Morgunblaðið - 06.10.1996, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 06.10.1996, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 6. OKTÓBER 1996 B 27 AUGLYSINGAR i Utboð HafnarQörður Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í gatnagerð og lagningu holræsa og vatns- lagna í nýju hverfi á Einarsreit. Helstu magntölur eru: Uppúrtekt úr götum um 10.000 m3 Fylling í götur um 9.500 m3 Skurðgröftur um 400 m Holræsi um 1.250 m Vatnslagnir um950m Verklok eru 30. apríl 1997. Gögn yerða afhent á skrifstofu bæjarverk- fræðingsins, Strandgötu 6, Hafnarfirði og kosta þau kr. 5.000. Tilboðum ber að skila á sama stað í síðasta lagi mánudaginn 21. október kl. 11.00. Bæjarverkfræðingurinn í Hafnarfirði. Utboð Ferjubryggja á ísafirði m SIGUNCASTOFNUN Hafnarstjóm ísafjarðarbæjar óskar eftir til- boðum í smíði ferjubryggju í Sundahöfn á ísafirði. Verkefnið er fólgið í því að smíða 12 m langa trébryggju, endurbyggja 15 m langa ferjubrú úr stáli og dýpka 3.500 m3. Verktaki skal leggja til efni til smíðarinnar. Verkinu skal lokið eigi síðar en 28. febrúar 1997. Útboðsgögn verða afhent á Siglingastofnun íslands, Vesturvör 2, Kópavogi og hafnar- skrifstofu ísafjarðar frá 8. október, 1996 gegn 5.000 kr. greiðslu. Tilboð verða opnuð á sömu stöðum þriðju- daginn 29. október, 1996 kl. 11.00. Hafnarstjórn ísafjarðar. UT B 0 Ð >» Vínbúð í Kópavogi Forval Ríkiskaup fyrir hönd Áfengis- og tóbaks- verslunar ríkisins auglýsa eftir aðilum til þátttöku í lokuðu útboði á rekstri vínbúð- ar í Kópavogi og samstarfi um rekstur verslunarinnar. Húsnæði þarf að vera í verslunarhverfi í Engihjalla, Hamraborg eða í Smáranum. Forvalsgögn fást á skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 150 Reykjavík. Áformað er að leita tilboða frá þeim er lýsa áhuga á samstarfi við ÁTVR og fullnægja kröfum um húsnæði og aðra aðstöðu samkvæmt forvalsgögnum svo og þeim almennu reglum sem ÁTVR ber að fylgja við val samstarfsaðila. Við val samstarfsaðila mun ÁTVR leitast við að raska ekki verulega samkeppnisstöðu fyrirtækja í bænum. Þeir, sem áhuga hafa á þátttöku og sam- starfi sendi nafn og heimilisfang ásamt öðrum upplýsingum sem tilteknar eru í forvalsgögnum til Ríkiskaupa. Forval verður opnað kl. 11.00, 24. október 1996 á skrifstofu Ríkiskaupa. Wríkiskaup ^BSS^' ÓfboS 5 k i I a á r a n g r i I BORGARTÚNI 7, I 05 REYKJAVÍK SÍMI 552-6844, Bréíasimi 5 62-6 7 3 9 -N el I o n g : rikiskaup@rikiskoup.is Tilboð Bifreiðaútboð á tjónabifreiðum er alla mánu- daga frá kl. 9-18. Ljósmyndir af bifreiðunum liggja frammi hjá umboðsmönnum SJÓVÁR- ALMENNRA víða um land. Upplýsingar í símsvara 567 1285. !ÍópaÉPÍI!S]öÍ " • Draghálsl 14-16 -110 ReyMavtK • Sími 5671120 • Fax 567 2620 YMISLEGT Meðeigandi óskast Fyrirtæki í byggingariðnaði, sem er innflutn- ings- og þjónustufyrirtæki með traust viðskipta- sambönd erlendis og á íslandi, óskar eftir meðeiganda. Viðkomandi þyrfti að geta tekið að sér stöðu framkvæmdastjóra, þó ekki skil- yrði. Miklir og góðir framtíðarmöguleikar. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu okkar, þó ekki í síma. Firmasalan, Ármúla 20. Hef flutt lögmannsstof u mína í Smáragötu 2, Rvík. Nýtt símanúmer skrifstofunnar 551 5590, bréfsími 551 5580. Málflutningur - innheimtur - kaupmálar - uppgjör slysabóta - erfðaskrár - skipti dán- arbúa - hjónaskilnaðarmál - forræðismál - samningagerð - ráðgjöf - bókhald - skatt- skil - skattakærur. Stofnun og endurskipu- lagning hlutafélaga. Símaviðtöl í síma 551 5590 alla virka daga frá kl. 11.30 til 13.00. Gissur V. Kristjánsson, héraðsdómslögmaður. Styrkir til námsefnisgerðar á framhaldsskólastigi Menntamálaráðuneytið auglýsir eftir um- sóknum um styrki til námsefnisgerðar í bók- legum og verklegum greinum á framhalds- skólastigi. Heimilt er, samkvæmt reglum um úthlutun, að verja allt að fimmtungi heildarút- hlutunar til að efla tiltekin svið. Umsóknir skulu berast menntamálaráðu- neytinu, námsefnisnefnd, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir 25. október nk. á þar til gerðum eyðublöðum sem hægt er að fá í ráðuneytinu. Verðlaunagripir Landsmótsnefnd UMSB óskar eftir að þeir aðiljar sem áhuga hafa á að bjóða verðlauna- gripi á 22. Landsmót UMFÍ, sem haldið verð- ur í Borgarnesi 3.-6. júlí 1997, sendi nefnd- inni nafn sitt og heimilisfang. Einnig þarf að fylgja með stutt lýsing á þeim gripum og verðlaunapeningum sem þeir hyggjast bjóða. Um tvenns konar verðlaun er að ræða, ann- ars vegar hefðbundna verðlaunapeninga með merki Landsmótsins og hins vegar sér- verðlaun sem geta verið í ýmsum útfærslum samkvæmt hugmyndum bjóðenda. Sendist til Landsmótsnefndar UMSB, póst- hólf 187, 310 Borgarnes, fyrir 25. október 1996. Samkeppni um merki í tilefni 30 ára afmælis Leikfélags Fljótsdals- héraðs er sett af stað samkeppni um gerð merkis fyrir félagið. Samkeppnin er öllum opin. Tillögum skal skilað undir dulnefni. Fullt nafn og heimilis- fang fylgi með í lokuðu umslagi merktu dul- nefni höfundar. Tillögur skal senda til: Leikfélags Fljótsdalshéraðs b/t Guðmundar Guðlaugssonar, gjaldkera Mánatröð 16, 700 Egilsstöðum. Skilafrestur er til 1. nóvember 1996. Veitt verða ein verðlaun fyrir besta merkið að mati dómnefndar, kr. 50.000. LF áskilur sér rétt til notkunar og úrvinnslu á því merki, sem hlýtur verðlaunin, án frek- ari greiðslu. TILKYNNINGAR Auglýsing um starfsleyfistillögur skv. gr. 70 ímengunarvarnareglu- gerðnr. 48/1994 Dagana 7. októbertil 1. nóvember nk. munu starfsleyfistillögur neðangreindra fyrirtækja liggja frammi hjá Upplýsingaþjónustunni í Ráðhúsi Reykjavíkur. Gúmmívinnustofan ehf, smurstöð Smurstöðin Vogar Smurstöðin Klöpp ehf. Smur- og viðgerðarþjónustan ehf. Hjólbarðarviðgerðir Vesturbæjar sf, smurstöð Smurstöðin Fosshálsi 1 Smurþjónustan ehf. Smur-, bón og dekkjaþjónustan sf. Smurstöðin Skógarhlíð Hekla hf., smurstöð Blikk Ál og blikk Blikksmiöurinn hf. Tæknideild Ó.J. & K., blikksmiðja Breiðfjörðs blikksmiðja ehf. Blikksmiðja Reykjavíkur Blikksmiðja Gylfa ehf. Ingibjartur Jóhannesson, innréttingasmíði Húsun ehf. Efnalaugin Glæsir Fatahreinsunin Hreinar Línur Bilabarinn GMÞ Hummer umboðið, bifreiðaverkst. Bifreiðar og landbúnaðarvélar, bifreiðaverkst. Fróði hf. framköllun Réttarhálsi 2, 110 Rvk. Knarrarvogi 2, 104 Rvk. Vegmúla 4, 108 Rvk. Þórðarhöfða 1, 112 Rvk. v/Esso Ægisíðu, 107 Rvk. Fosshálsi 1,110 Rvk. Smiðshöfða 7, 112 Rvk. Tryggvagötu 15, 101 Rvk. Skógarhlíð 16, 105 Rvk. Laugavegi 170, 105 Rvk. Lindargötu 30, 101 Rvk. Stórhöfða 16, 112 Rvk. Malarhöfða 8, 112 Rvk. Smiðshöfða 9, 112 Rvk. Sóltúni 24, 105 Rvk. Súðarvogi 7, 104 Rvk. Bíldshöfða 18, 112 Rvk. Viðarhöfða 2,112 Rvk. Hamarshöfða 6, 112 Rvk. Hverafold 1-3, 112 Rvk. Dverghöfða 27, 112 Rvk. Hamarshöfða 8, 112 Rvk. Fosshálsi 27, 110 Rvk. Suðurlandsbraut 14, 108 Rvk. Seljavegi 2, 101 Rvk. Tannlæknast. Sigursteins Gunnarss.Suðurgötu 7, 101 Rvk. Tannlæknast. Guðmundar Láruss., Bergstaðastr. 52,101 Rvk. Tannlæknast. Arnars Á. Guðmundss. Laugavegi 18A, 101 Rvk. Tannlæknast. Ingva Kr. Stefánssonar Bergstaðastr. 52,101 Rvk. Tannlæknast. Stefáns E. Helgasonar Laugavegi 18A, 101 Rvk. Tannlæknast. Jóns Viðars Arnórss. Skólavörðust. 14,101 Rvk. Tannlæknast. Sveins Ásgeirssonar Barónstíg 5, 101 Rvk. Tannlæknast. Lofts Ólafssonar Garðastræti 13A, 101 Rvk. Tannlæknast. Sigríðar Rósu Víðisd. Grensásvegi 48, 108 Rvk. Tannlæknast. Ólafs Höskuldssonar Egilsgötu 3, 101 Rvk. Tannlæknast. Hauks ÞorsteinssonarÓöinsgötu 4, 101 Rvk. Tannlæknast. Þórarins SigþórssonarHafnarstræti 20,101 Rvk. Tannlæknast. Jónasar Thorarensen Skólavörðustig 2,101 Rvk. Tannlæknast. Sigurjóns Arnlaugss, Tannlækna og tannsmíðastofa Jóhanns Gíslasonar Tannlækna- og tannsmíðastofa Úlfars Helgasonar Ingigerður Á. Guðmundsdóttir, tannlæknir Skólavörðust. 14, 101 Rvk. Egilsgötu 3, 101 Rvk. Eiríksgötu 8, 101 Rvk. Ármúla 24, 108 Rvk. Rétt til að gera athugsemdir hafa eftirtaldir aðilar: 1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi. 2. íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar. 3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar. Athugasemdir, skulu vera skriflegar og sendast Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur, Drápuhlíð 14, 105 Reykjavík, fyrir 4. nóvem- ber nk. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.