Dagblaðið Vísir - DV - 08.12.1997, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 08.12.1997, Blaðsíða 15
MÁNUDAGUR 8. DESEMBER 1997 15 Skautað á sumardekkjum A hverju hausti her- ast fréttir af því að fólk lendir í óhöppum vegna hálku á vegum. Frá því var t.d. skýrt á baksíðu Mbl. þ. 15. nóv. sl. að 13 árekstrar hefðu orðið á höfuðborgarsvæðinu daginn áður og kallaði blaðið þetta „hálkuó- höpp“. Af þessu varð „eignatjón" en ekki „teljandi" meiðsli á fólki. Bifreiöalög Það hefur alveg verið vanrækt að benda bif- reiðastjórum á að það er brot á bifreiðalögum að aka á sumarhjólbörðum í hálku á ísuðum vegi. Skýrt er tekið fram í lögunum að bifreiðastjóra er óheimilt að aka bifreið nema hann hafi fullt vald á stjórn hennar. Þess vegna er skylda að skoða bifreiðar svo t.d. hemlar, stýri o.s.frv. sé í lagi. Ekkert af þessu dugar þó í mik- illi hálku, ef bíllinn er á sléttum sumarhjólbörðum. Þá rennur bif- reiðin oft alveg stjómlaus á allt sem fyrir er þótt reynt sé að hemla. Þetta sönnuðu allir árekstrarnir 14. nóvember sl. sem voru 13 að tölu bara í Reykjavík. Lögbrot Það er líklega lögbrot þegar yfir- menn gatnamála benda fólki á að aka á sumardekkjum þótt kominn sé vetur. Þeir vilja spara slit á göt- um. Hver á að borga þegar eigna- tjón verður af árekstri sem rekja má til svona áróðurs? Á eigandi bilsins að borga eða yfirmenn gatnamála? Mál hafa verið sett fyr- ir dómstóla af minna tilefni. Kúagerði Þegar ekið er til Keflavíkur um Reykjanesbraut er skilti við veg- Kjallarinn inn miðja vegu, sem á stendur Kúa- gerði. Marga setur hljóða, þar sem þama hefúr verið hlaðin varða við vegbrúnina og sett krossmark á hana efst. Af litlu tilefni hefur Reykjanes- braut verið sveigð þarna til hægri nið- ur að sjómun þegar farið er í átt til flugvallarins. Síð- an tekur vegurinn aftur beygju til vinstri. Þessar beygjur hafa verið settar til að spara peninga og hafa ef- laust litið vel út við teikniborð á verkfræðiskrif- stofu. Þarna var og er enn stór grjóthrúga eða hár hraunhryggur í vegarstæðinu. TO þess að spara sér kostnað við að fjarlægja hann og komast framhjá vom þessar slysabeygjur settar. Birtar hafa verið fréttir af öllum þeim fjölda sem þama hafa látið lífið eða slasast. Það er ótrúlega há tala. Við Kúagerði var áður frægur hálkublettur á gamla Keflavíkur- veginum. Það voru því alvarleg Lúövík Gizurarson hæstaréttarlögmaður „Það er líka lögbrot þegar yfírmenn gatnamála benda fólki á að aka á sum- ardekkjum þótt kominn sé vetur. Þeir vilja spara slit á gótum. Hver á að borga þegar eignatjón verður af árekstri sem rekja má til svona áróðurs?u leggja veginn beint. Verktaki eins og ístak hf. sprengir göng undir firði og virkjar stór fallvötn. Grjót- hryggurinn við Kúagerði er smá- mál í slíkum samanburði. Samt hefur hann þegar valdið of mörg- um alvarlegum slysum. Það ætti því að vera forgangsverk að taka þessar slysabeygjur af. Það getur ___________, ekki kostað mikið með núverandi tækni og tækjum. mistök að setja þessar beygjur. í dag ætti að fá góðan verktaka til að moka grjóthrúgunni burtu og taka síðan þessar slysabeygjur af, þ.e. Nagladekkið í raun og veru ætti lögregla að sekta alla sem aka í hálku á sumar- dekkjum. Þetta er svipað og að aka fullur. í báðum til- fellum hefur bíl- stjórinn ekki fuflt vald á bíl sínum sem er brot á umferðar- og bif- reiðalögum, svo sem áður sagöi. Lúðvík Gizurarson Á Reykjanesbrautinni. - Alvarleg mistök að setja beygjurnar við Kúagerði, segir greinarhöfundur m.a. Skólinn og uppeldisfræðin Kjarna uppeldisfræðinnar má finna í því sem kalla má hagnýta sagnfræði. Kenningar um uppeldi má finna í sögunni allt frá Fom- Grikkjum og enn lengra, eða svo langt sem rekja má elstu heimild- ir. Skólar em hins vegar 19. aldar og enn frekar 20. aldar fyrirbæri, félagslegt uppátæki, eins og það hefur verið kallað, sem átti að létta undir með foreldrum og svara kalli tímans um aukna menntun drengja. Eftir að búið var að setja lög um skólaskyldu „I dag eru hugmyndir manna um sveigjanlegt skólakerfi túlkaðar á ýmsan hátt, allt frá því að kennar■ ar sýni nemendum umburðarlyndi til meiri eða minni uppstokkunar á skólastarfinu. “ spjald úr tré eða þá dökkt línóle- um, 1 alin á hæð og 3 álnir á breidd, á að vera í skólastofunni, til að kríta á, kennaranum til af- nota.“ í sama plaggi standa einnig þessi orð um klæðnað skólabama: „í kaupstöðum, og þar sem skóla- leið er mjög stutt, er hentugast að bömin gangi i tréskóm, en hafi ís- lenska skó innan undir.“ í eyrum nútímamanna hljómar þetta sem spaug, en svo er alls ekki; þetta er kaldur veruleikinn, eins og hann ____ var hér á landi fyrir nokkrum áratugum, ein- um mannsaldri eða svo. hér á landi árið 1907 var talið eðli- legt að stelpur gengju í skóla rétt eins og strákar. Svartmálað spjald Skólinn hefur breyst mikið í tímanna rás og aldrei hafa þessar breytingar verið jafn miklar og örar og nú. Tökum dæmi. í fyrir- mælum Stjómarráös islands frá 1906 segir svo um búnað í kennslustofum: „Svartmálað Rööun - Blöndun Eiginleg bekkj- arkennsla (einn árgangur saman í bekk) þekktist varla hér á landi fyrr en eftir 1930. Eftir að skólarn- ir stækkuðu og til urðu tveir eða fleiri bekkir í árgangi var al- mennt fylgt þeirri reglu að raða börnum í bekkina eftir getu. Rök- in fyrir röðun voru augljós; það var auðveldara að kenna sam- stæðum hópi en ósamstæðum og betri árangurs að vænta. Þegar líða tók á 7. áratuginn komu fram háværar raddir um að röðun væri félagslega ranglát. Jafnframt komu fram hug- myndir um „bland- aða bekki“. í stað þess að raða í bekk- ina eftir getu skyldi blanda saman nem- endum með ólíka námshæflleika. Þess- ari hugmynd fylgdi krafan mn fámennar bekkjardeildir; kraf- an byggðist á því að það væri erfiðara að kenna ósamstæðmn bekk en samstæðum. Raunin varð sú að kröfunni um fámenn- ari bekki var aldrei sinnt. í kjölfarið komu svo ýmsar tfl- færslur, svo sem „röðun innan blöndunar" og „hraðakerfi" i eldri bekkjum sam- kvæmt fyrirmynd áfangaskól- anna. Einstaklingsmunur Nýjustu kenningar um skipulag og starfshætti i grunnskólum falla flestar undir það sem nefnt hefur verið sveigjanlegt skólastarf og byggist fyrst og fremst á þvi að börn eru ólík (greind, þroski, heilsufar, úthald, áhugi, skap, kynferði, náttúra, eðlisfar o:fl.). Hugmyndir í þessa veru eru þó síður en svo nýjar af nálinni og má víða sjá þær í ritum uppeldis- fræðinga fyrri alda. í dag eru hug- Kjallarinn Bragi Jósepsson prófessor myndir manna um sveigjanlegt skóla- starf túlkaðar á ýms- an hátt, allt frá því að kennarar sýni nem- endum umburðar- lyndi til meiri eða minni uppstokkunar á skólastarfinu. Margt af því sem upp- eldisfræðingar hafa sagt gegnum árin er enn i fúllu gildi. Árið 1884 kom út hér á landi bókin Um upp- eldi barna og ung- linga, eftir breska heimspekinginn og uppeldisfræðinginn Herbert Spencer. Þór- hallur Bjamason, síð- ar biskup, og Eiríkur Briem, síðar prófessor, þýddu bókina, en hún vakti strax mikla athygli og var víða tfl á íslenskum heimflum fram undir miðja öldina. Og hver var svo boðskapur þessa uppeldisfræðings, sem tveir áhrifamenn um uppeldis- og skóla- mál vildu kynna fyrir íslensku þjóðinni? Boðskapurinn var í fáum orðum þessi: Ef kennaranum tekst ekki að vekja áhuga bamsins á námsefninu og vekja lífskraft þess og flör þá er eitthvað að skól- anum. Ef skólinn drepur niður þennan lífskraft, sem býr í böm- um, þá er skólinn á villigötum. Bragi Jósepsson Með og á móti Er endurnýjunar þörf í íslenska handboltalandsliöinu? Jóhann Ingl Gunnarsson, fyrrum handboltaþjálfarí. Nú er tækifærið „Ég held að nú sé tíminn tfl að stíga það skref að gera nokkrar breytingar á liðinu. Þor- björn hefur náð frábærum árangri og unn- ið fantagott starf þar sem þessir strákar ná að toppa og það á að leyfa þeim að hætta með reisn og virðingu. Það þarf ekki að vera þannig að það sé skorið allt af og hratt heldur þarf að vega og meta það. Ég held að nú þurfi hann að fara í ákveðna uppbygg- ingu. Það er fyrir í liðinu kjarni af strákum sem em ekkert gaml- ir en samt komnir með feikilega reynslu. Með allri virðingu á að vera hægt að leysa mann eins og Júlíus Jónasson af hólmi sem er að sþila fyrst og fremst í vöm og viö eigum einnig menn til að fylla skörð manna á borð við Valdimar Grímsson og Dura- nona. Það má hvfla Geir og gefa honum tækifæri á að sinna sínu félagsliði en Þorbjörn getur alltaf kallað hann inn aftur. Það má ekki vera þannig að menn hafi ákveða áskrift að landsliðinu og að þetta gangi út á að safna landsleikjum. Þetta er ekki sagt með neikvæðum formerkjum. Þorbjöm sýndi það hjá Val að hann getur byggt upp.nýtt lið og við verðum bara að gefa þvi tíma." Ekki strax „Eins og staðan er í dag í ís- lenskum handbolta em þessir eldri leikmenn í landsliðinu bestu leik- menn íslands. Þótt aldurinn sé orðinn svo- litið hár hjá sumum þá búa þessir menn yfir mikilli reynslu og menn eins og Geir Sveinsson og Júlíus Jón- asson eru at- vinnumenn í sinni íþrótt í út- löndum, Ég tel því þá enn þá full- komlega gjaldgenga í íslenska landsliðið en aftur á móti ef þeir væra komnir hehn gætu hlutirn- ir breyst. Við þolum ekki að svo stöddu að allir þessir eldri leik- menn hætti núna. Vegna fjár- skorts IISÍ undanfarin ár hefur ekki verið hægt að sinna U-21 árs landsliðinu en í gegnum það koma undantekningalaust fram- tíðarlandsliðsmenn. Það er slæmt að við höfum ekki náð að byggja upp yngri efnin okkar og það er enn sterkari ástæða fyrir þvi að þessir eldri leikmenn okk- ar spili áram með landsliðinu svo framarlega sem þeir era í at- vinnumennskunni. Það er alveg klárt mál að þessir leikmenn eru ekki aö þessu tfl að safna lands- leikjum heldur gera þeir það fyr- ir HSi og íslensku þjóðina. Á meðan þeir hafa áhuga og vflja tfl þess er engin ástæða til að kveðja slíka menn.“ -GH Einar Þorvaröarson þjálfarí, starfsmaöur HSÍ og fyrrum landsliösmaður. Kjallarahöfundar Athygli kjallarahöfunda er vakin á því að ekki er tekið við greinum í blaðið nema þær ber- ist á stafrænu formi, þ.e. á tölvu- diski eða á Netinu. Netfang ritstjórnar er: dvritst@centrum.is______

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.