Þjóðviljinn - 30.04.1982, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 30.04.1982, Blaðsíða 12
12 StÐA — ÞJÓÐVILJINN Föstudagur 30. aprll 1982 útVarp sunnudagur 8.00 Morgunandakt.Séra Sig- urftur Gu&mundsson, vígslubiskup á Grenjaöar- stafi, flytur ritningarorB og bæn. 8.10 Fréttir. 8.15 Vefturfregnir. 8.35 Létt morgunlög. Ýmsir flyfjendur. 9.00 Morguntdnleikar. 10.00 Fréttir. 10.10 Veftur- fregnir. 10.25 Varpi — Þáttur um rækt- un og umhverfi. Umsjónar- maftur: Hafsteinn ilaDioa son. 11.00 Messa i' Suftureyrar- kirkju. (Hljðbritun frá 19. f.m.). Prestur: Séra Krist- inn AgUst Fri&finnsson. Organleikari: Sigrtour Jönsdöttir. — Hádegistdn- ieikar. 12.10 Dagskrá. Tdnleikar. 12.20 Fréttir. 12.45 VeBur- fregnír. Tilkynningar. Tón- leikar. 13.20 Sönglagasafn.Þættir um þekkt sönglög og höfunda þeirra. 2. þáttur: tslenskur brautryftjandi, Helgi Helga- son. Umsjón: Asgeir Sigur- gestsson, Hallgrimur Magntlsson og Trausti J6ns- son. 14.1)0 Afmælisdagskrá: Hall- ddr Laxness áttræöur. Umsjðnarmenn Baldvin Halldórsson og' Gunnar Eyjðlfsson. 4. þáttur: Isiandskiukkan — Hi6 ijdsa man. 15.00 Regnboginn.Orn Peder- sen kynnir ny dægurlög af vinsældaiistum frá ýmsum löndum. 15.35 Kaffitiminn. Dave Brubeck-kvartettinn leikur. 16.00 Frdttir. Dagskrá. 16.15 Ve&urfregnir. 16.20 Liffræðileg skilyrði sköpunargáfunnar. Árni Blandon flytur sunnudags- erindi. 17.00 Frá tónieikum SinfAnhi- hljómsveita tslands I Hií- sktílabioi 29. aprll s.l.; — fyrri hluti. Stjórnandi: Jean-Pierre Jacquillat. 17.45 ,,Hugurinn leitar vlða". Ljó6 eftir Þdru Sigurgeirs- ddttur. SigriBur Schiöth les. 18.00 Létt tonlist. Harry Bela- fonte, Nana Mouskouri, Claude Bolling og Fats Domino syngja og leika. — Tilkynningar. 18.45 Ve6urfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Frettir. Tilkynningar. 19.25 „Frá FJallaskaga til Verdun". Finnbogi Hermannsson ræðir fyrra sinni vi& Valdimar Kristinsson bdnda og sjðmann á Núpi t DyrafirCá um llfshlaup hans. 20.00 Harmonikuþáttur. Kynnir: Bjarni Mar- teinsson. 20.30 Heimshorn. Frö&leiks- molar frá útlöndurn. Umsjdn: Einar Orn Stefánsson. Lesari: Erna Indri&adóttir. 20.55 tslensk tónlist. 21.35 Að tafli. Gu&mundur Arnlaugsson flytur skákþatt. 22.00 örvar Kristjánsson og Hjördfs Geirs syngja 22.15 Ve&urfregnir. Frdttir. Dagskrá morgundagsins. Orð kvöldsins. 22.35 „Páll ólafsson skáld" eftir Benedikt Gislason fra Hofteigi. Kdsa Gisladóttir frá Krossgerði les (9). 23.00 ,,Hver ræöur?" Danski visnasöngvarinn Niels Hausgaard syngur og leik- ur. Þtíra Elfa Bjdrnsson kynnir. 23.45 Fréttir. Dagskrárlok. mánudagur 7.00 Ve&urfregnir. Fréttir Bæn. Séra Arni Pálsson flytur (a.v.d.v.) 7.20 Leikfimi. Umsjdnar- menn: Valdimar Ornólfsson leikfimikennarí og Magnus Pétursson ptanóleikari. 7.30 Morgunvaka. Umsjtín: Páll Heiöar Jónsson. Sam- starfsmenn: Einar Krist- jánsson og Gu&rún Birgis- dðttir. 8.00 Fréttir, Dagskrd. Morgunorð: Bjarnfriður Letísdtíttir talar. 8,15 Ve6urfregnir. Morgun- vafca, frh. 9.00 Fréttir. 9.!5 Morgunstund barnanna: „Bjallan hringir" eftir Jennu og Hrei&ar. Vilborg Gunnarsdöttir les (5). 9.20 Leiknmi. Tilkynningar. Tónleikar. 9.45 LandbiLnaðarmdl. Um- sjðnarma&ur: Ottar Geirs- son. Rætt vi& Stefán Sche- ving Thorsteinsson um vor- foftrun aa og rannsoknir á tilraunabúinu Hesti i Borgarfiröi. 10.00 Fréttir. 10.10 Ve&ur- fregnir. 10.30 MorguntAnleikar 11.00 Forustugreinar lands- málabla&a (útdr). 11.30 Létt tonlistHlJómsveitin „Melchior", Jerry Lee Lewis, Tim Weisberg o.fl. syngja og leika. 12.00 Dagskrá. Tönleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Ve&ur- fregnir. Tilkynningar. Mánudagssyrpa— Oiafur Þóröarson. 15.10 ..Mærin gengur i vatn- inu" eftir Eevu Joenpelto Njör&ur P. Njarðvtk les þýöingu sína (3). 15.40 Tilkynningar. Ttínleikar. 16.00 Fréttir. Dagskrá 16.15 Veöurfregnir. 16.20 Otvarpssaga barnanna: ..Englarnir hennar Marion" eftir K.M. Peyton. Silja A&alsteinsdtíttir les þyðingu si'na (14). 16.40 Litli barnatíminaStjtírn- andi: Finnborg Scheving. Farið veröur i spurninga- leik og Pálína Þorsteins- dðttir les þulur og stutta sögu. 17.00 Stðdegistónleikar. 18.00 Tónleikar. Tilkynningar. 18.45 Ve&urfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Fréttir. Tilkynningar. 1935 Ðaglegt mál. Erlendur Jönsson flytur þáttinn. 19.40 Um daginn og veginn Torfi Jðnsson flytur erindi eftir Skdla Guðjónsson á Ljötunnarstöoum. 20.00 Lögunga fdlksins.Hildur Eirtkdsdtíttir kynriir. 20.40 Bdla. Þáttur með létt- blöndu&u efni fyrir ungt fólk. Umsjðnarmenn: Hallur Helgason og Gunnar Viktorsson. 21.10 Anorskuogfslenskujvar Orgland les eigin kvæ&i og þy&ingar sinar á ljd&um Snorra Hjartarsonar. 21.30 Otvarpssagan: „Singan Ri" eftir Steinar Sigurjons- son Kndtur R. Magnússon les (4). 22.00 Viðar Alfreðsson leikur létt lög 22.15 Veðurfregnir. Frdttir. Dagskrá morgundagsins Or& kvöldsins 22.35 „Völundarhdsið" Skáld- saga eftir Gunnar Gunnars- son, samin fyrirútvarpmeð þdtttöku hlustenda (4). 23.00 Frá ttínleikum Sinfiini'u- hljómsveltar tslands i Há- skdlabfdi 29. april s.I.; — si&ari hluti. Stjorn- andi: Jcan-Pierre Jac- quiIlaLEinleikari: Hatldor Haraldssona. Ptandkonsert í G-dúr ef br Maurice Ravel. b. Bolero eftir Maurice Ravel. — Kynnir: J6n MUli Arnason. 23.45 Fréttir. Dagskrdrlok. þríöjudagur 7.00 Ve&JFfrégnlr' Fréttlr. Bæn. 7.20 Leikfimi 7.30 Morgunvaka. UmsjAn: I'áll Hei&ar Jtínsson. Sam- starfsmenn: Einar Kristj- ansson og Gu&rUn Birgis- dtíttir. 7.55 Daglegt mál. Endurt. þáttur Erlends Jönssonar frá kvöldinu áöur. 8.00 Fréttir. Dagskrá. Morg- unor6:Sigfús Johnsen talar. 8.15 Veöurfregnir. Forustu- gr. dagbl. (Utdr.). Morgun- vaka, frh. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: „Bjallan hringir" eftir Jennu og Hreiðar Vilborg Gunnarsdtíttir lykur lestrin- um (6). 9.20 Leikfimi. Tilkynningar Tdnleikar. 10.00 Fréttir. 10.10 Veður- fregnir. 10.30 lslenskir einsöngvarar og kdrar syngja 11.00 ,,Aöur fyrr á árunum" Agústa Bjdrnsdóttir sér um þáttinn. Or minningum Guðrúnar J. Borgfjörö: „Utanferð til lækninga" — siöari hiuti. Sigrun Guöjóns- dóttir les. 11.30 Létt tónlist Joel Grey, Liza Minelli, Coleman Hawkins, Harry Belafonte o.fl. syngja og leika. 12.00 Dagskrá. Ttínleikar. Til- kynningar. 12.20 Frcttir. 12.45 Veður- fregnir. Tilkynningar. Þri&judagssyrpa — Ásgeir Tömasson og Þorgeir Ast- valdsson. 15.10 „Mærin gengur á vatn- inu" eftir Eevu Jocnpelto NJöröur P. NJarðvik les þyðingu sina (4). 15.40 Tilkynningar. Tónleikar. 16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15 Veöurfregnir. 16.20 Otvarpssaga barnanna: „Englarnir hennar Marion" eftir K.M. PeytonSiija Aö- alsteinsdtíttir les þýöingu sina (15). 16.40 Tónhornið Inga Huld Markan sér um þáttinn. 17.00 Sf&degistAnleikar Ray Still og John Perry leika Sónötu fyrir óbó og pianó eftirPaul Hindemith/ lrena Cerná og Kammersveitin i Pragleika Pianðkonsert nr. 3 eftir Josef Pátenicek, Jiri Kout stj./ Filharmoniu- sveitin i Vinarborg leikur Sinfðniettu eftur Leos Jana- cek, Sir Charles Mackerras stj. 18.00 Ttínleikar. Tilkynningar. 18.45 Ve&urfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Frcttir. Tilkynningar. 19.35 A vettvangi. Stjörnandi þáttarins: Sigmar B. Hauksson. 20.00 Afangar Umsjðnar- menn: Asmundur Jtínsson og Gu&ni Rúnar Agnarsson. 20.40 „Oft hefur ellin æskunn- ar nof'.Þáttur i umsjá ön- undar BJornssonar i tilefni af ári fatla&ra. 21.00 Jussi Björling synguridg eftir yinis tonskáld me& hljómsveit undir stjórn Niis Grevilius. 21.30 Otvarpssagan: „Singan Ri" eftir Steinar SigurjAns- son Knútur R. Magnússon les (5). 22.00 Milva syngur létt lög 22.15 Ve&urfregnir. Fréttir. Dagskrá morgundagsins. Orð kvöldsins 22.35 NorAanpdstur Umsjdn- arma&ur: Gtsli Sigurgeirs- son. 23.00 KammertAnlist Leifur Þörarinsson velur og kynn- ir. 23.50 Fréttir. Dagskrárlok. miðvikudagur 7.00 Veðurfregnir. Fréttir. Bæn. 7.20 Lelkfimi 7.30 Morgunvaka. Umsjón: Páll Heiðar Jónsson. Sam- starfsmenn: Einar Kristjánsson og Guðrún Birgisdtíttir. 8.00Fréttir. Dagskrá. Morgunorð: Vigdis Magnúsdtíttir talar. 8.15 Veðurfregnir. Forustgr. dabl. (útdr). Morgunvaka, frh. 9.00Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: „Branda litla" eftir Robert Fisker i þýðingu Sigur&ar Gunnarssonar. Loa Gu&jónsdóttir byrjar lestur- inn. 9.20 Leikfimi. Tilkynningar. Ttínleikar. 10.00 Fréttir. 10.10 Veöur- fregnir 10.30 Sjávarútvegur og sigl- ingar Umsjön: Ingtílfur Arnarson. Fjallaft ver&ur um fri&uB vei&isvæ&i fyrir Nor&urlandiog rætt viö ölaf Karvel Pálsson fiskifræö- ingi. 10.45 Ttínleikar. Þulur velur og kynnir. 11.00 tslenskt mál (endurtek- inn þáttur Asgeirs Blöndals Magnússonar frá laugar- deginum). 11.20 MorguntAnleikar 12.00 Dagskrá. Ttínleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Ve&ur- fregnir. Tilkynningar. Miövikudagssyrpa — Asta Ragnhei&ur Jöhannesdóttir. 15.10 „Mærin gengur á vatn- inu" eftir Eevu Joenpelto Njöröur P. Njarðvik les þýðingu stna (5). 15.40 Tilkynningar. Tónleikar. 16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15 Veðurfregnir. 16.20 Otvarpssaga barnanna: ' „Englarnir hennar Marion" eftir K.M. Peyton Silja A6alsteinsdtíttir les þy&ingu sina (16). 16.40 Litli barnattminn Gréta ölafsdtítlir, Heiödis Norö- fjörft og Dömhildur Sigur&ardóttir stjórna barnatima á Akureyri. — Kanntu að synda? 1 þættinum verður sund- iþrðttin sko&uð frá ymsum sjonarhronum. Elvl Hreins- dtíttir.lOára, les söguna um Nalla, litla hvolpinn, sem lær&i a& synda af sjálfum sér. 17.00 tslensk tAnlist 17.15 Djassþátturiumsjá Jtíns Múia Arnasonar. 19.00 Fréttir. Tilkynningar. 19.35 A vettvangi 20.00 Gömul tAnlist Asgeir Bragason og Snorri Orn Snorrason kynna. 20.40 Bolla, bolla. Þáttur með léttblönduöu efni fyrir ungt fólk. Stjörnendur: Sólveig Halldórsdtíttir og Eövarö Ingólfsson 21.15 Samleikur á flautu og ptanA WoKgang Schulz og Helmut Deutsch leika a. Sonötu op. 34 nr. 4 eftír Helmut Eder b. Ballöðu eft- ir Frank Martin. 21.30 Otvarpssagan: „Singan Ri" eftir Steinar SigurjAns- son Knutur R. Magnússon les (6). 22.00 Os Caretas, Peninha, Diana og Erasmo Carlos syngja og leika 22.15 Ve&urfregnir. Fréttir. Dagskrá morgundagsins. Orð kvöldsins 22.35 Þinglausnir — Bla&a- mannafundur i beinni út- sendingu. Umsjðn: Stefan Jðn Hafstein. 23.45 Frttir. Dagskrárlok. fimmtudagur 7.00 Veðurfregnir. Fréttir. Bæn.7.20. Leikfimi O 7.30 Morgunvaka. Umsjdn: Páll Hei&ar Jðnsson. Sam- starfsmenn: Einar Krist- jansson og Gu&rtln Birgis- ddttir. 8.00 Fréttir. Dagskrá. Morg- unorð: Sævar Berg Gu&- bergsson talar. 8.15 Ve&urfregnir. Forustu- gr. dagbl. (útdr). Morgun- vaka frh. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: „Branda litla" eftir Robert Fisker i þý&ingu Sigur&ar Gunnarssonar. Lða Gu&- jðnsdöttir les (2) 9.20 Leikfimi Tilkynningar. Ttínleikar. 10.00 Fréttir. 10.10 Ve&ur- fregrúr. 10.30 Ttínleikar. Þulur velur og kynnir. 11.00 Verslunogvi&skiptiUm- sjðn: Ingvi Hrafn Jðnsson 11.15 Létt tónlist,,Earth,Wind andFire" ,,The Moody Blu- es" sextett ölafs Gaults, Johnny Mathis ofl. syngja og leika. 12.00 Dagskrá. Ttínleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir 12.45 Veðurfregn- ir. Tilkynningar. Dagstundi dúr og moll Umsjón: KnUt- ur R. Magnússon. 15.10 ..Mærin gengur á vatn- inu" eftir Eevu Joenpelto Njör&ur P. Njar&vik Ies þy&ingu sina (6) 15.40 Tilkynningar. Tdnleikar. 16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15 Veöurfregnir. 16.20 Lagið mitt Hclga Þ. Stephensen kynnir ðskalög barna 17.00 Siödegistdnleikar: TAn- list eftir Jean Sibelius a) „Finlandia" Mormtínaktír- inn syngur meö Filadelffu- hljðmsveitinni: Eugene Or- mandy stj. b) Sinfonta nr. 2 i D-dúr op. 43. Filharmtínlu- sveitiní Berlin lcikur : Her- bert von Karajan stj. 18.00 Ttínleikar. Tilkynníngar. 18.45 Ve&urfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Fréttir Tilkynningar. 19.35 Daglegt mál Erlendur Jtínsson flytur þáttinn 19.40 A vettvangi 20.05 Einleikur f útvarpssal Selma Gu&mundsddttir leikur á pianó Stínötu 1 As- dúrop. 110 eftir Ludwig van Beethoven. 20.30 Leikrit: „Krabbinn og sporftdrekinn" cítir Odd Björnssonog er hann einnig leikstjöri. Ttínlist eftir Hilmar Oddsson, flutt af tríói Jtínasar Þóris. Leik- endur: Rurik Haraldsson, KristinBjarnadðttir Rdbert Arnfinnsson, Helgi Skúla- son, Helga Bachmann, Þór- hallur Sigur&sson og Þor- steinn Gunnarsson. 22.00 Færeyska vlsnasöngkon- an Annika syngur 22.15Ve&urfregnir. Fréttir. Dagskrá morgundagsins Orft kvöldsins 22.35 „Frá Fjallaskaga til Verdun" Finnbogi Her- mannssonræ&irsi&ara sinni vift Valdimar Kristinsson bönda og sjtímann á Núpi i Dyrafir&i um ltfshiaup hans 23.00 Kvöldstund me& Sveini Einarssyni 23.45 Frétör. Dagskrárlok. föstudagur 7.00 Ve&urf regnir: Fréttir. Bæn 7.20 Leikfimi 7.30 Morgunvaka. Umsjdn: Páll Hei&ar Jtínsson. Sam- s ta r fs menn : E ína r Kristjánsson og Gu&rún Birgisdðttir. 7.55 Daglegt mál. Endurt. þáttur Erlends Jdnssonar frá kvöldinu á&ur. 8.00Fréttir. Dagskrá. Morgunorð: Sigri&ur Ingi- marsdðttir talar. 8.15 Ve&urfregnir. Forustu- gr. dagbl. (útdr). Morgun- vaka, frh . 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: „Branda litla" eftír Roberi Fisker i þy&ingu Sigur&ar Gunnarssonar. Ltía Gu&- jðnsdóttir ies (3). 9.20 Leikfimi. Tilkynningar. Ttínleikar. 10.00Fréttir. 10.10 Ve&ur- fregnir. 10.30 Ttínleikar. Þulur velur og kynnir. 11.00 „Mér eru fornu minnin kær" Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli sér um þáttinn. Steinunn S. SigurB- ardðttir les úr „Sögum Rannveigar" eftir Einar H. Kvaran. 11.30 MorguntAnleikar „Los Calchakis" leika su&ur- amertska flaututtínlist / Kanadiskir listamenn leika þjtí&Iög frá ymsum löndum. 12.00 Dagskrá. Tdnleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Ve&ur- fregnir.Tilkynningar. A frí- vaktinni Margrét Gu&- mundsdtíttir kynnir tískalög sjðmanna. 15.10 „Mærín gengur á vatn- inu" eftir Eevu Joenpelto Njör&ur P. Njar&vtk les þy&ingu sina <7). 15.40 Tilkynningar. Tðn'.eikar. 16.00Fréttir. Dagskrá. 16.15 Ve&urfregnir. 16.20 Mættum vi6 fá meira að heyra Or islenskum þjtí&- sögum og ævintýrum. Um- sjtín: Anna S. Einarsddttir og Stílveig Halldtírsdtíttir. Lesarar me& þeim: Evert Ingtílfsson og Vilmar Pétursson. (A&urdtv. 1979). 16.50 SkottdrÞátturum fer&a- lög og Utivist. Umsjðn: Sigur&ur Sigur&arson rit- stjtíri. 17.00 Sfðdegistdnleikar: TAn- list eftir Ludwig van Beet- hoven Hollenska blásara- sveitin leikur Kvintett I Es- dúr / Itzhak Perlman og Hljðmsveitin Ftlharmtínta leika Fiðlukonsert I D-dúr op. 66: Carlo Maria Giulini stj. 18.00 Ttínleikar. Tilkynningar. 18.45 Ve&urfregnir. Dagskrá kvöklsins. 19.00 Fréttir. Tilkynningar. 19.40 A vettvangi 20.00 Lög unga fdlksins Hildur Eirfksdtíttir kynnir. 20.40 Kvöldvaka a. Einsöng- ur: SígurjAn Sæmundsson syngurlög eftir Bjarna Þor- steinsson. Rtíbert A. Otttís- son leikur A píantí. b. Um Stað I Steingrlmsfir&í og Staftarpresta Söguþættir eftir Jtíhann Hjattason fræ&imann. Hjalti Jtíhanns- son les annan hluta. c. Vor- koman Þtírarinn Björnsson frá Austurgör&um og Þdrdts Hjálmarsdðttir á Dalvik lesa vorkvæ&i eftir ýmis skáld. d. Hver ver&a örlög tslensku stökunnar? Bjdrn DUason á ölafsfir&i flytur fyrri hluta hugleibingar sinnar. e. KArsöngur: Hamrahlfftarkdrínn syngur Þorgerftur Ingdlfsdðttir stjtírnar. 22.15 Ve&urfregnir. Fréttir. Dagskrá morgundagsins. Orft kvfildsins 22.35 „PáU ólafsson skald" eftir Benedikt Gislason frá Hofteigi Rtísa GtsladtítUr frd Krossgerfti les (10). 23.00 Svefnpokinn Umsjðn: P4U Þorsteinsson. 00.50 Fréttir. Dagskrárlok laugardagur 7.00 Ve&urfregnir. Fréttir, Bæn7.20 Leikfimi 7.30 Ttínleikar. Þulur velur og kynnir. 8.00 Fréttir. Dagskrá. Morgunorft. Bjarní Gu&- leifsson talar. 8.15 Ve&urfregnir. For- ustugr. dagbl. (útdr.). Tön- leikar. 8.50 LeikAmi 9.00 Fréttir. Tilkynningar. Ttínleikar. 9.30 öskalög sjúklinga. Asa Finnsdtíttir kynnir. (10.00 Fréttir. 10.10 Ve&urfregnir). 11.20 Vissirftu þa6? Þáttur 1 léttum dúr fyrir börn á öll- um aldri. Fjallað um sta&- reyndir og leitnö svara vi& mörgum skritnum spurningum. Stjdrnandi: Gu6björg Þtírisddttir. Les- ari: Arni Blandon. (A&ur á dagskrá 1980) 12.00Dagskrá. Ttínleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Ve&ur- fregnir. Tilkynningar. Ttín- leikar. 13.35 tþrottaþáttur Umsjtín: Hermann Gunnarsson. 13.50 Laugardagssyrpa — Þorgeir Astvaldsson og As- geir Tómasson. 15.40 tslenskt mal Gu&rUn Kvaran flytur þáttinn. 16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15 Ve&urfregnir. 16.20 Bdkahorni& Stjtírnandi: Sigrl&ur Eyþðrsdtíttir. 17.00 Siftdegistdnleikar Frá tðnleikum Norræna hussins 12. júlí i' fyrra. Via Nova- kvartettinn frá Parts Ieikur. a. Strengjakvartett i A-dUr op. 41 nr. 3 eftir Robert Schumann. b. Strengja- kvartett i F-dUr eftir Maurice Ravel. 18.00 Söngvar f léttum dUr. Tilkynningar. 18.45 Veðurfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Fréttir. Tilkynningar. 19.35 AlþjAftadagur Rauða krossins Þáttur 1 samantekt Jðns Asgeirssonar fram- kvæmdastjtíra. 20.00 Frá tAnleikum Karla- kórs Reykjavfkur t Há- skAlabidi 5. oktðber s.l. — stftari hluti. Stjtírnandi: Páll P. Pálsson. Ptantíleikari: Gu&rdn A. Kristinsdúttir. Einsöngvarar: Snorri Þðr&arson, Hjálmar Kjartansson, Hilmar Þor- leifsson, Sieglinde Kahman og Sigur&ur Björnsson. 20.30 Hárlos Umsjdn: Bentíny Ægisson og Magnea Matt- hiasddttir. l.þáttur: Kenni- orðið er kærleikur 21.15 Hljðmplöturabb Þor- steins Hannessonar. 22.00 Sten og Stanley syngja létt lög með hljAmsveit 22.15 Ve&urfregnir. Fréttir. Dagskrá morgundagsins. Orð kvöldsins. 22.35 ,.1'áll Ólafsson skdld" eftir Benedikt Gfslason frá Hofteigi Rtísa Glsladðttir frá Krossger&i les (11). 23.00 Danslög 00.50 Fréttir. Dagskrárlok sjómrarp mánudagur 19.45 Fréttadgrip á tdknmáli 20.00 Fréttir og veftur 20.25 Auglýsingar og dagskrá 20.35 Tomml og Jenni 20.40 Prýftum landift. plöntum og trjám.Fjðr&i þáttur. 20.45 tþrdttir.Umsjðn: Bjarni Felixson. 21.20 Alveg i réttum tfma Breskt sjðnvarpsleikrit. Leikstjðri: Lyndall Hobbs. Aðalhlutverk: Rowan Atkinson, Niegel Hawthorne, Peter Bull og Jim Broadbent. Bernard fær þær fréttir a& hann þjáist af sjaldgæfum btó&- sjdkdömi og eigi a&eins hálftfma eftir tílifa6an. En Bernard ætlar ao nýta hverja einustu sekdndu. Þy&andi: Ragna Ragnars. 21.55 Kornkaupmennirnir Kanadlsk fræ&slumynd. Korn er einhver mikil- vægasta * nau&synja'vara, jafnvel mikilvægara en olia. Fimm kornsölufyrirtæki I eigu sjö fjölskyldna eru nær einráð i kornmtírku6um heimsíns. 1 myndinni er lýst starfsháttum fyrirtækjanna ogþvi valdisem yfirrá&yfir kornmorkuöum veitir. . Þy&andi og þulur Gylii Pálsson. 22.55 Dagskrárlok þriðjudagur 19.45 Fréttaágrip i táknmáli 20.00 Fréttir og veftur 20.25 Auglýsingar og dagskrá 20.35 Bangslnn Paddington Attundi þáttur. Þy&andi: Þrándur Thoroddsen. S8gu- ma&ur: Margrét Helga Jtíhannsdðttir. 20.40 Fornminjar á Biblfu- siooiun. Fimmti þáttur. Landið sem flaut I mjAlk <>p hunangi. Leiðsöguma&ur: Magnús Magnússon. Þy&- andi: Guðni Kolbeinsson. 21.20 Hulduherinn. Sjötti þattur. SporftdrekinaLlfHna þarf a6 koma htípi fltítta- ftílksundan Þjtí6verjum en I htípnum leynist njðsnari Þjð&verja. Þy&andi: Krist- mann Ei&sson. 22.10 Fréttaspegill. Umsjön: Gu&jtín Einarsson. 22.45 Dagskrárlok miðvikudagur 18.00 Krybban skemmtir sér Annar þáttur um Skafta krybbuogfélagahans. Þý6- andi: Jtíhanna Jtíhanns- dtíttir. 18.25 Vatn f i&rum jar&ar Bresk fræ&slumynd um uppsprettur i Flðrida. Þy&- andi: Jrin O. Edwald. Þulur: Geír Thorsteinsson. 18.50 Könnunarferftin.Sjöundi þáttur. Enskukennsla. 19.10 Hlé 19.45 Fréttaágrip á táknmáli 20.00 Fréttir og veftur 20.25 Augiysingar og dagskrd 20.40 Prý&um landift. plöntum trjám. Fimmti og si&asti þáttur. 20.45 Hollywood-Fjðr&i þáttur. Strfftsmyndirnar. Þy&andi: Oskar Ingimarsson. 21.35 Starflfter margtSttíri6ja — seinni hluti. I þessum þætti er greint frá þvi er ls- lendingar réftust i a6 virkja jökulárnar. Þaö var miki& ,'itak og til þess a& fjár- magna framkvæmdir og grei&a ni&ur orkuverB til al- mennings var ákve&i& a& veita útíendum álframtei&- endum heimild til a& reisa og eíga verksmi&ju i Straumsvik og selja þeim hluta orkunnar. Þa& var upphafifi á nýjum kafla I at- vinnusögu landsins og jafn- framt hör&um sviptingum sem standa enn. Handrit og umsjón: Baldur Hermanns- son. 22.25 Stdriðja a lsiandl Umræ&ur t sjtínvarpssal i framhaldi af stðri&juþætt- inum. 23.15 Dagskrarlok föstudagur 19.45 Fréttaágrip á táknmáli 20.00 Fréttir og veftur 20.30 Auglýsingar og dagskrá 20.40 A döfinni.Umsjdn: Karl Sietrvggsson 20.55 Prúðuleikararnir Gestur prúðuleikaranna er Gene Kelly. Þyöandi: Þrándur Thoroddsen 21.20 Fréttaspegill. Umsjdn: Olafur Sigurftsson 21.55 Vasapeningar (L'argent de poche) Frönsk bidmynd frá árinu 1976. Leikstjtíri: Francois Truffaut. A&al- hlutverk eru i höndum þrettán barna á aldrinum tveggja vikna til fjtírtán ára. Veröld barnanna, og þa& sem a daga þeirra drif- ur, stórt og smátt, er viö- fangsefni myndarinnar, hvort sem um er að ræöa fyrsta pela reifabarnsins e&a fyrsta koss unglingsins. En bornin eru ekki ein i ver- öldinni, þar eru lika kennar- ar og foreldrar og samskipt- in vi& þá geta veriö meö ymsu möti. Þýöandi: Olöf Pétursdóttir. 23.35 Dagskrárlok laugardagur 16. Könnunarfer&in. Sjöundi þáttur endursyndur 16.20 tþrottir.Umsjtín: Bjarni Felixson 18.30 Riddarinn sjdnumhryggi 18.55 Enska knattspyrnan 19.45 Fréttaagrip á tákniiiiili 20.00 Fréttlr og veður 20.25 Auglýsingar og dagskrá 20.40 Löftur.57. þáttur. Banda- rlskur gamanmynda- flokkur. Þý&andi: Ellert Sigurbjörnssson. 21.05 LöfturslUAur. Rætt vi& Katherine Helmond sem fer meö hlutverk Jessicu i Lo&ri. Þý&andi: Ellert Sigurbjörnsson. (Nordvision —Danska sjAn- varpifi) 21.20 Fangabuftir 17. (Statag 17) Bandarlsk bldmynd frá árinu 1953. Leikstjdri: Billy Wilder. A&alhlutverk: William Holden, Don Taylor. Otto Preminger og Robert Strauss. Htípur bandariskra hermanna situr 1 þyskum striðsfanga- biiðum. Þeir veröa þess brátt áskynja að meðal þeirra er útsendari Þjóö- verja og böndin berast a& tilteknum manni: Þy&andi: Kristmann Ei&sson. 23.15 Kabarett. Endursýning (Cabaret) Bandartsk blú- mynd frá árinu 1971. Leik- stjtíri: Bob Fosse. A&alhlut- verk: Liza Minelli, Joel Gray og Michael York. Ungur og Oreyndur breskur menntama&ur, Brian Roberts, kemur til Berllnar íri& 1931. Hann kynnist bandarisku stUlkunni Sally Bowles, sem skemmtir I næturklúbbnum Kit-Kat. Hana dreymir um glæsta framtift i Evrtípu og veit a& miki& skal til mikils vinna. Þý&andi: Veturli&i Gu&na- son. Myndin vará&ur sýnd I Sjdnvarpinu á annan i jölum 1977. 0.1.15 Dagskrárlok sunnudagur 16.00 BorgarstJArnarkosn- ingarnar f ReykjavfkJÍ'ram- bo&sfundur f sjtínvarpssal fvrir boraarstitírnarkosn- ingarnar I Reykjavik. Bein útsending. 18.00 SunnudagshugvekJa.Sr. Stefán Lárusson, prestur I Odda, flytur hugvekjuna. 18.10 Stundin okkar. Litift er inn i rei&skðla Fáks. Þrdtt- heimakrakkar koma me& nokkur leikatri&i I sjðn- varpssal. Sýnd ver&ur teiknimynd úr dæmisögum Estíps og einnig teikni- myndin Felix og orku- gjafinn. Sver&gleypir og Éldgleypir kikja inn. Tákn- mál og Ulsa verba i dag- skrá eins og venjulega. Umsjtín: Bryndis Schram. Stjðrn uppttíku: Eltn Þðra Fri&finnsdtíttir. 19.00 Hlé 19.45 Fréttaa'grip i táknmáli 20.00 Fréttir og veftur 20.25 Auglýsingar og dagskrá 20.35 SJAnvarp næstu viku 20.45 A sjUkrahdsi.Sjúkrahús er i' flestum tilvikum fyrsti og oft á ti&um einnig si&asti vi&komusta&ur ;i llfsleiA- inni. SJtínvarpift hefur UUift gera þátt um Landspitalann i Reykjavik, en er einhver allra fjölmennasti vinnu- sta&ur á landinu. Myndin íysir fjolþættri starfsemi sem þar fer fram. Fylgst er me& tilteknum sJUklingi frá þvt hann veikist og þar til me&fer& lýkur, og má segja a& rannsdkn og umönnun sé dæmigerB fyrir flesta sjUkl-! inga sem dveljast a spltala.: 21.35 Bær eins og Alice,Sjötti og sibasti þáttur. Astralskur framhaldsmyndaflokkur. Þy&andi: Dtíra Hafsteins- dðttir. 22.25 Mary Sanches y Los Bandama, Hljtímsveit frd Kanarieyjum leikur og syngur lög frá átthögum sinum í sjónvarpssal. Stjdrn upptöku: Tage Ammen- drup. 22.45 Dagskrárlok

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.