Dagblaðið Vísir - DV - 28.05.2002, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 28.05.2002, Blaðsíða 8
ÞRIÐJUDAGUR 28. MAÍ 2002 4 Fréttir !DV Skoðanakannanir DV oftast næst úrslitum síðustu tvo áratugi: Könnun DV næst úrslitum í borginni - lokakönnun Gallups komst næst könnun DV Samanburður á síðustu skoðana- könnunum fyrir bogarstjórnarkosning- arnar í Reykjavík sýnir að meðalfrávik M niðurstöðum kosninganna er minnst í könnun DV. Með öðrum orðum: DV komst næst úrslitunum í sveitarstjórn- arkosningunum 2002. Meðalfrávikið í könnun DV var 0,82 prósentustig. Gallup komst næst DV en meðalfrávik lokakönnunar Gallups var 0,88 pró- sentustig. í frétt DV í gær um frávik skoðana- kannana sagði að meðalfrávik í könnun Gallups hefði verið 1,48. Þá stóð Frétta- blaðið sig aðeins betur en sagði í frétt DV en meðalfrávik þeirra er 1,21. Reiknivillu er um að kenna í báðum til- vikum og eru hlutaðeigandi beðnir vel- virðingar á mistökunum. Nákvæmni kannana DV er síður en svo einsdæmi. I síðustu borgarstjórnar- kosningum var meðalfrávik síðustu könnunar DV frá niðurstöðum kosning- anna ekki nema 0,2 prósentustig en þá var haft á orði að DV hefði beinlínis birt úrslit kosninganna daginn fyrir kjör- dag. Félagsvísindastofhun var þá í öðru sæti með meðalfrávik upp á 0,8 pró- sentustig. Skoðanakannanir hafa alla tið skipað stóran sess í DV en upphaf þeirra má rekja aftur til fyrstu kannana sem Vísir gerði 1967. Meðalfrávik kannana frá úr- slitum kosninga hefur undantekningar- laust verið innan þeirra skekkjumarka sem blaðið setur sér. Glæsilegur árangur Þegar farið er aftur til alþingiskosn- inganna 1983 er DV með minnst meðal- frávik eða 2,2 prósentustig, meðalfrávik Skáís var þá 2,8 og Hagvangs 3,1 pró- sentustig. í borgarstjórnarkosningunum 1986 var meðalfrávikið aftur minnst hjá DV eða 2,1 prósentustig, 2,3 prósentustig hjá 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Meoalfróvik í könnunum DV frá 1983 - síSustu kannanir f/rir kosningar Þingkosn. 1983 BorgufStj. 1986 Þingkosn. 1987 Borgorstj. 1990 Þíngkosn. 1991 Borgarstj. 1994 Þingkosn. 1995 Borgorstj. 1998 Þingkosn. 1999 Borgarstj. 2802 Meoaltalsfrávik í síðustu könnunum fyrír kosningar 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0 II DV Gollup Fréttabloðið Félagsvfs.st Heimur Félagsvlsindastofhun og 2,4 hjá Skáis. í alþingiskosningunum 1987 var DV hins vegar með næstminnsta meðalfrá- vikið, 1,2 prósentustig, en Félagsvísinda- stofhun komst næst úrslitunum með meðalfrávik upp á 1 prósentustig. í borgarstjórnarkosningunum 1990 voru DV og Félagsvísindastofhun sam- an með minnst meðalfrávik eða 2,8 pró- sent. I alþingiskosningunum 1991 var með- alfrávik DV 1,2 prósentustig en 1 pró- sentustig hjá Félagsvísindastofhun. í borgarstjómarkosningunum 1994, þegar R-listinn velti borgarstjórnar- meirihluta D-listans, var meðalfrávik könnunar DV og úrslita kosninganna 1,4 prósentustig en Skáís komst þá næst með 0,5 prósentustiga meðalfrávik. í alþingiskosningunum 1995 komst síðasta skoðanakönnun DV fyrir kjör- dag nær úrslitunum en dæmi voru um þá. Meðalfrávikið var 0,3 prósentustig. Frávik frá kjörfylgi Sjálfstæðisflokksins mældist þá 0,6 prósentustig en engin frá- vik voru á niðurstöðum könnunarinnar og kjörfylgis Framsóknarflokks og Þjóð- vaka Jóhönnu Sigurðardóttur. DV gerði síðan enn betur í borgar- stjórnarkosningunum 1998 þegar meðal- frávikið reyndist 0,2 prósentustig. Frávikið I alþingiskosningunum 1999 varð reyndar meira en venja var til I könnunum DV eða 1,78 prósentustig að meðaltali. Með könnuninni sem birtist í blaðinu sl. fóstudag er DV aftur næst úrslitunum en meðalfrávikið var upp á 0,82 prósentustig eins og áður er sagt. Hér eru ekki talin úrslit tvennra síð- ustu forsetakosninga en í báðum tilvik- um komust kannanir DV næst endan- legum úslitum. Niðurstöður skoðanakannana DV hafa aflað blaðinu trausts hjá bæði al- menningi og stjórnmálamönnum enda er beðið eftir könnunum DV fyrir hverj- ar kosningar. -hlh Kærunefnd útboðsmála: Ólögmæt ákvörðun hjá Borgarbyggð Kærunefhd útboðsmála hefur í tvlgang úrskurðað Borgarbyggð I óhag eftir að sveitarfélagið bauð út sorphirðu og rekstur gámastöðvar. Njarðtak ehf. á Suðurnesjum var með lægsta boðið I hluta verksins en næstlægsta boð I annan hluta. Þrátt fyrir það tók Borgarbyggð ákvörðun um að ganga til samninga við Gáma- þjónustu Vesturlands sem ekki átti lægsta boð í verkið. Njarðtak kærði ákvörðunina og felldi kærunefhd útboðsmála úr gildi þá ákvörðun sveitarstjórnar að semja við Gámaþjónustu Vesturlands. Kæru- nefhdin taldi þá ákvörðun vera ólög- mæta og sagði I forsendum að Borgar- byggð bæri að leita samninga við Njarð- tak. Þá tók Borgarbyggð ákvörðun að hafha öllum tilboðum I verkið og bjóða verkið út að nýju I síðasta lagi 1. októ- ber nk. Einnig var ákveðið að þangað til yrði samið við Gámaþjónustu Vestur- lands um tímabundna þjónustu. Þessa ákvörðun kærði Njarðtak einnig til kærunefhdar útboðsmála og þann 6. maí sl. felldi kærunefhd þá ákvörðun sveitarstjórnar einnig úr gildi og kvað upp úr um að Borgarbyggð bæri skaðabótaábyrgð gagnvart Njarð- taki. Kærunefhdin úrskurðaði að Borg- arbyggð skyldi greiða kr. 180.000 í kæru- kostnað. Kærunefhd hefur því úrskurð- að að Borgarbyggð skuli greiða kæru- kostnað, kr. 290.000, í þessum tveimur málum. Þá telur nefndin einnig að kær- andi eigi rétt til bóta vegna missis hagn- aðar þann tíma sem samningur um sorphirðu hefur ekki komist á. -BÞ Rekstrarafkoman mun verri en menn sáu fyrir hjá FSA: Ekki nóg að skammta til nauðþurfta - segir formaður stjórnar - 111 milljóna króna tap „Það er ekki nóg að skammta Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri fé til nauðþurfta," sagði Bjarni P. Hjarðar, formaður stjórnar Fjórð- ungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) á ársfundi spítalans sem fram fór á Akureyri fyrir helgi. Heildarútgjöld vegna rekstrar FSA á árinu 2001 námu tæpum 2,5 milljörðum króna og hækkuðu um 15% frá fyrra ári. Gjöld umfram fjárveitingar og sértekjur námu 110,9 milljónum króna sem sam- svarar 4,2% fráviki. Fjárveiting ríkissjóðs á árinu nam 2.350 miUj- ónum og hækkaði um 11% miðað við fyrra ár. Framlag Akureyrar- bæjar til viðhalds og stofnkostnað- ar var tæpar 20 milljónir en sér- tekjur tæpar 150 milljónir. Þetta þýðir að rekstrarafkoman var mun verri en áætlun gerði ráð fyrir. Ástæður þess eru fyrst og fremst raktar til aukinnar starf- semi, verðlagshækkana, kostnað- arauka vegna EES-samningsins og launahækkana. Þá var vaxtamun- ur óhagstæður. í september sl. var gripið til ým- issa aðhaldsaðgerða þegar ljóst varð að I óefhi stefndi. Ráðningar í lausar stöður voru takmarkaðar og yílrvinna háð leyfi frá viðkomandi framkvæmdastjóra. Dregið var MYND BÞ Frá ársfundlnum Heilbrigöisráöherra og rektor Háskólans á Akureyri voru meöal þeirra sem sóttu ársfund Fjóröungssjúkrahússins á Akureyri. jafhframt úr starfsemi á skurðstof- um og legudeildum og tækjakaup- um og viðhaldsframkvæmdum frestað til þessa árs, eins og segir í ársskýrslu. Stjórn FSA telur að ónógar fjárveitingar og kostnaðar- hækkanir þrengi mjög að starfsem- inni og er í skoðun hvort heilbrigð- isráðherra, Jón Krisrjánsson, skip- ar nefhd sem fari yfir hlutverk og rekstur spítalans. -BÞ Mun meiri afli Fiskaflinn síðastliðinn aprílmánuð var 68.676 tonn samanborið við 25.483 tonn I aprílmánuði árið 2001 og nemur munurinn alls 43.193 tonnum. Þessi munur ræðst að miklu leyti af verkfalli sjómanna í april í fyrra og er helsti munurinn í botnflskveiði. Af botnfiski bárust 46.543 tonn á land, samanborið við 22.100 tonn I aprDmánuði 2001, sem er munur upp á rúm 24 þúsund tonn. Alls var þorskveiði um 7.500 tonnum meiri I aprfl I ár, ýsuaflinn rúmlega 3.200 tonnum, ufsaaflinn 2.700 tonnum og karfaaflinn 9.200 tonnum meiri nú, samanborið við aprílmánuð ársins 2001. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstof- unni nam heildarafli landsmanna fyrstu fjóra mánuði ársins 1.119.859 tonnum sem er rúmlega 162 þúsund tonnum meiri afli en á sama tímabili síðasta árs. Betri loðnuveiði á vetrarvertíðinni 2002 ásamt minni heildarafla aprílmánaðar 2001 skýrir að mestu þennan mun á milli ára. Botnfískafli ársins 2002 er orðinn 164.367 tonn, flatfiskaflinn 11.801 tonn, uppsjávaraflinn 930.173 tonn og skel- og krabbadýraaflinn 13.335 tonn. -BÞ Mjólkurbúum fækkar Mjólkurbúum fækkar um tvö þetta árið og eru líkur á enn frekarí hagræð- ingu í mjólkuriðnaði. Á Húsavík hefur vinnsla þegar lagst niður og vinnslan á Hvammstanga er á síðustu mjólkur- dropunum. Samkvæmt heimildum DV eru miklar líkur á að breytingar verði á eignarhaldi Norðurmjólkur á Akureyri innan tíðar. Rætt hefur verið um að styrkja osta- gerð á Akureyri ef skipulagsbreytingar verða á vinnslu samfara eignarhalds- breytingum en á móti kemur að aðrir liðir s.s. skyr- eða jógúrtframleiðsla gætu átt undir högg aö sækja. Á Akur- eyri eru þegar framleidd 50-60% af öll- um ostum á landinu og er talið hag- kvæmast að búin sérhæfl sig enn frekar I tiltekinni framleiðsluvöru. Markaðshlutdeild stærstu búanna skiptist þannig að Mjólkurbú Flóamanna er með um 41%, Norðurmjólk á Akur- eyri er með um 27% og KS á Sauöárkróki er með um 10%. Auk þessara staða eru rekin bú á Blönduósi, ísafirði, Egilsstöð- um Búðardal og Vopnafirði. -BÞ Verndun Þjórsárvera: Lón væri um- hverfisglæpur 127 brottfluttir Gnúpverjar hafa samþykkt áskorun til hreppsnefhdar og íbúa Gnúpverja- hrepps um að tryggja til frambúð- ar verndun Þjórs- árvera og fossarað- arinnar í Þjórsá og heimila engar frek- ari framkvæmdir á virkjunarsvæðinu. Áskorunin, með nöfhum þeirra sem styðja hana, var af- hent oddvita hreppsnefhdar í fyrradag og einnig var henni komið á framfæri við oddvita listanna tveggja sem eru í framboði til sveitarstjórnarkosninga I sameinuðu sveitafélagi Gnúpverja- og Skeiðahrepps. „Þjórsárver hafa ekki aðeins mikla sérstöðu I íslenskri náttúru heldur eru þau einstakt vistkerfi á veraldarvísu og þar er mesta heiðagæsavarp I heimin- um. Teljum við að það sé meira en um- hverfisslys að setja þar upp lón - það væri umhverfisglæpur," segir Birgir Sig- urðsson, rithöfundur og helsti talsmaður brottfluttra Gnúpverja sem standa í mót- mælaaðgerðunum. Hreppsnefhd Gnúp- verja hefur lagst gegn þessum fram- kvæmdum og segir Birgir enn fremur að þetta sé í fyrsta skipti sem sveitarfélag snýst gegn virkjunaráformum innan sinna vébanda. „Það er ljóst að þegar barnabarnabörn þeirra sem nú lifa eru komin til vits og ára yrði þessi dýrmæta náttúruperla í þann veginn að tortímast með öllu vegna þessara virkjunarfram- kvæmda," segir Birgir að lokum. -Vig Blrglr Slgurðsson. I I +

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.