Pressan - 21.05.1992, Blaðsíða 36

Pressan - 21.05.1992, Blaðsíða 36
FIMMTUDAGUR MtMSSAM 21.MA1 1992 SktuftiS- Tapkaup fyrirtækja, til að losna undan skattgreiðslum, em meðal furðuverka verald- ar. Tökum dæmi: Jón for- stjóri í Fífilfjalli hh. hringir í kunningja sinn, Sigurð for- stjóra í Durgum hf. „Sæll Sigurður, Jón í Fífil- fjalli hér. Ég var að lesa árs- reikninginn ykkar og sé að þið hafið tapað 150 milljón- um. Til hamingju.“ „Þakka þér fyrir Jón. Við vomm heppnir." „Sjálfir komum við betur út en nokkm sinni fyrr, grædd- um 200 milljónir fyrir skatta, því miður. Allir eiga sín slæmu ár. Mig langaði að gera tilboð í tapið þitt, þann- ig að við getum stillt því skattalega upp, keypt ný tæki og komið þannig út að ríkið skuldi okkur.“ , Jlvað býður þú Jón?“ „Ég býð 20 milljónir á borð- ið, ný tæki í verksmiðjuna á hlægilega lágri kaupleigu. Endurskoðandinn er búinn að reikna út að þá borgum við lægri skatta en ritarinn minn.“ ,J>ví miður, Jón. B YHA hf. hefur boðið mér 25 milljónir og ístog hf. 30 milljónir. Og að sjálfsögðu ný tæki.“ „Sigurður, ég vcrö að finna tap. Hvemig á ég að útskýra fyrir hluthöfunum ef við þurfum að borga skatta af öllum þessum hagnaði? Ég verð rekinn á stundinni!" „Vertu ekki að grenja á mig. Hver bað þig að hagnast svona, vinur?“ „Ókei. Ég býð þér 30 millur og nýja verksmiðju í Hafnar- firði á sprenghlægilegri kaupleigu." , J>að var lagið. Þetta þýðir að hvomgur okkar greiðir skatta í a.m.k. 5 ár. Ég tek þessu. Og býð þér og frúnni í mat á Holtinu." „Þakka þér fyrir Siggi minn. Hvemig finnst þér annars ríkisstjómin standa sig?“ „Hún þarf að skera meira niður til að minnka fjárlaga- hallann, það er ljóst. Það em allt of margir að mergsjúga þetta velferðarkerfi. Meiri spamað og nteiri niður- skurð." „Sammála. Landið þarf að komast á lappimar á ný. Það verður að hætta þessari bölv- uðu ölmusu..." LÍFIÐ ER EKKI BARA LOUIS Nú ætlar allt urn koll að keyra út af tölvuforritinu Louis, sem að líkindum mun færa uppgötvur- um sínum og hönnuðum millj- arða króna, sem síðan seytla út í þjóðfélagið öllum til blessunar. En Louis er ekki einn í heimin- um. Gunnlaugur Guðmundsson er mörgum kunnur fyrir stjörnuspeki sína. Hann kann líka að hanna forrit. Nú brýtur atvinnumálanefnd Reykjavík- urborgar heilann yfir umsókn frá Gunnlaugi um styrk „að fjárhæð 3,0 milljónir króna til Gunnlaugur Guðmundsson, Nostradamus íslands, vill selja stjörnuspekiforrit. markaðssetningar á stjörnu- spekiforritum erlendis". Um- sókninni fylgir að sjálfsögðu greinargerð um starfsemi og áform Stjömuspekimiðstöðv- arinnar, fyrirtækis Gunnlaugs. Nú skal ekki fullyrt hversu mörgum milljörðum stjörnu- spekiforrit þetta kemur til með að skila inn í þjóðarbúið eða hversu mörgum markaðsátak- ið útvegar vinnu. Hitt er löngu orðið tímabært, að Nostradam- us íslands hljóti loks viður- kenningu og umbun erfiðis síns. 3 millur í Gulla er jú skít- ur á priki. En Gulli er ekki heldur einn Jón Hjaltalín Magnusson handboltafrömuöur. Smíöar kragaáfyllingarvélar og aðra róbóta. í heiminum og atvinnumála- nefndin fær fleiri umsóknir urn styrki. Handboltafrömuðurinn Jón Hjaltalín Magnússon er eins og margir vita verkfræð- ingur og hann hefur náðarsam- legast beðið borgina um 4 milljónir króna „til að geta lokið þróun og smíði „kraga- áfyllingarvélar" og markaðs- setningar á róbótakeifi fyrir ál- ver“. Og nú vitum við hvað kem- ur til með að leysa sjávarút- veginn af hólmi. Sala á tölvu- forritum, stjörnuspekiformúl- um og róbótakerfum. TVÍFARAKEPPNI PRESSUNNAR - 45. HLUTI Þeir sem fylgjast með ungum og upprennandi listakonum hafa sjálfsagt séð svip með bandarísku leikkonunni Umu Thurman og hinni íslensku söngkonu Móeiði Júníusdóttur. Svo líkar em þær að vart má á milli sjá hvor er hvað. En eins og tvífarakeppnin leiðir ávallt í ljós ræðst innrætið af útlitinu og er það víst að báð- ar em ákaflega hæfileikaríkar og með afar sérstætt ytra útlit. Það þykir líka óumdeild staðreynd að Uma er með ekta varir (hún hefur sjálf sagt það og við trúum henni) og hlýtur af því að leiða sú vissa að tvífari hennar sé jafh ósvikinn og hún sjálf. Sumar auglýsingar em þess eðlis að þær fara alls ekki víða, sem er auðvitað skrítið, því aug- lýsingar eru vanalega gerðar með það að leiðarljósi að sem flestir taki eftir þeim. Þessar aug- lýsingar sem svo lítið fer fyrir eru bara fyrir lækna og birtast eingöngu í Læknablaðinu á ís- landi. — Og fyrir þá sem ekki vita það þá er Læknablaðið meira leyndarmál en Playboy í klaustri eða hagskýrsla í fjár- málaráðuneytinu. En af hverju joessi leynd? Jú, vegna þess að í Læknablaðinu er auglýst dóp! Dóp, nei getur það verið? Líklega væri nær að tala um lyf, lífselexír eða krafta- verkatöflur. Allt þetta er fyrir læknana svo þeir viti betur hvemig eigi að lækna okkur. En það er svo skrítið að þessar háal- varlegu auglýsingar eru bara ekkert gáfulegri eða meira upp- lýsandi en þær auglýsingar sem við almenningur fáunt að sjá dags daglega. Þess vegna birtum við sýnishom og til jxss að eng- inn asnist til að biðja urn lyfið dyljum við auðvitað hvað um er að ræða. Það eina sem við segj- um er að það er heppilegt við meðferð á heilsárs rhinitis! IAKASKELFIRINN HURÐASKELLIR ÚTILOKAÐUR í 8 STIGA GADDI j -- W*Wi imítétiii. AUGLÝSINGAR AÐ LÆKNISRÁÐI Maður er nefndur Jóhannes Guðnason. Hann er bílstjóri á flutningabíl Jötuns hf„ flytur gripunum fóður og sést stundum vestur í Döluni eða uppi í Borg- arfirði. Honum hefur líka bmgð- ið fyrir á fundum hjá Dagsbrún og meira að segja hefur hann gerst svo bíræfinn að bjóða sig fram til formennsku gegn sjálf- um Guðmundi „Jaka“ Guð- mundssyni og hana nú. 1 Jötunsfréttum segir Jói á fóð- urbflnum frá skemmtilegu ævin- týri sem hann lenti í. „Ef mig syfjar, þá fer ég út í kant, stansa og legg mig. Þannig var þetta í fyrrahaust undir Hafnarfjalli. Ég lagði mig um miðja nótt og vaknaði svo klukkan 6 um ntorguninn og þurfti þá að kasta af mér vatni, eins og gengur og gerist. Ég var léttklæddur og í þunnum bol, en úti var 8 stiga ffost. Allt hefði þetta nú verið í lagi, hefði ég ekki læst bflnum á eftir mér. Það var engin umferð þama um morguninn og ég stóð í hnipri upp við bflinn í klukku- stund, áður en fyrsti bfll kom. Hann var frá Landsvirkjun og þéttsetinn, þannig að ég bað þá fyrir skilaboð til vinar míns á verkstæði í Borgamesi um að koma og hjálpa mér. Þetta áttu ekki að vera nema nokkrar mín- útur í viðbót. En í stað þess að maðurinn kæmi byrjaði síminn að hringja og hringja inni í lok- uðum bflnum! Hann fékk víst ekki upplýsingar um hvað væri að og vildi fá að vita það!“ Allt fór vel utan hvað Jóhann- es fékk fyrir vikið viðumefnið Hurðaskellir. Þetta er Jakaskelfirinn Jóhannes „hurðaskell- ir“ Guðnason og hin áberandi hæna sem sést á myndinni er skraut á atvinnubifreið hans. Sjáið hvað hún horfir með mikilli væntum- þykju á húsbónda sinn! ZF-----------^— 'í f í DANSK Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra. Bíðum við. Já, „að fela menntamála- ráðherra að breyta aðalnáms skrá þannig að enska verði kennd sent fyrsta erlenda tungumálið í gmnnskóla“. Þannig hljómar tillaga til þingsályktunar sem háttvirtur þingmaður Ingi Björn Al- bertsson hefur lagt fram á Al- þingi. „Um langan aldurhefur danska verið fyrsta erlenda tungumálið sem böm og ung- lingar læra í skólum. Hvílir þessi hefð m.a. á sögulegum gmnni,“ segir Ingi Bjöm og honum er mikið niðri fyrir. Réttlætingin er víst sú að það þurfi að varðveita tengslin við uppmna þjóðarinnar og nor ræna menningu og hins vegar að opna okkur leið til sam skipta við sem flestar þjóðir. Uppruni þjóðarinnar og norræn menning. Ingi Bé blæs á svona nokkuð og lái honum hver sem vill. Ensku- nám skilar sér „almennt mun betur sem veganesti fyrir framtíðina en svo rík áhersla á nám í Norðurlandatungumál- um,“ segir Ingi Bé. Þetta er sko alvömþingmál og þetta skilur Ingi Bé, búinn að starfa við heildverslun fóð- ur síns og skrifa köllunum þama hjá Wliite Horse og svo videre. Danskan flækist bara fyrir, for pokkers. Inn með Uncle Scrooge, út með Onkel Joakim. Mr. Ingi Björn Albertsson er oröinn þreyttur á dönskunni. Þegar Ingi Bé mælti fyrir tillögu sinni á þingi hvatti hann menn til að „taka niður miðaldagieraugun og setja upp nýaldargleraugu" og tók nteð sér níðþungan EES- samning upp í ræðupúltið. Hann sagði: „Og skyldi utan- ríkisráðuneytið ekki gefa hann út, ja, í fyrsta lagi á ís- lensku? Nei. En þá væntan- lega á fyrsta erlenda tungu- málinu okkar, dönsku? Nei. Þeir gera það ekki. Allur þessi doðrantur hér er á ensku. Af hverju skyldi það nú vera þegar danska er fyrsta erlenda tungumálið okkar? Því skyldi það nú vera?“ Þegar hér var komið greip Kristinn H. Gunnarsson Vestfjarðaallaballi fram í: „Det forstár jeg ikke.“ Við skulum svo bara vona að EES-samningurinn sé ekki orðinn kennslugagn í gmnnskólunum.

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.