Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 21

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 21
fast/eignirMÁNUDAGUR 22. september 2003 7           !"#$  %&'()*+' ,*(((-(-       .  / 0 / 1 2 3 /. '.   / 3 23 4 5 /.23  ((  6   78 /. 91 1 :))6 . 8/ 3 /4    Sýning/ Uppbygging í miðborginni Uppbygging í miðborginni -stefna og framtíðarsýn“ er yfirskrift sýningar sem Aflvaki hf. býður til í samvinnu við Hverfisráð miðborgarinnar. Þar er hægt að kynna sér þá endur- nýjun og uppbyggingu sem á sér stað í miðborg Reykjavíkur. Kynnt verður stefnumótun um uppbyggingu og þau tækifæri sem nýtt deiliskipulag margra reita skapar. Framkvæmdaaðilar kynna verkefni sem eru hafin eða að hefjast. Birt er yfirlit yfir helstu framkvæmdasvæði miðborgar- innar og hugmyndir um uppbygg- ingu og framkvæmdir kynntar. Alla virka daga klukkan 16:30 verða kynningar á einstökum þáttum uppbyggingarinnar. Sýningin er haldin að Banka- stræti 5. Hún var opnuð formlega á laugardag, á miðborgardegi evrópsku samgönguvikunnar. Hún verður öllum opin til og með 28. september frá klukkan 11:30 til 18:30. Í dag klukkan 16:30 er boðið til kynningar á uppbyggingarmögu- leikum í miðborginni. Að því loknu býður Aflvaki gestum létt- ar veitingar í sýningarsal. Þórólf- ur Árnason borgarstjóri ávarpar gesti. ■ ENDURNÝJUN Í MIÐBORGINNI Stefna og framtíðarsýn borgarinnar er kynnt á sýningunni í Bankastræti 5. Umsóknarfrestur um lán tilleiguíbúða og heimildir til við- bótarlána vegna ársins 2004 er til 1. október 2003. Sveitarfélög sækja um heimildir til viðbótar- lána en lán til leiguíbúða er heim- ilt að veita félögum og félagasam- tökum er uppfylla skilyrði laga um húsnæðismál og reglugerðar um lánveitingar til leiguíbúða um lánveitingar. Hver sem er getur sett á fót sérstakt leigufélag um rekstur leiguíbúða og sótt um lán til leigu- íbúða. Leigufélagið þarf hins veg- ar að hljóta samþykki félagsmála- ráðuneytisins sem gefið hefur út leiðbeiningar um hvernig sam- þykktum leigufélags skal háttað. Íbúðalánasjóður hefur tvenns konar lán til leiguíbúða í boði. Al- menn leiguíbúðalán og leiguíbúða- lán háð tekju og eignamörkum Heimild til lána úr þessum lánaflokki er ákvarðaður í fjárlög- um hvert ár fyrir sig. Þegar hefur verið úthlutað öll- um lánsloforðum í hinu sérstaka átaki. ■ Lán til leiguíbúða/ Frestur til 1. október Sigurberg Guðjónsson hdl., lögg. fasteigna- og skipasali Ármúla 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 www.eignakaup.is • eignakaup@eignakaup.is Opið 9-17 alla virka daga EIGNAKAUP FASTEIGNASALA – S. 520-6600 LANGHOLTSVEGUR 4ra herb, 112m2 íbúð á efstu hæð í fínu þríbýli á þessum vin- sæla stað.Flísar og parket á gólf- um. Eign sem fer fljótt! áhv ca 5 millj. Gott verð 14,7 millj EINBÝLI Melsel-2ja íbúða Vorum að fá 268,4 fm einbýlis- hús á tveimur hæðum ásamt kjallara og 49 fm frístandandi, tvöföldum bílskúr samtals 317,4 fm á góðum stað í Selja- hverfi. Parket & flísar á gólfum. Möguleiki á 2 íbúðum. Ákveðin sala. Seltjarnarnes-Einbýli Til sölu fallegt nýtt 166 m2 ein- býlishús á góðum stað á Sel- tjarnarnesi. Húsið er með fal- legum innréttingum og gólfefn- um, leyfi er fyrir stórum bílskúr við húsið. Stór og rúmgóð her- bergi. Leiksvæði fyrir börnin við húsið. Áhv.ca, 10-12 millj, Ákv.sala Verð 28,0 millj. Erluás Hf. (Fokhelt) Frábært útsýni. Glæsilegt 193 fm einbýli á tveimur hæðum með 40 fm bíl- skúr og 35 fm rými sem ekki er inni í fermetra tölu. Glæsileg eign með mikla möguleika. Teikningar á skrifstofu. V. 17,5 m. HÆÐIR Goðheimar-sérhæð Vorum að fá glæsilega 129,7m2 sérhæð ásamt 25,4m2 bílskúr, samtals 155,1m2, á besta stað í Heim- um. Gegnheilt stafaparket og flísar á gólfum. Útsýni. verð 17,9 millj. Lindasmári- sérhæð Við vorum að fá í einkasölu glæsilega 4ra herb. neðri sér- hæð í Lindarhverfi i Kópavogi. Parket og flísar á gólfum og fal- legar innréttingar. Þetta er mjög falleg íbúð sem stoppar stutt. 4RA HERBERGJA Hjallabraut-Hfj Vel skipul. 4ra herb. 103 fm íbúð á 3ju (efstu) hæð í Hfj. Fjölbýlið er álklætt að utan með yfirbyggðum svölum, stór geymsla eða herb. í kjallara. Áhv. 7,3 m. 3JA HERBERGJA Lindargata-sérinng. 3-4ra herb. 78 fm íbúð á miðh. í hjarta bæjarins. Teppi, dúkar & fjalir á gólfum, góð lofth. nýl. rafmagn & hitalagnir. Sturta á baði. Þarfnast endurbóta að utan. Áhv. 4,7 m. V. 10,9 m. Bergstaðarstræti-nýtt! Björt og rúmg. 98,5 fm íb. á 2.hæð í reisulegu 6 íbúða fjölb, 2 íb. á hæð. Parket á öllu nema í eldh. & baði er dúkur. Rúmgóð herbergi, stór & björt stofa. Sérgeymsla & sam. þvottah. í sameign. Áhv. 8 m. V. 13,2 m. Úrval eigna á vefnum okkar www.eignakaup.is kíktu og finndu eignina þína Hæðargarður Snyrtileg 62,4 fm tveggja her- bergja íbúð í fjórbýli með sér inngangi. Íbúðin er öll björt og rúmgóð, áhvílandi 7,3 milljón- ir. Verð. 9,9 milljónir Engjasel-Studíó Snyrtileg 42 fm stúdióíbúð á þessu rólega stað. íbúðin er björt og nýtiist öll mjög vel. Stutt í alla þjónustu. Verð 6,3 millj. SÉRBÝLI Hrísateigur-sérhæð. 113 fm sérhæð í eldra tvíbýl- ishúsi með bílskúr. Tvö svefn- herbergi og rúmgóð stofa. Eign sem vert er að skoða Gott verð. 13,3 milljónir LANDIÐ Gallerý-Hveragerði Snyrtileg eign, Eignin er 102,5 fm. sem býður upp á marga möguleika. Er að mestu óinn- réttað en væri frábært að nýta sem gallerý eða vinnustofu. Mjög gott verð 8,4 mill. SUMARBÚSTAÐIR Bústaður-Svínadal Vorum að fá fallegan 30m2 A bústað til sölu á fallegum stað í Svínadal, tæpur klukkutími frá Reykjavík, sólarrafhlaða ofl. ítarlegar uppl á skrifstofu okkar. verð 2,7 millj SUÐURNES/VOGAR Traðarkot-Vatnleysuströnd. Vorum að fá í einkasölu þessa skemmtilegu eign í friðsælu nágrenni Reykjavíkur.Eigninni fylgir ca 2 ha innan girðinga og eignarhluti í Heiðarlandi og Vorhúsum. áhv ca 4 millj. Verð 15,0 millj Keflavík-sérhæð Vorum að fá glæsilega 176m2 efri sérhæð þar sem örstutt er í alla þjónustu, þar af bíl- skúr 40m2,húsið hefur verið tekið allt í gegn að utan,parket og flísar á gólfum,gott verð// 12,8 millj Njarðvík-4ra herb. Vorum að fá ágæta 109m2 íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli,stórkostlegt útsýni,búið að endurnýja mikið í eigninni, garður við hús- ið//Gott verð 9,4 millj. Hafnargata-Vogum Vorum að fá stórt 5 herb. nýuppgert hús sem stendur á glæsilegum stað við skrúð- garð bæjarins. Ekkert í húsinu er eldra en 2001 að sögn eiganda. Eign sem vert er að skoða.Mikið áhvílandi. Makaskipti möguleg. Háseyla, Innri Njarðvík Falleg 104 fm einbýli með 40 fm bílskúr sem er innréttuð sem íbúð í dag. 4 svefnherbergi, fallegt eldhús. Eiginin er björt og vel skipu- lögð. Eign sem vert er að skoða. V. 16,5 milljónir Öldugrandi, 3 herb. NÝTT Vorum að fá í einkasölu bjarta og fallega íbúð á þessum vinsæla stað. Ibúðin er 80 fm og 25,8 fm bílskýli. Björt og falleg íbúð sem vert er að skoða. Barmahlíð-Glæsieign! Endurn. 97 fm 3ja herb. lítið niðu- grafin íb. Sérhannaðar innr. úr kirsuberjavið í eldh. Baðherb. m. kirsuberjainnr. & hornbaði m/nuddi. Náttúrusteinn og park- et á gólfum. Gott viðhald á húsi. Áhv. 10 m. Verð 14,7millj Grensásvegur 3ja herb. (nýtt) Snyrtileg 78 fm íbúð í á þessum vinsæla stað. Tvö rúmgóð her- bergi, Björt stofa. Gott verð. 10,3 millj. Berg-Reykjavík Vorum að fá ágæta 2-3 herb. 74,6m2 íbúð á sölu á 2 hæð í Bergum í Breiðholti, dúkur og parket á gólfum, einstakt útsýni til fjalla og yfir Elliðavatn og um- hverfi, allar nánari uppl á skrif- stofu, ásett verð 9,1 millj 2JA HERBERGJA Sólheimar-Rvk. Í einkasölu falleg 72 fm 2ja herb. íbúð á 5. hæð í fjölbýli með lyftu og húsverði. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er öll ný parketlögð, búið að mála alla íbúðina og fleira.Laus strax! Dalsel 2. herb. Vel skipulögð ósamþykkt 45 fm íbúð á þessum rólega stað. ibúðin nýtíst öll vel, Eign í toppstandi. Húsgögn geta fylgt með. Hægt að fá lán allt að 80% af kaupverði Verð 5,9 milljónir Okkur bráðvantar eignir fyrir þessa aðila og miklu fleiri, Hringdu, við seljum! Okkur bráðvantar hæð í Laug- arásnum-Jakob Vantar eign ofarlega á Lang- holtsvegi (130+)fyrir ákveðinn kaupanda-Jakob Mig vantar eign á höf- uðb.sv.12-13 mill, verður að vera í lagi og fullbúin-Jakob Vantar lítið einbýli eða parhús á einni hæð í Vogum Vatn- leysu-makaskipti koma til greina. - Hlynur Vantar góða stúdíóíbúð í hver- fi 101-109 verðhugmynd 6-9 milljónir. Hlynur Hef kaupanda að eign á Grens- ássvæðinu-Hlynur Er með kaupanda að góðri sér- hæð + bílskúr á svæði 104 eða 105 - Pétur Er með kaupanda að góðri 3ja til 4ra hæð eða risíbúð í Kóp eða Hafnarfirði - Pétur Vantar 2ja til 3ja herb. íbúð í Þingholtunum eða Vesturbæn- um - Pétur Bráðvantar eignir á skrá í Vog- um á Vatnsleysuströnd!!!!!Jak- ob KAUPENDAÞJÓNUSTAN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.