Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 29
laufás - sóltún 26 - 105 reykjavík - þjónusta og öryggi í 30 ár - laufas@laufas.is www.laufas.is - sími 533 1111 - fax 533 1115 - Íris Hall löggiltur fasteignasali TRYGGVAGATA ÓSAM- ÞYKKT 2 herb. 70 fm. á 1 hæð, ósam- þykkt íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er mikið endurnýjuð í fallegum stíl. Hátt til lofts og vítt til veggja. Sjón er sögu ríkari. Verð 8,4 m. DALSEL - NÝTT Góð 60fm íbúð í kjallara í barnvænu hverfi. Parket og flísar á gólfum. Hús klætt að utan og þak nýlegt. Góð fyrstu kaup. Verð 8,5m. AUSTURBERG 3ja herb. 85 fm íbúð á 2. hæð ásamt 6.3 fm geymslu og þinglýst- ur bílskúrsréttur. Íbúðin er endaíbúð, með sérinngangi frá svölum. Íbúðin er björt með stórum suðursvölum og góðu útsýni. Tengt fyrir þvottavél á baðherb. Geymsla er á sömu hæð. Í sameign eru hjóla- og vagna- geymsla, sorpgeymsla og hita/þurrkher- bergi. Áhv. ca. 4,8m. Verð 10,9m. VEGHÚS - NÝTT Erum með í einkasölu sérlega bjarta og fallega 106.3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu vel viðhöldnu 3ja hæða fjólbýlishúsi á rólegum stað í Grafarvogi. Eigninni fylgir 19,8 fm bíl- skúr. Rúmgóð svefnherbergi og mjög björt og rúmgóð stofa með gluggum í suður. Gott eldhús með fallegri innréttingu. Breið- ar og góðar svalir í suður með góðu útsýni. Stutt í alla þjónstu. Áhv. 6,3 m. Verð 15,3 m. AUSTURBERG 3ja herb. 85 fm íbúð á 2. hæð ásamt 6.3 fm geymslu og þinglýst- ur bílskúrsréttur. Íbúðin er endaíbúð, með sérinngangi frá svölum. Íbúðin er björt með stórum suðursvölum og góðu útsýni. Tengt fyrir þvottavél á baðherb. Geymsla er á sömu hæð. Í sameign eru hjóla- og vagna- geymsla, sorpgeymsla og hita/þurrkher- bergi. Áhv. ca. 4,8m. Verð 10,9m. SKAFTAHLÍÐ - NÝTT Glæsileg rúmgóð 111fm íbúð á 1. hæð í góðu fjöl- býli. Forstofa með flísum, fallegt eldhús með glæsilegum innréttingum, flísar á gólfi, 2 samliggjandi stofur með parketi á gólfi, 2 rúmgóð herb. og snyrtilegt baðherb. Í kjall- ara eru geymsla, 2 sameiginleg þvotta og þurrkherbergi og snyrtilegt gufubað og sturtur. Hús í góðu viðhaldi. Áhv. 10,9m Verð 16,5m. , SUÐURHÓLAR Góð 106 fm íbúð á eftirsóttum stað. Eignin skiptist í stofu, eld- hús, bað og 3 svefnherb. Sérgeymsla, þurrkherbergi með þurrkara. Hjóla og vagnageymsla í kjallara. Stutt í skóla og alla þjónustu. Hús viðgert fyrir 3 árum. Góðar Suður-svalir með útsýni til Bláfjalla. Ekkert áhvílandi. Verð 13,9 m. Ákveðin sala. KRISTNIBRAUT - LAUS STRAX GLÆSILEG ÍBÚÐ 121,4 fm þar af 14,6 fm geymsla, ásamt stæði í bíla- geymslu. Eldhús með fallegri innréttingu. Björt og rúmgóð stofa með svölum. Sjón- varpshol, 3 rúmgóð herbergi m/parketi og útgengi út á flísalagðar svalir úr hjóna- herb. Parket og flísar á öllum gólfum. Glæsilegt baðherb. m/ hornbaðkari. Þvottahús og stór geymsla. ÚTSÝNIÐ ÚR ÞESSARI ÍBÚÐ ER STÓRFENGLEGT. Áhv. 8,4 m. Verð 17,9 m. KRÍUHÓLAR Rúmgóð 109 fm. íbúð á 3ju. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin skipt- ist í baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, þrjú svefnherbergi og geymslu. Vestur sval- ir. Áhv.ca. 7 m. Verð 11,9 m. KJARRHÓLMI - NÝTT Vorum að fá í einkasölu góða 90fm. 4ra herbergja íbúð á góðum stað neðst í Fossvogsdaln- um. Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðher- bergi, þvottahús innan íbúðar og 3 svefn- herbergi. Parket á stofu, eldhúsi holi og 1 herb, dúkur á 2 herb, og flísar á baði. Frá- bært útsýni. Sjón er sögu ríkari. Áhv 4,0m. byggingasj. Verð 13,3m. REYKÁS Glæsileg rúmgóð 140,5 fm íbúð á 3ju hæð á tveimur hæðum á frá- bærum útsýnisstað, auk bílskúrs 23,6 fm. Falleg björt stofa og borðstofa. Fjögur rúmgóð herbergi. Gott eldhús með borð- krók. Sér þvottahús innangengt frá eld- húsi. Parket og flísar á gólfum og skápa- pláss mikið. Vandaðar innréttingar. Góðar suður og suðaustur svalir. Sérgeymsla í kjallara og sameiginleg hjólageymsla. Áhv. 8,5 m. Verð 19,6 m. SKJÓLSALIR - NÝTT Gott og vel skipulagt 153fm endaraðhús á 2 hæðum, ásamt 30fm innb. bílskúr á þessu eftir- sótta stað. Allar innréttingar 1 flokks og húsið vandað í alla staði. Möguleiki á allt að 5 svefnherbergjum. Suðursvalir með góðu útsýni. Áhv. 12,7m. Verð 24,5m. Allar uppgreiðslur lána síðastliðin ár hafa farið í gegn um MP Verðbréf. Laufás örugg fasteignaviðskipti. LAUFBREKKA Vandað og vel um- gengið 189 fm. hús í toppástandi. Í húsinu eru forstofa, stofa, sjónvarpsstofa, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslur og þrjú svefnherbergi, auk 15 fm. gróðurhúss. Gólf eru ýmist parket- eða flísalögð. Eldhús með vönduðum innr. og góðum borðkrók. Allur viðarspónn er úr sömu viðartegund. Allt húsið er rúmgott og stílhreint. Frábært útsýni. Áhv. 3,9 m. Verð 23,9 m. BYGGÐARENDI Sérlega glæsilegt 259,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað með mikilfenglegu útsýni, innarlega í botnlangagötu. Stór garður í góðri rækt. Verð 37,9 m. SMÁRARIMI Vorum að fá í einka- sölu glæsilegt 250 fm einbýlishús í Grafar- vogi, þar af er 67 fm séríbúð með sérinn- gangi. 3 svefnherb. eru í húsinu, hjóna- herb.m/innangengt í baðherb. sem er með sturtu og baðkari , rúmgott sjón- varpsherbergi er með útgengi út á sólpall með heitum potti sem búið er að byggja yfir og er með vængjahurð sem hægt er að opna út þegar veður leyfir. Fallegt gegnheilt eikarparket er á gólfum. Tvöfald- ur 42 fm bílskúr m/salerni. Húsið er stein- að að utan. Fallegur gróin garður. Þetta hús er vert að skoða, því sjón er sögu rík- ari. Verð 36,5 m. VÍGHÓLASTÍGUR - NÝTT Vorum að fá í einkasölu fallegt 335 fm einbýlishús í Kópavogi., þar af er bílskúr 36 og bílskýli 40 fm. Húsið stendur innst í lokuðum botnlanga. Stofa, borðstofa, sólstofa, svefnherbergisgangur með 4 svefnherbergi með skápum auk þess rúmgott suður svefnherbergi með fata- herbergi, 2 baðherbergi, annað með gufubaði, eldhús, þvotthús, geymslur. Í kjallara er góð vinnusofu og geymsla. Gól- fefni stafaparkett auk þess flísar og dúkur. Fallegur gróin garður. Áhvíl. ca. 4,3 m. Verð uppgefið af Jóni Péturssyni, söluráð- gjafa. LYKKJA - NÝTT ,,SVEIT Í BORG,, Gott 197,2 fm hús á rúmlega 1 ha lóð. Húsið skiptist í tvær góðar stofur 5-6 svefnherbergi. Tvö baðherbergi og stórt og gott eldhús með vönduðum elno inn- réttingum. Húsið er mikið endurnýjað. Góð hlaða sem að hluta til er nýtt sem bíl- skúr og hins vegar sem vinnuaðstöðu fyrir listakonu. Hesthús fyrir 4-5 hesta. Áhv. 4,9 m. hagstæð lán.Verð 24,9 m. LÓMASALIR 6 Eigum eftir örfáar nýjar, glæsilegar og vandaðar 3ja herb. íbúðir. Íbúðirnar eru 102-3 fm. með sér- inngangi af svölum í nýju 4ra hæða lyftu- húsi. Eigninni fylgir sér bílastæði í upphit- uðu bílastæðishúsi og geymsla. Lyfta úr bílageymslu upp á hæðir. Byggingaraðilar lánar allt að 85% af verði eignar. Látum sölu mæta kaupum. Verð 14,9 m. NORÐURGATA - AKUREYRI 88,6 fm íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Stofa, svefnherbergi, vinnuherbergi, baðher- bergi. Í kjallara er aukaherbergi með eldhúsi sem hægt er að leigja sér, ásamt geymslu og baðherbergi. Sameignlegt þvotthús er í kjallara. Stutt í skóla og í aðra þjónustu. Áhv. 6,3 m. Verð 7,9 m. STAÐARHRAUN - GRINDA- VÍK Einbýlishús við Staðarhraun i Grinda- vík. Húsið er 183 fm. klætt og vel við hald- ið, ásamt 40 fm bílskúr. Falleg eign með góðum garði. Verð 11,0 m. HÁSEYLA - INNRI NJARÐ- VÍK 129 fm. raðhús með innbyggðum bílskúr. Parket á öllum gólfum utan andyri og baðherb. sem eru flísalögð. Björt og fal- leg stofa, gengt úr stofu í 14 fm. huggulega sólstofu. Góð eign í hverfi sem er í uppbygg- ingu. Áhv. ca 8 m. Verð 11,9m. BANKASTRÆTI Virðulegt og gott atvinnu-skrifstofuhúsnæði á góðum stað í Bankastræti. Um er að ræða fallegt ca. 129 fm húsnæði með 4 góðum herbergjum og eldhúsi. Góð lofthæð. Býður einnig upp á að breyta í íbúðarhúsnæði. Er í útleigu í dag. Áhv.ca. 5. Verð 21,9 m. SUMARHÚS Fallegur 45 fm sumar- bústaður ásamt ca 15 fm svefnlofti á einu skemmtilegasta sumarhúsasvæði landsins, þ.e. rétt við Vatnaskóg. Húsið skiptist í svefn- loft, 2 herbergi, bað, forstofu og opið rými með stofu og eldhúskrók. Parket á allri neðrihæðinni en spónapl. á svefnlofti. Glæsileg lóð og aðkoma snyrtileg. Geymslu- skúr á lóð. Ný rotþró. Möguleiki á góðum lánum. Verð 7,9 m. SÓLBAÐSTOFA GLÆSILEG SÓL- BAÐSTOFA, 12 bekkir og góð velta. Um er að ræða eina af þekktari sólbaðstofum borgarinnar, sem er til sölu af sérstökum ástæðum. Húsnæðið má nýta á ýmsa vegu, t.d. er unnt að bæta við aðstöðu fyrir nudd- ara, snyrtifræðing eða aðra skylda starfsemi. Skipti, t.d. á sumarbústað koma vel til greina. Verð 7,9 m.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.