Morgunblaðið - 07.11.2005, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 07.11.2005, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 7. NÓVEMBER 2005 23 UMRÆÐAN GRÆNNI skógar er verkefni, sem Landbúnaðarháskóli Íslands stýrir í samvinnu við Skógrækt rík- isins, Landgræðslu ríkisins, lands- hlutabundnu skóg- ræktarverkefnin og Félög skógarbænda víða um land. Nú er verkefnið í gangi í fjór- um landsfjórðungum, þ.e. á Austurlandi, Suðurlandi, Vest- urlandi og Vestfjörðum en hópur af Norður- landi lauk sínu námi í vor og hópur af Suður- landi vorið 2004. Grænni skógar er heildstæð skógræktar- og landgræðslufræðsla fyrir skóg- ræktarbændur í allt að þrjú ár (sex annir). Mikill áhugi um allt land Í dag eru um 100 bændur í Grænni skógum á Austurlandi, Suð- urlandi og Vestfjörðum en skráning stendur yfir fyrir hópinn á Vest- urlandi. Það er gaman að vera vitni að þessum mikla áhuga hjá bændum fyrir náminu enda mikill metnaður á meðal skógarbænda til að stunda metnaðarfulla skógrækt á jörðum sínum. Markmið Grænni skóga er að gera þátttakendur betur í stakk búna til að taka virkan þátt í mótun og framkvæmd skógræktar og land- græðslu á bújörðum með það að markmiði að auka land- og bú- setugæði, verðgildi og fjölþætt nota- gildi jarða í umsjón skógarbænda. Náminu er ætlað að nýtast þeim sem stunda eða hyggjast stunda skóg- rækt og landgræðslu, einkum skóg- arbændum og þeim sem þjónusta landshlutabundin skógræktarverk- efni. Landbúnaðarháskólinn sér um framkvæmd námskeiðanna og rekst- ur í samvinnu við fimm manna verk- efnisstjórn sem skipuð er einum full- trúa frá hverjum samstarfsaðila. Grænni skógar á Vesturlandi Það ánægjulega gerðist í haust að Vest- urlandsskógar komu inn í Grænni skóga en það er eina lands- hlutabundna skóg- ræktarverkefnið sem hefur staðið utan verk- efnisins. Mikill áhugi er á meðal bænda á Vest- urlandi fyrir náminu en námskeiðin þar byrja nú í haust. Vest- urlandsskógar voru stofnsettir í ársbyrjun 2000, á grundvelli laga um lands- hlutabundin skógræktarverkefni. Áður hafði Skógrækt ríkisins stutt bændur til skógræktar í landshlut- anum. Það var þó eingöngu gert á svæðum, sem talin voru bjóða upp á hvað best skógræktarskilyrði, þ.e. í innanverðum Hvalfirði og Borg- arfjarðardölum til og með Reyk- holtsdals. Með stofnsetningu Vest- urlandsskóga stækkaði svæði, sem talið er henta til skógræktar og nær nú til alls láglendis í landshlutanum, frá og með hinni fornu Kjósarsýslu og að Gilsfjarðarbotni. Skógarbók Grænni skóga Nú er unnið að skógarbók fyrir Grænni skóga sem kemur vonandi út í byrjun desember. Bókin verður aðlöguð námskeiðaröð Grænni skóga og verður byggð á reynslu þátttakenda, leiðbeinenda og að- standenda að námskeiðunum síðustu ár. Bókin á einnig að henta öllum þeim sem stunda skógrækt og gagnast sem námsbók í grunn- atriðum skógræktar. Sérstök rit- nefnd er að störfum, sem skipuð er fulltrúa frá Landbúnaðarháskól- anum, Skógræktinni, Landgræðsl- unni og tveimur fulltrúum lands- hlutabundnu skógræktarverkefnanna. Einnig starfar sérstakur ritstjóri við bók- ina. Grænni skógar II Nú er unnið að því að koma upp framhaldsnámi, Grænni skógum II, en stefnt er að því að byrja með þá námskeiðaröð á Austurlandi. Starfs- menn Héraðsskóga hafa sýnt verk- efninu mikinn áhuga og unnið drög að námskrá í samvinnu við verkefn- isstjórn Grænni skóga. Náminu er ætlað að gefa þeim sem stundað hafa skógrækt um einhvern tíma eða lok- ið námskeiðaröðinni Grænni skógar I, einkum skógarbændum og þeim sem þjónusta landshlutabundin skógræktarverkefni, góðan og hag- nýtan undirbúning fyrir áframhald- andi skógrækt. Námið tekur á öllum helstu atriðum sem huga þarf að á seinni stigum nýskógræktar og lýtur að umhirðu skógarins og þeim möguleikum sem hún gefur. Mikill áhugi á Grænni skógum um allt land Magnús Hlynur Hreiðarsson fjallar um verkefnið Grænni skóga ’Markmið Grænniskóga er að gera þátt- takendur betur í stakk búna til að taka virkan þátt í mótun og fram- kvæmd skógræktar og landgræðslu á bújörð- um …‘ Magnús Hlynur Hreiðarsson Höfundur er verkefnisstjóri Grænni skóga hjá Landbúnaðar- háskóla Íslands. HVAÐ er það sem foreldrar telja mikilvægast í skólagöngu barna sinna? Sumir telja það eflaust vera líðan barnanna, aðrir að börnin læri sjálf- stæð vinnubrögð og sjálfsþekkingu, enn aðrir að börnin fái verkefni við hæfi og svo mætti áfram telja. Áherslur foreldra eru mismunandi en flestir foreldrar vilja eflaust góða og framsækna skóla sem huga að heildarþörfum nem- enda þannig að hver og einn einstaklingur njóti sín sem best. Þeir foreldrar í Garðabæ sem hafa áhuga á að hafa áhrif á það hvern- ig skóla börnin þeirra ganga í fá nú tækifæri til að hafa áhrif á stefnu bæjarins í skólamálum. Hafin er endurskoðun á skóla- stefnu Garðabæjar og í tilefni af því verður haldið málþing þann 10. nóvember þar sem foreldrar geta komið og tekið virkan þátt í að móta skólastefnu bæjarins til næstu ára. Foreldrar kynnið ykkur núverandi skólastefnu á vef bæjarins sem og skólastefnur annarra bæjarfélaga. Látið síðan í ljós skoðun ykkar um það hvernig þið viljið að samfélagið okkar hlúi að og mæti þörfum barnanna okkar. Virkni foreldra skiptir máli Í nýlegri könnun kom fram mikil ánægja foreldra í Garðabæ með skóla bæjarins. Foreldrar mega samt ekki sofna á verðinum þótt skólastarfið gangi vel. Það er alltaf hægt að gera betur og mikilvægt er að standa vörð um það sem þegar hefur áunnist. Við búum í sí- breytilegu samfélagi og skólinn þarf að laga sig að þessum öru breyt- ingum. Það gerir hann best með því að hvetja til virkrar þátttöku allra í samfélaginu. Til þess að skólastarf verði öflugt og í takt við samfélagið er virkni fjölskyldna mikilvæg sem og að leitað sé til þeirra varð- andi hugmyndir um skólastarf. Það er sam- starfsverkefni heimila og skóla að koma börn- unum til manns og til þess þarf að stilla sam- an strengi. Ef heimili og skóli spila vel sam- an, vita hvaða áherslur hvor aðili leggur og eru jákvæðir í garð hvor annars þá verða börnin ánægðari einstaklingar og líklegri til að standa sig vel í námi. Stuðlum að ham- ingju barna okkar Öll viljum við eiga hamingjusöm og ánægð börn. Það er ekki sjálf- gefið og við sem for- eldrar þurfum að leggja okkar af mörk- um til þess. Rannsóknir sýna að foreldrar sem láta sig varða samstarf við skóla, foreldrar sem taka þátt í lífi barna sinna með því að ræða við þau um námið, tómstundirnar og vinina, foreldrar sem þekkja vini barna sinna og foreldra þeirra og foreldrar sem vita hvar börnin eru hverju sinni eiga hamingjusamari og heilbrigðari börn. Uppeldishlutverkið er margþætt, hluti af því er að fylgjast með því sem gerist í lífi barnanna og þar með talið því umhverfi sem þeim er boðið að dveljast í stóran hluta dagsins. Höfum skoðanir á því hvernig skóla við viljum hafa og stuðlum að aukinni hamingju barna okkar. Foreldrar í Garðabæ, nú er tækifæri Elín Thorarensen fjallar um skólastarf í Garðabæ Elín Thorarensen ’Þeir foreldrar íGarðabæ sem vilja hafa áhrif á það hvernig skóla börnin þeirra ganga í fá nú tækifæri til að hafa áhrif á stefnu bæjarins í skólamálum. ‘ Höfundur er foreldri í Garðabæ. TÓNLIST hefur lengi fylgt mannkyninu. Í evrópskri menntun og menningu hefur hún skipað stóran sess um aldaraðir. Hið sama gildir á Íslandi. Íslendingar eiga merkan tónlistararf, þó að hann standi í skugga bókmennta- arfsins. Í Egils sögu segir: „Og er kon- ungur hafði þetta mælt þá gekk Egill fyrir hann og hóf upp kvæðið og kvað hátt og fékk þegar hljóð.“ Úr þessari setningu má lesa samspil listamanns og áheyrenda. Lista- maðurinn flytur kvæðið en áheyr- endur eru hljóðir, þeir hlusta. Íslenskir foreldrar meta tónlist- arnám mikils eins og sést á því hve margir tónlistarskólar eru á landinu. Ekki eiga þó allir kost á að veita börnum sínum þessa menntun. Á undanförnum árum hefur Kópavogsbær staðið fyrir tónleikaröðinni „Tónlist fyrir alla“. Þar er lögð áhersla á að kynna margvíslega tónlist fyrir skóla- börnum í grunnskólum Kópavogs. Ég átti því láni að fagna nú í haust að fá að syngja fyrir ung- lingana í Kópavogi. Skemmst er frá því að segja að þeir voru mjög góðir hlustendur, enda hafa þeir frá sex ára aldri farið reglulega á tónleika á vegum Kópavogsbæjar. Mörg barnanna voru mjög áhuga- söm og hlustuðu með athygli. Ekki ber þó að skilja þetta svo að öll börn í Kópavogi séu nú forfallnir áhugamenn um „klassíska“ tónlist. En þau börn sem ekki kunnu að meta tónlistina sýndu þá kurteisi við flytjendur og aðra áheyrendur að gefa hljóð, þau kunna að hlusta. Ég hef víða tekið þátt í verkefnum sem ætlað er að glæða áhuga ungs fólks á tónlist, t.d. í Manchest- er í Englandi og Wiesbaden í Þýska- landi, og get ég fullyrt að Kópavogsbær stendur feti framar. Í ævisögu Charles Darwins segir: „… ef ég ætti að lifa lífi mínu á ný, myndi ég hafa þá reglu að lesa ljóð og hlusta á tónlist að minnsta kosti einu sinni í hverri viku; ef til vill myndi þá sá hluti heila míns sem nú er visinn vera lifandi vegna stöðugrar notkunar. Þessi hrörnun hefur svipt mig hamingju og er ef til vill skaðleg skilnings- gáfunni og enn fremur siðferðisvit- undinni,…“ „Tónlist fyrir alla“ gefur öllum börnum í Kópavogi sama tækifæri til að hlýða á vand- aðan tónlistarflutning. Gott tónlistaruppeldi er fólgið í því að kenna börnum að njóta tón- listar. Ekki eingöngu með því að kenna hljóðfæraslátt eða tónfræði heldur einnig leyfa þeim að upplifa þá ánægju sem felst í því að hlusta á tónlist. Tónlistin er hluti af lífinu og hún getur hjálpað fólki að tjá tilfinningar sínar. Hún er tengilið- ur anda og efnis líkt og tungu- málið. Ég tel að tónlist sé mann- bætandi og hún ætti að vera snar þáttur í lífi hvers Íslendings. Tón- listaruppeldi auðgar líf barna og lýkur upp undraveröld tónlistar- innar. Í umræðum um óperuhús og tónlistarhallir er þarft að minna á það að einhverjir munu verða áheyrendur. Sterk tónlistar- menning leggur grunn að slíkum stofnunum, ekki síst í fámennum samfélögum eins og á Íslandi. Framtak Kópavogsbæjar við að kynna börnum lifandi tónlist er til fyrirmyndar. Mættu önnur sveit- arfélög taka sér það til eft- irbreytni. Um tónlistaruppeldi Þóra Einarsdóttir fjallar um tónlistaruppeldi Þóra Einarsdóttir ’Íslenskir foreldrarmeta tónlistarnám mik- ils eins og sést á því hve margir tónlistarskólar eru á landinu.‘ Höfundur er óperusöngvari.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.