Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 46

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 46
18 22. september 2003 MÁNUDAGUR Ford F-250 XLT 7,3 díslil, árg 2000 ek 80 þkm, 4-dyra, ssk, gullsans, álfe, cd. Verð 3550 þús VW Golf GL 1400 árg 1995, ek 135 þkm, 5-dyra, álfe, d-blár, sk-04, cd. Verð 450 þúsl Dodge Caravan árg 1992 ek 210 þkm, steingrár, ssk, 7-manna. Verð 390 þús. M.Benz 300CE árg 1990 ek 165 þkm, vínr, ssk, topl, r-r, 18". Verð 1050 þús. Nissan Patrol GR 2,8 TD, árg 1994 ek 207 þkm, grár, r-r, Mikið yfirfarinn. Verð 1150 þús ákv 600 þús. Jeep Grand Cherokee Limited 07/00 ek 59 þkm, svartur, beige leður, álfe, r-í öllu. Verð 3650 þús. Dodge Avenger V-6 24v árg 1996 ek 124 þkm, svartur, álfe, leður, r-í öllu. Verð 990 þús. ákv 380 þús. MMC Pajero Bensín, árg 1988 ek 258 þkm. 3-dyra, grár, sk-04. Verð 190 þús. Bifreiðasalan Stórhöfða 24, 112 Rvk Sími: 577 4400 www.bifreidasalan.is Toyota Landcruiser 90 VX TD, 03/98 ek 120 þkm, silfur, 16", ssk, álfe. Verð 2450 þús. Toyota Landcruiser 80 VX TD, árg 1994, ek 254 þkm, ssk, 38", álfe, leður, topl, D-grænn. Verð 2850 þús Honda Prelude 2,2 árg 1996 ek 85 þkm, rauður, leður, álfe, spoil. Verð 890 þús ákv 400 þús. Toyota Landcruiser 80 VX 24v, td, árg 1996 ek 239 þkm, blár, 5-gíra, leður, álfe. Verð 2950 ákv 800 Toyota Corolla Luna, 06/98, ek 158 þkm,5-dyra, svartur, 1600, ssk, álfe, spoil, cd, Þjónustubók frá upphafi. Verð 680 þús ákv 400 þús. Bifreiðasalan Stórhöfða 24, 112 Rvk Sími: 577 4400 www.bifreidasalan.is OPEL VECTRA - FLOTTASTA ÚTGÁFA Til sölu Opel Vectra 1.8 ssk., station árg. 2002 ek. 16 km. Verð 1.990 þús. - Ath. skipti á jeppa á svipuðu verði. Litla bílasalan Funahöfða 1, 112 Rvk. Sími: 587 7777 www.litla.is Ford Ranger '01 4x4 31" breyttur, film- ur, krókur, rafm. í öllu, CD ek. 42 þ. v. 1,8 mil. S. 868 9443. Renault Laguna '96 ek. 120 þ. til sölu V. 450 þ. S. 587 9355 og 899 5305. Til sölu Honda Civic shuttle 4x4 árg. '90, sk. '04, góður bíll, gott verð. S: 897- 2286 Lancer '92 á kr. 80þ Til sölu MMC Lancer árg. '92, sjálfsk. sk. 04. Ekinn 179þ. Verð 80þ Uppl. í s. 690 2633 e.kl. 16 OCTAVIA árg. '00 Ek55Þ S+V dekk dráttarkúla CD Reykl. Verð 920Þ mögul. á bílaláni. MJÖG gott eintak Uppl. 820 8847 VW Golf 1600, árg. '93, ekinn aðeins 84 þ. Hvítur, samlæsingar, álfelgur, spoiler, ný dekk, nýskoðaður, 5 dyra, smurbók. Verð 300 þ. Sími 696 9622 Óska eftir að kaupa ódýran bíl. Má þarfnast lagfæringar. Ca. 10-50 þ. S. 866 7347 Tökum fellihýsi og fl. í geymslu. Stað- setn. v. Stokkseyri. Lágt verð. S. 8961250. Tjaldvagna og fellihýsageymsla. Upp- hitaðar geymslur, staðsettar á höfðu- borgarsvæðinu. Uppl. á www.hafnar- bakki.is og s. 565-2733/660-3669 Tek fellihýsi og tjaldvagna til geym- slu. Stór fellihýsi 2.200, minni 1.800, tjaldvagnar 1.400 á mán. S. 486 8897 e. kl. 19.00. Höfum laus pláss til geymslu á felli- hýsum, tjaldv, bílum. 12 mín. frá Hfj. Uppl. í síma 699 5343, 8966594 og 869 1096. Daxara kerrurnar á tilboði. Dæmi: Daxara 107 burðageta 350 kg. Tilboðs- verð 48.000þ. 4 stærðir á tilboði, sjá nánar www.evro.is Evró, Skeifunni. s: 533-1414 Til sölu 35 tonna trébátur. (626 s.kr.nr.) með togvindum. Verð 1,3 millj. Uppl. í s. 564 2611. Opel Opel Opel. Er að rífa Astra '96- '03 Corsa '98 -'00, Vectra '93. S:553 9900, 692-7462. Til sölu varahl í Porsche 944 '83, s.s. gírkassi, púst, ýmisl í hjólbún. o.fl. Uppl í síma 8988773 Lítil ísvél tilvalin fyrir kaffihús eða söluturn til sölu. Einnig pylsu rúllugrill, steikarpanna og kysta fyrir kúluís. Upp- lýsingar í síma 661-1902. BÍLSKÚRSHURÐIR, mótorar, varahlutir og viðgerðir í allar tegundir. Gormar og fjarstýringar. Halldór, s. 892 7285 / 554 1510. Þessa viku bjóðum við ykkur servétt- ur á kr. 30,- garðstóla samanbrotna á 1.990,- Samanbrotin borð á 990,- þrífót (stól) á kr:990,- Ýmsar ferðavörur á sér- stöku afsláttarverði. Opið er frá kl. 13.00 til 17.00 alla daga nema föstu- daga til kl. 16.00. I. Guðmundsson ehf. Skipholti 25, 105 Reykjavík. Til sölu þvottavél og þurrkari, enn fremur varahlutir í þvottavélar. Geri við þvottavélar í heimahúsum. S. 847 5545. Gamalt sófasett til sölu. Uppl. í síma 861-3338 Óska eftir að kaupa gervihnattadisk, 1mx20 eða stærra. S: 847-7532 Óskum eftir blómakæli. Uppl. í s. 587 9300 eða 588 4020. Ískápur til sölu, 2 ára með frysti mjög vel með farin. Sími.661-5423 Eldhúsinnrétting með SMEG gas- helluborði, blástursofni, blöndunar- tækjum og stálvaski Uppl. í síma 840 3415 Óska eftir bútsög og 10 l hræri- hakkavél. Uppl. í s. 892 4592 í dag og næstu daga. Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl- um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431. Espa neysluvatns dæla m/ þrýstijafn- ara og Kirby ryksuga til sölu S: 696 0881. Tek að mér regluleg þrif í heimahús- um og stigagöngum. Einnig þrif v/flutn- inga. Árný hússtjórnaskólagengin. 898 9930. Tökum að okkur ræstingar í fyrirtækj- um og skrifstofum. Gerum verðtilboð. Vant fólk og vel þjálfað. Hreinlega, 561 9930. Þvegillinn, stofnað 1969. Hreingern- ingar, bónl. og bónun, þrif. e. iðn.m., flutningsþrif. S. 896 9507 / 544 4446. Ertu í tímaþröng? Vantar þig aðstoð við þrifin? Hringdu, við björgum þér. Orku- boltarnir, s. 663 7366. Tökum að okkur hellulagnir, drenlagn- ir og pípulagnir. Uppl. í síma 897 7589. Steinakallarnir. Garðaþjónusta! Klippi/felli tré, set mold/ sand og þökulegg. Alm. garð- verk. Garðaþjó. Hafþórs, s. 897 7279. Trjáklippingar. Klippum tré og runna f. veturinn. Pantanas: 866-3989 Guðlaugur Lögfræði- skatta og fjármálaþjónusta fyrir einst. og félög. Taxlaw sími 6634141 Að ná endum saman! Viðskiptafr. að- stoðar við samninga við banka, spari- sjóði og lögfr. 13 ára reynsla. FOR Dugguvogi 3, s: 845 8870, www.for.is Hrafnkell Tryggvason. MEINDÝRAEYÐING HEIMILANNA, öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822 3710. Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. Flytjum fyrirtæki, búslóðir, smásend- ingar, safnsendingar og fl. Sendibíla- stöðin S: 553 5050 Raf & tölvulagnir Allar almennar raflagnir, nýbygging- ar, töfluskipti. Sanngjarnt verð. http://www.heimsnet.is/rafverktaki www.heimsnet.is/rafverktaki. Lög- giltur rafverktaki. S: 660 1650. RAF & TÖLVULAGNIR EHF. ● húsaviðhald ● búslóðaflutningar ● meindýraeyðing ERTU Í GREIÐSLUERFIÐLEIKUM? Sjáum um að semja við banka, sparisjóði, lögfræðinga og aðrar stofnanir og ýmislegt fleira, fyrir eintaklinga og smærri fyrirtæki. Ráð ehf, Ármúla 5. Sími 533 1180. ● ráðgjöf ● fjármál BÓKHALD - UPPGJÖR Framtöl - vsk - launaskýrslur og öll fjármálaráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við komum röð og reglu á pappírana og fjármálin. Hringdu strax. Ráðþing Símar 562 1260 og 660 2797 ● bókhald ● garðyrkja ● hreingerningar /Þjónusta ● ýmislegt P.G.V auglýsir Hágæða PVC gluggar, hurðir, sól- stofur og svalalokanir. Kíktu á heimasíðuna www.pgv.is eða hringdu í s. 564 6080 eða 699 2434 pgv@pgv.is ● til bygginga ● vélar og verkfæri ● heimilistæki ● óskast keypt Verslið ódýrt Troðfull búð af góðum notuðum húsgögnum, tökum í umboðssölu húsgögn, heimilistæki og hljóm- tæki. Kaupum dánarbú, búslóðir og ýmislegt fleira. Skeifan húsgagnamiðlun Smiðjuvegi 30, Kópavogi S. 567 0960 15 ára reynsla ● til sölu /Keypt & selt LAKKVIÐGERÐIR Gerum við rispur, steinkast og ryðbletti. Hágæða lakkvarnir. Gæðabón, Ármúla 17a, s. 568 4310 www.gaedabon.is ● viðgerðir AB-VARAHLUTIR Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, handbremsubarkar,vatnsdælur, öx- ulliðir og hosur ljóskastarar, tímareimar, viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu ný vara. Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-föstudaga. Betri vara, betra verð. Sími: 567-6020 ● varahlutir Gúmmívinnustofan Skipholti 35 Tilboð á heilsársdekkjum, EUROWIN Stærð og verð 175/70R13 5.415,- 195/65R15 7.904,- 175/65R14 6.450,- 195/60R15 7.748,- 205/55R16 13.205,- 185/70R14 6.469,- OPIÐ ALLA LAUGARDAGA Opið virka daga 8-18 Laugardaga 9-15 Gúmmívinnustofan Skipholti 35 Sími 553 1055 ● hjólbarðar ● bátar ● tjaldvagnar ● fellihýsi ● bílar óskast ● bílar til sölu /Bílar & farartæki smá/auglýsingar Afgreiðsla Suðurgötu 10 er opin mánudaga til fimmtudaga kl. 9-19 og föstudaga 9-18 Síminn er opinn mánudaga til föstudaga 9-22 og laugardaga og sunnudaga 10-22 5157500 SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ – 515 7500
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.