Dagblaðið Vísir - DV - 18.08.2001, Blaðsíða 36

Dagblaðið Vísir - DV - 18.08.2001, Blaðsíða 36
44 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 LAUGARDAGUR 18. AGUST 2001 Aukavinna - aukatekjur. Hefur þú áhuga á að óðlast aukatekjur? Sem geta jafhvel orðið að aðaltekjum? Skoðaðu þá þessa lausn. http://penta- gon.ms/m/. Missið ekki af þessu tæki- færi. > ------------------------------------- ' Hlutastarf. Starfsmaður óskast í 40% starf við pökk- un hjá matvælafyrirtæki. Hentugur vinnutími. Umsóknir sendist til DV fyrir 24. ág., merkt „Hlutastarf - 311183". Hreyfing, heilsurækt, leitar að laghentum einstaklingi til að annast viðhald á tækj- um og húsnæði stöðvarinnar. Viðkom- andi þarf að geta unnið sjálfstætt. Um 50% starf er að ræða. Nánari upplýsing- ar í afgreiðslu Hreyfingar, Faxafeni 14. Hársnyrtir óskast. Hársnvrti- og sólbaðs- stofan Mýrún vill ráða hársnyrti í fullt starf eða hlutastarf Höfum einnig stól til leigu. Á sama stað er til leigu góð að- staða f. nuddara. Uppl. í s. 588 8505 eða «} 553 6118.__________________________ Kaupmannahöfn! Við óskum eftir að ráða stúlku til starfa sem fýrst til að gæta tveggja barna og sinna léttum heimilis- störfum. Viðkomandi þarf að vera minnst 18 ára, barngóð og sjálfstæð. Upplýsingar í síma 564 1166.__________ KFC Mosfellsbæ Óskum eftir hressu starfsfólki í föst störf 11 tíma vaktir hálfan mánuðinn. Uppl. á staðnum frá kl. 13-16, daglega, biðja um vaktstjóra eða í síma 586 8222. Leikfangaverslun. Leikbær, Mjódd, Faxa- feni og Hafharfirði, óskar eftir áreiðan- legum starfskröftum. Um er að ræða heils dags starf virka daga kl. 10 - 18 og aukavinnu e. samkomulagi. Nánari uppl. veitir Jón Páll, s. 893 9711. Til kvenna: finnst þér gaman aö (tala, daðra, gæla, leika) við karlmenn í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við 501 djarfar, kynþokkafullar dömur.Uppl. í s. 535 9970 (kynning) og 564 5540. Aukavinna - fiskbúö. Starfsmaður óskast í hlutastarf frá ca. 15-19 mánud. til föstud. í afgreiðslustörf og fleira. Hentar vel með skóla. Svör sendist DV, merkt „Fiskur-185295", sem fyrst.___________ Aöstoöarmanneskju í eldhús vantar í leik- skólann Fífuborg í Grafarvogi. Um er að ræða 100% starf frá 8.30 til 16.30. Uppl. gefur leikskólastjóri í síma 587 4515 og 867 6768.__________________________ Bakarí-Aöstoö. Hjá Björnsbakaríi vesturbæ viljum við ráða aðstoðarmann í bakaríið. Vakta- _ vinna. Uppl. gefur Árni í s. 896 3470._________ Brauöberg, Hagamel 67 og Hraunbergi 4. Oskum eftir að ráða starfskraft tilaf- greiðslustarfa. Um er að ræða vakta- vinnu. Uppl. í s. 557 7272 f. hádegi og 553 1349 e. hádegi.__________________ Hárgreiöslustofumar MOJO-MONROE óska eftir hressum, duglegum, jákvæð- um nema á aldrinum 18-21. Uppl. gefa Gummi í s. 898 5115 og Baldur í s. 897 3575._____________________________ KFC Kópavoqi. Óskum eftir hressu starfsfólki í fost stórf 11 tíma vaktir hálfan mánuðinn. Uppl. á staðnum frá 13-16 daglega, beðið um vaktstjóra, eða í sima 554 4700.____________________ KFC Hafnarfjörður. Oskum eftir hressu starfsfólki í fóst störf 11 tíma vaktir hálfan mánuðinn. Uppl. á staðnum frá kl. 13-16, daglega, "~"> biðja um vaktstjóra eða í s. 555 0828. Lagerstörf. Óskum að ráða starfsmann til lager- starfa, útkeyrslu og fleira, helst eldri en 40 ára. Umsóknareyðublöð á staðnum. Rafkaup, Armúla 24.________________ KAFFI NAUTHÓLL, NAUTHÓLSVIK. Kaffi Nauthóll, sem er lítið fallegt og rómantískt kaffihús, óskar eftir starfs- fólki í sal, vaktavinna. Upplýsingar í síma 562 9910._____________________ Starfsmann vantar á leikskólann Vestur- borg í fullt starf sem fyrst;. Þeir sem hafa áhuga hafi samband við írisi eða Ellu í s. 552 2438 eða vesturborg@dagvistbarna.is___________ Starfsmaður við ræstingar óskast í leik- skóla í Grafarvogi. Verfið skal unnið alla virka daga eftir kl. 17.15. Vinnutími: tæpir 3 tímar. Uppl. veitir leikskólastjóri v virka daga í s. 567 9380.______________ Óskum eftir lærðum þjónum og aðstoðar- fólki í sal, einnig vantar fólk á bar og í dyravörslu. Uppl. á staðnum á mán. og þri., milli kl.. 16 og 18, eða í síma 899 5636. Leikhúsið í kjallaranum, _______ Ert þú orðinn þreyttur á puðinu? Viltu ráða þér sjálf/ur? Við höfum rétta tækifærið. Kannaðu málið í síma 699 6517 og 894 9110.______________________________ Leikskólann Austurborg vantar starfs- mann strax til aðstoðar í eldhúsi í 75% starf Upplýsingar gefur Guðrún leik- skólastjóri í síma 588 8545.___________ Leikskólann Austurborg vantar leikskóla- kennara eða vant starfsfólk til starfa strax. Upplýsingar gefur Guðrún leik- __¦ skólastjóri í síma 588 8545. Tf- ---------------------------------------------------------- Myndu 500.000 kr. á mánuði breyta þínu lífi? www.atvinna.net Rauða Torgiö vill kaupa erótískar upptök- ur kvenna: því djarfari því betn. Þú hljóðritar og færð upplýsingar í síma 535 9969 allan sólarhringinn._____________ Björnsbakari, Skúlagötu. Starfskraftur . '"> óskast til afgreiðslustarfa. Vinnutími frá 13-19. Uppl. fyrir hádegi í síma 551 1531. Ingunn. MIX £88 bhcí i í Leikskólakennari/leiðbeinandi óskast í leikskólann Brekkuborg í Grafarvogi. Uppl. veitir leikskólastjóri virka daga í s. 567 9380.__________________________ Aukavinna í boði. Óskum eftir fólki til að vinna við félagsstarf fyrir þroskahefta, frá kl. 15.30-19.30. Vinnutími 2-5 dag- ar vikunnar i vetur. Uppl. í s. 897 7768. Sölumaður/-kona óskast f f ullt starf í sport- vöruverslun. Viðkomandi verður að geta unnið sjálfstætt. Reynsla ekki skilyrði. Uppl. í s. 5811323 og 551 5599. Sólbaðsstofa í Kópavogi. Vantar starfsfólk frá kl. 13-18 virka daga.Upplýsingar í s. 692 5539 og 692 6901. ______________________ Verkamenn í byggingarvinnu. ístak vant- ar verkamenn í byggingarvinnu við Smáralind í Kóp. Mikil vinna fram und- an. Uppl. í s. 693 2821 eða 544 4120. Viltu auka tekjur þínar? Hafðu samband ef þú telur þig vera sjálfstæðan einstak- ling sem getur látið hlutina gerast. Uppl. í síma 822 2242 e. kl. 15._____________ Viltu auka tekjur þínar? Hafðu samhand ef þú telur þig vera sjálfstæðan einstak- ling sem getur látið hlutina gerast. Sími 822 2242 eftirkl.15._________________ www.dream4you2.com www.dream4you2.com www.dream4you2.com www.dream4you2.com_______________ Þjónn í sal/Kaffi Ópera. Óska eftir vönu starfsfólki við þjónustu á kvöldin og um helgar, Uppl. á staðnum í s. 552 9499. Kaffi Ópera.________________________ Árbæjarbakarí. Starfskraftar óskast í af- greiðslu. Vinnutími frá kl. 6-10 eða 14-18.30. Uppl. í síma 869 0414 eða 567 1280._____________________________ Áreiðanlegan, duglegan og helst vanan mann vantar á smurstöð í Hafharfirði. Uppl. á staðnum á mánudag, Reykjavík- urvegi 54. Laun samkomulag._________ Kökumeistarinn óskar eftir traustu og góðu starfsfólki við sölustörf í verslunum sínum. Upplýsingar gefur Jón í s. 555 6655 milli kl. 12 og 16._______________ Byggingaverkamenn óskast, mikil vinna. UppL í s. 898 7277, 899 3997 og 869 5985._____________________________ Ertþú leiðtogi? Leitum að sjálfstæðum ein- staklingum, 25 ára og eldri. Kíktu á www.velgengni.is.________________ Gullnesti, Grafarvogi, óskar eftir röskum starfsmanni í fullt starf, ekki yngri en 18 ára. Uppl. í síma 567 7974 eða 864 3425. Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar eftir starfsfolki í vaktavinnu, ekki yngra en 20 ára. Uppl. í síma 553 8890._________ Kokkur óskast á veitingahús á Suður- Spáni nálægt Thrre Vieja. Nánari upp- lýsingar í síma 555 0769._____________ Kópavogsnesti óskar ettir hressu starfs- fólki í fullt starf. Einnig um kvöld og helgar. Fín laun í boði. Uppl. í síma 898 4648._____________________________ Leikskólann Heiðarborg, Selásbraut 56, vantar starfsmann í ræstingar strax. Uppl. veitir leikskólastjóri í s. 557 7350. Rafvirkjar/nemar. Óskum að ráða raf- virkja og rafvirkjanema sem fyrst. Raf- þjónustan. Uppl. í s. 892 0760._________ Skalla Hafnarf iröi vantar starfsfólk til starfa strax í fullt starf Upplýsingar á staðn- um. Skalli Reykjavíkurvegi 72.________ Starfskraftur óskast f söluturn. Vinnutími frá 9-15. Uppl. í síma 553 1555 og 897 0850._____________________________ Starfsmaður óskast til alhliða verksmiðju- starfa. Há laun 1 boði. Upplýsingar í síma 555-1800 alla daga, kl. 13-17._________ Sundanesti Sundagörðum 2 Við óskum eftir starfsfólki í vaktavinnu. Uppl. á staðnum óg í s. 553 6360 og 554 5691. Trésmiður/aostoðarmaour. Óska eftir að ráða trésmið eða mann vanan smíðum. Uppl. í síma 897 7258._______________ Vantar duglegan bflstjóra á sendibil á stöð. Svör sendist DV, merkt „Sendibíll- 207177" fyrir 21. ágúst.______________ Vantar múrara eöa menn, vana múrvinnu. Mikil vinna fram undan. Upplýsingar í síma 690 2281._____________________ Véltækni hf. óskar eftir að ráða steypubíl- stjóra. Mikil vinna framundan. Uppl. í síma 696 6980.___________________ Óska eftir starfsfólki á tvískiptar vaktir. Snæland vídeo Kópavogi. Uppl. í síma 699 8699.__________________________ Óska eftir vönum trésmiðum og verka- mönnum til starfa. Uppl. í s. 896 0234 eða 861 3836._______________________ Atvinnutækifæri á internetinu. www.svenni.gpnlO.com______________ Málmiðnaðarmenn óskast í vélsmiðju. Uppl. í síma 893 4425._______________ Vantar starfsfólk frá kl. 13-18 virka daga. Upplýsingar í s. 692 5539 og 692 6901. Viltu hagnast á internetinu!!! Við kennum þér. Hringdu í síma 659 9966._________ Vélstjóri óskast á dragnótarbát. Uppl. í síma 892 1854._______________ Þórsbakarí óskar að ráða starfsfólk til af- greiðslu. Uppl. í s. 695 1358.__________ Óska eftir að ráða smið og verkamann. Uppl. í síma 699 6856._______________ Óska eftir starfsfólki í blómabúð. Vaktavinna. Uppl. í sima 565 6722. Óskum eftir mönnum í byggingavinnu. Uppl. í s. 693 7012. Atvinna oskast 23 ára kona óskar eftir skrifstofuvinnu. Hef stúdentspróf og reynslu af inn- heimtustörfum. Uppl. í síma 849 6116. Vinátta International Pen Friends útvega þér a.m.k. 14 jafnaldra pennavini frá ýmsum löndum. IPF, box 4276, 124 Reykjavík. Sími 881 8181, pennavinir@isl.is. <; Símaþjónusta Láttu þína villtustu drauma rætast á Kynórum Rauða Torgsins. Taktu upp þína fantasíu frítt í síma 535 9933 (kon- ur) eða 535 9934 (karlar). mtiisöiu Höfum til afgreiðslu vinnubúðir. Stærð 3x7 m, með/án WC, verð frá 730 þús. Mót, heildverslun, Bæjarlind 2, Kópavogi, s. 544 4490 og 862 0252. Fasteignir "• ¦"- --—-p ww • 1 • - -: -J- Smíðum íbúðarhús og heilsársbústaði úr kjörviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér fjölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. RC Hús ehf. íbúðarhús og sumarbústaðir, Sóltúni 3, 105 Rvík, s. 511 5550 eða 892 5045. http://www.islandia.is/rchus/ töa Verslun Reykjavík^m^Sákureyrl Pantunir einnig afgi:\i 'yi.ma"& ^ erotica shop Hcituslu verslunarvcfir londsms. Moíla úrval af hjálparíaekjum óstarlífsins og alvöru erótik á vídoo og DVD, gcriö vcrosarnanburo vió cruiu alhaf ódýraslir. Snndum í póstkröfu um tandaitr. Fóou sendan v*re og myndalista • VISA / EURO erorica shop Reykjavík^B22S2& •Glæsileg verslun * Mikið úrval • erotica sbop - Hvorfisgata 82/vilaslígsmegin Opio món-fbs 11-21 /LoúglMS/ Lðkas Surmud. • Alltaf nýtt & sjóðheitt efni daglega!!! i> Bátar Til sölu Flugfiskur, 7 metrar. Vél 200 ha., Volvo Penta turbo. Vel tækjum búinn. Skipti á minni bát koma til greina. Uppl. í síma 553 2388,895 8327 og 690 1170. .leréíaí.íirrsA Pessi sportbátur er til sölu. Báturinn er 5,25 m langur (19 fet), 2,15 m breiður. í honum er 50 hestafla Johnson-mótor. Allur yfirfarinn (nóta fylgir). Þetta er mjög góður bátur. Hringið í síma 557 8925 eða 861 7825, Sigurður. . ." . i I 1 Bílartilsölu • Pontiac Firebird Formula LTI '95, ek. 70 þ. km. Sjálfskiptur, 16" álfelgur, CD, T- toppur. Asett verð 1.790 þús. kr. • Chevrolet Camaro Z28 '95, ek, 56 þ.mílur, sjálfsk., 17" álf. CD, blæju. Asett verð 1.990 þús. nánari uppl. á Bílasöl- unni Selfoss s. 482 4002. Til sölu þessar peggjuðu felgur, Azev Typ LS, 18x8,5", a Goodyear Fl-dekkjum, two piece. Passa undir nær alla VW, Audi og Skoda, árg. '97+. Svo til ónotað- ar. Kosta nýjar rúmlega 400 þús. Verð aðeins 150 þús. stgr. Uppl. í s. 690 2686 eða 897 8652. Glæsilegur Nissan Sunny SLX '92, hvítur, ssk., 4ra dyra, rafdr. rúður útvarp/cd, saml., sumar- og vetrardekk, tjónlaus, ek. 130 þús. V. 280 þús. Uppl. í síma 863 8996 og 862 0099. MMC Lancer 4x4 GLXi statiqn '95. Ekinn aðeins 75 þús. km, einn eigandi, bíll í toppstandi. Vetrard. á felgum fylgja. 650 þús. stgr. Uppl. í s. 897 3475. Subaru Impreza turbo „DLS", þjófavörn, fjarstart, símastart, fullhlaðinn hljóm- tækjum, Blitz-loftsía, dump valve, boost controller, turbotimer, pústkerfi, HKS downpipe, GReddy turbo-olíuþrýsting og bensínþrýstings mælar. Blitz I-D tölva, Tarox-bremsur, Xenon-kastarar. Þetta er bara brot af búnaði bílsins. Ath. skipti. Verð 3,8 millj. Uppl. í síma 896 5215. No time wasters. •te \ Höldur ehf. bílasala Ak. 461 3020 og 461 3019. Til sölu VW LT 31 húsbíll, 2.4 ltr. dísil, árg. 1986. Gulur, ek. 101 þ. km, bsk., miðst., íssk., eldav., sturta, wc, svefhpláss f. 4-5. Mjög gott eintak. V 2.190 þús. Höldur ehf. bilasala Ak. 461-3020 og 461- 3019. Til sölu Jeep Grand Cherokee 28K LTD 4,71,5 d., árg.1999, svartur, ek.20 þ. km, ssk., leður, álf., sóll., quadradrive, 235 hö. V 4.190 þús. - Mitsubishi Sigina '91, ekinn 135 þ., vél: V6-3000, litur: grænsanseraður, leður- klæddur að innan, rafdr. og hiti í sætum. Memory f. bílstj. sæti, ABS-spólvörn, cruisecontrol, fjórhjólastýri, stillanlegur loftdemparar, topplúga. V. 900 þ. Ath. skipti, einkum jeppa. S. 862 0438 og 896 0138. Til sölu húsbíll í toppstandi, árg. '85, Econoline 150, 302 vél, nýupptekin sjálf- skipting, ný 35" dekk, nýr startari, auka- stóll og bekkur fylgja. Ekinn 140 þús. km, skráður 7 manna. Verðtilboð. Uppl. í s. 565 1938 og 896 5910. Til sölu Opel Tigra 1600, árgerð 1999, frá- bært eintak! Ékinn 42 þus. km, spoiler kit, vindskeið, 17" álfelgur. Ejnnig fylgja vetrardekk á 15" álfelgum. Útvarp með geislaspilara. Bílalán getur fylgt. Verð 1.390 þús. Upplýsingar í s. 896 4426, Helena. Benz SLK og Jaguar. Mercedes Benz SLK 230 Compressor, rauður, leðurirmrétting, sjálfskiptur, ek- inn 40.000.- einn með öllu, Jaguar XJ6 árgerð 1992. 4 dyra eðalvagn með stýrið hægra megin. Gott lán áhvílandi S. 820 5057. Toppeintak. Honda DRV '98, ek. 37 þ. km. Svartur. Sjálfskiptur, álflegur, rafdr. rúður, hækk- aður og fl. Verð 1790 þús. kr.Uppl. í síma 822 5006. Stendur á Aðalbílasölunni v/Miklatorg - 551 7171. Silfurgrá Toyota Corolla G-6, 1600 WTi vél. Fyrst skráður júní 2000, ekinn 27.000. Alfelgur, spoiler, filmur. Lista- verð er 1290 þ. fæst á 1150 stgr. Uppl. í síma 8216560. Til sölu Land Cruiser 90 GX, árg. 10/'97, 38", læstur framan og aftan, millikælir, loftdæla, aukatankur, leitarljós og fleira. Einn með öllu, tilbúinn á fiöll. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 860 2020. MMC Pajero 2.8 Tdi árg. '98 Gullsans, sjálfsk., ek. 76 þús. 33" breyttur, álf., stigbr., brettakantar, kastarar, varad.hl., cd, hraðast., viðarkl., plussáklæði, sæta- hitun. S. 892 9070,588 4966 og 692 0970
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.