Lesbók Morgunblaðsins - 18.12.1999, Blaðsíða 6

Lesbók Morgunblaðsins - 18.12.1999, Blaðsíða 6
aldar, án þess að hingað til hafi verið hægt að eigna ákveðin listaverk, er Bjöm Grímsson, málari og sýslumaður, d. 1634 eða 1635. Nú skulu færð rök fyrir því að Bjöm Grímsson hafi málað þessa gripi fyrir kirkjuna í Bræðratungu. Bjöm starfaði undir handarjaðri Gísla Hákon- arsonar lögmanns í Bræðratungu, og virðist hafa fengið sýslumannsembættið að hans til- stuðlan. Bjöm er allsstaðar nefndur málari í heimildum, en litlum sögum fer af stjómsýslu- störfum hans. Sú staðreynd að Bjöm málari starfaði undir handarjaðri Gísla Hákonarsonar lögmanns myndi ekki nægja ein og sér til þess að sanna að hann sé höfundur listgripanna úr Bræðratungu- kirkju. Pað þarf að koma meira til. Og nú vill svo til að varðveist hafa Jónsbókarhandrit frá upp- hafi 17. aldar með myndum eftir Bjöm. (Uldall 320,4to og Gl. Kgl. Sml. 3274 a,4to). Fyrra hand- ritið skrifaði Bjöm árið 1603 fyrir systur sýna Höllu eins og ritað er á titilsíðu, en það síðara, sem er mun glæsilegra, gæti hann hafa gert um 1614, en það ártal er á bókarkápunni. Halldór Hermannsson taldi það glæsilegast íslenskra handrita frá síðari öldum.5 Myndimar þar em margar stórar og málaðar af mikilli kunnáttu. Upphafsstafimir í byi'jun kafla era í gotneskum st£l, en titilsíðan er með renesansskrauti og fangamariri Kristjáns fjórða Danakonungs. Mannamyndimar eru sumar hverjar holdmikl- ar og klæðafellingar og máluð tjöld íburðarmik- il, hkt og á málaða stólnum, en mest er um vert er, að andlitsmyndimar era nauðalíkar þeim á predikunarstólnum úr Bræðratungukirkju. Handbragðið leynir sér ekld. En fleira tengir Bjöm Grímsson Bræðratungu og Hlíðarenda. Halldór Hermannsson fjallaði um þessi handrit árið 1940 og kemst þar að þeirri niðurstöðu að Gísli Hákonarson hafi sennilega gefið Þóranni Jónsdóttur frænku sinni Jónsbókarhandritið • nýskrifað og skreytt í brúðargjöf þegar hún giftist Sigurði Oddssyni, biskups Einarssonar, árið 1613 eða 1614.6 Fleira er athyglisvert við þennan málaða predikunarstól. Arið 1630 var haldið mikið og frægt brúðkaup I Bræðratungu, þegar Gísli gaf Þorláki biskupi Skúlasyni Kristínu dóttur sína. Þekkt er sú saga er Þorlákur Hólabiskup bað Kristínar, en hún var þá þegar heitbundin Egg- erti Bjömssyni ríka á Skarði, og voru þeir feðg- ar, Bjöm sýslumaður og Eggert, komnir á ferð að vitja ráðsins. Gísli lögmaður vildi ekki frávísa biskupi, reið á móti þeim feðgum, og tjáði hvað virðuleg væri mágsemdin við bLskup, bauð Egg- ert yngri dóttur sína, þá hún væri gjaívaxta, og talaði svo um fyrir þeim feðgum, að þeir létu sér vel líka. Biskup skyldi fá Kristínar, gekk sá ráðahagur saman og var brúðkaupið haldið sama ár. Kaupmáli þeirra Þorláks og Kristínar Ljósmynd: Þjóðminjasafn íslands. Mynd á predikunarstól úr Bræðratungukirkju eftir Björn Grímsson málara og sýslumann. Vffp fijnfautnm C Ljósmynd: Stofnun Árna Magnússonar. Mynd úr Jónsbókarhandriti eftir Björn Grímsson málara (GI.Kgl.Sml.3274 a,4to). íuttiömíc Ljósmynd: Stofnun Árna Magnússonar. Titilsíða Jónsbókarhandrits eftir Björn Grímsson málara (GI.Kgl.Sml.3274 a,4to) er skráður 31. júlí 1630. Tii er iýsing af þessari brúðkaupsveislu í Bræðratungu, „veitti lögmað- ur hið stórmannlegasta, svo ei hefur brúðkaup á þeim tímum verið ríkmannlegra hér. Var þá mikill uppgangur og virðing Gísla lögmanns.“7 Aitarið og predikunarstóllinn hafa trúlega verið nýlegir gripir í Bræðratungukirkju þegar brúðkaupið för fram, ef þeir hafa ekld beinHnis verið smíðaðir og málaðir sérstaklega fyrir brúðkaupið. Bjöm Grímsson mun vera fæddur um 1575 og dáinn 1634/1635. Hann var sonur séra Gríms Skúlasonar í Hrana, sem einnig var þekktur skrifari og hafa varðveist eftir hann mynd- skreyttar lögbækur. Lítið er vitað um feril Bjöms, en þó er skjalfest að hann sigldi til Ham- borgar árið 1597 og dvaldist þar um einhvem tíma hjá tengdafólki systur sinnar.8 Menn hafa talið að hann hafi fengið einhverja tilsögn í mál- araiist þar. Eftir heimkomuna frá Þýskalandi hlýtur Bjöm að hafa haft atvinnu af því að skrifa og lýsa handrit og mála, því hann virðist ekki fara að sinná stjómsýslustörfum fyrr en löngu síðar. Hann mun hafa fengið Ámesþing eftir Einar Hákonarson sýslumann, bróður Gísla Há- konarsonar, árið 1628 og haldið því til 1633, eða til dauðadags 1634/1635. Augljóst er að Bjöm hefur verið umboðsmaður Gísla Hákonarsonar lögmanns, og starfað undir einskonar vemdar- væng hans. Bjöm kvæntist ekki, og virðist ekki hafa stýrt búi sjálfur. Hann mun þó hafa eignast son, Þorstein, er varð prestur að Utskálum, og er frásögn af tildrögum að getnaði hans þekkt í heimildum. Þar segir að Bjöm hafi eitt sinn ver- ið staddur á Hlíðarenda um vetur, þá gerði mikla snjóleysingu. „Heimti hann þá hest sinn úr húsi með ákafa, og bað um fylgdarmann. Lézt eiga nauðsynjaerindi til Höllu systur sinn- ar í Skóga austur; komst um kvöldiðyfír Mark- arfljót og önnw vatnsföll, er mönnum sýndust ófær, ímikluregni ogleysingu tiISkóga, ogbað HöUu systw sína búa sér rúm í kirkjunni, og senda sér þangað vinnukonu hennar til gamans. Kvaðþað vera forlögsín, aðgeta þarson. Mundi sá verða prestm; ef hann væri getinn í helgum stað. Halla gerði sem hann beiddi. Björn var þar um hríð og fór burt síðan. Vinnukonan varð þunguð og ól áðwnefndan Þorstein prest. Mein- ast að þetta hafí tilborið nálægt 1612. Ekki er þess getið að Björn væri við konu kendur eptir néáður Þekkt verk eftir Bjöm Grímsson hafa til þessa aðeins verið myndir í handritum, en hér er því haldið fram að hann sé einnig höfundur myndanna á predikunarstólnum úr Bræðra- tungukirkju. Verði hægt að sanna það óyggj- andi rökum er ljóst, að þessi málverk era elstu varðveittu málverkin í Þjóðminjasafninu eftir ís- lenskan nafngreindan málara og því allrar at- hygli verð sem slík. Þessir þrír listamenn, sem hér hafa verið kynntir, era meðal þeirra nær 30 myndlistar- manna frá fyrri öldum sem eiga verk varðveitt í Þjóðminjasafni íslands. Meirihluti þeirra virðist hafa unnið að listinni ásamt búskap, en þó hafa þeir verið til, sem hafa haft listina að aðalbú- grein. Margir tengdust helstu höfðingjaættum landsins, einkum á fyrri hluta þessa tímabils. Rúmlega helmingur þeirra hlaut Ustmenntun eða starfsþjálfun í útlöndum. Niðurstaða könnunar minnar varð sú, að kirkjan hafi haldið áfram að vera helsti hvati listsköpunnar í landinu, jafnt eftir siðaskipti, sem fyrir þau. Við bættist, að höfðingjar efldust í skjóH konungsvaldsins, og urðu margir miklir stuðningsmenn lista á 16., 17. og 18. öld. Hin eig- inlega breyting verður ekki fyrr en í lok 18. ald- ar. Biskupsstólamir berjast þá í bökkum, og vora ekki lengur gróðrarstía Hstsköpunar. Ahugi og geta veraldlegra höfðingja að prýða kirkjur og híbýli listmunum virðist og hafa dvín- að. Þetta helst í hendur við almennar þjóðfé- lagsbreytingar í landinu, - Hstin er ekki ein- angrað fyrirbæri. Á 19. öldinni virðist öH orka manna hafa beinst að sjálfstæðisbaráttunni. Þeir Islendingar, sem höfðu leitað sér listmenntunar í útlöndum í lok 18. aldar, eins og séra Sæmundur Hólm og Gunnlaugur Briem sýslumaður, snera við blaðinu og sinntu Hstinni lítið sem ekkert eftir heimkomuna til íslands. Og Rafn Svarfdalín ílentist ytra. Um miðja öld- ina komu heim Sigurður málari Guðmundsson, Þorsteinn Guðmundsson og Helgi Sigurðsson. Þeir vora allir í listnámi ytra um lengri eða skemmri tíma, en minna varð úr Ustsköpun þeirra en efni stóðu til í upphafi. íslenskt samfé- lag var ekki tilbúið að taka við þeim, og kirkjan var ekki lengur það afl sem hlúði að skapandi Ustamönnum. Þegar hins vegar framkvöðlamir, sem svo hafa verið nefndir, Þórarinn B. Þorláksson, Ás- grímur, Jón Stefánsson og Kjarval, komu heim frá útlöndum í upphafi þessarar aldar, varð hér til vísir að borgaralegu samfélagi. Þeir urðu hluti af nýrri sýn íslendinga á þetta samfélag. Þeir komu til starfa á sama tíma og Reykvíking- ar eignuðust sitt fyrsta leikhús og fyrstu hljóm- sveitimar létu í sér heyra. Þeir stigu fram á sviðið þegar nútímamyndlist var að þróast og verða til úti í hinum stóra heimi. Þeir vora fyrstu myndlistarmennimir sem störfuðu á íslandi óháðir kirkjunni, þeir fyrstu í 900 ára sögu myndlistar í landinu, ef miða skal við þá íslensku Hstmuni sem varðveist hafa. Ekki hefur varð- veist eldri myndHst á íslandi en sú sem hefst með komu kristni og kirkju um árið 1000. Landsmenn urðu þá þátttakendur í evrópskri heimsmenningu með öllum þeim tengslum sem kirkjan bauð og boðaði. Þetta stóð svo, eins og við höfum séð, fram eftir öldum, og hélst í hend- ur við þjóðfélagsþróunina. Við siðaskipti urðu áherslubreytingar, en ekki skil, kirkjan var enn sem fyrr skjól listarinnar. En það skjól varð hlífðarminna þegar leið á 18. öldina og á nít- jándu öld var íslenskt samfélag ekki tilbúið að hlúa að og njóta listsköpunar. Það gerðist ekki fyrr en um aldamótin, þegar vísir að borgara- legu samfélagi varð til og listinni voru sköpuð ný skilyrði. Það var þá aftur staðfesting þess að samfélag getur ekki án Ustar verið. MyndHstin er ævinlega endurspeglun samfélagsins og eru hinar öru breytingar í myndlist 20. aldar þar skýrt vitni. Heimildir: 1 I’jóO.skjalasafn íslands, Bps. A-II, 7, s. 58. 2 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í I»jóöminjasafni, Reykja- vík 1963,65. þáttur. 3 EHen Marie Magerny, munnlegar upplýsingar 23. aprfl 1999. 4 Þjóðskjalasafn íslands. Bps. A~n, 7 s. 103-104. 5 Halldór Hermannsson, „Illuminatcd Manuscripts of the Jónsbók.“ Islandica XXVIII, New York 1940, s. 20. 6 Sama heimild, s. 22. 7 Bogi Bcncdiktsson, Sýslumannaæfir IV, Reylgavfli 1909-1915, s. 278. 8 Friederike Christiane Koch, Islánder in Hamburg 1520- 1662, Hamborg 1995, s. 121. 9 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir IV, Reykjavík 1909-1915, s, 280. Höfundur er listfræðingur við Þjóðminjasafn ís- lands og hefur nýlega lokið MA-prófi í sagnfræði við Hóskóla íslands, þar sem höfuðverkefnið var um myndlistarmenn fyrri alda ó íslandi. 6 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS - MENNING/LISTIR 18. DESEMBER 1999

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.