hægi á framkvæmdum sé kjörið tækifæri til að yfirfara stefnumörk- un og framkvæmdaáætlanir. Stefán Thors segir að byggða- mynstur á íslandi sé um margt frá- brugðið því sem gerist í nágranna- löndum. „Þéttleiki byggðar er með því minnsta sem þekkist og staða höfuðborgarsvæðisins með 58% íbúa þjóðarinnar er óvenjuleg. Fá- menn strjálbýlissveitarfélög og mörg lítil sjávarþorp eru séríslensk einkenni. A öllum þéttbýlisstöðum er nú unnið eftir aðalskipulagsáætl- un sem samstaða hefur verið um og áætlanir eru endurskoðaðar eftir því sem forsendur breytast. Það breytir þó ekki því að víða ber umhverfi í þéttbýlisstöðum þess merki að menn hafa verið að flýta sér um of. Frá lokum síðari heims- styrjaldar hafa komið nokkur tíma- bil þar sem mikið hefur verið byggt af atvinnu- og íbúðarhúsnæði um land allt. Þá er eins og allt kapp hafi verið lagt á byggja sem mest á sem skemmstum tíma. Gömul hús voru rifin, stærðarhlutföll fóru úr skorðum og götumyndir ger- breyttust. Ef byggðaþróun á þétt- býlisstöðum á íslandi og Færeyjum er borin saman fyrir þetta tímabil kemur fram greinilegur munur. Á Færeyjum hafa þéttbýlisstaðirnir vaxið hægt og sígandi og nýjar byggingar verið felldar haganlega að þeirri byggð sem fyrir var. Þar hafa greinilega ekki orðið stökk- breytingar eins og hér og um- hverfi og sögu verið sýnd meiri virðing. Skýring á þessum mun liggur eflaust í efnahagslegum for- sendum og því að með stórauknum hagvexti eftir stríð er eins og ís- lendingar hafi tamið sér þann sið að framkvæma fyrst og hugsa síð- an." Fimmtíu ára gamall sófi FIMMTÍU ár eru liðin síðan þessi sófi var fyrst settur á markað. Hann er teiknaður af danska hönnuðinum Börge Mogensen og álitinn dæmigerður fyrir danska húsgagna- _____ list, þótt hugmyndin sé að sönnu spænsk._____ rgsa^ STOFHSETT 19SS ÍÍ22- m FASTEIGNAMIÐSTOÐINP iBr SKIPHOLTI SOB - SÍMI562 2030- FAX562 22 90 Magnús Leópoidsson, lögg. fasteignasali. Opið virka daga frá kl. 9-12 og 13-18, Iaugardaga kl. 11-14. ATHUGIÐ! Yflr 600 eignir á Rvíkursvæð- inu á söluskrá FM. Skiptimöguleikar yfir- leitt i boði. Einbýh EFSTASUND 7611 Mjög gott 92 fm einb. ásamt 10 fm geymsluskúr. Mikið endurn. húsn. m.a. nýtt þak, rafm., gler, lagnir, baðherb., eldh. o.fl. Stór lóð. Bilskréttur. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. fb. í sama hverfi. • Verð 9,8 millj. Áhv. 4,5 millj. húsbr. SELBRAUT 7562 Glæsil. 236 ím einb. á einni hæð m. tvöf. innb. bílsk. Arinn í stofu. Glæsil. sólstofa. Fallegur garður. Mjög áhugav. eign. LOGAFOLD 7658 Mjög fallegt 176 fm einb. á einni hæð. Fullb. vandað hús að utan sem innan. Bílskúr. Góður garður. Verð 13,7 millj. ÁSLAND - MOS. 7503 Glæsil. 247 fm nýl. einb. á tveimur hæðum m. innb. 40 fm bílsk. Parket á stofum. Mjög gott útsýni. Áhugaverð eign. MQSFELLSD ALU R 7B38 Ttl sölu áhugavert hús i Mosfdal. Um er að ræða einbhús úr tlmbri ésamt bíisk. Stærð samt. um 190 fm. 80 fm sólpailur. Húsinu fylgir um 1,5 ha eígnarland. Frab. stað- setn. NJORVASUND 7659 Til sölu 272 fm einb. á tveimur hæðum auk kj. sem mögul. er að innr. sem séríb. Auk þess góður tvöf. bílsk. Góðar stofur. 5 svefnherb. Eignin þarfnast standsetn. Raðhus/parhus LEIRUTANGI - MOS. 6440 ÚTSÝNI - JAÐARLÓÐ. Glæsi legt parh. á besta stað í Mosfbæ. Stærð 166,7 fm. Húsið er á tveimur hæðum. 4 svefnh,, góðar suðursv. Stutt í fráb. gönguleiðír, hesthús, golfvöll o.fl. Áhugav. eign. SUÐURGATA - HF. 6402 Gott 163 fm parhús m. innb. bílsk. Fallegt útsýni yfir höfnina. Verð 10,9 millj. Áhv. 6,2 millj. húsbr. Laust. ENGIHLÍÐ - LAUS S362 Áfiugav. 85 fm neðri hæð t góðu íjorb. Mlkið endurrt. íb. m.a. eldh., baðherb., góVSefni o.fl. Lykiar á skrifst. V. 7,6 m. LANGHOLTSVEGUR 5368 Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr sem inn- réttaður er sem íbúð og leigður út. fbúðin er 97,7 fm, 2 stofur, 2 svefnh. og eldhús með nýlegri innréttingu. Parket á gólfum að hluta. Verð 9,0 millj. SKERJAFJÖRÐUR 5346 Vorum að fá í einkasölu stórglæsil. 107 fm neðri hæð í tvib. Allt sér. Auk þess 51 fm bilskúr.. 3 svefnherb. Skólabíll. Áhugaverð eign i góðu standi. Áhv. 2,4 millj. Verð 9,9 millj. RAUÐAGERÐI 3624 Falleg 127 fm íb. m. 25 fm bílsk. Sérinng. 3 svefnherb., stórar stofur, svaiir og ar- inn. Skipti á ód. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 9,5 millj. FLÓKAGATA 63S3 Til sölu 172,4 fm hæð, þ.m.t. innb. bflsk. Um er ao ræöa fb. á 2. hæð í hösi byggðu '63. Þvottahús i ib. Stórar svaltr. 4 svef nh. Ahugav. íb. STAPASEL 5343 Góð 121 fm neðri sérh. í vörtduðu tvfb. 3 svefnh. Góð stofa. Sérlóð í enda á byggð. Gott útsýni til suð- urs. ÁhV. 6,4 millj. 4ra herb. og stærn. RAUÐARARSTÍGUR 3565 Til sölu nýl. 4ra-5 herb. ib. á 3. hæð. íb. er á tveimur hæðum og skemmtil. innr. Parket á gólfum. Bílskýli. Góð sameign. MARÍUBAKKI 3454 Mjög falleg 4ra herb. endaíb. 87,6 fm á 2. hæð. Parket. Sérþvottah. i íb. Suðursv. Áhv. byggsj. 2,3 millj. verð 6,9 millj. GAUTLAND 3622 Mjög góð 4ra herb. íb. í litlu fjölb. i Foss- vogi. Tvennar svalir. Góðar innr. Stórt baðherb. með þvaðstöðu. Parket á holi og eldhúsi. V. 7,5 m. HJARÐARHAGI 3633 Vorum að fá í sölu fallega 4ra herb. enda- íb. á efstu hæð i 4ra hæða húsi. 2 stórar saml. stofur og 2-3 svefnherb. Óvenju glæsil. útsýni. Fráb. staðsetn. BAUGHOLT - KEFLAVÍK 14183 GLÆSILEG BGN IS6R.Ft.OKKI.Ti! sötuþetta óvenju gtæsilega\inbýli. Stærð 324,7 <m. Húsið er byggt V975. Glæsilegar innréttingar og tæki. Arinn í stofu. Sundlaug f garðí. Mögulegt að hafa sérfb. (kjallara ef það hemar. Myndlr og nánari upplýsingar á skrtfstofu FM. Ýmís skipti möguleg. ALFHEIMAR 3634 Ágæt íb. i góðu fjölb. íb. er 92,7 fm. Gler og gluggar endurn. Falleg viðarinnr. í eldh. Áhv. veðdlán 3,5 millj. Verð 7,5 millj. VESTURBÆR 3621 Glæsil. 4ra herb. 115 fm íb. á 3. hæð. Innr. allarvandaðarfrá Brúnás. Stór stofa m. fráb. útsýni yfir sjóinn. Svalir úr hjóna- herb. í suðvestur. Áhv. húsbr. og byggsj. 5,7 millj. Verð 9,2 millj. KAMBASEL 4129 Áhugav. 150 fm 6-6 herb. ib. á efri hæð í litlu 2ja hæða fjölb. Parket. V. 8,5 m. HRISMOAR 3615 Til sölu falleg 128 fm 4ja-5 herb. „pent- house"-ib. á 4. og 5. hæð í góðu lyftu- húsi. Vandaðar innr., 45 fm svalir með sólstofu. Laus. Lyklar á skrifst. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 9,7 mlllj. HÁALEITISBRAUT 3566 Góð 102 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð i góðu fjölb. 23 fm bílsk. fylgir. Frábært útsýni. Laus. Verð 8,2 niillj. 3ja herb. íb. LAUGATEIGUR 5369 Vorum að fá í einkasölu glæsil. rishæð í fjórbhúsi. Suðursv. Gott útsýni í norður. 2 svefnherb. m. parketi. Beykiinnr. í eldh. og á baði. Þetta er eign sem þú verður að skoða. Verð 6,5 mlllj. SELTJARNARNES - GLÆSIL. ÚTSÝNI2732 Mjög gtæsil. 3ja herb. íb. á 3. hseð í vöncfuðu fjötb. við Eiðistorg. Allar inhr. úr mahogni sem gefur íb. fal- legan helktarsvtp. Gótfefnl parfcet og marmari. Ib. getur verið taus fljótl. Sjórt er sögu rlkari. .. LUNDARBREKKA 2796 Fatleg 3ja herb. 88 f m íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Sérfnng. af svölum. Suðursv. Mikíð útsýni, SÖRLASKJÓL - HAGST. VERÐ 2611 Ttl sSlg égæt 52 fm 3ja herb. kjib. í þfíb. Gðð staðsetn. Parket á gótf- um. Verð 3,9 millj. TilvaliS f. skóla- fólk. ARNARSMÁRI - KÓP. 2849 Vorum að fá i einkasölu nýja og glæsil. 3ja herb. 84 fm íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. og tæki. Fallegt eldh. og baðherb. Áhv. 4,4 millj. húsbr. ib. getur verið laus fljótl. Verð 7,5 millj. R AUÐÁS 2685 Glæsil. 77 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð með sérgarðl. Parket og flísar. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,6 millj. FRÓÐENGI 2743 87 fm 3ja herb. ib. í nýju fjölb. á fráb. útsýnisstað. íb. skilast tilb. til innr. Verð 6,3 millj. 2ja herb. íb. VEGHUS - HAGST. LÁN 1614 Vorum að fá í sölu fallega 60,4 fm 2ja herb. íb. í góðu fjölbýli. Parket og flísar. Góðar innr. og tæki. Áhv. um 4,8 millj. byggsj. með 4,9% vöxtum. MEISTARAVELLIR 1544 Vorum að fá í sólu mjög góða 2ja herb. fb. á 3. hæö i góðu fjölbýli. Stærð íb. 45,6 fm. Vel skipul. ib. Þvottah. á hæð- inni. Óvenjugóöur garður. Getur verið laus nú þegar. FREYJUGATA 1566 Til sölu góð 2ja herb. íb. um 60 fm á jarð- hæð í góðu steinhúsi. Fráb. staðsetn. Kjörið fyrir ungt fólk sem er að kaupa sína fyrstu ib. Hagst. verð. GAUKSHÓLAR 1607 Ttl sötu skBmmtil. 2je herb. 55 fm fb. á 1. hæð í snyrtil. fjötb. Áhv. 2,8 millj. húsbr. og byggsj. Verð 4,5 millj. Nybyggingar SUÐURAS 6422 Glæsil. raðh. á einni hæð með innb. bílsk. samt. 137,5 fm. Húsinu skilað fullb. að utan með grófjafnaðri lóð en fokh. að inn- an. Traustur seljandi. Afh. strax. Hag- stætt verð 7,8 millj. EIÐISMÝRI 6421 Nýtt glæsil. 200 fm raðhús m. innb. bílsk. á eftirsóttum stað á Seltjn. Hægt að fá húsið afh. á ýmsum byggstigum. Teikn. á skrifst. Til afh. strax. Atvinnuhúsnæöi o.fl SUÐURLANDSBRAUT 9205 Til sölu á hagst. verði um 900 fm hús- næði á 2. hæö v. Suðurlandsbr. Húsn. þarfn. lagf. en gefur ýmsa mögul. Góð staðsetn. NYBYLAVEGUR 9228 Áhugav. rúml. 3000 ffn eign í hjarta Kóp. sem skiptist m.a. í versl.-, sýn.-, skrifst.- og verkstæðispláss. Fráb. staðsetn. Nánari uppl. á skrífst. FM. ÍÞRÓTTASALIR 9224 Til sölu um 870 fm húsnæði m. 2 íþrsöl- um, gufubaði, búningskl. o.fl. Ýmsir aðrir notkunarmögul. Teikn. á skrifst. FM. GRENSÁSVEGUR 9162 Til sölu um 400 fm skrifstofuhúsn. á 2. hæð í vel staðsettu húsi. Eignin þarfn. lagfæringar en gefur mikla möguleika. Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. SMIÐJUVEGUR 9232 Til sölu 106 fm atvinnuhúsn. sem gæti nýst fyrir ýmsan iðnaö. Mögul. á inn- keyrsludyrum. Laust. Lyklar á skrifst. Verð 2,8 millj. Eignír úti á landi SEYÐISFJÖRÐUR 14146 VERÐ 1,4 MILU. Til sölu gamalt einbhús á Seyðisfirði. Verð aðeins 1,4 millj. Sölu- verð gæti verið allt áhv. Myndir og nán- ari uppl. á skrifst. EYRARBAKKI 14181 HAGSTÆTT VERÐ. Vorum að fá í sölu 137 fm raðh. byggt 1973 úr timbri. Ágætar innr. Nýl. parket. 4 svefn- herb. Bílskúrsr. Aðeins 40 min akstur úr Reykjavík. Vönduð eign á hagstæðu verði ef keypt er strax. Áhv. 2,4 millj. Verð 6,5 millj. Bújarðir o.fl. OLFUSHREPPUR 10380 Nýkomin á söluskrá jörð hentug f. hesta- menn. Myndir og nánari uppl. á skrifst. HVOLHREPPUR 10381 Nýkomnar í sölu jarðir í Hvolhr. með og án bygginga. Myndir og nánari uppl. á skrifst. INNRIAKRANESHR. 10386 Lítið lögbýli m. rúml. m. ibhúsi og 400 fm atvhúsnæði. Myndir og nánari uppl. á skrifst. BORGARFJÖRÐUR 10383 Nýkomið í sölu kúabú í Borgarf. Myndir og nánari uppl. á skrifst. HELLISFJÖRÐUR 10372 Ttl sötu er Hellisfj. sem er einn þriggja fjarða sem skerst inn úr Norðfjarðarflöa, Hér er um að raíða a|nstaka náttúruperlu m. ýmiss konar veiðihlunnindum. Mikíl natt- urufegurð. Helltsfjaröará er aðaláin í dalrtum. Mtklir mögul, Myndir og nánarl upol. gefurMagnúsáskrífet. m. LEIRÁR-OG MELASV. 10384 Nýkomin í sólu um 400 ha jörð I Mela- sveit. Á jörðinni er aðall. stunduð garð- rækt í dag. Myndir og nánari uppl. á skrifst. FM. Sumarbústaðir VATNSENDABLETTUR 13283 Vorum að fá í sölu gamalt sumarh. um 40 fm. 3000 fm gróin lóð m. litlu gróð- urh. og geymsluskúr. Hægt að fá vatn og rafm. Húsið þarfn. lagfæringar. Fráb. útsýni yfir Elliðavatn. Myndir á skrifst. Verð 1,6 millj. KJÓSAHREPPUR 13285 Vorum að fá í sölu áhugavert litið sumar- hús í landi Fremra-Háls í Kjós. Hitaveita. Myndir og nánari uppl. á skrifst. SUMARHÚS-KJÓS. 13284 Vorum að fá í sölu glæsil. sumarhús (heilsárshús) skammt frá Meðalfellsvatni (ekki í sumarhúsakjarna). Landsstærð rúml. 1 ha. Mjög áhugavert hús og stað- setn. Verð 5,8 millj. SUMARHÚS-15HA. 13270 Nýtt sumarhús sem stendur á 15 ha eign- arlandi í Austur-Landeyjum. Verð 4,9 millj. ATHUGIÐ! Á söluskra FM er mikíll fjöldi sumarhúsa og bújarða og . annarra eígna Úti á landi. Fáið senda söluskrá.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.