Dagblaðið Vísir - DV - 22.11.1994, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 22.11.1994, Blaðsíða 14
14 ÞRIÐJUDAGUR 22. NÓVEMBER 1994 Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: HÖRÐUR EINARSSON Ritstjórar: JÚNAS KRISTJÁNSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoöarritstjóri: ELiAS SNÆLAND JÚNSSON Fréttastjórar: JÓNAS HARALDSSON og GUÐMUNDUR MAGNÚSSON Auglýsingastjórar: PÁLL STEFANSSON og INGÓLFUR P. STEINSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RViK. SÍMI (91)63 27 00 FAX: Auglýsingar: (91 )63 27 27 - aðrar deildir: (91 )63 29 99 GRÆN NÚMER: Auglýsingar: 99-6272 Askrift: 99-6270 AKUREYRI: STRANDG. 25. SlMI: (96)25013. BLAÐAM.: (96)26613. FAX: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: ISAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. Prentun: ÁRVAKUR HF. - Áskriftarverð á mánuði 1550 kr. m/vsk. Verð í lausasölu virka daga 150 kr. m/vsk. - Helgarblað 200 kr. m/vsk. Arafat er leppur Yasser Arafat er lítið annað en leppur ísraelsstjórnar tPalestínu. Hann hefur sáralítið fengið í hlut Palestínu- manna í samningum við ísraelssljórn. Þess vegna verður hann sífellt óvinsælli á herteknu svæðunum og enn óvin- sæUi á heimastjórnarsvæðunum í Gaza og Jeríkó. Leppstjórn Arafats hefur misheppnazt. Hann hefur lítið reynt að fá hæft fólk til starfa fyrir stjórnina og ein- göngu notað trygga stuðningsmenn úr þrengsta hópi Arafatista í Frelsissamtökum Palestínumanna. Afleiðing- in er hreint ráð- og getuleysi í heimastjórainni. Það er almenn þjóðfélagsregla, að tryggustu stuðnings- mennirnir eru einmitt þeir, sem ekki geta unnið fyrir sér með öðrum hætti en þeim að vera tryggir stuðnings- ¦ menn. Þeir, sem eitthvað geta, hafa ætíð einhverja sjálf- stæðistilburði, sem falla einræðissinnum illa í geð. Jámenn Arafats kunna ekki til verka og því fer flest í handaskolum á heimastjórnarsvæðum Palestínu- manna. Nú eru lögreglumenn hans meira að segja farnir að drepa Palestínumenn í hrönnum í uppþotum. Það sýnir vel, að Arafat og hirð hans hafa rnisst tökin. Grundvöllur vandræðanna er, að ísraelsstjórn not- færði sér veikleika Arafats út í yztu æsar og valtaði yfir hann í friðarsamningum. Græðgi og yfirgangur ísraels- stjórnar hefur grafið undan viðsemjanda hennar og gert hann að fyrirlitlegum leppi í augum Palestínumanna. ísraelsstjórn hefur haldið áfram að leyfa bygginga- framkvæmdir landnema á herteknu svæðunum. Hún hefur haldið áfram að leyfa landnemum að bera vopn og ógna vopnlausum Palestínumönnum. ísraelsmenn hafa haldið áfram að vera „Herrenvolk" í Palestínu. ísraelsstjórn hefur hert kröfur um, að lögregluménn og hermenn hennar beiti pyndingum gegn handteknum Palestínumönnum, svo sem Amnesty Internatonal hefur upplýst. ísraelsstjórn heldur áfram margvíslegri iðju, er alþjóðlega flokkast sem glæpir gegn mannkyni. Baráttan við Palestínumenn hefur smám saman verið að krumpa ísraela og breyta þeim í hryðjuverkaþjóð með hryðjuverkastjórn. Þetta hefur gerzt í skjóli Bandaríkj- anna, sem hafa fjármagnað ísrael og verndað ríkið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra. Ástandið hefur versnað síðan Clinton varð forseti Bandaríkjanna. Hann er eins og tuska í höndum ísraels- stjórnar. Þetta hefur aukið áræði hennar og komið í veg fyrir, að hún sýndi nægan sveigjanleika gagnvart lepp- stjórn Arafats, svo að hún nyti fylgis Palestínumanna. Hrokinn og hefnigirnin hefna sín með þeim hætti, að Mðarsamningur ísraels og Palestínu verður marklítill. Raunverulegur friður næst ekki á svæðinu nema tekið sér eitthvert tillit til óska og vona Palestínumanna, sem lengi hafa verið kúgaðir af ísrael og Arafat. Friður milli ísraelsstjórnar og Husseins Jórdaníukon- ungs breytir heldur ekki miklu, af því að Hussein er jafn veikur og Arafat. Hann gerði sömu mistök og Arafat, þegar hann studdi Saddam Hussein íraksforseta í Persa- flóastríðinu og er enn að súpa seyðið af því. Arafat og Hussein eru fúsir til að skrifa undir hitt og þetta, af því að þeir eru að reyna að vinna sig aftur í áht á Vesturlöndum. Arafat er auk þess að reyna ná persónu- legum völdum á heimastjórnarsvæðum Palestínumanna á kostnað keppinauta sinna meðal landa sinna. Vegna alls þess komast Hamas og aðrir róttækir hóp- ar að hjörtum Palestínumanna og eru að verða hinir raunveruleg umboðsmenn drauma þeirra um eigið ríki. Jónas Kristjánsson Fyrir nokkru birtist niöurstaöa skoöanakönnunar sem sýndi aö 80% þjóðarinnar vilja heldur aö útgjöld hins opinbera séu minnkuð en að skattar séu hækkaðir. Það eru svo sem engin ný sannindi að fólk tah svona og sjálfsagt höfðu margir spáð þessu. Það er nefnilega æði langt síðan menn tóku að býsn- ast yfir vexti ríkisútgjalda, út- þenslu „kerfisins" sem kallað er. „Kerfið" hefur þó bólgnað og þrútnað án afláts í marga áratugi, stundum meira, en stundum minna. Orsakir kerf isbólgu Ástæður fyrir bólgu kerfisins eru margar: Þjónustugeirinn vex hrað- ast af öllum atvinnugreinum. Sí- fellt flóknara srjórnsýslukerfi. Vaxandi fjöldi menntamanna. Auknar kröfur um alls konar þjón- ustu. „... ekki mikil dómgreind að heimta skattlagningu sparifjár en krefjast svo vaxtalækkunar i bankakerfinu á sama tíma," segir m.a. í greininni. Samdráttur í ríkisútgjöldum Samsteypustjórnir og tíð srjórn- arskipti. Hefð er fyrir því að ungir hægri- menn agnúist út í vöxt ríkisum- svifa meðan eldri vinstrimenn telja það af hinu góða. Þar er þó ekki allt sem sýnist. Vinstrimenn virð- ast ekkert viljugri til að borga háa skatta til að standa undir vaxandi kerfi og tíl eru líka hægrimenn sem eru hvað háværastir í kröfum sín- um á kerfið. í orði kveðnu þykjast allir hafa áhyggjur af skuldum rík- issjóös sem velta muni yfir á af- komendurna. En þegar spara á ein- hvers staðar þá segja aUir í einum kór: Ekki benda á mig. Tvískinnungurinn sem birtist í kjarasamningum er grátbroslegur. Allir aðilar hins frjálsa vinnu- markaðar sameinast um það að krefja ríkið um útgjöld í sambandi við kjarasamninga. í öðru orðinu æpa svo atvinnurekendur: Niður meö ríkisútgjöld og skatta. Tals- menn launþega segja hins vegar: Hækkum skattleysismörk og lækk- um þannig tekjur ríkissjóðs. Þetta á hvort tveggja að gerast um leið og útgjöld ríkisins skulu aukast vegna kjarasamninganna. Það er með ólíitindum að þessir menn þykist hafa áhyggjur af skulda- byrði barna sinna og barnabarna. Skattheimta og skattsvik AUtaf er til nóg af spekingum sem í alls konar „þjóðarsálum" benda á hitt og þetta sem þeirra vegna megi spara. Það lýsir ekki mikilh dóm- greind að heimta skattlagningu sparifjár en krefjast svo vaxta- lækkunar í bankakerfinu á sama tíma. Ósköp er það líka hlálegt að fár- ast yfir fjölda ríkisstarfsmanna, KjaUarinn Björn Dagbjartsson framkvæmdastjóri sem vinnur eins og skepnur fyrir eigin húsnæöi, munu greiða há- tekjuskattinn og sjómenn sem meira að segja þiggja sjómannaaf- slátt af sköttum nú. Samt sem áður halda póhtíkusar landsmála og launþegasamtaka áfram að glamra um breyttan og bættan hátekju- skatt. Og svo eru það skattsvikin, þjóð- aríþróttin, sem mönnum verður tíðrætt um. Hversu margir skyldu þeir íslendingar vera sem aldrei hafa „gleymt" að telja fram þeginn eða veittan greiða fyrir smáborgun, húsa- eða böaviðgerðir, vinnu- eða vöruskipti, ýmis htilfjörleg hlunn- indi eða fríðindi? Hvernig yrði mönnum við ef þeir fengju ströng- ustu viðurlög við shkri gleymsku? Tvíþrepa virðisaukaskattur lækkar matarkostnað heimilanna, „Tvískinnungurinn sem birtist í kjara- samningum er grátbroslegur. Allir að- ilar hins frjálsa vinnumarkaöar sam- einast um það að krefja ríkið um út- gjöld í sambandi við kjarasamninga." launum þeirra og ferðakostnaði og gera svo kröfur um að aUt sé sett í fullan gang og það með hraði til að undirbúa inngöngu í Evrópu- sambandið. Eða þegar starfsmenn ríkisins eru sjálfir að heimta skattalækkanir á sama tíma og þeir krefjast hærri launa og fjölgunar samstarfsmanna. Hátekjuskattur er vinsælt slag- orð. Hjón sem hafa 250-300 þús. kr. tekjur á mánuði, þ.á m. ungt fólk en mikið skelfing hlýtur að vera erfitt að koma í veg fyrir „mistök" í merkingum og skilagreinum. Hert skattaeftirht er gott og blessað, en halda menn að tugir mhljarða, sem verkalýðspólitíkusar og aðrir lýðskrumarar hafa búið sér til hjá skattsvikurum, komi í kassann um leið og nokkrir nýir eftirhtsmenn fara af stað? Björn Ðagbjartsson Skoðaiúr annarra Umfang og heildarsýn „ísland er afar óhentugt í laginu fyrir þjóðina sem það byggir___Við áætlanagerð af flestu tagi er reikn- að út frá þeirri forsendu að hér búi einhverjar millj- ónir manna þótt Hagstofan telji að landsmenn séu ekM fleiri en 265 þúsund. ... Þar sem íslendingar gera sér aldrei grein fyrir hve fáir þeir eru er varla von til að þeir hafi nokkra heildarsýn yfir umfang landsins sem þeir þrjóskast við að byggja." Oddur Ólafsson í Timanum 19. nóv. Kostnaðarsöm dönskukennsla „Dýr er dönskukennslan sjálf, en innrætingin sem henni fylgir er e.tv. öUu kostnaðarsamari. Þessi angurværð okkar hefur t.d. haldið Danmörku í efstu sætum yfir viðskiptalönd íslands ár eftir ár, nema hvað þau viðskipti eru mest á annan veginn. Það eru ótrúlegusru hlutir sem fluttir eru inn frá Danmörku, af gömlum vana, m.a.s. varahlutir í ameríska bfla. Líklega hafa danskir kaupmenn hagnast meir á ís- landsversluninni lýðveldisárin 50 en á nokkru öðru tímabili í sögunni. Það er því ekki að undra að þeir vilji kosta nokkru til að viðhalda dönskukennslu hér." \ Þórður Örn Sigurðsson framkvstj. í Mbl. 20. nóv. Þarff asta verk Guðmundar Árna „Með réttu má segja að með afsögn sinni hafi Guð- mundur Árni unnið eitt þarfasta verk sitt í stjórn- málum hérlendis fyrr og síðar því þar hefur hann skapað fordæmi sem hægt er að styðjast við í framtíð- inni. Ráðherrar munu hér eftir hugsa sig tvisvar um áður en þeir lenda í sömu gryfju og Guðmundur Árni og það hefur væntanlega þær afleiðingar að sá hluti stórnsýslunnar sem hefur verið fastur í fari klíku og kunningsskapar flyst úr því fari og inn á eðlilegribrautir." Friðrik Indriðason í Fjarðarpóstinum 17. nóv.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.