Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1990, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 11.05.1990, Blaðsíða 15
FÖSTUDAGUR 11. MAÍ 1990. 15 Nú þegar kosningar nálgast er eðtilegt aö líta um öxl og meta hvernig okkur finnst hafa til tekist að stjórna þessari borg. Borgin okkar er falleg og hefur heldur fríkkað og dafnað síðustu árin, alla vega hvað ytra útlit varðar. Gert hefur verið átak í merkingu gatna og fyrirtækja þannig að mikið hag- ræði er að. Mikil áhersla hefur verið lögð á að framkvæma hluti sem sjást, þ.e. veraldlega hluti. Þeir sem stjórnað hafa borginni hafa haft úr óvenju miklum peningum að spila vegna ýmissa aðstæðna í þjóðfélaginu, s.s. vegna staðgreiðslu skatta og launa- stefnu borgarinnar. Ég hef ekki orðið vör við þennan auð öðruvísi en að stórum minnisvörðum fjölg- ar, sumir eru fallegir, aðrir ekki. Hvertfara peningarnir? Ef ég sem húsmóðir og móðir þriggja barna myndi óvænt fá pen- inga í hendur myndi ég að sjálf- sögðu fyrst reyna að sjá til þess að grunnþörfum barna minna og heimilisins yrði fullnægt áður en ég færi að kaupa betri bíl eða stærra hús. Þvi miður þá er þetta ekki hugs- unarháttur þeirra sem srjórna borginni. Sjálfstæðismenn með Davíð Oddsson í fararbroddi hafa lagt ofurkapp á að bæta ytri byrði borgarinnar en vanrækt að hlúa að innviðunum, þeim sem minna mega sín. Hér er ég að tala um mikilvæg- Borgin okkar? KjáUárinn Hulda Olafsdóttir varaborgarfulltrúi Kvennalistans fá dagheimilispláss, yfirleitt eftir langa bið? Aðstæður barna Hversu lengi getum við horft upp á það að unga fólkið sem er að koma sér upp húsnæði, stofha heimiti, eiga börn og vinna sér sess á vinnumarkaðnum, verði yfir- keyrt vegna alls þessa? Það sem vegur vafalaust þyngst er skortur á dagvistarrými fýrir börnin. Ofan á allar aðrar áhyggjur er erfitt að þurfa á hverjum einasta degi að flytja barnið úr einni hálfs- dagspössuninni í aðra, eða biðja ömmur, afa og frændfólk að „redda" málunum, þannig að hægt sé að ljúka vinnunni. Það eru sjálf- sögð réttindi allra barna að hafa aðgang að góðri heilsdagsvistun. Þessi eilífi þvælingur miUi staða fer „Það er einkennileg áhersla hjá borg- inni að byggja nánast eingöngu sölu- íbúðir fyrir aldraða meðan þörfin er mest fyrir leiguíbúðir." ustu borgarbúana, börnin. Hvers eiga börn og foreldrar að gjalda þar sem yfir 80% mæðra og feðra urxgra barna vinna utan heimilis en ein- ungis börn einstæðra foreldra og námsmanna hafa möguleika á að verst með þau. Borgaryfirvöld hafa algjörlega brugðist í þessu máli. Þau hafa nánast eingöngu byggt upp leik- skóla sem henta aðeins fáum, þar geta börnin aöeins dvahð 4-5 tíma á dag meðan foreldrar vinna 8 tíma. Eldrafólkið Aldraðir hafa heldur ekki fengið þann aðbúnað sem stolt heimili borgarinnar ætti að bjóða þeim upp á. Vissulega hefur ýmislegt verið gert fyrir þá sem eiga einhverja aura. Þeim hefur gefist kostur á að kaupa sérhannaðar íbúðir, oft á okurverði. Þessar íbúðir hafa ýmist verið á vegum borgarinnar eða fé- lagasamtaka. Mér finnst það mjög jákvætt þeg- ar fólk binst samtökum um að gera góða hluti, s.s. að byggja íbúðir. Hins vegar er eðtilegt að borgar- yfirvöld hafi heildarsýn yfir hvað er byggt og hvar þörfin er mest. Það er einkennileg áhersla hjá borginni að byggja nánast ein- göngu söluíbúðir fyrir aldraða meðan þörfin er mest fyrir leigu- íbúðir. Þetta veit Árni Sigfússon formaður Félagsmálaráðs, vel m.a. vegna þess að hann sat í nefnd á vegum félagsmálaráðherra sem skilaði skýrslu um húsnæðismál aldraðra. í skýrslunni stendur, „lögð er áhersla á að efnalitlu og eignalausu fólki beri sveitarfélög- um að tryggja kaupleiguíbúðir og .leiguíbúðir". En hvorki Árni né aðrir sjálf- stæðismenn aðhafast nokkuð til að bæta hagþeirra bágstöddu sem ekki geta keypt sjálfir. Þó keyrir um þverbak þegar Davíð Oddsson og embættismenn borgarínnar úfhluta lóðum til ákveðinna samtaka aldr- aðra háð skilyrðum um það hvaða verktaki eigi að byggja húsið. Þetta gerðist þegar samtök fólks í Bústaðasókn vildi byggja íbúðir fyrir aldraða í hverfinu. Borgar- yfirvöld útveguðu lóð en með skil- yrðum. Davíð skrifaði sjálfur undir bréf til samtakanna þar sem stend- ur að tiltekið fyrirtæki „skal byggja íbúðirnar", það fer ekki milli mála að borgarstjóri hyglir ákveðnum byggingaverktökum. Þetta er spill- ing og vinnubrögð sem ekki eiga að viðgangast! Margt fleira mætti nefna sem hefði átt að hafa forgang fram yfir hallir Davíðs og Hitaveitunnar, t.d. viðhald skólahúsnæðis sem algjör- lega hefur setið á hakanum. í sum- um skólum borgarinnar er börnum okkar boðið upp á vinnuaðstæður sem eru ekki mönnum bjóðandi. Kvennaiistinn vill betri borg fyriralla Það er kominn tími til þess að breyta áherslum í borginni. Kvennalistinn hefur verið virkt andstöðuafl í borgarstjóm sl. fjög- ur ár og þar áður Kvennaframboð- ið í eitt kjörtimabil. Þannig hafa sjónarmið sem byggja á mannúðarstefnu með auknu kvenfrelsi og bættum að- búnaði barna, átt málsvara í borg- arstjórn sl. árta ár. Gerum þessa rödd háværari til þess að tryggja aðrar áherslur í borgarmálunum. Hulda Ólafsdóttir. Álfsnesmálið og íbúar í Mosfellsbæ Mikiö var það ánægjuleg upplif- un að heyra Davíð Oddsson borgar- stjóra lýsa því yfir að ekki væri hægt að treysta sérfræðingum í tengslum við umræðuna um Áburðarverksmiðjuna í Gufunesi. Þetta er nefhilega það sama og við íbúar í Mosfellsbæ höfum verið að segja og vöruðum við þegar um- ræðan um urðun sorps í Álfsnesi náði hvað hæst,.reyndar ætíð síð- an. Borgarsfjórn Reykjavíkur sam- þykkti á dögunum að fjárfestingu upp á 3 milljarða í Áburðarverk- smiðjunni verði kastað á glæ og verksmiðjan lögð niður til þess að koma í veg fyrir hugsanlegt meng- unarslys. Betur væri nú að þeir tækju svipaða afstöðu í sorpurðun- armáhnu og hugsuðu það mál upp aftur. Rifjum nú upp helstu rök ráða- manna og sérfræðinga í Reykjavík með vali á umræddum sorpurðun- arstáð. Ein veigamestu rökin fyrir vali á Álfsnesi er að kostnaöur við flutning er hvað minnstur með til- liti til fjarlægðar frá sorpböggunar- stöð. Við höfum staðfastlega bent á að heppilegasti staðurinn til urðun- ar væri í Arnarholti á Kjalarnesi, sem er í eigu Reykjavíkurborgar og hefði því mátt spara útiagðan kostnað við kaupin á Álfsnes- landinu. Greinilegt er að önnur og undarlegri sjónarmið hafa orðið ofan á í þessu máli, en nauðsynlegt þótti að létta skuldum af hitaveitu þeirra Kjalnesinga og borga að auki 98 milljónir fyrir kaupin á um- ræddu landi. Kostnaðaraukinn sem af hlýst, vegna aukinnar vegalengdar við flutninga, við það að færa safn- hauginn upp í Arnarholt, er sem nemur þvi að senda einn flutninga- bíl á dag til Stykkishólms. Þegar haft er í huga að nokkur sveitarfé- lög koma til með að greiða þennan kostnað þarf fyrirtæki, sem kostar hundruð milhóna króna í stofn- kostnaði, varla að horfa í sUkan kostnað þegar hægt hefði verið að spara í öðrum þáttum eins og t.d. Kjallarinn Ólafur H. Einarsson húsasmiðam. í Umhverfis- málaráði Mosfellsbæjar. Skip- ar sæti á framboðslista Eining- ar í Mosfellsbæ fyrir Alþ.fl. stætt dæmi tíl að átta sig á því hvað þessi vegalengd er Utíl (1500 lm) frá byggð. Hugsum okkur að við rætur Arnarhóls í Reykjavik væri viður- kennt griðland fuglalífs og gróðurs og við hólinn rynni viðurkennd laxveiðiá. Þetta væri útivistarsvæði Reyk- víkinga. Dag einn kæmu forráða- menn úr einhverju nágrannabæj- arfélaginu og ákvæðu að urða sorp við Miklatorg, sunnan Norræna hússins eða títt nefndan Höfða. Þetta er viðlíka og sjátistæðis- menn, með Davíð Oddsson í fylk- ingarbrjóstí, ætia að neyða upp á íbúa í MosfeUsbæ. Aðgerðarleysi í Mosfellsbæ , Verst er þó aðgerðarleysi sjálf- stæðismanna í MosfeUsbæ en þeir fara með meirihluta í stjórn bæjar- félagsins. Það er uggvænlegt til þess að hugsa að eftir kosningar „Vegna tengsla sinna við sjálfstæðis- menn í Reykjavík eru sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ ekki trúverðugir til að leiða þetta lífsspursmál okkar Mosfell- inga." í landakaupum. Athugum nú hvaða umhverfis- þættir eru í hættu fyrir íbúa í Mos- feUsbæ ef þessi ákvörðun gengur eftir. 1. Minnsta fjarlægð er um það bil 1500 metrar í næstu byggð (sjón- lína). 2. Leirvogur er rómaður sem grið- land fuglalífs og hluti af Varm- árósum er friðaður. 3. Leirvogsá er viðurkennd lax- veiðiá og gefur að mörgu leyti EUiðaánum ekkert eftir. 4. Varmárbakkar eru útivistar- svæði fyrir íbúa í MosfeUsbæ og tengjast bæði íþróttum, hesta- mennsku o.fl. Með ýktri mynd má gefa hUð- gætu þeir haldið áfram að fara með stjórn bæjarfélagsins. GrundvaUaratriðið er þvi að hið nýja framboð Einingar fái meiri- hluta til þess að tryggja öflug og viðeigandi viðbrögð gegn þessum áformum. Það er eitt helsta áherslumál okkar að tryggja að séð verði til þess að hætt verði við urð- un á sorpi í ÁUsnesi. Vegna tengsla sinna við sjáUstæðismenn í Reykja- vík eru sjálfstæðismenn í MosfeUs- bæ ekki trúverðugir til að leiða þetta Ufsspursmál okkar MosfeU- inga. Alþekkt er undanlátssemi 'þeirra í garð Reykvíkinga og nægir að nefha „landsölumál" frá því fyr- ir fjórum árum þar sem þeir gáfu eftir hluta af bæjarlandinu fyrir það að tengjast kaldavatnskerfi Reykjavíkurborgar, reyndar lá við stórslysi -þá. Halda varð borgara- fund til að hindra að þeir gæfu eft- ir jafnmikið land og lá fyrir í rammasamningi miUi aðUa. Þeir létu síðan undan kröfu borgara- fundarins í Hlégarði og gáfu eftir minna land en þeir höfðu áður samið um. Þessum málum svipar því til að búið er að halda almenn- an borgarafund þar sem altir sem einn mótmæltu sorpurðunarmark- miðum Reykjavíkurborgar. Þau hafa ekki farið hátt viðbrögð meirihlutans í MosfeUsbæ enda hálfhjáróma með Uklegan for- mannskandídat þeirra úr eigin flokki, Davíð Oddson, sem helsta viðsemjanda. Trygging íbúa í MosfeUsbæ er því að styðja sameiginlegt framboð Al- þýðuflokks, Alþýðubandalags, Framsóknarflokks og Kvennalista. Það er ekki hvað síst þetta sem fær þessa flokka til þessa sameiginlega framboðs, að tryggja öruggan framgang þessa máls. Góða loftið í Geldinganesi Ekki er þeim sjáUstæðismönnum aUs varnað í Reykjavík. Nýlega var greint frá samkeppni um skipulag í Geldinganesi. Þar hefur þeim ágætu mönnum yfirsést eitt veiga- mikið atriði en það er Ula þefjandi gasfhykur sem leggja mun af verð- andi ÁUsneshaug yfir Geldinganes svo ekki er nú fýsUegt að fjárfesta í íbúðarhúsnæði á því svæði ef af verður. Það skyldi þó aldrei vera að forráðaménn borgarinnar hefðu vaUð verðlaunatiUöguna í nýlegri samkeppni um skipulag í Geldinga- nesi, vegna þess að þeir héldu að hægt væri að girða af fýluna með gríðarmiklum múr sem skýUr byggðinni? Staðsetning urðunar í ÁUsnesi er óþörf tímaskekkja sem hægt er að breyta og byggir á haldlausum rök- um. Það er mikU skammsýni að halda þessu til streitu. Hlutur Náttúruvemdarráðs Erfiðast er þó að sætta sig við framgöngu Náttúruverndarráðs í þessu máti. Nærri lætur að önnur hver setning í náttúruverndarlög- um byrji á því að náttúruverndar- nefndir (umhverfismálaráð í bæj- arfélögum) hafi samráð við ráðið og láti vita ef eitthvað fer úrskeið- is. Aldrei kom stafkrókur til um- hverfismálaráðs í Mosfellsbæ, sem undirritaður situr í, um það að Náttúruverndarráð hefði lagt til að leyfð yrði urðun í ÁUsnesi eða mælt með því í aðeins 1500 metra fjarlægð frá næstu íbúðabyggð. Það er ámæUsvert að Náttúru- verndarráð skuU leggja til að taka þá áhættu sem felst í urðun sorps á þessum stað, þar sem húsasorp er ekki flokkað og mjög hættuleg efni geta borist út í næsta um- hverfi. Dæmi um þetta getur verið níkat, kadmíum og kvikasUfur úr venjulegum rafhlöðum. Venjuleg- ur reykskynjari sem er ónýtur, getur innihaldið geislavirka hluti, og hann getur auðveldlega hafnað í venjulegu húsasorpi. Varla getur það talist ákvörðun sem er mjög ígrunduð að leggja til að tekin sé áhætta á því að skaða viðurkennda laxveiðiá, vera með friðað svæði af Náttúruverndar- ráði sjátfu steinsnar frá urðunar- stað og leggja til að yfir útivistar- svæði íbúa í MosfeUsbæ leggi Ul- þefjandi gasfnyk. SUkt náttúru- verndarráð er ekki trúverðugt fyr- ir íbúa í Mosfellsbæ og reyndar ekki fyrir nokkurn mann. Ég vU að lokum hvetja forráða- menn Reykjavíkurborgar til að endurskoða margyfirlýstan ásetn- ing sinn um að urða sorp í Átfs- nesi. Það er óþolandi að hægt sé í krafti peninga og valds að neyða svona löguðu upp á fólk, gegn vilja þeirra er búa í næsta nágrenni. Uppákoman í Gufunesi var von- andi lexía sem fært hefur heim sönnun þess að enginn er óskeik- uU, hvorki sérfræðingar né smá- kóngar í Reykjavík. Ólafur H. Einarsson.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.