Morgunblaðið - 16.06.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 16.06.1996, Blaðsíða 28
28 B SUNNUDAGUR 16. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ R AÐ AUGL YSINGAR Utboð Húsfélögin Hraunbæ 178 og 180 óska eftir tilboðum í utanhússklæðingu á húsunum númer 178 og 180 við Hraunbæ. Magn klæðningar ca. 246 fm. Útboðsgögn eru seld á kr. 3.000 hjá Teikni- stofunni, Smiðjuvegi 11E, 200 Kópavogi. Kaup á notuðum íbúðum Fyrirhugað er að Húsnæðisnefnd Reykjavíkur kaupi 6-8 notaðar íbúðir, 3-4 herbergja, í pósthverfum 104-105 og 108 í Reykjavík. íbúðum og sameign sé vel við haldið. íbúðirn- ar verða keyptar inn á næstu 2-3 mánuðum gegn staðgreiðslu. (95% við samningsgerð og 5% ári síðar.) Aðeins koma til greina íbúðir á 1. til 3. hæð, án bílskúrs eða bílageymslu og án hlutdeildar í húsvarðaríbúð eða atvinnuhúsnæði. íbúðir í risi eða kjallara koma ekki til greina. Að lokinni könnun á innsendum gögnum mun Húsnæðisnefnd Reykjavíkur gera tilboð í þær íbúðir sem til álita koma. Þeir sem áhuga hafa skili inn lýsingu, teikning- um, brunabótavottorði og eignaskiptalýsingu til Innkaupastofnunar Reykjavíkurborgar á Frí- kirkjuvegi 3, Reykjavík, fyrir þriðjudaginn 25. júní nk. hnr 90/6 INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKURBORGAR Fríkirkjuvegi 3 - Sími 552 58 00 - Fax 562 26 16 F.h. Húsnæðisnefndur Reykjavík er óskað eftir tilboðum í pípulagnir ( 68 íbúðir við Álfa- borgir í Reykjavík. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu vorri frá miðvikud. 19. júnínk. gegn kr. 10.000 skilatr. Opnun tilboða: miðvikud. 3. júlí nk. kl. 14.00. hnr 96/6 F.h. Hitaveitu Reykjavíkur er óskað eftir til- boðum í „Hafnarfjörður; Reykjanesb. - aðfærsluæð". Leggja skal nýja ND 300 mm aðfærluæð meðfram núverandi stofnlögn við Reykjanes- braut, frá Kaplakrika að Lækjargötu, samtals um 780 m. Verkinu skal að fullu lokið 1. sept. 1996. Útboðsgógn verða afhent á skrifstofu vorri gegn kr. 15.000 skilatr. Opnun tilboða: miðvikud. 26. júní nk. kl. 14.00. hvr 97/6 F.h. gatnamálastjórans í Reykjavík er óskað eftir tilboðum í verkið: SVR - Úrbætur 1996. Helstu magntölur eru: - Gröftur 1.600 m3 - Fylling 1.200m3 - Mulingrúsogpúkk 1.200m2 - Hellu-ogsteinlögn 450 m2 - Steyptstétt 630 m2 Verkinu skal að fullu lokið 1. okt. 1996. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu vorri frá miðvikud. 19. júní nk. gegn kr. 10.000 skilatr. Opnun tilboða: fimmtud. 27. júní nk. kl. 11.00. gat 98/6 F.h. byggingadeildar borgarverkfræðings er óskað eftir tilboðum í innréttingu á húsnæði fyrir Námsflokka Reykjavíkur í Þönglabakka 4. Helstu magntölur: - Léttirveggir 160m2 - Kerfisloft 250 m2 - Málun 470 m2 Verklok: 30. ágúst 1996. Útboðsgögn verða ahent gegn kr. 5.000 skilatr, á skrifstofu vorri Opnun tilboða: fimmtud. 27. júní nk. kl. 14.00. bgd 99/6 INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKURBORGAR Fríkirkjuvegi 3 - Sími 552 58 00 - Fax 562 26 16 Til sölu Hitaveita Þorlákshafnar óskar eftir tilboðum í aðveituæð frá 1979. Lögn er að stærstum hluta í góðu ástandi. Um er að ræða 800 m af 200 mm stálpípu á stöplum ásamt einangr- un, blikkkápu, benslum og festingum. Kaup- andi sér um að rífa og fjarlægja allt efni, fyrir utan steyptar undirstöður og verður efni í aðveituæð eign kaupanda. Allt efni skal vera komið af staðnum eigi síðar en 1. ágúst 1996. Nánari upplýsingar verða veittar á Verkfræði- stofu Suðurlands ehf., Eyravegi 27, Selfossi. Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suður- lands í síðasta lagi fimmtudaginn 20. júní 1996, kl. 11.00. Hitaveita Þorlákshafnar. UT B OÐ » Eftirfarandi útboð eru til sýnis og sölu á skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík. * Nýtt í auglýsingu 10595 byggingaefni fyrir gróðurhús, (gler, burðarvirki o.fl.) Opnun 25. júní kl. 11.00. 10613 harðviður fyrir Hornafjarðar- höfn. Opnun 26. júní kl. 11.00. 10614 stálbitar fyrir Hornafjarðar- höfn. Opnun 26. júní kl. 14.00. * 10621 skólatöflur í Borgarholtsskóla, fyrirspum. Opnun 28. júní kl. 11.00. Gögn til sýnis og sölu frá 19. júní nk. 10615 ræsarör fyrir Vegagerðina. Opnun 1. júlí kl. 11.00. 10605 plastvörur (plastpokar, plast á rúllum, plastfilma) ramma- samningur. Opnun 3. júlí kl. 11.00. 10594 Ijósastaurar, lampar og perur fyrir Reykjanesbraut. Gögn seld á kr. 6.225,- m/vsk. Opnun 3. júlí kl. 14.00. 10587 prentun dagbóka, ramma- samningur. Opnun 4. júlí kl. 11.00. 10606 tæki til kennslu fyrir málm- smíðar og bifvélavirkjun í Borgarholtsskóla. Opnun 8. júlí kl. 11.00. 10474 eldsneyti og smurolía fyrir Landhelgisgæsluna. Opnun 9. júlí kl. 14.00. * 10616 plastskálar (petriskálar) fyrir sýklaætagerð. Opnun 10. júlí kl. 11.00. 10593 hrifritstæki fyrir Landspítal- ann. Opnun 11. júlí kl. 11.00. 10603 lagnagangur og lagning stofnlagna við Landspítalann. Gögn til sölu á kr. 12.450,- m/vsk. Opnun 16. júlí kl. 11.00. 10610 lyf fyrir sjúkrastofnanir. Opnun 17. júlí kl. 11.00. Gögn seld á kr. 1.000,- m/vsk. nema annað sé tekið fram. Frekari upplýsingar má fá í ÚTBOÐA. Wríkiskaup Ú t b o o s fc i' / a á r a n a r 1 I U t b o b t k i I a á r a n g r i I BORGARTUNI 7, 105 REYKJAVIK SIMI 552-6844, Brélasimi 5 6 2 - 6 7 3 9 ¦ N e 11 a n g I rikiskaup@rikisicaup.is UT B 0 Ð >» Fasteignir Ríkissjóðs Viðgerðir og viðhald utanhúss1996 Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fasteigna ríkissjóðs, óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald utanhúss á sex fasteignum í eigu ríkissjóðs. Um er að ræða þrjá verkhluta og er bjóð- endum frjálst að bjóða í einn hluta, tvo eða þrjá. Verkhluti 1. Tryggvagata 19 (Tollhúsið). Viðgerðir og viðhaid á suður- og vestur- hliðum 1. og 2. hæðar og á öllum hliðum 3.-5. hæðar. Verkhluti 2. Auðbrekka 10. Viðgerðir og viðhald á öllum útveggjum, múrhúðun bílskúrs, gluggaviðgerðir o.fl. Verkhluti 3. Sölvhólsgata 13, Grensás- vegur 12 (bakhús), Laugavegur 118D og Skúlagata 57. Minniháttar viðgerðir á húsunum, s.s. háþrýstiþvottur, steypu- viðgerðir og málun. Verkhlutunum skal að fullu lokið eigi síð- ar en 30. september 1996. Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 6.225,- frá 19. júní 1996, hjá Ríkiskaup- um, Borgartúni 7, 150 Reykjavík. Tilboðin verða opnuð á sama stað 2. júlí 1996 kl. 10.00. Wríkiskaup ^887 Úfboð * k i I a á r a n g r i I iORGARTÚNI 7, 105 REYKJAVÍK SÍMI 552-6844, Bréíasimi 5 6 2 ¦ 6 7 3 9 ¦ N e lía n g : rikiskaup@rikiskaup.is PÓSTUR OG SÍMI Utboð Pósthús R-10, Hraunbær 117, Reykjavík Póst- og símamálastofnunin óskar eftir til- boðum í byggingu og fullnaðarfrágang á pósthúsi R-10 við Hraunbæ 117 í Reykjavík. Húsið er 467,4 m2 og 2003,01 m3 Útboðsgögn verða seld á skrifstofu fast- eignadeildar Pósts og síma, Pósthússtræti 3-5, Reykjavík á kr. 8.000 frá og með miðviku- deginum 19. júní 1996. Tilboðin verða opnuð á sama stað miðviku- daginn 10. júlí 1996 kl. 11.00. Utboð Innrétting skrifstofuhúsnæðis Vita- og hafnamálastofnun óskar eftir tilboð- um í innréttingar á skrifstofuhúsnæði stofn- unarinnar að Vesturvör 2 í Kópavogi. Verkefnið er annars vegar að innrétta 450 m2 nýbyggða 3. hæð skrifstofuhúss og hins vegar endurinnrétting á 290 m2 á 1. hæð þjónustumiðstöðvar. Um er að ræða létta veggi úr gifsi á stálstoðum, gólfefni, lofta- klæðingar o.fl. Verkinu skal lokið eigi síðar en 12. september 1996. Útboðsgögn eru til afhendingar hjá Vita- og hafnamálastofnun, Vesturvör 2, Kópavogi, gegn 5.000 kr. greiðslu. Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 25. júní 1996 kl. 14.00. Vita- og hafnamálastofnun.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.