Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1990, Blaðsíða 24

Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1990, Blaðsíða 24
32 ¦ ¦ - i f p(f FÖSTUDAGUR 11. MAÍ 1990. Stjórnmál Spurt á Patreksfirði: Hver verða úrslit kosninganna? Guðmundur Bergsteinsson verka- maður: Ég er lítið farinn að spá í það ennþá. Jóhann Sigurjónsson málarameist- ari: Ég hef lítið pælt í því. -> Þórunn Erla Stefánsdóttir nemi: Það er erfitt að segja. Ætii þeir bestu vinni ekki. Laufey Böðvarsdóttir umboðsmað- ur: Ég hef ekki hugmynd um það. Trausti Aðalsteinsson, starfsmaður Flugleiða: Það hef ég ekki hugmynd um. Patrekshreppur: Bjartsýni eftir erfiðleika Þrír listar bjóða fram í Patreks- hreppi í komandi kosningum. Það eru A-listi Alþýðuflokks, B-listi Framsóknarflokks og D-listi Sjálf- stæðisfiokks. Formlegt meirihlutasamstarf hefur verið milli Framsóknar- flokks og Sjálfstæðisflokks á kjör- tímabilinu en eftir kosningu í emb- ætti hefur í raun ekkert hefðbundið meirihlutasamstarf verið í gangi. Hafa fulltrúar listanna hafa verið samtaka um að leysa brýnustu verkefnin. Mikið erfiðleikatímabil var í Pat- rekshreppi á síðasta ári sem náði hápunkti með miklu gjaldþrotí og sölu togarans Sigureyjar úr pláss- inu. Hreppurinn hefur síðan unnið hægt og bítandi að því aö koma hjólum atvinnulífsins í gang aftur og orðið nokkuð ágengt. Hefur þannig orðið vart mun meiri bjart- sýni meðal fólks nú og trú á staðn- um heldur en þegar erfiðleikarnir voru mestir og bölsýnin ráðandi. Stefht er að því að fá keyptan tog- ara í plássið en missir togarans í fyrra var mikil blóðtaka fyrir at- vinnulífið. í Patrekshreppi búa tæplega eitt þúsund íbúar. A kjörskrá eru 617 manns, 325 karlarog 292 konur. -hlh Björn Gíslason, A-lista: Efla þarf atvinnulífið Egill Ólafsson, bóndi og starfsmaður Flugmálastjórnar: Það verður ekki mikil breyting á fylgj listanna. „Atvinnumálin eru efst á blaði. Hreppurinn hefur lagt hlutafé í fyrir- tæki eftir gjaldþrot á síðasta ári og það þarf að klára það dæmi svo féð nýtist sem best til eflingar atvinnulíf- inu. Við erum nú að reyna að endur- heimta tapaðar veiðiheimildir með skipakaupum en sjávarútvegur og fiskvinnsla er sú undirstaða sem allt annað byggist á hér. Ef vel gengur í þessum greinum fylgja ýmsar þjón- ustugreinar í kjölfarið. Það er ekki beinlínis stefnt að því að hreppurinn sé beinn þátttakandi í atvinnulífinu en það var neyðin sem rak menn út í þessar viðreisnar- aðgerðir," sagði Björn Gíslason byggingameistari sem skipar efsta sæti á A-lista Alþýðuflokks. „í fjármálastjórn er mikilvægt að nýta það svigrúm sem væntanlega skapast með auknum umsvifum til að bæta skuldastöðu sveitarsjóðs. Með þátttöku í atvinnulífmu og erf- iðleikum undanfarinna ára, vegna gjaldþrota, er skuldastaðan orðin nokkuð erfið. Menn verða að fara varlega í fjárfestingar næstu tvö árin og því fyrirsjáanlegt að framkvæmd- ir verða ekki miklar til að byrja með. Viðbygging skólans hefur verið lengi í gangi og það þarf að kiára hana. Þá þarf að koma á framhalds- deildum svo unglingar eigi kost á skólagöngu lengur en upp í 9. bekk. Varðandi nýjar framkvæmdir er mjög brýnt að bæta úr aðstöðu aldr- aöra með byggingu þjónustuíbúða. Aðrar framkvæmdir eru hefðbundn- ar, eins og gatnagerð og hafharfram- kvæmdir." -hlh Björn Gíslason skipar efsta sæti á A-lista Alþýðuflokks. Sigurður Skagfjörð Ingimarsson, B-lista: Megináhersla á upp- byggingu atvinnulífsins Sigurður Skagfjörð Ingimarsson skipar efsta sæti á lista Framsóknar- flokks. „Við leggjum megináherslu á áframhaldandi uppbyggingu at- vinnulífs staðarins eftir erfiðleika undanfarinna ára. Traust og þróttm- ikið atvinnulíf er einn af hornstein- um byggðar á hverjum stað. Við þurfum að standa vörð um þá ein- staklinga og félög sem standa vilja að atvinnurekstri í byggðarlaginu, auk þess sem auka þarf fjölbreytni í atvinnulífinu. Við viljum að unnið verði áfram að uppbyggingu hafnar- innar sem er lífæð byggðarlagsins," sgði Sigurður Skagfjörð Ingimarsson framkvæmdastjóri sem skipar efsta sæti á B-lista Framsóknarfiokks. „Ljúka þarf nýbyggingu skólans svo fljótt sem kostur er. Vinna þarf jafnhliða að því að koma á fót fram- haldsnámi hér heima. í málefnum aldraðra þurfum við að gera raunhæfa og framkvæman- lega áætiun um að leysa aðkallandi þörf í vistunarmálum þeirra. Ljóst er að ekki er lengur hægt að una við það óvissuástand sem nú ríkir í þeim málum og nauðsynlegt að éndurmeta þá áætiun sem nú er í gangi. Brýnt er að koma á fót félagsmið- stöð unglinga í samráði við þá sem að æskulýðsmálum starfa. Þó mikið hafi áunnist í fegrun bæjarins á und- anförnum árum þá er enn mikið starf óunnið sem vinna þarf á næstu miss- erum. Þá þarf að vinna að uppbygg- ingu gatna og öðrum hagsmunamál- um bæjarbúa. Vegna erfiðleika undanfarinna ára, sem bitnað hafa á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, er okkur nú sérstök nauðsyn á að gæta aðhalds og hag- kvæmni í stjórn og rekstri þess." -hlh Stefán Skarphéðinsson, D-lista: Úr öldudal í atvinnumálum „Við erum á uppleið úr öldudal í atvinnumálum. Þessir erfiðleikar voru vegna rangrar fiskveiðistefnu og rangrar byggðastefnu. Atvinnu- málin eru á uppleið og með mikilli atvinnu vex sveitarfélaginu ásmeg- in," sagði Stefán Skarphéðinsson sem skipar efsta sæti framboðslista Sjálfstæðisflokks. „Við munum standa vörð um mjólkurstöðina sem afurðastöðva- nefhd hefur lagt til að verði lögð nið- ur. Ef þeirri niðurrifsstefhu verður fylgt eftir þá mun það skaða byggðar- lögin í nágrenni við okkur og þá um leið hér á Patreksflrði. Það hefur orðið mikil bylting í sam- göngumálum með tilkomu nýju Breiðafjarðarferjunnar. Bæði versl- anir og fiskvinnslufyrirtæki sjá fram á nýja möguleika í flutningum sem fást með tilkomu ferjunnar. Hér eru næg verkefni sem hafa þurft að sitja á hakanum vegna erf- iðrar stöðu sveitarsjóðs. Má þar nefha skólabyggingu sem þarf að Ijúka sem fyrst. Það hefur verið gerð teikning að hjúkrunar- og endur- hæfingarstöð fyrir aldraða - en teikningin hefur ekki verið sam- þykkt. Þá liggur fyrir að það þarf að h'úka framkvæmdum við íþróttavöll- inn. Góð aðstaða fyrir smábáta er að verða að veruleika. Næsta verkefhi í höfhinni er að skapa betri aðstöðu fyrir flutningaskip," sagði Stefán Skarphéðinsson. -sme KOSNINGAR 1990 Haukur L Hauksson og Sigurjón Egllsson PATREKSHR. Núverandi hreppsnefnd Úrslitin 1986 Þrír listar buðu fram í Patreks- hreppi í kosningunum 1986. Alþýðu- flokkur (A) fékk 164 atkvæði og tvo menn kjörna, hafði tvo. Framsóknar- flokkur (B) fékk 166 afkvæði og tvo menn, hafði tvo. Sjálfstæðisflokkur (D) fékk 191 afkvæði og þrjá menn, hafði tvo. 1982 bauð listi Framfara- sinna fram og fékk þá einn mann kjörinn. Þessi voru kjörin í hreppsnefhd Pat- rekshrepps 1986: Hjörleifur Guðmundsson (A), Björn Gíslason (A), Sigurður Viggósson (B), Jensína Kristjánsdóttir (B), Stef- án Skarphéðinsson (D), GísU Ólafs- son (D) og Helga Bjarnadóttir (D). Stefán Skarphéðinsson skipar efsta sæti á framboðslista Sjálfstæðis- flokks. A-listi Alþýðuf lokks. 1. BjörnGíslason byggingameistari. 2. GuðfinnurPálsson framkvæmdasrjóri. 3. KristínBjðrnsdóttir húsmdðir. 4. GunnarGunnarsspn 8jóraaður. 5. GuðnýPálsö^ttirhúsmóðir, 6. RagnarFjelsteðsiýrimaður, : 7. ÁsthildurÁgústsdóttir húsmóðir. 8. SigurðurBergsteinsson vélstjóri. 9. ÁstaGísladóttirljósmóðir. 10. GuðniBjarnhéðinsson bifreiðastjóri. 11. KonnýHákonardóttir húsmöðir. 12. GróaÓlafsdóttirhúsmóðir. 13. BimalngólfMóttir sjúkralæiði. B-listi Framsóknarf lokks. 1. SigurðurSkagfjörö Inghnarsson framkvæmdastjóri. 2. DröfnÁrnadóttir fiskverkandi. 3. SigurðurViggósson framkvæmdastjóri. 4. Magnús S. Gunriarsson lögreglumaður. 5. SigurðurlngiGuðmundsson sjómaður. 6. RósaBachmann skrifetofutnaður, ; 7. SnæbjörnGíslasonsjómaður. 8. ÓlafurHelgiHaraldsson sjómaður. 9. ArniHelgásonverkamaður. 10. EgfllÖssurarson verkamaður. 11. BjarniSigurjónsson bifreíðastiórL 12. HiMurValsdóftírhúsnjóðir. 13. JóharmesValramarsson verkamaður. D-l isti Sj álfstæðisf lokks. 1. Stefári Skarphéðinsson sýslúmaður. 2. GísloÓlafssonvélstjóri. 3. HelgaBjarnadóttirhúsmóðir. 4, IngveldurHjartardóttir launaftnltrúi. 5. GísliÞórÞorgeirsson múrarameistari. 6. ÖlafurÖraÖMssonrafVirki. 7. Héðinn Jónsson útgerðarmaður. 8. ÁrniLongvélvirkL 9. HallgrímurMatthíasson verslunarstjórt 10. ÓlafurSteingrimsson sjómaður^ 11. GísliJónÁroason. ' 12. HelgiAuðunsson. 13. Haraldur Aðalasteinssón vélsmíðatneistari.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.