Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 34
BJARKARHEIÐI - 810 HVG STÓRGLÆSILEGT PARHÚS Í BYGGINGU - TEIKNING- AR Í SÉRFLOKKI. Húsin eru 130 fm og 95 fm. 40 fm bílskúr fylgir hvorri íbúð og 110 fm kjallari stærri íbúðinni. Ýmsir möguleikar, t.d. fyrir stórfjölskyld- una, vinnuaðstöðu heima o.s.frv. Nánari uppl: Halla s: 824-5051 Áhv. 8,1 m og 5,9 m. V 12,96 m og 10,77 m. KLETTASTÍGUR - 600 AK Góð 75 fm íbúð á neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. Húsið var málað 2002, bílastæði nýmalbikuð, nýjar þakrenn- ur. Stutt í háskólann og alla þjónustu. Nánari uppl: Elís s: 824-5007 Áhv. 4,6 m Verð 8,9 m HRÍSALUNDUR - 600 AK Mjög góð 3ja herbergja íbúð með frábæru útsýni. Nýleg eldhússinnrétting. Þvottahús innan íbúðar. Nánari uppl: Elís s: 824-5007 Verð 8,7 m JÓRUSEL - 109 RVK Fallegt 298 fm einbýli á þrem hæðum með sérstæðum 28 fm bílskúr. Sex svefnherb. Hægt að gera aukaíbúð á jarðhæð. Staðsetning er í lokuðum botnlanga við opið svæði . Gott hús. LAUST VIÐ SAMNING. Nánari uppl. Elís s. 824 5007. Verð 26,0 m RAUÐAGERÐI - 108 RVK Vandað pallabyggt hús í grónu hverfi. Sér svefnál- ma, fataherb. o.m.fl. Álímt parket. Hagstæð lán áhvílandi. Nánari uppl: Halldór s: 824-5054. Verð 36,0 m. LEIÐHAMRAR - 112 RVK Mjög gott 146,8 fm parhús á tveimur hæðum, ásamt 30 fm innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað. Fjögur svefnherbergi. Flísar og parket á gólfum. Nánari uppl: Viggó s: 824-5066 Áhv. 8,8 m Verð 23,8 m VÆTTABORGIR - 112 RVK TVÆR ÍBÚÐIR. Fallegt 146 fm parhús ásamt 31 fm bílskúr á tveimur hæðum. Húsið skiptist í tvær íbúðir og eitt herbergi með sérinngangi. Nánari uppl.:Guðrún Helga í s. 824-5053. Áhv. 8,3 m Verð 21,9 m. KAMBSVEGUR - 104 RVK Falleg 124 fm sérhæð í tvíbýlishúsi. Þrjú svefnherb. og tvær stofur. Gott skápapláss. Eikarparket. Sér þvottahús. Stúdíó-íbúð í bílskúr - leigutekjur. Nán- ari uppl: Elísabet s: 824-5009. Áhv. 9,9 m. Verð 16,5 m. ÆGISÍÐA - 107 RVK Glæsileg sér- hæð, nánast öll nýl. standsett. Þrjú svefnh. Tvær stórar stofur. Fallegur arinn í holi. Nánari uppl. Halldór s: 824-5054 Áhv. 11 m. Verð 16,5 m. FUNALIND - 201 KÓP Glæsileg ca 100 fm íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýli. Allar inn- réttingar úr mahogany. Merbau parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Nánari uppl: Halla s: 824-5051. Áhv. 8,0 m. Verð 15,8 m RJÚPUFELL - 111 RVK GÓÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ Í ÁLKLÆDDRI BLOKK. Eldhús, gól- fefni, gluggar, rafmagn og fl. endurnýjað. Yfir- byggðar svalir. Stutt í alla þjónustu. Nánari uppl: Halldór s: 824-5054 Verð 11,5 m LAUTASMÁRI - 201 KÓP Fal- leg 96,8 fm íbúð á þriðju hæð. Allar innréttingar og hurðir úr kirsuberjaviði. Þvottahús inn af eldhúsi. Suðursvalir. Stutt í alla þjónustu og skóla. Nánari uppl: Guðrún Helga s: 824-5053. Áhv. 3,5 m Verð 13,9 m GULLENGI - 112 RVK. Rúmgóð 85,7 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Linoleum dúkur á gólfum. Góð fyrstu kaup. Nánari uppl. Viggó s: 824-5066 Verð 10,9 m. ÁLFALAND - 108 RVK FRÁBÆR STAÐSETNING. Rúmgóð íbúð á jarðhæð með sér- inngangi. Fallegt baðherbergi m/ nuddbaðkari. Parket og flísar á gólfum. Nánari uppl. Viggó s: 824-5066 Áhv. 1 m Verð 14,3 m. ENGIHJALLI - 200 KÓP Góð 90 fm íbúð á tíundu hæð í lyftublokk Frábært útsýni. Suður- og austursvalir. Stutt í alla þjónustu og skóla. Laus strax. Nánari uppl: Guðrún Helga s: 824-5054 Áhv. 5,9 m. Verð 12,2 m. ÁLFHOLT - 220 HFJ Rúmgóð 130 fm íbúð á jarhæð í barnvænu hverfi í Hafnarfirði. Fallegur garður með palli. Útleigumöguleikar á stúdíóíbúð í kjallara. Uppl. Elís / Viggó GSM. 824 5007 / 824 5066. Áhv. 10 m ÓÐINSGATA -101 RVK Skemmtilega hönnuð 94 fm íbúð í hjarta Reykja- víkur. Mikið endurnýjuð. Eldhús sérlega glæsilegt með gaseldavél. Laus strax. GOTT FERMETRA- VERÐ. Nánari uppl: Elís s: 824 5007. Áhv. 8 m Verð 13,5 EFSTASUND - 104 Rvk Falleg 36 fm mikið endurnýjuð studíoíbúð í grónu hverfi. Íbúðin er töluvert undir súð þannig að gólfflöturinn er mun stærri. Nánari uppl. Guðrún Helga s. 824-5053 Ekkert áhvílandi. Verð 7,9 m. HRAUNBÆR -110 RVK Vel skipulögð íbúð á góðum stað í Árbænum. Íbúðin hentar vel sem fyrstu kaup og er laus strax. Nán- ari uppl: Viggó s: 824-5066. Áhv. 5 m. Verð 8,4 m AUÐBREKKA - 200 KÓP Rúm- góð 2ja-3ja herb. íbúð á jarðhæð. Gluggalaust aukaherb. Nánari uppl: Uppl. Elís / Viggó GSM. 824 5007 / 824 5066. Áhv. 8,2 m Verð 11,0 m MIÐBRAUT - 170 SELTJ Góð 64,7 fm kjallaraíbúð í nýl. viðgerðu húsi á Sel- tjarnarnesi. Fallegt umhverfi og góðar gönguleiðir. Nánari uppl: Elís / Viggó GSM. 824 5007 / 824 5066. Áhv. 4,6 m. Verð 10,5 m FLATAHRAUN - 220 HFJ Gott iðnaðarbil. Hentar fyrir ýmsa starfsemi. Búið er að gera milliloft fyrir kaffi- og skrifstofuaðstöðu. Öll skipti athuguð. Uppl. Elís / Viggó GSM. 824 5007 / 824 5066 KÖLLUNARKLETTSVEGUR - 104 RVK Vel staðsett iðnaðarhúsnæði sem hentar fyrir ýmsa starfsemi. Húsnæðið er samtals 841fm, þar af 105 fm á millilofti. Inn- keyrsludyr. Nánari uppl: Viggó s: 824-5066 / Elís 824-5007 Verð 39,0 m. LANDIÐ EINBÝLI 3JA HERBERGJA 2JA HERB. ATVINNUHÚSNÆÐI ATVINNUHÚSNÆÐI 2JA HERBERGJA RAÐ- OG PARHÚS SÉRHÆÐ 4RA – 7 HERB. 3JA HERBERGJA4RA – 7 HERB. ÓSKALISTINN – VIÐ LEITUM AÐ: Okkur var falið að finna eftirfarandi eignir fyrir ákveðna kaupendur. • ER MEÐ STÓRAN HÓP FJÁRFESTA SEM LEITAR AÐ HENTUGUM ÚTLEIGUÍBÚÐUM Á HÖFUÐ- BORGARSVÆÐINU. Halldór s: 824-5054 • Góða norðanmenn vantar 2ja íbúða hús á stór- Reykjavíkursvæðinu. Allt skoðað. Elís Ýs: 824- 5007 • Ragnheiði vantar 3ja herb. íbúð á svæði 107 eða 201. Hámarksverð 17 millj. Elísabet s: 824-5009 • Fjölskyldu vantar 4-5 herb. íbúð í Grafarvogi. Gott aðgengi fyrir hjólastóla skilyrði. Halldór s: 824-5054 • Guðný leitar að endaraðhúsi/ sérbýli í Árbæ/Seláshverfi. Halla s: 824-5051 • Sárvantar einbýli/ raðhús í Fossvoginum, er með langan lista kaupenda. Halldór s: 824- 5054 • Vantar parhús/raðhús/sérhæð með 4 svefn- herbergjum. Staðsetning opin. Verðhugmynd um 17 millj. Elísabet s: 824-5009 • Hjörtur og Hildur eru að leita að 2ja-3ja herb. íbúð, í kringum vesturbæ Kópavogs. Elís s: 824-5007 • Rósu bráðvantar 5 herb. íbúð í Linda-/Smára- hverfi. Guðný s: 695-4013 • Hidda leitar að góðu sérbýli með a.m.k. þrem- ur svefnherbergjum, í Kópavogi. Allt skoðað. Halla s: 824-5051 • Okkur vantar par-/raðhús, helst á einni hæð í Grafarvogi fyrir hann Harald. Verðhugm. 20-23 millj. Elís s: 824-5007 • Gott sérbýli óskast. Verður að vera stutt í nátt- úruna. Viggó s: 824-5066 • Brynhildur leitar að 2ja íbúða húsi á stór- Reykjavíkursvæðinu. Verðbil 25-30 m. Elísabet s: 824-5009 • Er með til sölu stórglæsilega 160 fm sérhæð í Hafnarfirði + bílskúr. Elís s: 824-5007 • Fyrir Hönnu leitum við að 4ra-5 herb. íbúð í Hafnarfirði. Má þarfnast lagfæringar. Elísabet s: 824-5009 • Fjársterkur aðili bað mig um að finna fyrir sig ca. 150 fm sérhæð í Fossvogi. Elísabet s: 824- 5009 • Fjársterkan aðila vantar einbýli á einni hæð. Viggó s: 824-5066 • Arkitekt óskar eftir sjarmerandi 120-160 fm hæð sem má þarfnast lagfæringar. Elísabet s: 824-5009 Elísabet Agnarsd. Sölufulltrúi Gsm: 824-5009 Elís Árnason Sölufulltrúi Gsm: 824-5007 Guðrún H. Rúnarsd. Sölufulltrúi Gsm: 824-5053 Halla U. Helgadóttir Lögg. fasteignasali Gsm: 824-5051 Halldór G. Meyer Sölufulltrúi Gsm. 824-5054 Viggó Sigursteinsson Sölufulltrúi Gsm. 824-5066 Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 1.144.3 fm. Húsið er klætt að utan m/ jatóba viði og náttúru- legum steini. Gluggar eru úr ál/tré. Lofthæð á neðri hæð 4,30 m, efri hæð 3,50 m.Stórar út- keyrsludyr. Húsið er staðsett í framtíðar verslun- arhverfi. Nánari uppl. Elís s: 824-5007 og Viggó s: 824-5066. FISKISLÓÐ - 107 RVK
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.