Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 23
Magnús Emilsson, lögg. fasteigna- og skipasali Helgi Jón Harðarson, sölustjóri Þorbjörn Helgi Þórðarson, sölumaður Hilmar Þór Bryde, sölumaður Ágústa Hauksdóttir, lögg. fasteigna- og skipasali Freyja M. Sigurðardóttir, lögg. fasteigna- og skipasali Valgerður Ása Gissuradóttir, ritari Elísabet J. Sverrisdóttir, ritari Við kunnum að meta eignina þína. MARBAKKABRAUT - KÓP. Ný- komin í einkasölu snyrtil., 57 fm íb. á 1. hæð í þríb. Gott eldhús. Parket og flísar. Ósamþykkt íbúð, laus strax. Verð 7,5millj. 98649 HJALLABRAUT - HF Rúmgóð og vel skipulögð 2ja. herb. 70fm. íbúð á annari hæð í nýlegu viðgerðu fjölbýli. Stór og góð stofa, þvottahús innaf eldhúsi, gluggar á þrjá vegu. Vel staðsett eign á góðum stað. Áhv. 5,8m. Verð 9,3m. NORÐURBRAUT - HF - SÉR- HÆÐ Nýkomin í einkas. skemmtil. 2ja herb. neðri hæð í tvíb. á þessum fráb. stað. Hús í góðu standi. Parket. Allt sér. Áhv. hagst. lán. Verð 8 millj. 99544 GARÐAVEGUR - HF Nýkomin ca 55 fm efri sérh. í tvíb. (forskalað timburhús). Sér- inng. Útsýni. Verðtilboð. 93479. REYKJAVÍKURVEGUR-HF 32 fm. einstakslingsíbúð (ósamþykkt) á fyrstu hæð í fjölbýli. Eldhús með ljósri innréttingu og stofa. Baðherbergi með dúk, sturta, t.f þvotta- vél og ljós innrétting. Hátt til lofts er í íbúðinni. Ísskápur og þvottavél á baði fylgir með í kaup- um. Verð 3,8 m. ÁLFASKEIÐ - HF - M.BÍLSKÚR Nýkomin í einkas. á þessum góða stað 62 fm íbúð á annarri hæð í góðu fjölb. ásamt 24 fm bílskúr. S-svalir. Parket. Laus strax. Verð 9,2 millj. 75136 BARÐAVOGUR - RVÍK Nýkomin í einkas. 73 fm íb. á jarðhæð í góðu þríb. Sér- inng. Gróinn garður. Ákv. sala. Verð 9,4 millj. 99925 VÍÐIVANGUR - HF Nýkomin í einkas. velstaðsett 2ja herb. 67 fm íb. á efstu hæð í litlu fjölb. Frábært útsýni. S-svalir. Park- et, flísar. Laus strax. Verð 9,1 millj. 99959 ARNARHRAUN - HF Nýkomin í einkas. skemmtil. 60 fm íb. á jarðhæð í litlu fjölb. með sérinng. Parket. Áhv. húsbr. Verð 7,3 millj. 60174. BURKNAVELLIR 11 - HF - EINB. Glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr samtals 206 fm. Fráb. staðsetn. í hraunjaðrinum. Útsýni. Afh. fullbúin að utan, fokhelt að innan. Verð 18 millj. 97225 ERLUÁS - HF. EINB/TVÍB. Ný- komið í einkasölu glæsilegt tvílyft einb. með 2ja herbergja aukaíbúð á neðri hæð, inn- byggður bílskúr, samtals 287 fm. Afhendist fokhelt, fljótlega. Útsýni. Teikningar á skrif- stofu. 19,9 millj. MIÐSALIR - KÓP. - PARH. Ný- komin í sölu glæsil., vel hönnuð parh. á tveim- ur hæðum ásamt bílskúr, samtals um 175 fm. Eignirnar afh. í júlí 2003, fullb. að utan með grófjafnaðri lóð og fokheld að innan eða tilbú- in undir tréverk. Vel skippulagðar eignir, 3-4 herb., tvö baðherb., stórar svalir, útsýni, mögul. á arni o.fl. Vandaður frágangur. Traust- ir verktakar. Verð: fokheld 15,8 millj., tilb. til innréttinga 18.9 millj. BLÓMVELLIR - HF - EINB. Ný- komið glæsilegt tvílyft einbýli auk bílskúr sam- tals 234 fm. Afhendist fullbúið að utan fokhelt að innan. Teikningar á skrifstofu. Verð 17,3 millj ATVINNUHÚSNÆÐI DALSHRAUN - HF- ATVH. Gott 123 fm atvinnuhúsnæði (kjallari). Inn- keyrsludyr. Hagstæð leiga. Leiga 60,000 kr. Laust strax. LÓNSBRAUT - HF. Glæsilegt nýtt atvinnuhúsnæði 145 fm auk millilofts 50 fm, til afhendingar strax tilbúið undir tréverk, góð staðsetning, stutt frá höfninni. Verð 10,9 millj. REYKJAVÍKURVEGUR - HF Mjög gott ca 100 fm sérhúsnæði í mið- bænum. Góð sérbílastæði. Mikið auglýsingagildi. Hús í góðu standi. Hagst. lán. Verð 8,5 millj. 91572. GARÐAFLÖT - GBÆ. Nýkomið í einkasölu skemmtilegt ca 240 fm versl- unar og skrifstofuhúsnæði, góð staðsetning í verslunnarkjarna. Hagstætt verð og kjör. Laust strax. GRANDATRÖÐ 3 - HF Sérlega gott nýtt atv.húsnæði samtals 201 - 402 fm. Góð lofthæð og innk.dyr. Hagst. lán. Afh. fokhelt strax. Verð 9,9 millj HÓLSHRAUN 2 SKRIFSTOFU OG LAGE Glæsileg húseign Ný- komið í einkasölu glæsileg húseign á tveimur hæðum samtals 510 fm. Um er að ræða húsnæði Nýja tölvu- og viðskiptaskólans í Hafnarfirði. 1. hæð jarðhæð 287 fm fullinnréttað skrifstofu og lagerpláss með innkeyrsludyrum. Efri hæð 216 fm fullinn- réttuð skrifstofuhæð. Velstaðsett eign örstutt frá Fjarðarkaup og bæjarhrauninu, góð aðkoma og næg bílastæði. Selst í einu eða tvennu lagi. Verðtilboð STRANDGATA - HF. - TIL LEIGU Til sölu þekkt fataverslun í eigin 100 fm húsnæði við Strandgötu í Hafnarfirði, þekkt merki t.d. KELLO, LEGO o.fl. Um er að ræða sölu á lager, rekstri, sala eða leiga á húsnæði . Miklir möguleikar fyrir duglegt fólk. Upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu. AUSTURSTRÆTI - RVÍK - SKRIFSTH Nýkomið í einkasölu sérl. gott húsnæði á efstu hæð í lyftuhúsi (penthouse), samtals ca 170 fm. Húsnæðið skiptist í 3-4 skrifstofur, snyrtingu, eldhús o.fl. Rúmgóðar svalir. Stórt herbergi í risi fylgir. Parket. Frábær staðsetn. í borginni. Áhv. hagst. lán. Verðtilboð. 98783 LÓNSBRAUT - HF. - VÉLAVERKSTÆÐ Nýkomið gott ca 70 fm eldra húsnæði, auk 30 fm milliloft (kaffistofa o.fl.) Í húsinu hefur verið rekið vélaverk- stæði, húsið selst helst tækjum. Verð 5 millj. með öllu. 99801 RAUÐHELLA - HF - ATVH Nýkomið sérl. gott ca 100 fm atvhúsnæði auk ca 35 fm millilofts. Góð lofthæð og innk.dyr. Sérl. góð eign. Afhendt strax Verð 8,9 millj. 67512 BURKNAVELLIR 5 - HF. - NÝJAR Glæsilegar, bjartar (gluggar á þrjá vegu) 3ja og 4ra herbergja 92 fm -112 fm í 12 íbúða húsi. Góð staðsetning á barnvænum stað við grænt leiksvæði innst í botnlanga. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna í ferbrúar 2004 Vandaðar Modula innrétting- ar og tæki úr stáli, val á innréttingum. Sér- eignarlóð fylgir neðri hæðum. Teiknað af Sigurði Þorvarðarsyni. Byggingaraðilar Er- lendur og Reynir. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars eða á Hraunhamar.is mbl.is BERJAVELLIR 2 HAFNAR- FJÖRÐUR * Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sérinngagni í 5 hæða lyftu- húsi á frábærum útsýnisstað ásamt stæði í bílageymslu. * Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólf- efna en með flísalögðu baðherbergi og þvottaherbergi. * Vandaðar innréttingar og góð tæki. Allt fyrsta flokks. * Til afhendingar Apríl 2003. * Verð frá 11,4 millj. Upplýsingar og sölubæklingar á skrifstofu Hraunhamars, einnig á hraunhamar.is Byggingaraðili Fagtak. BURKNAVELLIR 3 - HF - NÝJAR í Glæsilegar vel staðsettar 3ja og 4ra her- bergja íbúðir í fallegu vel skipulögðu 15 íbúða hús við Ásvelli í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 87 - 112 fm og afhendast full- búnar án gólfefna allar með suður svölum eða sérafnotarétt að garði. Gluggar á þrjá vegu. Vandaðar Modula innréttingar og Ariston tæki. Val kaupenda á innréttingum. Vel skipurlagt barnvænt hverfi. Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði. Verð frá 12,7 millj. Teiknað af Sigurði Þorvarðsyni bfí. Byggingaraðilar Ásgeir og Björn. Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars sem á hraunhamar.is. BURKNAVELLIR 17 - HF - NÝJAR Í Vorum að fá í sölu glæsileg- ar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi sem er að rísa við Burknavelli 17. Frábær staðsetning við hraunjaðarinn og gott útsýni. Íbúðir frá 54 - 133 fm. Með sér- inngangi af svölum, klætt að utan, við- haldslítið. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en með flísalögðum baðherbergi, þvottahús og andyri. Vandaðar innrétting- ar og tæki. Val á innréttingum. Teiknað af Sigurði Þorvarðarsyni. Verktakar: Fjarðar- mót. Verð frá 9,2 millj. Upplýsingar á skrif- stofu eða á hraunhamar.is LÆKJARBERG - HF - EINB Nýkomið glæsilegt pallbyggt einbýli með innb. bílskúr samtals 225 fm. Nýlegar inn- réttingar og parket, glæsilegur garður, frá- bær staðsetning í Setbergslandinu. Áhv hags. lán byggsj. ríkisins. Verð 27,5 millj. 51444 BIRKIHOLT 2-4-6 - BESSA- STAÐAHR Örfáar íbúðir eftir. Nýkomnar í einkas. á þessum frábæra stað í nálægð við skóla og leikskóla mjög vel skipurlagðar 2ja herb. 76 fm í fallega hönnuðum litlum 10 íbúða húsum. Íbúðirnar afhendast fullbún- ar án gólfefna síðla árs 2003, Traustur verktaki Markhús ehf. Verð 10,9 millj. Upp- lýsingar og teikningar veita sölumenn Hraunhamars. Einnig bendum við á okkar nýbyggingarsíðu á hraunhamar.is KRÍUÁS 21-27 - HF - RAÐH. Tvö hús eftir. Nýkomið í einkas. glæsil. tví- lyft raðh. með innbyggðum bílskúr. sam- tals 168 fm. Afh. fullbúið að utan, fokhelt að innan. Útsýni. Til afhendingar fljótlega. Teikningar á skrifstofu. Verð frá 13,4 millj. BERGSTAÐIR - VATNLEYSU - EINB. Nýkomið í einkas. skemmtil. 125 fm einb. auk 70 fm plötu undir bílskúr. Húsið er talsvert endurnýjað og stendur á skemmtil. stað á 1100 fm eignarlóð. Verð 13,8 millj. 81458 ÞRASTARÁS - HF. PARH. Ný- komið í einkasölu glæsilegt fullbúið parhús á einni hæð 172 fm með innbyggðum bíl- skúr. Húsið er allt hið vandaðasta. Glæsi- legar innréttingar og vönduð gólfefni, þrjú stór svefnherbergi, frábært skipulag, timd- ur verönd í garði, áhv. hagst. lán. Verð 25,8 millj. 78119 AUSTURHRAUN - GBÆ. TIL SÖLU/LE Til sölu eða leigu nýtt glæsilegt atvinnuh. ca 1200 fm atv.hús- næði verslun, skrifstofur ofl. Húsið stendur á sérl góðri lóð gengt Reykjanesbrautinni og hefur því mikið auglýsingargildi. Hús- næðið hefur verið innréttað á glæsilegan hátt og er hentugt fyrir heildsölu, létta iðn- að ofl. Innkeyrsludyr. Til afhendingar strax. Teikningar á skrifstofu. Verðtilboð. 77940 BURKNAVELLIR 1 - HF- NÝJAR ÍBÚ Bjartar og rúmgóðar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir auk 15 stæða í bílakj. í þessu fallega húsi sem er í byggingu. Góð staðsetning og fráb. útsýni. Íbúðirnar afhendast full- búnar með flísal. böðum og þvottah.gólfi, annars án gólfefna. Sérl. vandaðar inn- rétttingar frá HTH og raftæki frá AEG. Verð frá 11,7 millj. Byggingaraðilar Ingvar og Kristján. Upplýsingar á skrifstofu eða á hraunhamar.is VESTURBÆR - HF. - EINB. Í einkas. glæsil. húseign. Um er að ræða einb. á þremur hæðum auk kjallara, sam- tals ca 200 fm. Stofa, borðstofa, sjón- varpsskáli, 3 rúmgóð svefnherb., glæsil. eldhús o.fl. Húsið er nánast allt endurnýjað á síðustu árum. Góð staðsetn. Útsýni. Full- búin eign í sérflokki. 98561 LÆKJARBERG - HF - EINB. Afar glæsilegt og vel staðsett einbýli á tveimur hæðum með góðum bílskúr ásamt góðri 2ja herb. aukaíbúð á fyrstu hæð með sérinngangi. Fjögur góð herbergi. Stór stofa. Sjónvarpsskáli(sólskáli) með arinn. Eldhús með vandaðri innréttingu, granít, G.E tæki. Baðherb. með hornbaðkari Gegnheilt parketi og náttúrflísar á flestum gólfum. Toppeign á besta stað. Skipti kom til greina á minna. Verð 35,5 millj. FOSSVOGUR - RVÍK - SÉRH. Nýkomin í sölu á þessum góð stað mjög falleg 137 fm neðri hæð í tvíb. vel staðsett innst í botnlanga. Góður sól- skáli. 3 svefnherb. Fallegur gróinn garður. Gott útsýni. Laus strax. Verð 17,9 millj. BERJAVELLIR 6 - HF - NÝJ- AR ÍBÚÐI Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir í þessu glæsil. lyftuhúsi á góð- um útsýnisstað. Íb. afh. fullbúnar án gólf- efna. Vandaðar innréttingar og tæki. Stutt í afh. S-svalir. Tvær lyftur. Upplýsingar á skrifstofu eða á hraunhamar.is. Bygging- araðili Dverhamrar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.